Đề cương môn tài chính doanh nghiệp

Đề cương môn tài chính doanh nghiệp

Đề cương môn tài chính doanh nghiệp
... ngày 3/12/2004 Doanh thu doanh nghiệp gồm: Doanh thu doanh nghiệp gồm: - Doanh thu hoạt động kinh doanh toàn - Doanh thu hoạt động kinh doanh gồm: khoản doanh thu tiêu thụ sản phẩm + Doanh thu bán ... trọng vốn huy động tổng số cốn doanh nghiệp cao ngược lại - Cơ cấu tài sản: Toàn tài sản doanh nghiệp chia thành tài sản lưu động tài sản cố định Tài sản cố định loại tài sản có thời gian thu hồi ... SXKD doanh nghiệp > Vốn tự bổ sung: doanh nghiệp tự bổ sung trình sản xuất kinh doanh từ lợi nhuận doanh nghiệp tái đầu tư > Vốn liên doanh, liên kết: Hình thành từ vốn góp bên tham gia doanh nghiệp...
 • 80
 • 1,376
 • 4

đề cương môn tài chính doanh nghiệp

đề cương môn tài chính doanh nghiệp
... Trong hạch toán - Tiền lương chính: TL trả cho người lao động thời gian họ làm nhiệm vụ - Tiền lương phụ: Lương trả cho người lao động làm nhiệm vụ khác ngoàI nhiệm vụ chính, TL thời gian nghỉ phép,...
 • 3
 • 213
 • 0

Đề cương môn tài chính doanh nghiệp

Đề cương môn tài chính doanh nghiệp
... toán? 2: Giải thích doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh (ROA) cao doanh nghiệp khác ngành tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu (ROE) lại thấp doanh nghiệp ROE = EAT E ... nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp? Lợi nhuận số chênh lệch doanh thu thu nhập với chi phí mà doanh nghiệp bỏ để đạt khoản thu thời kỳ định - Các biện pháp nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp + Đẩy mạnh ... thuê tài Lợi ích Là công cụ huy động vốn quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn doanh nghiệp Đáp ứng kịp thời nhu cầu cần sử dụng TS doanh nghiệp Tiền lãi tiền khấu hao TS xđ chi phí nên doanh nghiệp...
 • 5
 • 23
 • 0

Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp

Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp
... II Tài liệu năm kế hoạch: Số lượng sản phẩm A dự kiến tiêu thụ năm kế hoạch 80.000 sản phẩm Giá bán ... hoạch số vốn tiết kiệm rút ngắn chu kỳ sản xuất Xác định tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh, hiệu suất sủ dụng vốn cố định, hiệu suất sử dụng vốn lưu động DN nằm kế hoạch ...
 • 2
 • 795
 • 6

Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp (P2)

Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp (P2)
... (2 đ) Phân tích biện pháp quản lý hàng tồn kho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp? Câu 3: (5 đ) Doanh nghiệp X có tình hình tài ngày 1/1/N sau: Vốn góp tiền 600 trđ, vay ... dài hạn 15%/năm, lãi trả lần năm, vào cuối quý Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Thuế nộp vào quý sau 10 Doanh nghiệp tinh VAT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10% áp dụng chung cho ... hàng 200 tr, vay ngắn hạn ngân hàng 200 trđ, tài sản cố định 500 trđ, dự trữ hầng hóa 200 trd, tiền 300 trđ Cho biết hoạt động kinh doanh quý I năm N: Doanh thu quý bao gồm VAT 880 tr KH trả 70%...
 • 3
 • 1,276
 • 3

Tổng hợp một số đề thi môn Tài Chính Doanh nghiệp

Tổng hợp một số đề thi môn Tài Chính Doanh nghiệp
... quản lý thu tiền doanh nghiệp thực năm trk Đúng hay sai? sao? Câu Bài tập dòng tiền chiết khấu ( đơn giản thay công thức) Câu Bảng cân đối kế toán 1.Tính hệ số tài chính? 2 .Doanh nghiệp mua chịu ... Đề Thi 07/10/2013 Câu Nêu khái niệm, đặc điểm, tác dụng hợp kỳ hạn? phân biệt điểm hợp đồng kỳ hạn hợp đồng tương lai? cho ví dụ minh họa cho hợp đồng kỳ hạn? Câu Có ý ... CQ49, Academy of Finance, Ha Noi, Viet Nam Đề Thi TCDN I ngày 29/09/2012 Đề lẻ: Câu 1: Phân tích vai trò định tài chính, kinh tế thị trường vai trò định tài lại vô quan trọng? Câu 2: Nêu phương...
 • 10
 • 3,309
 • 22

Hướng dẫn giải đề thi môn Tài Chính Doanh Nghiệp

Hướng dẫn giải đề thi môn Tài Chính Doanh Nghiệp
... Trúc Đề Thi Tài Chính doanh nghiệp HP1 - Đợt (2013) (Dùng cho hệ ĐH Chính quy chuyên ngành TCDN) Đề thi 90 phút gồm câu Bài tập 5,5 điểm Lý thuyết 4,5 điểm Lý thuyết : Chương Hầu chương hỏi Mà đề ... khoán A 5,76% Câu hỏi thi 3: (Đề Thi 29/09/2012) Quản trị tài vai trò quản trị tài đến hoạt động doanh nghiệp? Vì kinh tế thị trường, quản trị tài đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp? VII Luu Ngoc ... Noi, Viet Nam Lời giải: Quản trị tài doanh nghiệp việc lựa chọn, đưa định tổ chức thực định tài nhằm đạt mục tiêu hoạt động doanh nghiệp Vai trò quản trị tài đến hoạt động doanh nghiệp thể qua mặt...
 • 82
 • 2,810
 • 38

đề thi môn tài chính doanh nghiệp

đề thi môn tài chính doanh nghiệp
... theo điều kiện FOB có trị giá 600 triệu đồng, hoa hồng uỷ thác hưởng 3% giá FOB (6) Bán cho doanh nghiệp L lô hàng D với giá chưa thuế GTGT 200 triệu đồng, thuế GTGT 10%, viết hoá đơn kế toán ... xuất hàng A 3%, thuế nhập hàng C 20%, thuế xuất hàng D 1%, thuế suất thuế GTGT 10% (Không sử dụng tài liệu) -HẾT- ...
 • 2
 • 384
 • 2

Đề thi môn tài chính doanh nghiệp

Đề thi môn tài chính doanh nghiệp
... coi thi không giải thích đề thi) - HếtHọ tên thí sinh: Số báo danh: TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN KHOA TÀI CHÍNH ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC Tên môn học: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ... TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN KHOA TÀI CHÍNH ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC Tên môn học: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Lớp: C10B1 Khóa: 10 Thời gian làm bài: 75 phút (không kể thời gian phát đề) Thí sinh ... HẢI QUAN KHOA TÀI CHÍNH ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC Tên môn học: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Lớp: C11B1 Khóa: 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Thí sinh KHÔNG sử dụng tài liệu Câu...
 • 8
 • 987
 • 2

Xem thêm