Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- Báo cáo thường niên 2008 docx

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- Báo cáo thường niên 2008 docx
... ty ) trình bày Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị Báo Cáo Tài Chính Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 CÔNG TY Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công ty cổ phần thành lập Việt ... Nam HSC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Vươn cao Vươn xa BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ( Công ty ) trình ... Chuyển Tiền Tệ 58 Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính 44 HSC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 Vươn cao Vươn xa HSC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 45 Vươn cao Vươn xa THÔNG TIN VỀ CÔNG TY Giấy phép đăng ký kinh doanh...
 • 85
 • 224
 • 0

Reaching above and beyond báo cáo thường niên 2008 vươn cao và vươn xa CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH HSC

Reaching above and beyond báo cáo thường niên 2008 vươn cao và vươn xa CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH HSC
... Hữu 56 Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ 58 Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính 44 HSC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 Vươn cao Vươn xa HSC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 45 Vươn cao Vươn xa THÔNG TIN VỀ CÔNG TY Giấy ... Nam Công ty TNHH KPMG Việt Nam HSC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Vươn cao Vươn xa BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ ... Hồ Chí Minh ( Công ty ) trình bày Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị Báo Cáo Tài Chính Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 CÔNG TY Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công ty...
 • 84
 • 200
 • 0

Báo cáo thường niên 2010 kết nối các đối tác CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH hsc

Báo cáo thường niên 2010 kết nối các đối tác CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH hsc
... ngày HSC, Báo cáo Phân tích công ty bản; Báo cáo Phân tích công ty cập nhật, Báo cáo Chiến lược; Báo cáo Phân tích Ngành Báo cáo Kinh tế Vĩ mô & Báo cáo thị trường Trái phiếu hàng tuần Mới đây, HSC ... tham vọng, HSC sẵn sàng đón nhận hội để sáp nhập với hai đối HSC Báo cáo thường niên 2010 tác chiến lược khác Ngoài Tập đoàn Tài Dragon Capital Công ty Đầu tư Tài Thành phố Hồ Chí Minh cổ đông chiến ... 09 HSC Báo cáo thường niên 2010 Bình Dương (bao gồm Úc New Zealand) Nhật Bản Hiện xếp hạng bao gồm công ty công bố thị giá chứng khoán nhà quản lý vốn theo xếp hạng công ty chứng khoán Các công...
 • 104
 • 231
 • 0

Báo cáo thường niên 2009 nuôi dưỡng thu hoạch văn hóa CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH hsc

Báo cáo thường niên 2009 nuôi dưỡng thu hoạch văn hóa CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH hsc
... đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ( Công ty ) trình bày báo cáo báo cáo tài Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY Công ty công ty cổ phần thành lập ... DOANH 58 - 59 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 60 - 83 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo thường niên 2009 Annual Report 47 48 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo hội đồng quản ... thị trường mang tính chiến lược 2 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Quan Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) công ty cung cấp dịch vụ tài đầu tư hàng...
 • 88
 • 172
 • 0

Báo cáo thường niên 2011 đặc điểm của sự xuất sắc CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH hsc

Báo cáo thường niên 2011 đặc điểm của sự xuất sắc CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH hsc
... 18.100 Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 47.000 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 14.700 Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển 25.300 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh ... CHỦ TỊCH HĐQT • 2011 - tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán HSC • 2007 - 2011 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán HSC • 2003 - 2006 : Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HSC • 1998 - 2002 ... 29.200 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 53.500 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 4.600 Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh 11.300 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 36.000 Công ty Cổ phần...
 • 116
 • 195
 • 0

Báo cáo thường niên 2012 CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH hsc

Báo cáo thường niên 2012 CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH hsc
... mô Công ty dựa nhu cầu ngày cao khách hàng Qua 10 năm hình thành phát triển, HSC khẳng định vị trí Công ty chứng khoán số Việt Nam với thị phần lớn nước Báo cáo thường niên HSC 2012 Thành công ... -8% 12 -2012 11 -2012 9 -2012 10 -2012 8 -2012 7 -2012 6 -2012 5 -2012 4 -2012 3 -2012 2 -2012 1 -2012 12-2011 11-2011 9-2011 10-2011 8-2011 7-2011 6-2011 5-2011 4-2011 40 7 -2012 10 -2012 4 -2012 1 -2012 7-2011 ... hoạt động kinh doanh Công ty Báo cáo thường niên HSC 2012 Thông điệp Tổng Giám Đốc 10 năm hình thành HSC Khi quý vị nhận Báo cáo thường niên ghi dấu chặng đường 10 năm hoạt động HSC Mặc dù giữ vị...
 • 122
 • 159
 • 0

Hoạt động môi giới của công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

Hoạt động môi giới của công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
... hoạt động môi giới chứng khoán công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ ... thị phần môi giới, HNX, HSC vươn lên đứng hàng thứ với 4,62% thị phần môi giới cổ phiếu 2.2.3 Đánh giá kết hoạt động môi giới công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 2.2.3.1 Ưu điểm: Công ... khác hoạt động nhiều lĩnh vực, thị trường vùng địa lý khác Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) thành lập khuôn khổ kế hoạch phát triển lĩnh vực tài – ngân hàng thành phố Hồ Chí...
 • 18
 • 883
 • 8

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... phòng môi giới công ty nói riêng Nhận thấy tầm quan trọng hoạt động môi giới thị trường chứng khoán, nhà đầu tư, đặc biệt HSC Đề tài: Hoạt động môi giới công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí ... hoạt động môi giới CTCK, như: tổng khối lượng giao dịch công ty chứng khoán; doanh thu từ hoạt động môi giới; tiêu chi phí từ hoạt động môi giới; lãi thu từ hoạt động môi giới; biểu phí môi giới ... vực giới 3.2 Định hướng hoạt động môi giới HSC Là công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn hai sàn, HSC tiếp tục tích cực hoạt động nhằm mục tiêu đưa công ty trở thành công ty chứng khoán...
 • 46
 • 220
 • 0

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... hoạt động môi giới công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí Minh Trang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 Giới thiệu công ty cổ phần chứng khoán thành phố ... Hoạt động môi giới chứng khoán công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh làm báo cáo thực tập Mục tiêu nghiên cứu: Thông qua đề tài “ Hoạt động môi giới chứng khoán công ty cổ phần chứng ... hiệu hoạt động môi giới chứng khoán Cụ thể đề tài giải câu hỏi: Công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí Minh công ty gì? Hoạt động sao? Tình hình hoạt động nào? Vai trò hoạt động môi giới chứng khoán...
 • 32
 • 325
 • 2

Xem thêm