Luận văn hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách hải hưng

Luận văn hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô vận tải hành khách hải hưng

Luận văn hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách hải hưng
... khoản phải thu 20 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HẢI HƢNG 21 2.1 Khái quát công ty Cổ phần ô vận tải hành khách Hải Hƣng ... phải thu doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác quản trị khoản phải thu Công ty Cổ phần ô vận tải hành khách Hải Hưng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị khoản phải thu Công ... Khái quát công ty Cổ phần ô vận tải hành khách Hải Hƣng 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty  Thông tin chung Công ty + Tên công ty: Công ty Cổ phần Ô vận tải hành khách Hải Hưng +...
 • 84
 • 188
 • 2

Hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô vận tải hành khách Hải Hưng

Hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng
... trạng quản trị khoản phải thu Công ty Cổ phần ô vận tải hành khách Hải Hƣng 2.2.1 Tình hình chung khoản phải thu Công ty Cổ phần ô vận tải hành khách Hải Hưng  Đối với khoản phải thu ngắn ... Khái quát công ty Cổ phần ô vận tải hành khách Hải Hƣng 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty  Thông tin chung Công ty + Tên công ty: Công ty Cổ phần Ô vận tải hành khách Hải Hưng + ... ảnh hưởng tới quản trị khoản phải thu doanh nghiệp 20 Thang Long University Library CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HẢI HƢNG 2.1...
 • 74
 • 241
 • 1

Hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô vận tải hành khách hải hưng

Hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách hải hưng
... khoản phải thu 20 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HẢI HƢNG 21 2.1 Khái quát công ty Cổ phần ô vận tải hành khách Hải Hƣng ... phải thu doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác quản trị khoản phải thu Công ty Cổ phần ô vận tải hành khách Hải Hưng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị khoản phải thu Công ... Khái quát công ty Cổ phần ô vận tải hành khách Hải Hƣng 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty  Thông tin chung Công ty + Tên công ty: Công ty Cổ phần Ô vận tải hành khách Hải Hưng +...
 • 84
 • 106
 • 1

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 9 ppt

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 9 ppt
... Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Chuyển nhượng khoản phải thu cho ngân hàng: Công ty có khoản phải thu bình quân tháng 2000triệu phần chuyển nhượng không vượt 80% khoản phải thu Công ty Chi ... dệt may Hoà Thọ, em hiểu phần công tác quản trị tài Công ty Vấn đề tài vấn đề nhạy cảm tất doanh nghiệp vấn đề quan trọng doanh nghiệp Việc quản trị tài tốt hiệu nguồn lực mạnh mẽ để Công ty tiếp ... đó, khoản nợ hạn, Công ty cần lập bảng theo dõi khoản nợ thu tháng lần, tập trung cho khoản nợ hạn, khoản nợ ghi nhiều lần sổ sách có khả thu hồi Lời Kết Qua thời gian thực tập công ty dệt may...
 • 5
 • 347
 • 2

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 8 doc

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 8 doc
... x thời hạn tín dụng) Khoản phải thu = (doanh thu x kỳ TT bình quân)/360 Khoản phải thu giảm = khoản phải thu - khoản phải thu có chiết khấu Vốn đầu tư giảm = khoản phải thu giảm x chi phí biến ... N = 25 Doanh thu 9 58 855 N = 30 N = 35 1 086 1 385 Doanh thu tăng thêm 103 1 28 299 Ln tiết kiệm Cphí cố định 5.15 6.4 Kỳ thu tiền bình quân 30 31 37 43 Khoản phải thu 80 93 129 Khoản phải thu tăng ... kiệm Cphí cố định 213.45 284 .65 355.75 Kỳ thu tiền bình quân 35 40 Khoản phải thu 30 45 2372 2 787 3420 4309 Khoản phải thu tăng thêm 415 633 88 9 Vốn đầu tư vào khoản phải thu 332 506 C phí hội vốn...
 • 10
 • 268
 • 4

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 7 pdf

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 7 pdf
... tổng hợp yếu tố biến phí Công ty : 80% doanh thu III CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU Xác Định Mục Tiêu Quản Trị Khoản Phải Thu: • Gia tăng doanh số bán hàng, gia tăng ... 21.0 5.0 1.0 -0 .1 1.4 0 .75 10 Lợi nhuận ròng biên /tổng vốn ĐT 0.3 -0 .05 Trong đó: Khoản phải thu = (DTTx kỳ thu tiền bình quân) /360 Vốn đầu tư vào khoản phải thu = khoản phải thu x chi phí ... Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Khoản phải thu tăng thêm 18.8 8.3 4.2 2.5 Vốn đầu tư vào khoản phải thu 15.0 6 .7 3.3 2.0 Chi phí hội vốn 4.5 2.0 1.0 0.6 Chi phí mát...
 • 10
 • 282
 • 0

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 6 ppt

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 6 ppt
... NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ I CÁC CĂN CỨ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU Căn Cứ Vào Các Mục Tiêu Kinh Doanh Của Công Ty 1.1 Mục tiêu ... bảng phân tích ta thấy khoản phải thu biến động mạnh so với 2001 1 96% Nguyên nhân khoản phải thu tích luỹ năm trước khoản nợ khó đòi Công ty quản trị không tốt khoản phải thu Trong lượng hàng hoá ... điều cần phải xem xét lại Phân tích tình hình khoản phải thu Công ty (ĐVT: triệu đồng) Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2002/2001 Khoản phải thu 2003/2002 15.524 30.427 13.352 14.902 1 96% -1 7.074 -5 6% Nhận...
 • 10
 • 212
 • 0

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 5 docx

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 5 docx
... HĐKD 25 107.7 4710 1 95. 9 -9 48 -1 757 -9 73 -3 792.0 1082 21 -8 09 1 85. 3 TN tài 21 Chi phí TC 4271 851 6 4271 42 45 199.4 9.LN từ HĐTC -4 250 -7 434 -4 250 -3 184 174.9 10.TN bất thường 1 651 2219 1 651 56 8 ... Unregistered Version - http://www.simpopdf.com khoản phải thu tăng cao vào năm 2002 Nhưng sang năm 2003 khoản phải thu có phần giảm xuống, nguyên nhân Công ty thực tốt công tác thu nợ khoản công nợ giải ... 87 .5 96 .5 95. 1 0.81 0. 95 Khi doanh số thay đổi điền kiện kinh doanh khác khoản thu lớn Công ty bị ảnh hưởng Các chi phí nhiều bị ảnh hưởng theo, dù nợ tổng tài sản 0,38 điều cho thấy khoản nợ Công...
 • 10
 • 230
 • 0

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 4 pdf

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 4 pdf
... May 517 84 53119 1091 64 1335 2.6 -Jacket 62 14 7968 1 746 6 17 54 28.2 -Quần âu 51780 -Sơ mi 0 949 8 119.2 43 666 -5 178 -1 00.0 43 666 3275 -Khác 40 391 45 151 44 757 47 60 11.8 3.3 Tình Hình Tồn Kho 56 045 ... 128019 216159 Sợi 47 591 1 74. 3 32095 42 .9 27309 749 00 106995 -Cotton 20511 38508 48 2 84 17997 87.7 -Peco 47 51 649 4 5596 1 743 36.7 -PE 48 926 176.9 88 140 148 .4 9776 25 .4 -8 98 -1 3.8 2 047 29898 53115 ... 73 .4 -8 94. 6 -3 4 May( 1000cái) 1819 100 3328 100 41 00 100 1509 83 772 -Jacket 127 13 399 30.35 615 14 272 2 14 54. 1 -Quần âu 90 11 0 1 640 43 -9 0 -1 00 1 640 15 34. 1 57.2 -Khác 1602 76 2929 69.6 1 845 43 ...
 • 10
 • 218
 • 0

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 3 pdf

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 3 pdf
... Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Công ty dệt may Tây Đô 12 .3 12.8 4.1% Công ty may Sài Gòn 6.7 6.4 -4 .48% Công ty Pan Co 6 .3 23. 53% 5.1 Công ty may Trung ... đe doạ lớn cho tổng công ty dệt may Việt Nam nói chung công ty dệt may Hoà Thọ Tên Công ty Thị phần2002 Thị phần20 03 Công ty dệt may 2 9 -3 11.2 3. 7% 8.5 8.9 10.8 Công ty dệt may Phong Phú 4.71% ... lượng dần chiếm lĩnh thị trường có thị phần cao, công ty dệt may 2 9 -3 công ty dệt may Hoà Thọ phải đối phó với công ty từ nước như: công ty dệt may Trung Quốc thị phần chưa cao thị trường Việt...
 • 10
 • 252
 • 4

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 2 doc

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 2 doc
... % khoản vay so với giá trị mặt khoản phải thu xác định vào chất lượng quy mô khoản thu Chất lượng khoản phải thu thấp bị từ chối Còn khoản phải thu chấp nhận theo chất lượng cho khoản 50% -> ... trị mặt khoản phải thu Hơn nữa, quy mô khoản phải thu nhỏ, chi phí thu nợ khoản phải thu lớn tương đối so với giá trị nó, người cho vay từ chối đánh giá thấp b Chuyển nhượng khoản phải thu: Doanh ... trước thu lãi lên thu nhập cổ phần thường Các sách nhà quản trị tác động lên đòn bẩy tạo nên đòn bẩy tổng hợp PHẦN II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN...
 • 10
 • 221
 • 1

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 1 doc

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 1 doc
... định II QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1. Khái Niệm Sự Tồn Tại Của Khoản Phải Thu 1. 1 Khái niệm: Khoản phải thu giá trị tất ... b Quản trị khoản phải thu: Quản trị khoản phải thu nhằm mục tiêu tìm giới hạn hợp lý cho việc mở tín dụng cách thức huy động nguồn lực cho công tác thu nợ Quyết định liên quan đến công tác quản ... khoản phải thu công ty Như vậy, nhà quản trị tài cần phải thận trọng công tác quản trị khoản phải thu Nhà quản trị tài quan tâm phải giảm tối đa khoản phải thu mức thấp tránh mát mức cho phép...
 • 10
 • 144
 • 0

Hoàn thiện công tác quảncác khoản phải thu tại Công ty Thông tin di động (VMS) Mobifone

Hoàn thiện công tác quản lý các khoản phải thu tại Công ty Thông tin di động (VMS) Mobifone
... QUN Lí CC KHON PHI THU TI CễNG TY THễNG TIN DI NG (VMS) MBIFONE 2.1 KHI QUT V CễNG TY THễNG TIN DI NG (VMS) MOBIFONE 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty thụng tin di ng (Vietnam Mobile ... PHI THU TI CễNG TY THễNG TIN DI NG (VMS) MOBIFONE 3.1 D bỏo v xu hng th trng thụng tin di ng Vit Nam v nh hng phỏt trin ca cụng ty thụng tin di ng thi gian ti 3.1.1 D bỏo v th trng thụng tin di ... thụng tin di ng nc ta ang cú nhng nh cung cp sau: * Cụng ty thụng tin di ng (VMS Mobifone) Cụng ty thụng tin di ng VMS l n v hch toỏn c lp trc thuc Tng cụng ty bu chớnh vin thụng; cụng ty ó kớ...
 • 59
 • 632
 • 7

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢNCÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG
... đa số vấn đề luận thực tiễn hon thin cụng tỏc qun khon phi thu công ty VMS Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản vốn lu động công ty Em hy vọng giải pháp góp phần ... nhân tham gia thực công tác quản trị tài công ty Nâng cao mức độ chuyên nghiệp công tác quản tài ngắn hạn toàn công ty Giải pháp việc gửi cán quản học khóa đào tạo quản tài sở đào tạo ... trờng thông tin di động nớc ta đợc dự báo thời gian tới ngày mạnh mẽ Điều đặt cho công ty thông tin di động nhiều thách thức việc chiếm lĩnh thị trờng củng cố vị dẫn đầu thị trờng thông tin di động...
 • 15
 • 408
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢNCÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG (VMS) MBIFONE.DOC

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG (VMS) MBIFONE.DOC
... thông tin di động nớc ta đợc dự báo thời gian tới ngày mạnh mẽ Điều đặt cho công ty thông tin di động nhiều thách thức việc chiếm lĩnh thị trờng củng cố vị dẫn đầu thị trờng thông tin di động ... PHI THU TI CễNG TY THễNG TIN DI NG (VMS) MOBIFONE 3.1 D bỏo v xu hng th trng thụng tin di ng Vit Nam v nh hng phỏt trin ca cụng ty thụng tin di ng thi gian ti 3.1.1 D bỏo v th trng thụng tin di ... QUN Lí CC KHON PHI THU TI CễNG TY THễNG TIN DI NG (VMS) MBIFONE 2.1 KHI QUT V CễNG TY THễNG TIN DI NG (VMS) MOBIFONE 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty thụng tin di ng (Vietnam Mobile...
 • 59
 • 5,868
 • 80

Xem thêm

Từ khóa: công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty cổ phần xây lắp bưu điện hà nộicông tác quản trị các khoản phải thuđề tài quản trị các khoản phải thu tai cong ty che viet namhoàn thiện công tác lập kế hoạc kinh doanh công ty cổ phần ô tô trường hảiluận văn quản trị các khoản phải thuhoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty cổ phần ô tô vận tải hà tây doc2 6 đánh giá công tác quản lý quản trị các khoản phải thuluận văn thực trạng và một số bài học kinh nghiệm cổ phần hoá tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách hải hưng potxcông tác quản lý các khoản phải thu2 nội dung công tác quản lý các khoản phải thubiện pháp quản trị các khoản phải thuquản trị các khoản phải thuquản trị các khoản phải thu trong doanh nghiệpbài tập về quản trị các khoản phải thuđề tài quản trị các khoản phải thuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả