Đề cương môn mác lênin

Đề cương môn mác lênin

Đề cương môn mác lênin
... chủ nghĩa MácLênin có hai đặc trưng sau: Một là, phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác- Lênin phép biện chứng xác lập tảng giới quan vật khoa học Với đặc trưng phép biện chứng chủ nghĩa Mác- Lênin có ... -Phân biệt rõ mặt trị tư tưởng việc giải vấn đề tôn giáo -Phải có quan điểm lịch sử giải vấn đề tôn giáo Câu 9: làm rõ vấn đề nguồn gốc ý thức Vấn đề 1: Nguồn gốc, chất ý thức Ý nghĩa, phương ... hội trở nên thần bí Các nguyên tắc chủ nghĩa Mác- leenin việc giải đề tôn giáo: Việc giải vấn đề tôn giáo trình xây dựng CNXH phải tinh thần chủ nghĩa Mác- leenin, tư tưởng HCM quan điểm Đảng ta...
 • 31
 • 32
 • 0

Bộ đề thi môn mac lênin 3 docx

Bộ đề thi môn mac lênin 3 docx
... nhân đóng vai trò quan trọng cải tiến xh cũ, xd xh XHCN.?1d câu vấn đề dân tộc 1d câu nguyên nhân hình thành xhcn 1d Đề 33 Câu (3 ) tỷ suất lợi nhuận gi? Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận ... mác -lênin, tại "liên kết CN dân tộc" quan trọng nhất? câu 6( điểm):Tại nói ng XHCN ng toàn diện đề 17 câu sản xuất hàng hoá đời điều kiện nào? quy luật kinh tế sx hàng hoá.(nội dung, ý nghĩa )3d ... CMCNXH câu 6( 1điểm) Đề 21 Câu 1 (3 điểm): Thế la tuần hoàn chu chuyển TB? Các nhân tố ảnh hưởng Câu 2(2 điểm): Sức lao động gì? Trong điều kiện sld trở thành hàng hóa Câu 3( 2 điểm): HCM nói :"...
 • 6
 • 101
 • 0

Bộ đề thi môn mac lênin 4 pdf

Bộ đề thi môn mac lênin 4 pdf
... khách quan vấn đề dân tộc Đề 28 : Câu 1(3d) : Tỷ suất lợi nhuận gì? Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận Câu 2(1d) : Nêu vắn tắt quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin vấn đề dân chủ? Câu ... 3(1d) : Nêu xu hướng phát triển vấn đề dân tôc thời đại ngày nay? Câu 4( 1d) : Thế sản xuất giá trị thặng dư? Nếu thời gian ngày lao động thời gian lao động cần thi t có Cạo giá trị thặng dư không?Vì ... câu (1đ) Tại nói ng XHCN ng toàn diện mặt Đề 32 nè: Câu (3 đ): Tốc độ chu chuyển tư tuần hoàn tư Câu (2 đ): Tại nói sản xuất giá trị thặng...
 • 5
 • 179
 • 0

CÂU HỎI CÁC ĐỀ TÀI MÔN MAC LENIN NÂNG CAO

CÂU HỎI CÁC ĐỀ TÀI MÔN MAC LENIN NÂNG CAO
... trúc Nhà nước VN? « Xem sách hỏi nhóm làm đề tài » Loại hình Nhà nước VN? Trong giai đoạn làm để xây dựng Nhà nước VN vững mạnh « Xem sách hỏi nhóm làm đề tài » Đề tài 6: Gia đình gì? ĐịnhNêu ... công, sang XH mới, xây dựng đất nước VN có kế thừa thành tựu khoa học công nghệ Đề tài Câu hỏi: Thực chất vấn đề dân chủ gì? Bắt nguồn từ 04 chữ Hy Lạp: nhân dân & quyền lực Vậy dân chủ thực ... Nga 1917, nước kể nước XHCN: VN, Liên Xô,… Các hình thái hình thái KT XHCN? Thời kỳ độ XHCN CN Cộng Sản Thời kỳ độ gì? Là thời kỳ cải tiến cách mạng cách sâu sắc toàn diện triệt để mặt bắt đầu...
 • 6
 • 288
 • 2

