ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH tế

đề cương pháp luật kinh tế

đề cương pháp luật kinh tế
... trái pháp luật không làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên Điều kiện vô hiệu HĐ - Nội dung hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm pháp luật - Một bên ký kết hợp đồng kinh tế pháp nhân cá nhân có đăng ký kinh ... nợ - Nhờ có pháp luật PS với quan điểm kinh doanh mang lại lợi ích cho xã hội - Kinh doanh hđ gặp nhiều rủi ro -> nhân đạo với người kinh doanh bị phá sản, không đc truy cứu pháp luật họ không ... nghĩa vụ nộp đơn Chủ doanh nghiệp đại diện hợp pháp doanh nghiệp, HTX Câu 17: Vai trò luật phá sản? Pháp luật phá sản bảo vệ lợi ích chủ nợ Pháp luật PS quy định chủ nợ có quyền - Nộp đơn yêu...
 • 29
 • 371
 • 1

đề cương pháp luật kinh tế

đề cương pháp luật kinh tế
... bên đề nghị thì phải bồi thường 2)Chấp nhận đề nghị hợp đồng: Là sự trả lời của bên đề nghị đối với bên đề nghị việc chấp nhận toàn đề nghị Khi bên đề nghị nêu điều kiện sửa đổi đề nghị ... MỤC LỤC BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề cương Pháp luật kinh tế MỤC LỤC Câu :So sánh giống khác giải thể phá sản ... điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội (Đ128 BLDS) Giao dịch dân sự có mục đích nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu Điều cấm của pháp luật những...
 • 38
 • 270
 • 1

Đề cương pháp luật kinh tế

Đề cương pháp luật kinh tế
... nghề kinh doanh: Nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tự lựa chọn ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm Hiện nay,ngành nghề Việt Nam chia thành nhóm: Nhóm 1: Bị cấm kinh ... doanh nghiệp Hiện pháp luật Việt Nam phân chia mức tài sản thành ngành nghề có vốn pháp định nghành nghề vốn pháp định Phần lớn nghành nghề kinh tế nước ta tuộc ngành nghề vốn pháp định nên chủ doanh ... trái phiếu Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật nhàm thực hoạt động kinh doanh Câu 4: Phân tích đặc điểm...
 • 10
 • 258
 • 0

Đề cương pháp luật kinh tế

Đề cương  pháp luật kinh tế
... văn pháp luật Câu 5: Khái niệm pháp luật: Pháp luật hệ thống quy tắc xử nhà nước đặt thừa nhận đảm bảo Bản chất pháp luật - Bản chất giai cấp: + Bản chất giai cấp pháp luật thể trước hết chỗ, pháp ... Câu 7: Chức pháp luật Chức pháp luật phương diện, mặt tác động chủ yếu pháp luật Về bản, pháp luật có ba chức sau đây: Chức điều chỉnh quan hệ xã hội: Là tác động trực tiếp pháp luật tới quan ... hiến pháp quy định Văn luật có giá trị pháp lý cao nhất, tất văn luật phải có nội dung phù hợp với nội dung văn luật Văn luật gồm: - Hiến pháp: Là đạo luật gốc, đạo luật nhất, có giá trị pháp...
 • 26
 • 46
 • 0

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH tế

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH tế
... vốn E, tư cách pháp nhân: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Câu 3:khái niệm hoạt động trung gian thương mại trình bày chất pháp lý hoạt động ... thiệu với khách hàng hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ Bản chất pháp lý: -Chủ thể :là thương nhân có đăng ký kinh doanh lĩnh vực quảng cáo kiềm lời.với tư cách người kinh doanh thương nhân thực ... thành viên 11 thành viên ban kiểm soát D,tư cách pháp nhân: Doanh nghiệp TNHH thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kinh doanh E,phân chia lợi nhuận: Công ty phân...
 • 14
 • 54
 • 0

Chuyên đề 1: Pháp luật kinh tếluật doanh nghiệp

Chuyên đề 1: Pháp luật kinh tế và luật doanh nghiệp
... ký kinh doanh hp l theo quy nh ca phỏp lut; - Np l phớ ng ký kinh doanh theo quy nh ca phỏp lut Khi ng ký kinh doanh, doanh nghip c ghi tờn vo s ng ký kinh doanh v c cp giy chng nhn ng ký kinh ... ký kinh doanh Sau thi hn ny m c quan ng ký kinh doanh khụng nhn c h s gii th doanh nghip thỡ doanh nghip ú coi nh ó c gii th v c quan ng ký kinh doanh xoỏ tờn doanh nghip s ng ký kinh doanh Trong ... ng ký kinh doanh cp tnh) Ngi thnh lp doanh nghip phi lp v np h s ng ký kinh doanh3 , ng thi phi chu trỏch nhim v tớnh trung thc, chớnh xỏc ca ni dung h s ng ký kinh doanh C quan ng ký kinh doanh...
 • 102
 • 349
 • 1

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH KẾ

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH KẾ
... : Phương pháp điều chỉnh Luật Kinh tế gì? Cơ chế kinh tế tập trung bao cấp _ Phương pháp mệnh lệnh _ Phương pháp thỏa thuận _ Phương pháp hướng dẫn Cơ chế kinh tế thị trường _ Phương pháp bình ... đồng kinh tế, quan hệ hàng hóa, tiền tệ Cơ chế thị trường: Thông qua luật kinh tế, Nhà nước _ Xác định địa vị pháp lý cho tổ chức, đơn vị kinh tế _ Điều chỉnh hành vi kinh doanh cho đơn vị kinh ... _ Phương pháp quyền uy Câu : Luật kinh doanh luật thương mại nước ta có mối quan hệ ntn? Quá trình tiến tới kinh tế theo định hướng thị trường đòi hỏi phải ban hành luật thương mại kinh doanh...
 • 25
 • 2,291
 • 2

Đề thi pháp luật kinh tế

Đề thi pháp luật kinh tế
... sao? p n u? i i Đề thi ngày 4/10/2013 Đề l ẻ : 1: T Qu ả lý tài b ằ pháp lu ậ Vi ệ Nam hi ệ yêu c ầ khách quan? i n ng t t n u 2: Ch ứ minh công ty TNHH thành viên tr ởlên ch ủth kinh doanh? ng ... công ty m đ ko? T sao? i a i c i Đề ch ẵ n Câu 1: Nêu tên bi ệ pháp b ả đả th ự hi ệ h ợ đồ g? n o m c n p n Câu 2: Cho ví d ụv ềquan h ệtài đượ đ ề ch ỉ b ằ pháp lu ậ tài công? Gi ả thích? c ... t n n tình tr phá s ả T tòa án ch ỉ m ởth ủt ụ phá s ả có yêu c ầ h ợ pháp? ng n? i c n n u p 4: Cho ví d ụv ề1 tranh ch ấ kinh doanh thu ộ th ẩ quy ề gi ả quy ế c ủ tòa án nhân dân c ấ huy ệ...
 • 2
 • 470
 • 8

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT KINH TẾ
... sản chủ sở hữu tài sản chủ sở hữu Người đại diện theo pháp luật Chủ sở hữu dn đông thời ng Có thê chủ tịch Hội đồng đại diện theo pháp luật thành viên, chủ tịch công công ty ty, giám đốc, tổng ... trách nhiệm vô hạn vê nhiệm hữu hạn khoản nợ khoản nợ phát sinh trong phạm vi số vốn điều lệ trình kinh doanh Tư cách pháp nhân Không có tư cách pháp nhân Có tư cách pháp nhân Khả huy động vốn Không ... hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi, biểu cổ đông sáng lập Nhược điểm: + Không đảm bảo tính bí mật kinh doanh, chịu quản lý chặt chẽ CP + Do chế chuyển nhượng cổ phần tự do, huy động vốn phát hành...
 • 3
 • 164
 • 3

tổng hợp đề thi pháp luật kinh tế (luật doanh nghiệp)

tổng hợp đề thi pháp luật kinh tế (luật doanh nghiệp)
... điều luật phá sản ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn: Pháp luật Kinh tế - Đề Áp dụng cho hệ: Đại học & CĐ Thời gian làm bài: 90 Người đề: Ngày đề: Ngày duyệt Công ty cổ phần Hóa chất mỏ có 62% tổng ... HÀNG Đề thi: PHÁP LUẬT KINH TẾ Dành cho hệ Đại học ĐỀ THI KẾT THÚC Cao đẳng – Thời gian: 90’ ĐềPHẦN số HỌC I Lý thuyết: ( điểm: câu 1 cho kiện để doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh ... chất pháp hợp đồng? Bài giải Phân tích chất pháp hợp đồng xem hợp đồng hợp đồng thương mại hợp đồng dấn Hợp đồng thương mại hai bên thương nhân, mục đích nhằm sinh lời, kinh doanh (hợp đồng...
 • 91
 • 3,191
 • 4

Đề cương môn pháp luật kinh tế

Đề cương môn pháp luật kinh tế
... điều lệ công ty Kiểm soát hành vi tập trung kinh tế: Tập trung kinh tế bị cấm: cấm tập trung kinh tế thị phần kết hợp doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm 50% thị phần thị trường liên quan ... cạnh tranh định +) Việc tập trung kinh tế góp phần mở rộng xuất phát triển kinh tế, xã hội +) Một doanh nghiệp kinh tế tham gia có nguy phá sản Nhóm tập trung kinh tế cần có kiểm soát Các doanh nghiệp ... trung kinh tế tự thực : doanh nghiệp tự tiến hành tập trung kinh tế sau tập trung kinh tế mà doanh nghiệp thuộc doanh nghiệp vừa nhỏ thị phần kết hợp doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm...
 • 20
 • 1,940
 • 15

Đề cương ôn tập Pháp luật kinh tế

Đề cương ôn tập Pháp luật kinh tế
... lệ công ty Nếu Điều lệ công ty không quy định việc nộp đơn thực theo Quyết định Đại hội đồng cổ đông Nếu Điều lệ công ty không quy định không tiến hành Đại hội đồng cổ đông, cổ đông nhóm cổ đông ... quyền cổ đông sáng lập  Bảo vệ quyền lợi người nắm giữ cổ phiếu công ty năm đầu Câu 40: Sự cần thiết phải quản lý nhà nước kinh tế pháp luật? Sự cần thiết phải quản lý nhà nước kinh tế pháp luật: ... thường xuyên kinh tế, Nhà nước phải quản lý kinh tế pháp luật Từ ưu nhà nước: Nhà nước chủ thể có quyền lực đặc biệt kinh tế, trị, có quyền ban hành sử dụng pháp luật Mọi thông tin trình bày...
 • 18
 • 470
 • 14

đề cương ôn tập môn pháp luật kinh tế

đề cương ôn tập môn pháp luật kinh tế
... ích hợp pháp chủ thể kinh doanh có tranh chấp vi phạm - Pháp luật kinh tế Page ILT_boyaa – CQ48/22.07 2013 Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH Chủ thể kinh doanh K/n: - Chủ thể kinh doanh ... chế pháp lý chung doanh nghiệp _ Dn tổ chức kinh tế có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, đ.ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Pháp luật kinh tế ... nhập, giải thể HỘ KINH DOANH Pháp luật kinh tế Page ILT_boyaa – CQ48/22.07 2013 Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH (Nguồn: HSC-HVTC) Khái quát chủ thể kinh doanh: _ Chủ thể kinh doanh tổ chức,...
 • 35
 • 1,184
 • 4

đề cương môn pháp luật kinh tế

đề cương môn pháp luật kinh tế
... điều lệ công ty Kiểm soát hành vi tập trung kinh tế: Tập trung kinh tế bị cấm: cấm tập trung kinh tế thị phần kết hợp doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm 50% thị phần thị trường liên quan ... cạnh tranh định +) Việc tập trung kinh tế góp phần mở rộng xuất phát triển kinh tế, xã hội +) Một doanh nghiệp kinh tế tham gia có nguy phá sản Nhóm tập trung kinh tế cần có kiểm soát Các doanh nghiệp ... trung kinh tế tự thực : doanh nghiệp tự tiến hành tập trung kinh tế sau tập trung kinh tế mà doanh nghiệp thuộc doanh nghiệp vừa nhỏ thị phần kết hợp doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm...
 • 17
 • 751
 • 0

ĐỀ CƯƠNG môn PHÁP LUẬT KINH tế có đáp án

ĐỀ CƯƠNG môn PHÁP LUẬT KINH tế có đáp án
... vào hệ thống pháp luật Câu 7: Anh (Chị) phân tích thuộc tính pháp luật? Trả lời: Phân tích thuộc tính pháp luật: Thuộc tính pháp luật tính chất dấu hiệu riêng đặc trưng pháp luật Pháp luật có thuộc ... vi phạm pháp luật - Hành vi có tính chất trái pháp luật, xâm hạ i tới quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ: Hành vi thể chống đối quy định chung pháp luật, xâm hại tới quan hệ xã hội pháp luật xác ... quan hệ pháp luật? Trả lời: Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật là: Chủ thê quan hệ pháp luật: - Là tô chức, cá nhân tham gia vậo quan hệ pháp luật Để trở thành chủ thể quan hệ pháp luật chủ...
 • 34
 • 94
 • 0

Xem thêm