56 câu hỏi tự LUẬN và đáp án môn tư tưởng hồ chí minh

câu hỏi tưởng hồ chí minh đáp án

câu hỏi tư tưởng hồ chí minh và đáp án
... tịch Hồ Chí Minh viết: “Sự áp bóc lột vô nhân đạo đế quốc Pháp làm cho đồng bào ta hiểu có cách mạng sống, cách mạng chết”(9) Tin ng vào khả thắng lợi cách mạng Việt Nam, Đảng ta Hồ Chí Minh ... dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạngViệt Nam để đề đường lối đắn phù hợp với phát triển lịch sử, phù hợp với nguyện vọng nhân dân Hơn nữa, Đảng ta quán ... quan trọng thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917(0.5đ): -cách mạng tháng Mười Nga Hồ Chí Minh đánh giá “Giống mặt trời chói lọi cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh...
 • 12
 • 161
 • 0

đáp án 500 câu hỏi tưởng hồ chí minh

đáp án 500 câu hỏi tư tưởng hồ chí minh
... quan Hồ Chí Minh Câu 348 Chọn phương án trả lời vời tưởng Hồ Chí Minh? tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sang tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta Câu 349 Hồ Chí Minh ... Câu 388 Theo giáo trình tưởng Hồ Chí minh, văn hoá có chức năng? Câu 389 Theo giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, có chuẩn mực đạo đức cách mạng bản? Câu 390 Theo giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, ... xuất Câu 446 Trong câu câu Hồ Chí Minh: Đảng ta đảng cầm quyền Câu 447 Hãy lựa chọn câu trả lời Hồ Chí Minh đựơc viết Di chúc 10/5/1969: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn Câu 448 Câu Hồ Chí Minh? ...
 • 23
 • 468
 • 0

Câu Hỏi Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)

Câu Hỏi Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
... tởng Hồ Chí Minh T tởng Hồ Chí Minh bao gồm nhiều lĩnh vực, bớc đầu lựa chọn giới thiệu t tởng chủ yếu sau: - T tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc - T tởng Hồ Chí Minh ... kiện thời đại, điều kiện XHVN, quê hơng gia đình, Hồ Chí Minh t tởng Hồ Chí Minh xuất đáp ứng đòi hỏi thiết dân tộc thời đại Nguồn gốc t tởng Hồ Chí Minh Bất học thuyết, t tởng vĩ đại đời có nguồn ... phóng cá dân tộc bị áp khỏi ách nô lệ' Tiếp xúc với sách kinh tế Lênin Câu 7: T tởng Hồ Chí Minh chất mụct iêu CNXH Con đờng hình thành t Hồ Chí Minh CNXH 13 T Hồ Chí Minh CNXH dựa sở khoa học;...
 • 58
 • 632
 • 0

câu hỏi tưởng HỒ CHÍ MINH

câu hỏi tư tưởng HỒ CHÍ MINH
... thực tiễn đất nước Câu ( 4Đ): Tại nói chủ nghĩa Mác-Lênin nguồn gốc lý luận trực tiếp định chất tưởng Hồ Chí Minh? Nội dung trả lời Nêu tóm tắt nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh Điểm 1,0 Đ - Giá ... hợp hơn) Nhận xét: Đảng Nhà nước ta dựa tưởng Hồ Chí Minh đặc trưng chất chủ nghĩa xã hội để đưa đặc trưng Những đặc trưng vùa có kế thừa tưởng Hồ Chí Minh vừa có phát triển sáng tạo Ở đặc ... nghĩa Mác- Lênin sở, tảng cho giới quan phương pháp luận Hồ Chí Minh, định chất tưởng Hồ Chí Minh - Khi đến với chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh có thay đổi mang tính chất bước ngoặt (chuyển biến...
 • 35
 • 1,205
 • 40

Câu hỏi tưởng Hồ Chí Minh pdf

Câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh pdf
... b V.I Lê Nin c Xtalin 13 Câu 12: Bài thơ “Mới tù tập leo núi” Bác sáng tác thoát khỏi nhà tù quyền nước nào? Trung Quốc 14 Câu 13: Chọn phương án theo tưởng Hồ Chí Minh Để tranh thủ giúp đỡ ... trước Câu 2: Theo giáo trình Tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu cách mạng đất nước ta gì? a Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội b Dân giàu, nước mạnh c Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ... (8/1945) Câu 5: “Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ.” Đây câu thơ thơ nào? Viếng lăng bác – Viễn Phương Câu 6: Câu “Cách mệnh phá cũ đổi mới, xấu đổi tốt” Trích từ tác phẩm Hồ Chí Minh? ...
 • 20
 • 485
 • 1

408 CÂU HỎI TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

408 CÂU HỎI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... Mác) tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm, tưởng phong phú toàn diện, cách mạng khoa học Hạt nhân cốt lõi, sợi đỏ xuyên suốt toàn tưởng Hồ Chí Minh vấn đề gì? Câu 302 Trả lời: tưởng Hồ ... Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng, kim nam cho hành động” Trả lời : Đại hội Đảng toàn quốc lần VII (6/1991) Trang 18 Câu 221 Chủ nghóa độc quyền nhà nước có phải chủ nghóa nhà ... nguồn gốc tưởng – lý luận hình thành tưởng Hồ Chí Minh gì? Trả lời : 1) Chủ nghóa Mác – Lênin Trang 27 2) Các giá trò truyền thống tốt đẹp dân tộc 3) Tinh hoa văn hoá nhân loại Câu 308 Sự...
 • 36
 • 552
 • 0

12 câu hỏi tưởng hồ chí minh

12 câu hỏi tư tưởng hồ chí minh
... sở lí luận CN Mác – Lênin tưởng HCM ? Dựa sở để khẳng định đến 1930, tưởng HCM đc hình thành? • Phân tích nội dung sở lí luận CN Mác – Lênin tưởng HCM? tưởng HCM hệ thống quan điểm ... cộng đồng dân tộc VN Câu 4: Phân tích nội dung tưởng HCM chủ nghĩa xã hội VN? Sự vận dụng tưởng HCM chủ nghĩa xã hội VN giai đoạn Đảng Nhà nước ta? • Phân tích nội dung tưởng HCM chủ nghĩa ... giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp làm cho tưởng HCM thuộc hệ tưởng M-L • Cơ sở để khẳng định đến năm 1930, tưởng HCM hình thành bản: Trong giai đoạn từ năm 1921 đến năm...
 • 23
 • 1,420
 • 12

Câu hỏi tưởng Hồ Chí Minh ppsx

Câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh ppsx
... tộc việt nam, rở thành tưởng Hồ Chí Minh truyền thồng yêu nước, kiên cường bất khuất , tinh thần tưong thân ng ái, lòng nhân nghĩa, ý` thức cố kết cxộng d8ộng, ý chí vươn lên vượt ;ên qua ... nghĩa Mác-lênin: Chủ nghĩa Mác-lênin sở giớivà phương pháp luận tưởng Hồ Chí Minh Việc tiếp thu chủ nghĩaMác Lênin Hồ Chí Minh diễn tảng tri thức văn hoá tinh tuý đượcchất lọc,hýâp thụ vốn ... Hồ Chí Minh có cách khác vấn đề “đảng ai” Hồ Chí Minh khằng định : đảng ta đảng ta đảng giai cấp, đồng thời đảng tiên phong dân tộc.” “ Đảng ta đảng giai cấp, đồng thời dân tộc, không thiên tư...
 • 5
 • 220
 • 0

Câu hỏi tưởng Hồ Chí Minh docx

Câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh docx
... tiếp tục bổ sung phát triển, như: tưởng CNXH đường độ lên CNXH; tưởng nhà nước dân, dân, dân; tưởng chiến lược người,… Câu 2; Trình bày luận điểm Hồ Chí Minh; Cách mạng giải phóng dân tộc ... tiến giới Câu 6: Trình bày quan điểm Hồ Chí Minh chức văn hóa Quan điểm chức văn hóa Hồ Chí Minh cho rằng, văn hóa có chức sau: Một là, bồi dưỡng tưởng đắn tình cảm cao đẹp tưởng tình ... Trong tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa coi nhà nước dân, dân, dân không “nhà nước toàn dân” hiểu theo nghĩa nhà nước phi giai cấp Nhà nước Việt Nam mới, theo Hồ Chí Minh, ...
 • 13
 • 173
 • 0

CÂU HỎI TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pps

CÂU HỎI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pps
... môn tưởng Hồ Chí Minh giới thiệu vấn đề thuộc nội dung tưởng Hồ Chí Minh: tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc tưởng Hồ Chí Minh CNXH đường độ lên CNXH tưởng ... NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Định nghĩa hệ thống tưởng Hồ Chí Minh a) Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh hệ thống ... này.c) Ý nghĩa học tập tưởng Hồ Chí Minh- tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác-Lênin Việt Nam Học tập tưởng Hồ Chí Minh cần phải:- Nắm vững nội dung cốt lõi hệ tưởng Hồ Chí Minh, trang bị giới...
 • 90
 • 172
 • 1

Câu hỏi tưởng hồ chí minh

Câu hỏi tư tưởng hồ chí minh
... tư, theo tưởng Hồ Chí Minh: "Khi làm việc đừng nghĩ đến trước, hưởng thụ nên sau", "phải lo trước cho thiên hạ, vui sau thiên hạ" -….Là gốc tài, gốc chuyên đáp án đức hồng? // câu không ... Tngôn đlập nhân quyền dân quyền Pháp đặt móg cho tưởng nào?(Dân chủ) 78 Câu " Chuyện j khó tâm làm làm đc, người làm k đc nhiều người hợp " fản tưởng nào? (Vtrò đkết) 79 -Thời kì độ lên XHCN, ... liêm, chính; đồng phải thân giúp đỡ; Chính phủ phải tuyệt đối trung thành; nhân dân phải tôn trọng lễ phép; công việc phải tận tụy; địch phải cương khôn khéo" -Chí công vô j? Về chí công vô tư, ...
 • 16
 • 270
 • 0