Đề cương môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa máclênin

Đề cương môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin
... tăng cờng bóc lột cn làm thuê Q.luật đời tồn với đời tồn k.tế TT tbcn Nó q.định mặt chủ yếu, q.trình k.tế chủ yếu cntb Nó động lực vận động, p.triển cntb, đồng thời làm cho mâu thuẫn cntb, đặc ... ta cú nhiu ng viờn khụng phi l CN Nh, bt c ng viờn no cng phi ng trờn lp trng g/c CN th hin tng, lun MLN v ng li cỏch mng, tinh thn kiờn quyt cỏch mng cuc u tranh thc hin s mnh ca g/c ... nh hng bng cỏch thc hin "Chin lc biờn gii mm", sc bnh trng "biờn gii kinh t" rng hn biờn gii a lý, rng buc, chi phi cỏc nc kộm phỏt trin t s l thuc v vn, cụng ngh i n s l thuc v chớnh tr vo cỏc...
 • 61
 • 3,687
 • 23

Tài liệu Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. doc

Tài liệu Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. doc
... tăng cờng bóc lột cn làm thuê Q.luật đời tồn với đời tồn k.tế TT tbcn Nó q.định mặt chủ yếu, q.trình k.tế chủ yếu cntb Nó động lực vận động, p.triển cntb, đồng thời làm cho mâu thuẫn cntb, đặc ... ta cú nhiu ng viờn khụng phi l CN Nh, bt c ng viờn no cng phi ng trờn lp trng g/c CN th hin tng, lun MLN v ng li cỏch mng, tinh thn kiờn quyt cỏch mng cuc u tranh thc hin s mnh ca g/c ... nh hng bng cỏch thc hin "Chin lc biờn gii mm", sc bnh trng "biờn gii kinh t" rng hn biờn gii a lý, rng buc, chi phi cỏc nc kộm phỏt trin t s l thuc v vn, cụng ngh i n s l thuc v chớnh tr vo cỏc...
 • 61
 • 1,810
 • 28

Đề cương môn nguyên lý mác - lênin 1 2013

Đề cương môn nguyên lý mác - lênin 1 2013
... CA CH NGHA MC - LấNIN I Khỏi lc v ch ngha Mỏc Lờnin Ch ngha Mỏc - Lờnin v ba b phn cu thnh - Ch ngha Mỏc - Lờnin l h thng cỏc quan im v hc thuyt khoa hc C.Mỏc (Karl Marx 18 18 18 83) v Ph.ngghen ... phúng ngi - Ni dung ca ch ngha Mỏc - Lờnin bao gm b phn lun l: + Trit hc Mỏc - Lờnin + Kinh t chớnh tr Mỏc - Lờnin + Ch ngha xó hi khoa hc - i tng, v trớ, vai trũ v tớnh thng nht ca b phn lun ... b Chõn v vai trũ ca chõn vi thc tin * Chõn - Theo trit hc vt bin chng, chõn l nhng tri thc phn ỏnh ỳng n hin thc khỏch quan v c thc tin kim nghim * Cỏc tớnh cht ca chõn - Tớnh...
 • 48
 • 2,338
 • 21

