câu hỏi ôn tập môn AN NINH MẠNG VIỄN THÔNG 2016

câu hỏi ôn tập môn AN NINH MẠNG VIỄN THÔNG 2016

câu hỏi ôn tập môn AN NINH MẠNG VIỄN THÔNG  2016
... vào AP client IV An toàn mạng thông tin di động Câu 1: Công nghệ an ninh giao diện vô tuyến mạng GSM.(3đ)  Công nghệ an ninh GSM Giao thức an ninh GSM có giao thức nhận thực dựa công nghệ mật mã ... quan trọng liên quan đến an ninh K số thông số khác lưu USIM, AuC không truyền hai vị trí Cũng cần đảm bảo thông số an ninh đồng với hai phía Mô hình an ninh cho giao diện vô tuyến 3G UMTS • Mạng ... liên kết an ninh SA, số liệu liên kết an ninh SAD, số liệu sách an ninh SPD xử lý gói tin IPSec.(3đ) • SA thông số bảo mật thỏa thuận thành công hai bên sử dụng giao thức IPSec Các thông số SA...
 • 37
 • 82
 • 0

Câu Hỏi ôn Tập Môn An toàn Mạng docx

Câu Hỏi ôn Tập Môn An toàn Mạng docx
... thức công sau thực a Nhái địa IP, công giữa, công biên b Nhái địa IP, công đường nguồn, công mẫu nhỏ c Nhái địa IP, công vượt firewall,tấn công mẫu nhỏ d Nhái địa IP, công vượt firewall, công đường ... Dò tìm (Scanning) 63 Khi hacker cố gắng công máy chủ qua Internet gọi loại công? A Tấn công từ xa B Tấn công truy cập vật lý C Truy cập địa phương D Tấn công công nội 64 Công cụ sau công cụ để ... 2000 Ông muốn đảm bảo ứng dụng ông sử dụng chưa cài Trojan Ông làm để giúp đảm bảo điều này? A So sánh chữ ký MD5 tập tin với công bố phương tiện truyền thông phân tán B Xin ứng dụng thông qua...
 • 11
 • 654
 • 37

Câu hỏi ôn tập môn an toàn mạng

Câu hỏi ôn tập môn an toàn mạng
... Dò tìm (Scanning) 63 Khi hacker cố gắng công máy chủ qua Internet gọi loại công? A Tấn công từ xa B Tấn công truy cập vật lý C Truy cập địa phương D Tấn công công nội 64 Công cụ sau công cụ để ... 2000 Ông muốn đảm bảo ứng dụng ông sử dụng chưa cài Trojan Ông làm để giúp đảm bảo điều này? A So sánh chữ ký MD5 tập tin với công bố phương tiện truyền thông phân tán B Xin ứng dụng thông qua ... encrypted passworNếu kẻ công lấy trộm mật có chứa chiều mật mật mã, loại công, cô thực để tìm mật mật mã? a.Man-in-the-middle attack Tấn công Man-in-the-middle b.Birthday attack Tấn công Birthday c.Denial...
 • 18
 • 498
 • 3

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Môn an ninh mạng có đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Môn an ninh mạng có đáp án
... VLAN c VPN d Intranet 69 Loại mạng mô tả cấu hình mạng bên công ty dùng cho mô hình kinh doanh B2B ( Business to Business) ? a VLAN b Intranet c Extranet d VPN 70 Dịch vụ mạng cho phép địa mạng ... Kerberos a Đáp ứng yêu cầu không chối cãi b thể bị công c thể bị công Password d Tất sai 24 Khoá riêng đặc điểm a Thời gian thực chậm b Không an toàn c Được thay khoá công khai d Thời gian thực ... "che dấu"( hidden) khỏi mạng bên cho phép vài host mạng bên sử dụng địa trùng với mạng bên ? a NAT b VPN c VLAN d IP spoofing 71 Công nghệ sử dụng để chia mạng bên thành mạng logic nhỏ hơn, dễ...
 • 22
 • 3,693
 • 23