CÂU hỏi TƯỞNG hồ CHÍ MINH

CÂU hỏi tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... hữu? ->có ( sở hữu nhà nước, sở hữu hợp tác xã, sở hữu người dân lao động riêng lẻ, liệu sản xuất sở hữu nhà ) 40/ Theo HCM,nền kinh tế thời kỳ độ tồn thành phần kinh tế? -> thành phần kinh ... mục tiêu cụ thể nào? ->có mục tiêu Thứ 1: Tổng quát: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc Thứ 2: cụ thể : Chính Trị, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội 30/ Con người XHCN, theo quan điểm HCM, phải hội tụ đủ yếu...
 • 2
 • 237
 • 0

câu hỏi ôn tập đáp án môn lập quản lý dự án đầu

câu hỏi ôn tập và đáp án môn lập và quản lý dự án đầu tư
... pháp luật) lập ban quản dự án để quản việc thực công việc dự án theo ủy quyền Chủ đầu Tự thực Tổ chức thực dự án I Ban quản dự án Tổ chức thực dự án II Tổ chức thực dự án III 32 Điều ... đoạn chu kỳ dự án đầu tư? 1.Khái niệm chu kỳ dự án đầu tư: Là giai đoạn mà dự án phải trải qua, dự án ý đồ dự án hoàn thành chấm dứt hoạt động Ý ng đầu  Chuẩn bị đầu  Thực đầu  Vận ... , để định đầu , định tài trợ vốn cho dự án * Đối với chủ đầu : - Dự án đầu quan trọng để định bỏ vốn đầu - Dự án đầu sở để xin phép đầu (hoặc ghi vào kế hoạch đầu tư) cấp giấy...
 • 34
 • 9,376
 • 88

Tổng hợp bộ câu hỏi TRẮC NGHIỆM đáp án môn pháp luật về đầu

Tổng hợp bộ câu hỏi TRẮC NGHIỆM và đáp án môn pháp luật về đầu tư
... động đầu theo quy định pháp luật 26 Sự khác đầu trực tiếp đầu gián tiếp a đầu trực tiếp hình thức đầu nhà đầu bỏ vốn đầu tham gia quản lý hoạt động đầu Còn đầu gián tiếp ... đặt trụ sở Đáp án d Câu 18 Đầu trực tiếp đầu gián tiếp đầu chịu rủi ro cao a Đầu trực tiếp b Đầu gián tiếp c Rủi ro d Tùy trường hợp Đáp án d Câu 19.Các quyền nhà đầu a Quyền chuyển ... chỉnh luật đầu 2005 có phân biệt nhà đầu nước nhà đầu nước c nhà đầu việt nam chịu điều chỉnh luật đầu 29/11/2005, nhà đầu nước chịu điều chỉnh luật đầu quốc tế d nhà đầu tư...
 • 16
 • 352
 • 0

Câu hỏi ôn tập đáp án môn Hoá học Môi trường

Câu hỏi ôn tập và đáp án môn Hoá học Môi trường
... nờn khỏi nim phỏt trin bn vng Chin lc bo v ton cu ó cỏc ni dung chớnh sau: - Duy trỡ cỏc quỏ trỡnh sinh thỏi quan trng - Bo tn tớnh a dng di truyn - S dng bn vng bt kỡ mt loi hay mt h sinh thỏi ... cỏc bin phỏp ngn chn, gim thiu tỏc hi ca chỳng Khỏi nim v mụi trng; mụi trng thiờn nhiờn v cỏc thnh phn ca mụi trng thiờn nhiờn Phõn bit cỏc khỏi nim ụ nhim mụi trng, suy thoỏi mụi trng, khng ... ngi cú th bt gp nc c ba trng thỏi khớ, lng, rn thiờn nhiờn Nc l hp cht nht trờn hnh tinh nhng iu kin nhit , ỏp sut trờn qu t nú cú th tn ti ng thi c ba trng thỏi Cu trỳc ca phõn t nc v cỏc...
 • 47
 • 5,605
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi tư tưởng hồ chí minhcau hoi tu tuong ho chi minhcâu dạng câu hỏi tư tưởng hồ chí minhcác dạng câu hỏi tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi tư tưởng hồ chí minhcau hoi tu tuong ho chi minh ftungan hang cau hoi tu tuong ho chi minhcâu hỏi tư tưởng hồ chí minh chương 3câu hỏi tư tưởng hồ chí minh chương 1câu hỏi tư tưởng hồ chí minh chương 5câu hỏi tư tưởng hồ chí minh đề mởcâu hỏi tư tưởng hồ chí minh về văn hóacâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kinh tế vi môcâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn đường lốicau hoi trac nghiem va dap an mon quan tri hocĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại