Yêu cần thiết kế lưới điện cho khu vực gồm 1 nguồn và 8 phụ tải

Yêu cần thiết kế lưới điện cho khu vực gồm 1 nguồn 8 phụ tải

Yêu cần thiết kế lưới điện cho khu vực gồm 1 nguồn và 8 phụ tải
... 31, 5 28 28 24,5 21 21 21 17,5 19 2,5 15 ,246 13 ,552 13 ,552 11 ,85 8 10 ,16 4 10 ,16 4 10 ,16 4 8, 47 93 ,17 45+j 21, 78 40 +19 ,36 40+j19,36 35+j16,94 30+j14,52 30+j14,52 30+j14,52 25+j12 ,1 Min S(MVA) 31, 5+j15,246 ... ) A -1 AC - 18 5 50 4,25 70 33 ,88 2 ,12 42 4 41 613 0 ,88 7 35 280 AC-70 53 ,85 12 , 385 5 25 12 ,1 3 ,88 05 2 08 5592,567 17 9 21, 28 AC -12 0 58, 31 7 ,8 719 40 19 ,36 1, 284 8 354 37 08, 203 33026, 78 AC -12 0 50 6,75 40 19 ,36 ... 16 0,35 48 72 ,88 86 Ftt 11 9,2722 10 6, 019 7 10 6, 019 7 17 2, 282 18 5,5345 79, 514 8 14 5,77 71 66,2624 AC -12 0 AC -12 0 AC -12 0 AC - 18 5 AC - 18 5 AC-95 AC -15 0 AC-70 17 4,9326 320,7096 14 5,7772 Icp k1k2.Icp 380 380 380 510 ...
 • 77
 • 211
 • 0

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC GỒM 1 NGUỒN 7 PHỤ TẢI

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC GỒM 1 NGUỒN VÀ 7 PHỤ TẢI
... 20 76 ,15 8 86,382 11 0 N-3 36+j 17, 436 36 50,99 10 8 ,76 3 11 0 N-4 42+j20,342 42 63,246 11 7, 6 81 110 N-5 55+j26,638 55 41, 2 31 1 31, 72 7 11 0 N-6 26+j12,592 26 70 , 71 1 95 ,74 7 11 0 N -7 27+ j13, 077 27 44 ,7 21 ... N -1 53,333 48 58, 31 124 ,75 6 11 0 N-2 24,046 21, 6 41 76 ,15 8 89 ,19 9 11 0 N-3 38 , 17 7 34,359 50,99 10 6, 373 11 0 2-3 1, 823 1, 6 41 63,246 41, 059 11 0 N-4 46,6 67 42 63,246 11 7, 6 81 110 N-5 91, 111 82 41, 2 31 159,653 ... biến áp: RB (Ω) XB (Ω) 10 .78 4 13 7 .16 3 0 ,72 17 ,4 8.538 13 . 377 17 0 .13 2 0 ,72 17 ,4 AC – 15 0 5.566 8 .72 0 1, 87 43,5 AC – 70 16 .264 15 .556 18 1 .72 7 AC – 95 7. 379 9.593 0,935 21, 75 Đường dây Số mạch Dây...
 • 77
 • 155
 • 0

Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực trạm biến áp

Đồ án tốt nghiệp hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực và trạm biến áp
... Sơ đồ nối điện cho trạm trung gian .55 5.2.3 Sơ đồ nối dây trạm biến áp giảm áp 56 CHƯƠNG 6: 57 Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực trạm biến ... Sơ đồ nối điện cho trạm trung gian .55 5.2.3 Sơ đồ nối dây trạm biến áp giảm áp 56 CHƯƠNG 6: 57 Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực trạm biến ... .108 Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện: Thiết kế lưới điện cho khu vực trạm biến áp NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: LÊ XUÂN THÀNH Lớp: Đ6H3 Ngành: Hệ thống điện Cán hướng...
 • 113
 • 323
 • 0

