tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn thực hành hướng dẫn

TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP môn THỰC HÀNH HƯỚNG dẫn

TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP môn THỰC HÀNH HƯỚNG dẫn
... : từ Văn Miếu Môn- Đại Trung Môn KV2 : Từ ĐT Môn- Khuê văn Các KV3 : Giếng Thi n Quang dãy nhà Bia KV4 : Khu Điện Đại Thành gồm : Đại Thành Môn + Nhà Đại Bái + Điện Đại Thành + Đông Vu, Tây Vu ... thân cháu không thi Người có tang cha mẹ không thi phải đến phủ khai tên Nếu thi mà đỗ bị truất, trường hợp thi hộ bị cấm thi suốt đời Khi vào trường thi bị khám xét mang sách vở, tài liệu, làm ... Môn Quan Theo sách “Vân đài loại ngữ” Lê Quý ôn, đời nhà Tấn (265-420) binh lính giặc qua bị giết nhiều nên có câu “Quỷ Môn Quan, Quỷ Môn Quan! Thập nhân khứ, nhân hoàn” (Quỷ Môn Quan, Quỷ Môn...
 • 50
 • 135
 • 0

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý chính thức

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý chính thức
... mại giới (WTO) BÀI VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, PHẠM VI LÃNH THỔ I Kiến thức trọng tâm: I.Vị trí địa lý: - Nằm rìa Đơng bán đảo Đơng Dương, gần trung tâm khu vực ĐNA - Hệ toạ độ địa lý: + Vĩ độ: 23023’B - 8034’B ... núi, ngập lụt đồng Nam bộ, thi u nước vào mùa khơ BÀI 14 SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUN THI N NHIÊN VÀ MƠI TRƯỜNG I Kiến thức trọng tâm: I Sử dụng bảo vệ tài ngun thi n nhiên a Tài ngun rừng: - Rừng nước ... lồi II Thi n nhiên phân hố theo Đơng – Tây a.Vùng biển thềm lục địa: - Thi n nhiên vùng biển đa dạng đặc sắc có thay đổi theo dạng địa hình ven biển, thềm lục địa b.Vùng đồng ven biển: Thi n nhiên...
 • 58
 • 303
 • 4

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa năm 2010

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa năm 2010
... chuyên môn hoá + Hình thành vùng nông nghi p chuyên môn hoá + K t h p công nghi p ch bi n hư ng m nh xu t kh u - ða d ng hoá kinh t nông thôn: + Cho phép khai thác t t ngu n tài nguyên thi n nhiên, ... xu t hàng hoá nông nghi p + ð y m nh chuyên môn hoá + Hình thành vùng nông nghi p chuyên môn hoá + K t h p công nghi p ch bi n hư ng m nh xu t kh u - ða d ng hoá kinh t nông thôn: + Cho phép ... t nông thôn - Kinh t nông thôn ña d ng ch y u v n d a vào nông-lâm-ngư nghi p - Các ho t ñ ng phi nông nghi p ngày chi m t tr ng l n, ñóng vai trò quan tr ng vùng kinh t nông thôn b Kinh t nông...
 • 98
 • 240
 • 1

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm học 2009 - 2010

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm học 2009 - 2010
... CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ * Nông nghiệp: Trong những năm 60 sản lượng nông phẩm hàng năm tăng 16%, năm 1970 đạt 186 triệu tấn ngũ cốc b Về khoa học – kĩ thuật: - Năm 1949, ... lí cấu sản xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO – LƯU HÀNH NỘI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ - Các tổ hợp công nghiệp – quân sự, các công ti, tập đoàn ... đạt được quá trình xây dựng đất nước TÀI LIỆU THAM KHẢO – LƯU HÀNH NỘI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ - Sau giành được độc lập, Ấn Độ đã thực...
 • 9
 • 411
 • 1

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý 2010

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý 2010
... tâm công nghiệp chuyên môn hóa: - Là vùng có nhiều nguyên liệu cho phát triển công nghiệp: khoáng sản, nguyên liệu nông – lâm – ngư nghiệp nguồn lao động dồi 50 TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA ... tháng VI -Sông ngòi: hệ thống sông: sông ven biển hướng Tây-Đông ngắn, dốc (trừ sông Ba) Ngoài có hệ thống sông Cửu Long hệ thống sông Đồng Nai 17 TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2010 -Thổ ... nước - Cơ chế quản có nhiều đổi mới, động 2/ Tại Đông Nam Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nước? 39 TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2010 - Có vị trí địa thuận lợi giao thương...
 • 72
 • 256
 • 0

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 1

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 1
... Công thức cấu tạo Y là: A C17H31COOH B C17H33COOH C C17H35COOH D C15H31COOH Câu 15 : Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp axit C17H35COOH, C17H33COOH C15H31COOH Số este tối đa tạo thành là: A B 12 ... C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COOH glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 3: Trong thành phần số dầu để pha sơn có este glixerol với axit không no C17H13COOH (axit oleic), C17H29COOH ... kiện) Công thức đơn giản X Y là: A C2H4O B C3H6O C C4H8O D C5H10O Chất Béo Câu 1: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COOH glixerol D C17H35COONa...
 • 13
 • 543
 • 0

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 2 CACBOHIDRAT

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 2 CACBOHIDRAT
... 6n O2 ; 2) (C6H10O5)n + n H2O men→ n C6H12O6 3) C12H22O11 + n H2O H+, toC→ C6H12O6 ; 4) C2H2 + H2O HgSO4, 800C→ CH3CHO phản ứng thủy phân A (1), (2) , (3), (4) B (2) , (3), (4) C (2) , (4) D (2) ... este là: A [C6H7O2(OH)(OOCCH3 )2] n [C6H7O2(OOCCH3)3]n B [C6H7O2(OH) (OOCCH3 )2] n [C6H7O2(OH )2( OOCCH3)]n C [C6H7O2(ONO2)3]n [C6H7O2(OOCCH3)3]n D [C6H7O2(ONO2)3]n [C6H7O2(OH) (OOCCH3 )2] n Câu 44: Nhóm ... 3/NH3 A C2H2, C2H5OH, glucozơ, HCOOH B C2H2, glucozơ, C3H5(OH)3, CH3CHO C C2H2, C2H4, C2H6, HCHO D C2H2, glucozơ, CH3CHO , HCOOH Câu 45: Cho phương trình phản ứng sau: 1) 6n CO2 + 5n H2O → (C6H10O5)n...
 • 11
 • 2,796
 • 4

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 4CHƯƠNG IV. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 4CHƯƠNG IV. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
... lưu hóa cao su Khi hấp nóng cao su thô với lưu huỳnh thu cao su lưu hóa V Điều chế: Có thể điều chế polime phản ứng trùng hợp trùng ngưng VI Vật liệu polime: CHẤT DẺO: - Chất dẻo vật liệu polime ... TƠ: - Tơ vật liệu polime hình sợi dài mảnh với độ bền định - Phân loại: Tơ chia làm loại : + Tơ thi n nhiên (sẵn có thi n nhiên) bông, len, tơ tằm + Tơ hóa học (chế tạo phương pháp hóa học): ... CHCN t→ (-CH2–CH(CN)-)n CAO SU: - Cao su vật liệu polime có tính đàn hồi - Có hai loại cao su: Cao su thi n nhiên cao su tổng hợp + Cao su thi n nhiên polime isopren + Cao su tổng hợp: 0 VD: Caosubuna...
 • 11
 • 2,300
 • 45

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 5 ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 5 ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
... Ăn mòn kim loại phá hủy kim loại hay hợp kim tác dụng chất môi trường  Bản chất ăn mòn kim loại oxi hóa kim loại thành ion kim loại: M  Mn+ +ne  Phân loại: Ăn mòn hóa học ăn mòn điện hóa - ... + Cu2+→ Fe2++ Cu Hợp kim: - KHÁI NIỆM: H ợp kim vật liệu kim loại số kim loại phi kim khác VD: Thép, gang, inox, hợp kim đuyra, - TÍNH CHẤT: Hợp kim có nhiều tính chất hóa học tương tự tính ... ĐIỆN HOÁ KIM LOẠI - Cặp oxi hóa khử kim loại VD: Ag+ + 1e ↔ Ag; Cu+ + 2e ↔ Cu; Fe2+ + 2e ↔ Fe + Nguyên tử kim loại đóng vai trò chất khử, ion kim loại đóng vai trò chất oxi hóa + Dạng oxi hóa dạng...
 • 10
 • 539
 • 2

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 6KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 6KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
... Nhận xét sau không đúng? A Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh B Tính khử kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba C Tính khử kim loại kiềm thổ yếu kim loại kiềm chu kì D Các kim loại kiểm thổ ... Phát biểu không đúng? A Kim loại kiềm gồm Li, Na, K, Ra, Cs Fr B Kim loại kiềm thuộc nhóm IA bảng tuần hoàn C Các kim loại kiềm cấu hình electron hoá trị ns1 D Trong hợp chất, kim loại kiềm có mức ... B Là kim loại nhẹ C Mềm, dễ kéo sợi dát mỏng D Dẫn nhiệt dẫn điện tốt, tốt kim loại Ag Cu Câu Nhận xét đúng? A Nhôm kim loại không tác dụng với nước khử nhôm lớn khử nước B Trong phản ứng nhôm...
 • 27
 • 443
 • 3

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 7 CHƯƠNG VII: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 7 CHƯƠNG VII: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC
... Câu 65: Để khử ion Fe3+ dung dịch thành ion Fe2+ dùng lượng dư A kim loại Ag B kim loại Cu C kim loại Na D kim loại Ba Câu 66: Cho sắt (1),(2) Lá (1) cho tác dụng hết với khí Clo Lá (2) cho tác ... oxit kim loại nhiệt độ cao cần 2,016lít hiđro (đktc) Kim loại thu đem hòa tan hết dd HCl thoát 1,344 lít khí (đktc) Công thức hóa học oxit kim loại là: A CuO B MnO2 C Fe3O4 D Fe2O3 Câu 108 Đốt kim ... dễ bị mờ không khí B Crom kim loại cứng (chỉ thua kim cương), cắt đựoc thủy tinh C Crom kim loại khí nóng chảy (nhiệt độ nóng chảy 18900C) D Crom thuộc kim loại nặng (khối lượng riêng 7, 2g/cm 3)...
 • 17
 • 1,047
 • 6

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 8

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 8
... HCOOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC3H7 ********************** 16 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2010 Môn thi: Hóa học- Thời gian làm bài: 60 phút Họ, tên thí sinh:…………………………………………… ... ngâm nước) kim loại:A Zn B Ni C Sn D Cu -Hết ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2010 Môn thi: Hóa học- Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề 002 27 Họ, tên ... Na2CO3 NaHCO3 khối lượng không đổi lại 80 ,50 gam chất rắn Thành phần % khối lượng chất hỗn hợp đầu là: 23 A 43,75% 56,25% B 63,15% 36 ,85 % C 84 ,50% 15,50% D 21 ,88 % 78, 12% Câu 28: Dãy chất có khả làm...
 • 38
 • 341
 • 0

Tài liệu Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn anh văn ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn anh văn ppt
... xem phần phiên âm nhéWink ENvy-không có phụ âm cuối nguyên âm cuối nguyên âm ngắn Open Equal Lưu ý: nhiều động từ tính từ có hai âm tiết không theo qui tắc (tiếng anh mà, có nhiều qui tắc phần bất ... de'livery( giao hàng) V+age: pack( đóng gói ) => package( bưu kiện) V+ing : under'stand( thi u) => under'standing( thông cảm) adj+ness : 'bitter ( đắng)=> 'bitterness( nỗi cay đắng) Các từ có trọng âm ... phần phiên âm để biết thêm chi tiết) Qui tắc cho DANH TỪ: + Nếu âm tiết thứ có nguyên âm ngắn nhấn vào âm tiết đầu: MOney PROduct LARlynx + Nếu không nhấn vào âm tiết thứ 2: balLOON deSIGN esTATE...
 • 5
 • 485
 • 10

tai lieu on thi tot nghiep mon toan(thaytoan)

tai lieu on thi tot nghiep mon toan(thaytoan)
... (Cm) ct trc honh ti im cú honh -1 2/ Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s trờn vi m = 3/ Vit PTTT ca th (C ) ti giao im ca th (C ) v trc honh Gii : 1/ (Cm) ct trc honh ti im cú honh -1 2/ ... x =1 y'= x = (0; +) Lp bng bin thi n trờn khong (1; 2) x y + y + + + Da vo bng bin thi n trờn ta cú (0;+ ) y = Bi t gii * Tỡm GTLN-GTNN trờn on: Bi 1: ( thi TN nm 2007- H phõn ban) Tỡm giỏ ... ng thng y = -x Gii : 1/ - TX : D = R - S bin thi n : x =1 + chiu bin thi n : y = - 3x2 +12x = x = Hs ng bin trờn khong (1 ;3) , nghch bin trờn khong ( ;1) v ( 3; + ) + Cc tr : hs t cc i ti...
 • 108
 • 442
 • 1

Xem thêm