Giá trị của mỗi cuộc thương lượng

Tài liệu Giá trị của mỗi cuộc thương lượng pdf

Tài liệu Giá trị của mỗi cuộc thương lượng pdf
... Trong trình thương lượng, nhiều người kết thúc thương lượng sở điểm mà không nghĩ đến giá trị thực điểm mục tiêu chung cuối Nỗ lực định lượng lợi ích thương lượng giúp cho việc thương lượng dễ dàng ... lượng thương lượng tốt Hiểu rõ toàn cảnh giá trị/ mức giá bạn cố gắng đạt Xác định điểm thương lượng định lượng Xác định giới hạn giá trị cao thấp điểm thương lượng Tạo tình cho hai "trường hợp biên" ... Bước định lượng giá trị điểm thương lượng thương lượng Mặc dù điều hiển nhiên người lại thực bước không thường xuyên phải làm Mọi người tham gia vào hầu hết thương lượng với vị xác định...
 • 5
 • 317
 • 0

Giá trị của mỗi cuộc thương lượng pot

Giá trị của mỗi cuộc thương lượng pot
... giới hạn giá trị cao thấp điểm thương lượng Tạo tình cho hai "trường hợp biên" quan tâm với "những tình có khả xảy ra" Xác định lại ưu tiên điểm thương lượng Tổng kết điểm thương lượng định lượng ... lượng, nhiều người kết thúc thương lượng sở điểm mà không nghĩ đến giá trị thực điểm mục tiêu chung cuối Nỗ lực định lượng lợi ích thương lượng giúp cho việc thương lượng dễ dàng chí bỏ qua số ... định lượng mục tiêu chung thương lượng cần thiết Tôi đề cập đến quan trọng điều cách toàn diện đăng khác, đủ để nói số quan trọng cần phải nhớ tổng số bạn cố gắng đạt Trong trình thương lượng, ...
 • 4
 • 261
 • 0

Giảm giá trị của Lợi thế Thương mại

Giảm giá trị của Lợi thế Thương mại
... định Giá trị thu hồi” Lợi thương mại theo năm Giá trị thu hồi Lợi thương mại so sánh với giá trị ghi sổ Lợi thương mại để xác định chi phí giảm giá trị (nếu có) Giá trị thu hồi xác định giá trị ... tắc, Lợi thương mại xem xét giảm giá trị đơn vị bù lại giá trị ghi sổ Bảng cân đối kế toán Xác định giảm giá trị Lợi thương mại theo Chuẩn mực kế toán Hồng Kông số 36 (HKAS 36) Giảm giá trị tài ... hiệu giá trị thu hồi bị giảm sút, giá trị ghi sổ vượt giá trị thu hồi Một vấn đề đáng bàn luận việc xác định giá trị thu hồi Lợi thương mại xuất phát từ thực tế Lợi thương mại không tạo lợi nhuận...
 • 17
 • 465
 • 1

Tài liệu Giảm giá trị của Lợi thế Thương mại - Tính hợp lý của việc trình bày thông tin trên báo cáo tài chính docx

Tài liệu Giảm giá trị của Lợi thế Thương mại - Tính hợp lý của việc trình bày thông tin trên báo cáo tài chính docx
... trường hợp định Hiện tại, chưa có nghiên cứu chất lượng thông tin trình bày theo phương pháp giá trị hợp trình bày thông tin Lợi thương mại tính tuân thủ giảm giá trị Lợi thương mại báo cáo tài ... cụ tài chính; - Tài sản công nợ có từ hợp kinh doanh xác định giá trị ban đầu Lợi thương mại; - Tài sản công nợ điều chỉnh định kỳ xác định giảm giá trị tài sản, giảm giá trị Lợi thương mại; - ... HKFRS giá trị chênh lệch giá mua giá trị hợp tài sản trừ (-) giá trị hợp công nợ phải trả (trong trường hợp giá mua cao giá trị hợp tài sản công nợ) Theo quy định HKAS 36, Lợi thương mại...
 • 17
 • 243
 • 0

Tài liệu Bàn về phương pháp giá trị hợp lý trong việc đánh giá giảm giá trị của Lợi thế Thương mại docx