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO KHU VỰC NÔNG THÔN ppt

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO KHU VỰC NÔNG THÔN ppt
... tính tốn cho sinh hoạt làng, xã: Ptt = P0.H H – số hộ gia đình khu vực: cosϕ = 0.85÷ 0.90 (2.12) 2.2 SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN LướI điện cần thiết kế cho thơn, xã, bện viện … nằm hệ thống cấp điện huyện, ... 0,6 Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 60 HUI: Trường đại học cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa cơng nghệ điện Cơng suất cấp cho trường học Trường học cấp nơng thơn dùng điện chiếu sáng, ... 110kV/34,(22), 10,6 kV cấp điện cho phụ tải tồn huyện Dòng cấp cho khu thường được; lấy rẽ nhánh từ đường trục trung áp, đường trục xuất phát từ trạm BATG cấp điện liên thơng đồng thời cho phụ tải khác...
 • 13
 • 832
 • 23

Tính toán thiết kế mạng điện cho khu vực vừa nhỏ

Tính toán thiết kế mạng điện cho khu vực vừa và nhỏ
... 2.2.2 Tính điện áp vận hành mạng điện Điện áp vận hành mạng điện ảnh hưởng chủ yếu đến tiêu kinh tế kỹ thuật ,cũng đặc trưng kỹ thuật mạng điện 10 Điện áp định mức mạng điện phụ thuộc vào nhiều ... Trạm cuối :sử dụng sơ đồ cầu 47 Chương Tính phân bố công suất mạng điện tính xác điện áp nút mạng điện Để đánh giá tiêu kinh tế-kỹ thuật mạng điện thiết kế ,cần xác định thông số chế độ xác lập ... ta tính toản hàm chi phí tính toán hàng năm phưong án 3.2 Tính toán phưong án 3.2.1 Phương án Tính K cho đoạn đưòng dây Đoạn đường dây N-1(AC-185) K1= 1.8*ko1*l1 Tra bảng 8.39 sách thiết kế mạng...
 • 104
 • 184
 • 0

Tính toán, thiết kế lưới điện hỗn hợp mini có các nguồn phát năng lượng mới tái tạo cho các khu vực nông thôn chưa có điện lưới quốc gia

 Tính toán, thiết kế lưới điện hỗn hợp mini có các nguồn phát năng lượng mới và tái tạo cho các khu vực nông thôn chưa có điện lưới quốc gia
... http://www.lrc-tnu.edu.vn TíNH TOáN, THIếT Kế LƯớI ĐIệN HỗN HợP MINI CáC NGUồN PHáT NĂNG LƯợNG MớI TáI TạO CHO CáC KHU VựC NÔNG THÔN CHƯA ĐIệN LƯớI QUốC GIA Ti phi gia dng (chim 14,18%) Ti gia dng (chim ... http://www.lrc-tnu.edu.vn TíNH TOáN, THIếT Kế LƯớI ĐIệN HỗN HợP MINI CáC NGUồN PHáT NĂNG LƯợNG MớI TáI TạO CHO CáC KHU VựC NÔNG THÔN CHƯA ĐIệN LƯớI QUốC GIA Phng phỏp ny l p p to nờn chờnh mc nc gia thng ... http://www.lrc-tnu.edu.vn TíNH TOáN, THIếT Kế LƯớI ĐIệN HỗN HợP MINI CáC NGUồN PHáT NĂNG LƯợNG MớI TáI TạO CHO CáC KHU VựC NÔNG THÔN CHƯA ĐIệN LƯớI QUốC GIA Dn PV cp in cho ph ti v np acqui...
 • 108
 • 470
 • 0

Tính toán thiết kế lưới điện hỗn hợp mini có các nguồn phát năng lượng mới tái tạo cho các khu vực nông thôn chưa có điện lưới quốc gia

Tính toán thiết kế lưới điện hỗn hợp mini có các nguồn phát năng lượng mới và tái tạo cho các khu vực nông thôn chưa có điện lưới quốc gia
... http://www.lrc-tnu.edu.vn TíNH TOáN, THIếT Kế LƯớI ĐIệN HỗN HợP MINI CáC NGUồN PHáT NĂNG LƯợNG MớI TáI TạO CHO CáC KHU VựC NÔNG THÔN CHƯA ĐIệN LƯớI QUốC GIA Ti phi gia dng (chim 14,18%) Ti gia dng (chim ... http://www.lrc-tnu.edu.vn TíNH TOáN, THIếT Kế LƯớI ĐIệN HỗN HợP MINI CáC NGUồN PHáT NĂNG LƯợNG MớI TáI TạO CHO CáC KHU VựC NÔNG THÔN CHƯA ĐIệN LƯớI QUốC GIA Phng phỏp ny l p p to nờn chờnh mc nc gia thng ... http://www.lrc-tnu.edu.vn TíNH TOáN, THIếT Kế LƯớI ĐIệN HỗN HợP MINI CáC NGUồN PHáT NĂNG LƯợNG MớI TáI TạO CHO CáC KHU VựC NÔNG THÔN CHƯA ĐIệN LƯớI QUốC GIA Dn PV cp in cho ph ti v np acqui...
 • 108
 • 263
 • 0

thiết kế lưới điện cho mạng điện khu vực

thiết kế lưới điện cho mạng điện khu vực
... học mạng l-ới điện Phơng án 3: N Phơng án 4: N DHBKHN Đồ án môn học mạng l-ới điện Phơng án 5: N B Tính toán cụ thể cho phơng án I: I Phơng án I: N Điện áp ĐM mạng điện Việc lựa chọn điện áp cho ... Nối Dây Của Mạng Điện Và So Sánh Các Phơng án Về Mặt Kĩ Thuật A Dự kiến phơng án mạng điện thiết kế Theo yêu cầu mức đảm bảo cung cấp điện cho hộ loại 1: Mà hộ loại hộ tiêu thụ điện quan trọng, ... trọng cho kĩ s điện tơng lai vận dụng nhằm đa đợc phơng án tối u Trong đồ án thiết kế môn học Mạng Lới Điện em sử dụng tài liệu sau: Giáo trình Mạng Lới Điện tác giả Nguyễn Văn Đạm Giáo trình Thiết...
 • 44
 • 220
 • 0

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN CHO KHU VỰC NHỎ

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN CHO KHU VỰC NHỎ
... Dung Từ bảng số liệu ta thấy điện áp tải điện khoảng (78110) chọn điện áp định mức cho mạng điện Uđm = 110kV 2.2 Dự kiến phương án nối dây Mạng điện thiết kế gồm nguồn điện phụ tải, có phụ tải loại ... 2.1 Chọn điện áp định mức cho lưới điện Chọn điện áp tối ưu theo công thức kinh nghiệm: Ui = 4,34 li + 16 P ( kW, km, MW)- lộ đơn `Ui= 4,34 li + 16 P (kW, km, MW)- lộ kép Trong đó: Ui - điện áp ... Tất phụ tải có điện áp hạ 22 kV, hệ số công suất hộ cosϕ = 0.85 III- Cân công suất hệ thống điện 1.Cân công suất tác dụng Trong trường hợp trạm biến áp cấp điện cho phụ tải khu vực công suất trạm...
 • 76
 • 112
 • 0

Tìm hiểu tính toán thiết kế hệ thống lưới điện cho khu vực

Tìm hiểu và tính toán thiết kế hệ thống lưới điện cho khu vực
... 5 :Tính phân bố công suất mạng điện tính xác điện áp nút mạng điện Chương 6:Lựa chọn phương thức điều c hỉnh điện áp mạng điện Chương 7 :Tính toán tiêu kinh tế mạng điện Phạm Văn Thái Page | 4 Phạm ... mạng điện phương án 2.2.2 Tính điện áp vận hành mạng điện Điện áp vận hành mạng điện ảnh hưởng chủ yếu đến tiêu kinh tế kỹ thuật ,cũng đặc trưng kỹ thuật mạng điện Điện áp định mức mạng điện ... công suất mạng điện, nghĩa cần thực cân công suất phát công suất tiêu thụ Ngoải để hệ thống vận hành bình thường ,cần phải có dự trữ định công suất tác dụng hệ thống Dự trữ hệ thống điện vấn đề quan...
 • 112
 • 260
 • 0

Thiết kế mạng lưới điện cho khu vực nhỏ gồm 1 nguồn điện các thiết bị của khu vực

Thiết kế mạng lưới điện cho khu vực nhỏ gồm 1 nguồn điện và các thiết bị của khu vực
... 40 24 ,19 25 15 ,49 35 21, 69 30 18 ,59 30 18 ,59 17 5 10 7,85 Phụ tải S(MVA) P(MW) Q(MVAr) 17 ,65 10 ,5 6, 51 46,84 28 17 ,35 29, 41 17,5 10 ,85 41, 18 24,5 15 ,18 35,29 21 13, 01 35,29 21 13, 01 205,66 12 2,5 ... 26 10 0 = 3,87 % 11 0 Sự cố đứt đoạn 0-5 ∆U = ∆U + ∆U = 60.4, 81 + 37 ,18 .11 , 31 30 .15 ,15 + 18 ,59 .14 , 42 + 11 0 11 0 = 13 ,02(kV) Sự cố đứt đoạn 0-6 ∆U = ∆U + ∆U = 60.7, 01 + 18 ,59 .16 , 49 30 .15 ,15 + 18 ,59 .14 ,42 ... τ = 4,56.3 410 ,93 = 15 553,84 ( MWh ) Số vốn đầu tư phương án : V4 =(44,72 .1, 1.283+50 .1, 6.354+58, 31. 1 ,1. 403+64,03 .1, 1.500+ 41, 23 .1, 1.4 41 + 28,28 .1, 1.4 41+ 36,06 .1, 1.208) 10 6 = 14 5279,49 .10 đ Tổng chi...
 • 91
 • 156
 • 0

Tính toán thiết kế mạng lưới điện cho khu vực

Tính toán thiết kế mạng lưới điện cho khu vực
... phần: Phần thứ có nhiệm vụ thiết kế mạng điện khu vực gồm hai nhà máy nhiệt điện điện, trạm biến áp trung gian phụ tải Phần thứ hai có nhiệm vụ tính toán thiết kế cho đờng dây không Chơng La ... suất 3* U điện áp định mức vận hành (KV) Ta tính toán điện áp định mức cho tuyến dây, sau chọn điện áp truyền tải chung cho toàn mạng Chọn cấp điện áp định mức lới điện tính cho nhánh, tính từ ... nớc sản xuất 1.3 Lựa chọn điện áp định mức cho mạng điện Việc chọn cấp điện áp vận hành cho mạng điện vấn đề quan trọng, ảnh hởng đến tính vận hành kinh tế kỹ thuật mạng điện Tuỳ thuộc vào giá trị...
 • 110
 • 462
 • 0

Thiết kế mạng điện trạm biến áp tiêu thụ cho khu vực dân cư theo số liệu phụ tải cho trước

Thiết kế mạng điện và trạm biến áp tiêu thụ cho khu vực dân cư theo số liệu phụ tải cho trước
... Cung cấp điện II Nhiệm vụ: Đề tài: Thiết kế mạng điện trạm biến áp tiêu thụ cho khu vực dân theo số liệu phụ tải cho trước III Đặc điểm: Nguồn điện cho khu vực lấy từ đường dây cao áp 22KV ... hợp phụ tải Phụ tải điện: đại lượng đặc trưng cho công suất tiêu thụ thiết bị điện hay hộ tiêu thụ điện Có nhiều phương pháp tổng hợp phụ tải Ở ta sử dụng phương 10 10 i =1 i =1 pháp hệ số đồng ... ; Vậy số cọc nối đất cho cột cao áp Để đảm c d bảo an toàn cho khu vực đông dân ta nên thực nối đất cho hệ thống lưới điện hạ áp, cột điện sử dụng cọc nối đất II Nối đất cho trạm biến áp: Hệ...
 • 24
 • 382
 • 0

