Đồ án thiết kế xí nghiêp in

Đồ án thiết kế nghiêp in

Đồ án thiết kế xí nghiêp in
... tờ in nhà máy phải in là: • 260.336 / 12 = 21.694 ( tờ in) Số tờ in màu nhà máy phải in là: Trang 18 / 55 Đặng Hồng Quân Đồ án thiết kế nghiêp in • 233.103 / 12 = 19.425 ( tờ in) Số tờ in ... LIỆU IN II.3.1 Giấy in Trang / 55 Đặng Hồng Quân Đồ án thiết kế nghiêp in Để tính toán xác lượng giấy in phụ thuộc nhiều vào kích thước sản phẩm phương thức dàn khuôn in Số lượng tờ in tính ... Quân Đồ án thiết kế nghiêp in  Số in cho bìa tạp chí là: 1(tay)× 4(bản) × 52(tuần) x x = 832 in  Bản in khổ 73x 103 cm Vậy, số in cần dùng để in tạp chí năm là: 2.912 + 832 = 3.744 in Với...
 • 55
 • 212
 • 0

Đồ án thiết kế nghiệp bêtông thương phẩm

Đồ án thiết kế xí nghiệp bêtông thương phẩm
... kê lợng dùng ximăng ( ) Loại sản phẩm Bêtông thơng phẩm mác 200# Bêtông thơng phẩm mác 300# Bêtông thơng phẩm mác 400# Bêtông thơng phẩm mác 500# Mác ximăng 300 Kế hoạch làm việc Năm Ngày Ca 8376 ... lợng dùng cát ( ) Loại sản phẩm Bêtông thơng phẩm mác 200# Bêtông thơng phẩm mác 300# Bêtông thơng phẩm mác 400# Bêtông thơng phẩm mác 500# Năm 16488 18576 16584 16584 21 Kế hoạch làm việc Ngày Ca ... = 96000m3/năm - Sản phẩm: Hỗn hợp bêtông thơng phẩm : Bêtông thơng phẩm mác 200# : Công suất 24.000m3/năm Bêtông thơng phẩm mác 300# : Công suất 24.000m3/năm Bêtông thơng phẩm mác 400# : Công...
 • 46
 • 102
 • 0

Hướng dẫn Đồ án thiết kế tốt nghiệp ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước

Hướng dẫn Đồ án thiết kế tốt nghiệp ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước
... liệu để thiết kế HTCN Lựa chọn phương án cấp nước Bộ môn Cấp thoát nước, Trường ĐHXD, tháng 6/2015 11 Hướng dẫn thực Đồ án thiết kế tốt nghiệp ngành Cấp thoát nước Môi trường nước, Trường Đại ... chí đánh giá Chương Thiết kế sơ hệ thống thoát nước mưa Bộ môn Cấp thoát nước, Trường ĐHXD, tháng 6/2015 22 Hướng dẫn thực Đồ án thiết kế tốt nghiệp ngành Cấp thoát nước Môi trường nước, Trường ... Trạm xử lý nước/ nước thải Thiết kế sơ Bộ môn Cấp thoát nước, Trường ĐHXD, tháng 6/2015 Hướng dẫn thực Đồ án thiết kế tốt nghiệp ngành Cấp thoát nước Môi trường nước, Trường Đại học Xây dựng -...
 • 37
 • 444
 • 0

Đồ án thiết kế công nghiệp khối LED 3d

Đồ án thiết kế công nghiệp khối LED 3d
... D132 LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED ... D132 LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED ... D132 LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED...
 • 73
 • 30
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế Nghiệp Lốp Ôtô, nhà máy Cao Su Đà Nẵng

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế Xí Nghiệp Lốp Ôtô, nhà máy Cao Su Đà Nẵng
... ngưn thiãn nhiãn cao su âỉåüc bo âm Nhỉng viãûc sỉí dủng cao su ngun liãûu chỉa hiãûu qu Nỉåïc ta hiãûn diãûn têch cao su khong 300.000 ha, chênh ph â phã duût tàng diãûn têch cao su c nỉåïc lãn ... qua phán xỉåíng hçnh thnh läúp ä tä ÅÍ âáy cao su non láưn lỉåüt âi qua cạc cäng nghãû : - Chãú tảo táưnh vi mnh, - chãú tảo vng tanh,- chãú tảo cao su màût läúp v häng läúp,- chãú tảo cao su tam ... Kiãún trục Cao su dảng bạnh vãư xê nghiãûp âỉåüc nháûp vo kho váût liãûu Sau âọ âỉåüc chuøn qua phán xỉåíng luûn ÅÍ âáy cao su âỉåüc så luûn sau âọ häùn luûn Cạc bạn thnh pháøm ny sau phán xỉåíng...
 • 84
 • 395
 • 0

Đồ án thiết kế cung cấp điện cho một nghiệp công nghiệp

Đồ án thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp
... Hương Đồ án môn học Cung cấp Điện ĐỒ ÁN MÔN HỌC CUNG CẤP ĐIỆN Đồ án 3: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất công nghiệp Họ tiên sinh viên : Hoàng Thị Hương Lớp : Đ6H4 A Đề bài: Thiết kế ... thống cung cấp điện an toàn tin cậy Do đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện yêu cầu bắt buộc với sinh viên ngành Hệ thống điện Quá trình thực đồ án giúp có hiểu biết tổng quan hệ thống điện thiết ... chữa N0 có sơ đồ mặt bằng: Đồ án môn học Cung cấp Điện Đồ án môn học Cung cấp Điện Số hiệu sơ đồ Tên thiết bị Hệ số ksd cosφ Công suất đặt P, kW 1; 2; 3; 19; 20; 26; 27 Máy tiện ngang bán tự động...
 • 81
 • 496
 • 3

Đồ án thiết kế xử lý nước thải nghiệp chế biến thủy sản sông đốc

Đồ án thiết kế xử lý nước thải xí nghiệp chế biến thủy sản sông đốc
... Đồ án xử nước thải CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢNSÔNG ĐỐC 2.1 TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP 2.1.1 Sơ lược nghiệp - Tên nghiệp: nghiệp chế biến thủy sản sông Đốc ... 2.1: Sơ đồ công nghệ chế biến tôm nhúng đông IQF(trong báo cáo) Đồ án xử nước thải Nguyên liệu Nước thải (mỡ, SS, BOD cao ) Nước chế tôm Nước sôi Rửa Nước thải có nhiệt độ cao Nước Rửa ... Sơ đồ công nghệ chế biến tôm thịt đông bloc(trong báo cáo) Đồ án xử nước thải Nguyên liệu Nước Rửa sơ chế Nước + Chlorine 10 ppm Rửa Nước thải (SS, BOD…) Nước thải chứa chlorine Phân loại Nước...
 • 17
 • 131
 • 0

Báo cáo đồ án: Thiết kế cấp điện cho một nghiệp điện công nghiệp.

Báo cáo đồ án: Thiết kế cấp điện cho một xí nghiệp điện công nghiệp.
... Khi tính toán ta coi công suất nguồn cấp cho điểm ngắn mạch công suất ngắn mạch máy cắt đầu nguồn Sơ đồ tính toán ngắn mạch trạm BATG cấp điện điểm ngắn mạch Đây sơ đồ cấp điện áp Uđm = 10 kV ... động lực cấp điện cho nhóm phụ tải theo sơ đồ hỗn hợp, phụ tải có công suất lớn quan trọng nhận điện trực tiếp từ tủ, phụ tải có công suất bé quan trọng đợc ghép thành nhóm nhỏ nhận điện từ tủ ... 1pha, áptômát nhánh cấp điện cho bóng đèn sơ đồ nguyên lý sơ đồ cấp điện mặt nh hình vẽ 4.2.1 Chọn cáp từ tủ PP tới tủ chiếu sáng IcS = Pcs 3.U dm = 3,6 0,38 = 5,47 A Chọn cáp đồng lõi, vỏ PVC LENS...
 • 64
 • 84
 • 0

đồ án thiết kế nhà máy sản xuất xi măng Pooclang hỗn hợp theo phương pháp khô

đồ án thiết kế nhà máy sản xuất xi măng Pooclang hỗn hợp theo phương pháp khô
... công nghệ sản xuất xi măng pooclang theo phơng pháp khô đại II.1.1.Các khái niệm sản phẩm xi măng Pooclăng hỗn hợp Xi măng Pooclăng hỗn hợp sản phẩm nghiền mịn hỗn hợp gồm clinker xi măng Pooclăng ... dựng nhà máy xi măng Bỉm Sơn theo phơng pháp ớt có suất 1,2 triệu nhà máy xi măng Hoàng Thạch với suất 1,1 triêu theo phơng pháp khô Năm 1991 ữ 1992 xây dựng nhà máy Hà Tiên II theo phơng pháp khô ... gia lời Két phụ gia hoạt tính Két thạch cao Xilo CL phẩm Xuất CL rời Máy nghiền xi măng Xilo xi măng Xuất xi măng rời Xilô xi măng Đóng bao Xuất xi măng bao Sinh viên : Lê Anh Hảo CNVL K49 11...
 • 64
 • 774
 • 1

Đồ án thiết kế hệ thống công nghiệp sinh hoạt khử cứng

Đồ án thiết kế hệ thống công nghiệp sinh hoạt khử cứng
... toàn mặt vệ sinh Ở đây, em xin trình bày hệ thống cấp nước sinh hoạt khử cứng với công suất 20000m3/ngày SVTH: NGUYỄN THỊ THANH THẢO ĐỒ ÁN – THIẾT KẾ HTCN SINH HOẠT KHỬ CỨNG VỚI CÔNG SUẤT 20000m ... 70 – 100 ...
 • 43
 • 497
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpđồ án thiết kế dụng cụ công nghiệpđồ án thiết kế nhà máy xi măngđồ án thiết kế mạng cho doanh nghiệpdo an thiet ke lap dat mang lan cho doanh nghiepđồ án thiết kế cung cấp điện cho 1 một phân xưởng sản xuất công nghiệpđồ án thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền cân băng định lượng nhà máy xi măngđồ án thiết kế nhà dân dụng và công nghiệpđồ án thiết kế mạng doanh nghiệpđồ án thiết kế thi công lắp ghép nhà công nghiệpđồ án thiết kế hệ thống đèn giao thông tại ngã tư bằng plc s7 200 luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpđồ án thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất thức ăn gia súc luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpđồ án thiết kế hệ thống chưng cất methanol bằng tháp đệm luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpđồ án thiết kếđồ án thiết kế động cơ(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 20171f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22459Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnTài liệu Ashrae 62 1hệ thống lạnh RefrigerationBiomass gasification and pyrolysis practical design and theory3.Giay uy quyen du hop DHCD 2016Phieu dong gop y kien DHDCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Bao cao thuong nien 2010 Phan 2Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Đơn xin hoãn thi2007 15 QD BTC sua doi bo sung QD 09 2006 danh muc hang hoa NK uu dai CEPT 2006 20132002 50 QD TTg Thanh lap To cong tac lien bo ASEAN Trung Quoc2006 106 QD TTg Phe duyet HD co che giai quyet tranh chap trong ASEAN Han Quocservices sectoral classification list 002. Phu luc Bao cao cua Ban Cong tac