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ ĐÁP ÁN
... thông tiến trình cung cấp hệ thống để đưa kiểu bảo vệ đặc trưng cho tài nguyên hệ thống + kiểu dịch vụ an toàn mạng chính: • Bảo mật thông tin: bảo vệ thông tin cho công thụ động, ngăn chặn ... thông tin cho đối tác Theo cách quản lý bí mật thông tin người thứ ba không mong muốn đón thông tin Vì ta xây dựng mô hình trao đổi thông tin bảo mật hình 1.2, bước thực sau: + Tạo thông tin cần ... đề bảo mật thật quan trọng Do mà cần phả mã hõa thông tin lại trước gửi Cụ thể: Thông thường việc trao đổi thông tin hai người mô tả hình 1.1, bước thực sau: + Tạo thông tin cần gửi + Gửi thông...
 • 58
 • 1,130
 • 15

NGÂN HÀNG CÂU HOI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN ĐIỆN

NGÂN HÀNG CÂU HOI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN ĐIỆN
... trang thiết bị điện bị chạm vỏ (cách điện bị hỏng) D Không giữ khoảng cách an toàn tiếp xúc với phần tử dẫn điện điện áp Câu 57 Hiện tượng đốt cháy điện : A Cơ thể người phát sinh hồ quang điện ... đất điện áp tiếp xúc điện áp pha lưới điện B Lưới điện có trung tính nối đất điện áp tiếp xúc điện áp pha lưới điện C Điện áp tiếp xúc giảm đến giá trị an toàn thiết bị có điện trở lớn D Điện ... bước điện áp chạm đất điểm có điện áp cao gần Câu 14 Nguyên nhân điện giật do: A Tiếp xúc trực tiếp vào nguồn lưới điện B Không tôn trọng khoảng cách an toàn tiếp xúc với phần tử dẫn điện có điện...
 • 21
 • 346
 • 5

Câu hỏi ôn tập môn kiến trúc bệnh viện

Câu hỏi ôn tập môn kiến trúc bệnh viện
... tiên vị trí hay không ? Trả lời: - Không cần, bệnh viện bệnh nhân đối tượng mà bệnh viện phục vụ, nên tất sẻ ưu tiên cho bệnh nhân 78 Thông thường khu hành chánh đặt vị trí bệnh viên? - Bên khu ... khu vực bệnh viện: Khu nghiệp vụ phải trung tâm Khu nội trú Khu hành phục vụ Khu nghiệp vụ Khu khám đa khoa 15.Phân cấp giao thông bệnh viện: Trả lời: - Hệ thống giao thông cấp giao thông công cộng ... nghi ? Trả lời: Phòng bệnh có giường xem tiện nghi khu nội trú (không đông gây khó chịu cho bệnh nhân, không để bệnh nhân nói chuyện, trao đổi thời gian nằm viện nhằm giúp bệnh nhân có tâm trạng...
 • 12
 • 900
 • 2

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng có đáp án

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng có đáp án
... MỤC LỤC 20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam .1 MỤC LỤC 20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Dành ... phản cách mạng (như Đảng lập hiến v.v.) đánh đổ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng ... cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Hai cách mạng quan hệ mật thiết với nhau; cách...
 • 74
 • 3,246
 • 10

câu hỏi ôn tập môn mạng viễn thông có đáp án

câu hỏi ôn tập môn mạng viễn thông có đáp án
... tiếp thông tin quản lý cấu trúc hạ tầng mạng quản lý viễn thông Hay nói cách khác lớp quản lý phần tử mạng nhiệm vụ quản lý phần tử mạng nhóm phần tử mạng (mạng con) Các chức mạng quản lý viễn ... động gởi thông báo cho manager Manager không hỏi thông tin dịnh kỳ từ device Poll Ưu điểm: chủ động lấy thông tin, quyền lực Alert Ưu điểm: kiện xảy ra, thông báo cho 14 chọn thông tin cần ... điều khiển NEF cung cấp chức viễn thông hỗ trợ mạng viễn thông cần quản lý NEF bao gồm chức viễn thông – chủ điểm việc quản lý Các chức thành phần TMN thể TMN thông qua NEF Chức hệ điều hành...
 • 17
 • 512
 • 5

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN
... phản cách mạng (như Đảng lập hiến v.v.) đánh đổ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng ... cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Hai cách mạng có quan hệ mật thiết với nhau; cách ... Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mở lớp huấn luyện trị cho cán cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên...
 • 31
 • 14,807
 • 128

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)
... điện tử d phần mềm SET, tiền điện tử, chứng thực điện tử e chứng thực điện tử, phần mềm SET, phần mềm ví tiền số hoá Câu hỏi chương Câu Luật giao dịch điện tử Việt Nam (Đ17) Thời điểm gửi thông ... dịch thương mại điện tử Question 31 "Thương mại điện tử bao gồm hoạt động hỗ trợ trực tiếp liên kết mạng." định nghĩa TM ĐT theo quan điểm Đáp án : trình kinh doanh Question 32 Thương mại điện tử ... toàn Question Thương mại điện tử việc ứng dụng phương tiện điện tử công nghệ thông tin nhằm tự động hoá trình nghiệp vụ kinh doanh” Đây Thương mại điện tử nhìn từ góc độ: Truyền thông Question...
 • 36
 • 3,694
 • 26

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ và đáp án

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ và đáp án
... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai tr lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản l lưu thông tiền tệ: • Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh ... chế thị trường Câu 3: Lưu thông tiền tệ Việt Nam biện pháp khắc phục Đáp án: 1- Khái niệm lưu thông tiền tệ vai tr lưu thông tiền tệ • Khái niệm: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh tế, phục ... hàng hoá -tiền tệ V lưu thông tiền tệ phải quản l dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ • Mức cung tiền tệ xác định mức cung tiền tệ:  Khái niệm cung tiền tệ: Tổng...
 • 30
 • 12,098
 • 114

24 câu hỏi ôn tập môn đấu thầu quốc tế có đáp án

24 câu hỏi ôn tập môn đấu thầu quốc tế có đáp án
... hoạch đấu thầu? Trả lời 12.1 Kế hoạch đấu thầu bao gồm nội dung Kế hoạch đấu thầu phải làm rõ nhu cầu, mục tiêu đấu thầu Xét xem cần thiết phải tổ chức đấu thầu hay không Nếu dự án hạng ... định đấu thầu quốc tế nêu Luật Việt Nam nào? Trả lời [Type text] Theo điều khoản luật Đấu thầu áp dụng Luật đấu thầu, pháp luật liên quan, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế: Đối với dự án ... trò đấu thầu quốc tế với chủ đầu tư Trả lời - Khái niệm : + Theo điều luật đấu thầu Việt Nam năm 2005, đấu thầu quốc tế trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu bên mời thầu với tham gia nhà thầu...
 • 50
 • 5,008
 • 19

23 câu hỏi ôn tập môn kinh tế đô thị và đáp án

23 câu hỏi ôn tập môn kinh tế đô thị và đáp án
... môi trường đô thị, tổ chức xã hội, khả cung cấp dịch vụ đô thị Quy mô dân số đô thị có liên quan đến thị trường lao động đô thị: quy mô dân số đô thị lớn có khả cung cấp cho ngành đô thị lực lượng ... sách môi trường đô thị quyền có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế đô thị Để bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển đô thị bền vững, quyền đô thị sử dụng công cụ luật pháp, kinh tếcũng giáo dục ... toàn cầu hóa kinh tế, nguồn vốn nước có vai trò quan trọng  Kiểm định, đánh giá dự án đầu tư phát triển kinh tế đô thị: − Sự tăng hiệu kinh tế việc sử dụng đất sau thực dự án: đất đô thị hoại hàng...
 • 24
 • 1,034
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập môn quản trị mạngôn tập môn an ninh mạngnhững câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạngcác câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạngcâu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạngđáp án câu hỏi ôn tập môn quản trị họccâu hỏi ôn tập môn mạng máy tính20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namcâu hỏi ôn tập môn quản lý dự áncâu hỏi ôn tập môn quản trị dự ándap an cau hoi on tap mon giao duc quoc phongđáp án câu hỏi ôn tập môn marketingcâu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử kèm đáp án23 câu hỏi ôn tập môn kinh tế đô thị và đáp ánBáo cáo tiểu luận tuần 4 debug matlabNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcPhân tích chiến lược sản xuất của nhà hàng sushi với thương hiệu lẩu băng truyềnPhân tích và đánh giá vai trò của giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp và sự cần thiết chức danh này trong DN VNPhân tích về nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nayBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhBài 7. Áp suấtBài 8. Gương cầu lõmĐề minh họa môn Toán THPT quốc gia 2018thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmMixed ricepaperShow and tell 1 student book fullSuper minds 1 students bookTiny talk 3a student bookTiny talk 1 teachers bookpower point tiền tệ và lưu thông tiền tệDe reading ieltsPhotoshop CS4 javascript refBáo cáo TN đề tài một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ hà nộiUnit 4. Our past