Đề cương môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin doc

Đề cương môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin doc
... Quan niệm dân chủ dân chủ b, Những đặc trng dân chủ xã hội chủ nghĩa c, Tính tất yếu việc xây dựng dân chủ XHCN 2, Xây dựng Nhà nớc xã hội chủ nghĩa a, Khái niệm Nhà nớc xã hội chủ nghĩa b, Đặc ... t - V xó hi Chơng VIII: Những vấn đề trị - xã hội có tính qui luật tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa (5 tit) I/ xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa nhà nớc xã hội chủ nghĩa 1, Xõy dng nn dõn ... nhiệm vụ nhà nớc xã hội chủ nghĩa - Đặc trng Nhà nớc xã hội chủ nghĩa - Chức năng, nhiệm vụ Nhà nớc xã hội chủ nghĩa c, Tính tất yếu việc xây dựng nhà nớc xã hội chủ nghĩa II/ xây dựng văn hoá...
 • 26
 • 1,194
 • 15

Đề cương môn học Triết học Mac Lenin

Đề cương môn học Triết học Mac Lenin
... Đầu tư vào Việt Nam từ 1,2 tỷ đến 1,3 tỷ USD Mỹ lại gây sức ép với ta nhiều vấn đề vô lý: vấn đề nhân quyền, vấn đề bình thường hóa quan hệ thương mại… Mỹ cho với sách đầu tư kinh tế làm thay ... hòa bình –độc lập dân tộc –dân chủ chủ nghĩa xã hội, gắn liền với cách mạng khoa học công nghệ đại, tạo tiền đề vật chất –kỹ thuật, xã hội ngày đầy đủ cho việc chuyển lên chủ nghĩa xã hội Đảng ... Ixraen - Cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển trình độ ngày cao vừa tạo thời vừa tạo thách thức nước nghèo, nước chậm phát triển giới - Hiện có nhiều vấn đề có tính chất toàn cầu...
 • 17
 • 162
 • 0

Đề cương môn nguyên lí chủ nghĩa mác lenin

Đề cương môn nguyên lí chủ nghĩa mác lenin
... lý thống nhà nước xã hội chủ nghĩa + Thứ tư:Xã hội xã hội chủ nghĩa chế độ xã hội thực nguyên tắc phân phối theo lao động, coi nguyên tắc + Thứ năm:Xã hội xã hội chủ nghĩa xã hội mà nhà nước ... CNTB **Câu 5: Chủ nghĩa xã hội có đặc trưng.Đúng hay sai?.Hãy nêu đặc trưng đó? Trả lời:Sai Chủ nghĩa xã hội có đặc trưng: + Thứ nhất:Cơ sở vật chất – kĩ thuật xã hội xã hội chủ nghĩa đại công ... chủ nghĩa đại công nghiệp + Thứ hai :Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ chế độ tư hữu tư chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu tư liệu sản xuất + Thứ ba:Xã hội xã hội chủ nghĩa chế độ xã hội tạo tổ chức lao...
 • 23
 • 11,923
 • 18

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO
... cỏc quan i m c a Ch ngha Mỏc - Lờnin, t t ng H Chớ Minh, quan i m c a ng C ng s n Vi t Nam v tụn giỏo M c tiờu k nng: Phõn tớch c ý ngha, vai trũ cỏc quan i m mỏcxớt, t t ng H Chớ Minh, quan ... (1945 - 1995), TP H Chớ Minh, 1996 Trng Bỏ C n, Cụng gớao mi n Nam th i giỏm m c Pigneau (1771 - 1799), NXB TP H Chớ Minh, TP H Chớ Minh, 1989 Nguy n Quang Hng, Cụng giỏo Vi t Nam th i k tri u Nguy ... 1.2.2 Nam tụng v cỏc h phỏi Nam tụng Chng 2: Ph t giỏo 2.1 Ph t giỏo Vi t Nam tr c 1981 10 10 Vi t Nam tr c th k th X 2.1.1 Trung tõm Ph t giỏo Luy Lõu 2.1.2 S phỏt tri n Ph t giỏo Vi t Nam tr...
 • 122
 • 390
 • 0

Đề cương môn những nguyên ý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin

Đề cương môn những nguyên ý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin
... thành phát triển triết học Mác Giai đoạn Mác- Ăngghen a) Quá trình chuyển biến tư tưởng C .Mác Ph.Ăngghen từ chủ nghĩa tâm chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa vật chủ nghĩa cộng sản - Bước đầu ... (Ph.Ăngghtn) - Sự chuyển biến từ chủ nghĩa tâm sang chủ nghĩa vật biện chứng từ chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa xã hội khoa học C .Mác Ph.Ăngghen - C .Mác làm biên tập viên cho Báo Sông ... lược Đảng dân chủ - xã hội cách mạng dân chủ (1905) - Giai đoạn từ 1907 đến cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga 1917 Một số tác phẩm chủ yếu thời kỳ này: * Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm...
 • 37
 • 76
 • 0

Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
... Việcn/ccácp.phápsxGTTDgợimởp.thứclàmtăngcủa cảithúcđẩytăngtrởngk.tế.Trongđkđiểmxuấtphátcủanc tacònthấp,đểthúcđẩytăngtrởngk.tếcầntậndụngtriệt đểcácnguồnlực,nhấtlàlđ,vàosxkinhdoanh.Tuynhiên, vềcơbảnvàlâudàicầnphảicoiviệctăngnăngsuấtlđxh ... tăng cờng bóc lột cn làm thuê Q.luật đời tồn với đời tồn k.tế TT tbcn Nó q.định mặt chủ yếu, q.trình k.tế chủ yếu cntb Nó động lực vận động, p.triển cntb, đồng thời làm cho mâu thuẫn cntb, đặc...
 • 20
 • 211
 • 0

Đề cương môn học NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

Đề cương môn học NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
... kết môn hình thức đánh giá - Giải đáp thắc mắc sinh viên  Sinh viên: - Hỏi chưa rõ môn học lập nhóm học tập Chương mở đầu: NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Khái lược chủ ... lược chủ nghĩa Mác Lênin 1.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin ba phận cấu thành 1.2 Khái lược đời phát triển chủ nghĩa Mác Lênin Đối tượng, mục đích yêu cầu phương pháp học tập, nghiên cứu môn học L.O.1.1: ... HỘI CHỦ NGHĨA 8.1 Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa nhà nước xã hội chủ nghĩa 8.1.1 Xây dựng dân chủ L.O.1.5: Phân tích vấn đề xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa...
 • 20
 • 2,428
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN LÝ LUẬN MÁCLÊNIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN
... tư tưởng Đó trình lịch sử lâu dài khó khăn 17 Câu 15: Tôn giáo nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lênin việc giải vấn đề tôn giáo? * Khái niệm: - Tôn giáo tượng xã hội đời sớm lịch sử nhân loại tồn phổ ... hội Tuy nhiên tôn giáo chứa đựng giá trị phù hợp với đạo đức, đạo người * Các nguyên tắc cở chủ nghĩa Mác- Lênin việc giải vấn đề tôn giáo: - Khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo đời sống ... trở thành người nghèo khổ Câu 3: Mâu thuẫn công thức chung tư bản? Công thức chung tư bản: T H T - Các nhà kinh tế học tư cố tình chứng minh trình lưu thông đẻ giá trị thặng dư, nhằm mục...
 • 18
 • 508
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn mác lênin 1câu hỏi đề mở môn mác lêninđề thi môn mác lênin 2đề cương môn triết học mác lêninde cuong mon nguyen ly mac leninde cuong mon nguyen ly chu nghia mac leninđề cương môn kinh tế chính trị mác lêninđề cương ôn tập môn mác lênin 2de cuong mon nguyen ly mac lenin 2đề cương môn nguyên lý mác lênin 1 2013đề cương môn kinh tế chinh trị mac lenin của trương học viện báo chí và tuyên truyềnđề cương môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin hp 1de cuong trac nghiem mon mac leninđề thi mở môn mác lêninđề thi trắc nghiệm môn mác lênindown loaddown load CV đi số 515MAU DE XUAT DU ANCV đi số 971 (1)Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015