Tài liệu Bàn về phương pháp giá trị hợp lý trong việc đánh giá giảm giá trị của Lợi thế Thương mại docx
... định Giá trị thu hồi” LTTM hàng năm Giá trị thu hồi LTTM so sánh với giá trị ghi sổ LTTM để đánh giá chi phí giảm giá trị LTTM (nếu có) Giá trị thu hồi xác định giá trị cao giá trị hợp giá trị ... định giá trị thu hồi tài sản phương pháp giá trị sử dụng Một số đơn vị áp dụng phương pháp giá trị hợp việc xác định giá trị thu hồi tài sản đơn vị tạo tiền Tuy nhiên, qua viết việc xác định giá ... (-) giá trị hợp công nợ công nợ ngẫu nhiên Giá trị LTTM có từ Hợp kinh doanh không khấu hao, theo LTTM kiểm tra giảm giá trị hàng năm có kiện dấu hiệu giá trị thu hồi bị giảm giá trị, giá trị...
 • 9
 • 281
 • 0

3 giá trị của Chương trình Thương hiệu Quốc gia pptx

3 giá trị của Chương trình Thương hiệu Quốc gia pptx
... hiệu Quốc gia phê duyệt, định lựa chọn 43 doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2010 Chúng hy vọng thông qua Chương trình Thương hiệu Quốc ... 2008, Chương trình lựa chọn 30 doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đáp ứng điều kiện Chương trình Trong thời gian hai năm vừa qua, thương hiệu đồng hành với Chương trình Thương hiệu Quốc gia đạt ... Thương hiệu Quốc gia, lễ công bố ngày 26/5/2010 "Ngày 25/11/20 03, Chính phủ Việt Nam giao Bộ Thương mại (nay Bộ Công Thương) phối hợp với bộ, ngành triển khai Chương trình Thương hiệu Quốc gia...
 • 12
 • 131
 • 0

Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị của

Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị của nó
... Lợi nhuận thơng nghiệp số chênh lệch giá bán gia mua hàng hoá Nhng điều nghĩa nhà t thơng nghiệp bán hàng hoá cao giá trị nó, mà nhà t thơng nghiệp mua hàng hoá thấp giá trị bán bán giá trị Ví dụ: ... 800*10% = 80 lợi nhuận thơng nghiệp là: 200*10% = 20 Nh t công nghiệp bán hàng hoá với giá thấp giá trị nó, cụ thể là: 700c +100v + 80m = 880 Còn t thơng nghiệp bán giá trị hàng hoá là: 880 + ... nghiệp t thơng nghiệp có thoả hiệp để bóc lột giá trị thặng d ngời lao động sản xuất Sự bóc lột giá trị thặng d t thơng nghiệp lu thông Tuy nhiên lợi nhuận t thơng nghiệp không kết bóc lột giá trị...
 • 7
 • 943
 • 2

LUẬN VĂN: Mối quan hệ giữa lượng giá trị của hàng hoá với năng suất lao động và cường độ lao động ppt

LUẬN VĂN: Mối quan hệ giữa lượng giá trị của hàng hoá với năng suất lao động và cường độ lao động ppt
... có người lao động với cường độ lao động nhanh có người lao động lao động với cường độ lao động chậm Xong có hàng hoá cần phải lao động với cường độ chậm tỉ mỉ đảm bảo lượng giá trị hàng hoá Ví ... trình độ ứng dụng tiến kỹ thuật tạo suất lao động khác xã hội Năng suất lao động cường độ lao động tác động khác lượng giá trị hàng hoá Cường độ lao động mức độ khẩn trương căng thẳng lao động ... tế trị nhà kinh tế học đưa có vấn đề quan trọng mà nhà kinh tế học đưa vấn đề hàng hoá, giá trị hàng hoá, suất lao động cường độ lao động Vậy, mối quan hệ lượng giá trị hàng hoá với suất lao động...
 • 11
 • 449
 • 0

LUẬN VĂN: Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị của nó ppt

LUẬN VĂN: Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị của nó ppt
... nước khả cống hiến người Đề tài: "Vì nói tiền lương chủ nghĩa thường thấp giá trị nó" NộI DUNG I .Bản chất vai trò tiền lương 1 .Bản chất tiền lương Tiền lương phạm trù kinh tế tổng hợp quan ... tiền lương thực tế: Tiền lương danh nghiã số tiền mà công nhân lĩnh bán sức lao động cho nhà bản .Tiền lương thưc tế tiền lương số lượng chất lượng liệu sinh hoạt mà công nhân mua tiền lương ... việc Tiền lương ngày thấp giá trị sức lao động nguyên nhân làm cho tiền lương thực tế giảm xuống Ngoài tiền lương thực tế giảm xuống nguyên nhân sau : Thứ nhất, chủ nghĩa giá sinh hoạt liệu...
 • 10
 • 1,486
 • 12

Xem thêm