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC GỒM 1 NGUỒN ĐIỆN MỘT SỐ PHỤ TẢI KHU VỰC

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC GỒM 1 NGUỒN ĐIỆN VÀ MỘT SỐ PHỤ TẢI KHU VỰC
... 1 RN 1 + QN 1 X N 1 + P1−2 R1− + Q1−2 X 1 2 10 0 11 02 34 ,18 6.6 ,11 + 21, 196 .18 ,66 + 31, 45 .10 , 41 + 19 ,5.9,96 10 0 = 11 02 ∆U%scN -1- 2= = 9. 31% Ta có: ∆U%scN -1 = ∆U%scN-2 -1 + ∆Ubt1-2% = 5,564 + ... 34 .18 6 35. 514 2.736 42.5 22.5 26.055 36.84 6.25 NGUYỄN TIẾN BÌNH-Lớp Đ4-H1 21. 196 22. 018 1. 697 26.35 15 . 81 16 .15 5 22.843 3.87 211 .12 219 .32 16 .90 13 1.23 14 4.33 16 0. 91 227. 51 38.56 19 1.93 19 9.38 ... 34 .18 6+j 21. 196 MVA ∆U btN 1 % = PN 1 RN 1 + QN 1 X N 1 34 ,18 6.6 ,11 + 21, 196 .18 , 66 × 10 0% = × 10 0% = 4.995% U dm 11 02 Trên đoạn 1- 2 ∆Ubt1-2% = 2.736 × 10 . 41 + 1. 697 × 9.96 10 0% = 0,375% 11 02...
 • 67
 • 162
 • 0

thiết kế mạng ftth cho khu vực huyện thăng bình với 6000 thuê bao

thiết kế mạng ftth cho khu vực huyện thăng bình với 6000 thuê bao
... trở thành tảng cho phát triển xa lộ thông tin toàn cầu Do em chọn đề tài “ Thiết kế hệ thống FTTH cho khu vực huyện Thăng Bình với 6000 Thuê bao Với hy vọng có tảng tương đối thiết kế tuyến cáp ... 3.1 Ý tưởng thiết kế Ở ta thiết kế mô hình FTTH cho 6000 thuê bao khu vực huyện gồm có 20 xã Vậy nên từ trạm huyện ta dùng chia để đưa 20 xã huyện, từ xã lại dùng chia để phân đến thuê bao 3.2 Mô ... chi phí bảo trì tổng thể cho nhà cung cấp dịch vụ Một hệ thống mạng PON bao gồm thiết bị kết cuối kênh quang (OLT – Optical line terminators) đặt CO thiết bị kết cuối mạng quang (ONT – Optical...
 • 14
 • 280
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế cấp điện cho khu dân cưthiết kế cấp điện cho khu chung cư c26cc1đồ án tố nghiệp thiết kế cấp điện cho khu chung cư c26cc1thiết kế cấp điện cho khu đô thịđồ án thiết kế lưới điện khu vựcđồ án tốt nghiệp thiết kế lưới điện khu vựcthiết kế lưới điện khu vựcđề án thiết kế lưới điện khu vựcthiết kế mạng lưới điện khu vực gồm một nguồn điện và một số phụ tải khu vựcthiet ke luoi dien khu vucphần i thiết kế lưới điện khu vựcthiết kế hệ thống cấp điện cho khu vực đô thịthiết kế hệ thống cấp điện cho khu vực nông thônthiết kế giao diện cho yêu câu tiếp nhận kháchthiết kế dao diện cho yêu cầu tra cứu phòngNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngChương trình của thiên chúabtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTTÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệubài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép