Hình tượng người anh hùng trong sử thi “a chât” của dân tộc tà ôi

Hình tượng người anh hùng trong sử thi “a chât” của dân tộc ôi

Hình tượng người anh hùng trong sử thi “a  chât” của dân tộc tà ôi
... vào người anh hùng A - chât CHƯƠNG 2: HÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG TRONG SỬ THI “A CHÂT” CỦA DÂN TỘC TÀ ÔI Thế hệ anh hùng thứ nhất: Kan - tưi 1.1 Ngoại hình người anh hùng Trong hầu hết sử thi, người ... biểu xây dựng hình tượng anh hùng dân tộc Ôi 10 IV PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG ĐỀ TÀI Tìm hiểu hình tượng người anh hùng, người viết chủ yếu nghiên cứu “A - chât - Sử thi dân tộc Ôi - Kê Sửu (NXB Thuận ... lựa chọn đề tài: Hình tượng người anh hùng sử thi “A - chât” dân tộc Ôi với mong muốn làm sáng tỏ hình tượng người anh hùng theo quan niệm dân tộc Ôi để từ thấy nét riêng đặc sắc đời...
 • 147
 • 194
 • 0

Hình tượng người anh hùng trong sử thi cổ đại qua hai nhân vật asin (iliât hômero) và rama (ramayana)

Hình tượng người anh hùng trong sử thi cổ đại qua hai nhân vật asin (iliât hômero) và rama (ramayana)
... Cả Asin Rama xứng đáng để ngời đời gọi họ nhân vật anh hùng lý tởng thời đại thời đại sử thi - thời đại anh hùng 29 Chơng Nghệ thuật thể hình tợng Rama, ASin Hình tợng ngời anh hùng sử thi cổ đại ... Hôme) Rama (Ramayana) hình tợng ngời anh hùng sử thi cổ đại qua hai nhân vật Asin Rama 2.2 Với mục đích đây, đề tài có nhiệm vụ: Thứ nhất, tiền đề lịch sử xã hội cho xuất hình tợng Asin Rama Thứ hai, ... đợc triển khai qua ba chơng: Chơng 1: Thời đại Sử thi - Thời đại anh hùng Chơng 2: ASin, Rama - anh hùng lý tởng thời đại sử thi Chơng 3: Nghệ thuật thể hình tợng Rama, ASin cuối danh mục t...
 • 47
 • 6,220
 • 4

So sánh hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông

So sánh hình tượng người anh hùng trong sử thi Êđê và sử thi Mnông
... 1: Hình tƣợng ngƣời anh hùng sử thi Êđê Chƣơng 2: Hình tƣợng ngƣời anh hùng sử thi Mnông Chƣơng 3: So sánh hình tƣợng nhân vật anh hùng sử thi Êđê sử thi Mnông CHƢƠNG I: HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT ANH ... NGƢỜI ANH HÙNG TRONG SỬ THI ÊĐÊ VÀ SỬ THI MNÔNG 69 3.1 Những điểm tƣơng đồng hình tƣợng ngƣời anh hùng sử thi hai dân tộc Êđê Mnông 69 3.2 Những điểm khác hai hình tƣợng anh hùng ... sƣu tầm biên so n sáu trăm tác phẩm sử thi đồng bào Êđê, Mnông, Bana Đó may mắn tiến hành đề tài So sánh hình tượng người anh hùng sử thi Êđê sử thi Mnông Trong bối cảnh nghiên cứu văn hoá dân...
 • 90
 • 1,061
 • 2

Hình tượng người phụ nữ trong sử thi cổ đại qua hai nhân vật pênêlôp( ÔĐIXÊ) và SITA (RAMAYANA)

Hình tượng người phụ nữ trong sử thi cổ đại qua hai nhân vật pênêlôp( ÔĐIXÊ) và SITA (RAMAYANA)
... tởng sử thi Ôđixê Còn Sita hình tợng ngời phụ nữ lý tởng sử thi Ramayana Đây hai nhân vật thời đại sử thi thuộc hai dân tộc, hai văn hoá khác Sử thi Ôđixê Ramayana hai tác phẩm tiêu biểu hai văn ... viết hình tợng ngời phụ nữ lý tởng Họ mang âm hởng thời đại Vẻ đẹp hình tợng phụ nữ kết tinh quan niệm vẻ đẹp cộng đồng, nhân dân thời kỳ định Trong sử thi cổ đại, hai hình tợng ngời phụ nữ ... có quan niệm khác đẹp Chẳng hạn, quan niệm vẻ đẹp ngời phụ nữ thời đại, dân tộc khác Quan niệm thẩm mỹ ngời phụ nữ thời đại sử thi có nét độc đáo so với thời đại khác thời đại sử thi, quan...
 • 63
 • 2,348
 • 9

Cảm quan về hình tượng người anh hùng trong hai tác phẩm thời xa vắng của lê lựu và nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh (KL07180)

Cảm quan về hình tượng người anh hùng trong hai tác phẩm thời xa vắng của lê lựu và nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh (KL07180)
... tốt nghiệp CHƯƠNG CẢM QUAN VỀ HÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG TRONG HAI TÁC PHẨM “THỜI XA VẮNG” CỦA LÊ LỰU VÀ “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA BẢO NINH Người nh hùng n n nh n gười nh hùng Đọc tiểu thuyết ... u 1.3.2 Những biểu hi n c ƢƠ VỀ HAI TÁC PHẨ CHIẾ TR ời anh hùng 15 ời anh hùng 17 TƢ “T ỜI XA VẮ ” Ủ ” ƢỜI ANH HÙNG TRONG ỦA LÊ LỰ VÀ “ ỖI BUỒN 20 gƣời anh h ng nhƣ nạn nhân xã hội ... hai t c phẩm ớn viết đề tài chiến tranh Đồng thời hai t c phẩm có c i nhìn kh c ngƣời anh h ng thời chiến Trong chƣơng trình ngữ văn trung học ph thông, học sinh đƣợc tiếp xúc với nhiều t c phẩm...
 • 66
 • 296
 • 3

Hình tượng người anh hùng trong truyện cách mạng giải phóng miền nam

Hình tượng người anh hùng trong truyện cách mạng giải phóng miền nam
... lý chọn đề tài: Hình tượng người anh hùng truyện Cách mạng giải phóng miền Nam Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề Hình tượng người anh hùng truyện Cách mạng giải phóng miền Nam thật đề tài ... Hình tượng người anh hùng truyện Cách mạng giải phóng miền Nam , nghiên cứu phạm vi tác phẩm truyện ký viết người anh hùng kháng chiến chống Mỹ Trong tập trung khảo sát hình tượng người anh ... chiến sĩ giải phóng miền Nam quần chúng Cách mạng trở thành nhân vật anh hùng sáng tác Nguyễn Trung Thành Chương 3: HÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG TRONG TRUYỆN KÝ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG MIỀN NAM Những...
 • 81
 • 187
 • 1

Hình tượng nhân vật anh hùng trong sử thi đăm san (klei khan y đăm san)

Hình tượng nhân vật anh hùng trong sử thi đăm san (klei khan y đăm san)
... chy thng húa nhn) chỏu nộm vo vnh tai hn l c(on m San chin u vi Mtao Mx y) Hay on m San cht c y Smuk- c y linh hn ca H Nh v H Bh m San: () ny cỏc con, c y ny c y gỡ vy? Tụi t: C y Smuk, c y Smun, ... gy phớa no khụng rừ, nú ng phớa no khụng hay C y thn ú, ụng m San: B bn ta, vy thỡ ta h c y ny i! Ai g y rỡu h y i rốn rỡu! Ai g y ch- gc h y i rốn ch- gc! Ngay c vic cht c y thn (vt t linh thi ng ... thy nỳi xa m San: _Tụi gi anh khụng phi vỡ vic ny vic n Tụi gi cỏc chỳ i n c y Mrua; n c y Klu, i ly m y ly song y l cnh thng gp cỏc khan khỏc ca ng bo ấờ: Cnh cht c y lm nh (Y Ban) Cht m y, ...
 • 72
 • 449
 • 0

Hình tượng người anh hùng và tiêu chí “Nghĩa” trong “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung.

Hình tượng người anh hùng và tiêu chí “Nghĩa” trong “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung.
... bước qua ranh giới lẫn lộn nghĩa” “bội nghĩa’, nghĩa” “phụ nghĩa”, biến từ người anh kết nghĩa người bại chí hướng thành kẻ thù không đội trời chung Do vậy, trích đoạn này, chữ nghĩa” Trương ... vài ba trang giấy toàn tác phẩm trường thiên Tam quốc diễn nghĩa Tuy nhiên, với nhiệt tình ca ngợi người anh hùng tài tổ chức nghệ thuật đạt đến trình độ xảo diệu, La Quán Trung thể nghĩa” người ... quyệt Nhưng bên cạnh La Quán Trung mô tả Tào Tháo với phẩm chất người anh hùng, người lãnh đạo đa mưu túc trí, thức thời, giỏi nhìn người dùng người Trong hàng nghìn nhân vật anh hùng tiểu thuyết.,...
 • 3
 • 165
 • 0

Nêu cảm nhận về hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ khi đọc Hồi thứ mười bốn rút trong cuốn Hoàng Lê nhất thống chí.

Nêu cảm nhận về hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ khi đọc Hồi thứ mười bốn rút trong cuốn Hoàng Lê nhất thống chí.
... công chúa) Xây dựng khắc họa hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ thành công đặc sắc Nó làm cho trang văn Hoàng thống chí thấm đẫm chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Đại Việt Trích: loigiaihay.com ... 5, Nguyễn Huệ đại quân kéo vào thành Thăng Long trước kế hoạch ngày Nhãn quan quân - trị Nguyễn Huệ vô sâu rộng sáng suốt Trên đường tiến quân đánh giặc Thanh, ông giao cho Ngô Thì Nhậm người ... địch lòng yêu nước tinh thần chiến thắng giặc ngoại xâm dân tộc ta Nó dựng nên tượng đài tráng lệ, hùng người anh hùng áo vải - vua Quang Trung để dân tộc ta đời đời tự hào ngưỡng mộ: Mà áo vải...
 • 2
 • 345
 • 1

Phân tích nhân vật T''''nú để làm rõ hình tượng người anh hùng cách mạng pot

Phân tích nhân vật T''''nú để làm rõ hình tượng người anh hùng cách mạng pot
... đến nằm lòng, để rôì bặt im lặng, biến ngỡ ngàng; điều âý chịu ? - Phải vùng dâỵ thôi, làm cách mạng, làm cách mạng Và hôm anh về, thăm làng, đêm thôi, ấm khói lòng người, hay khứ làm cay cay mắt, ... khứ bi thương, hay tăng thêm phần phấn khích cho khứ oai hùng, nơi T'nu, ta gặp lại tất - Rôì cách mạng tìm đến anh, hay anh tìm đến cách mạng ? Cánh tay câù cứu vùng vâỹ hay cánh tay cưú cánh ... cộng hưởng vào tương lai Thế anh hùng cách mạng ? Hãy nhìn vào họ, ánh mắt bị hút sâu vào dòng tư tưởng cụ Mếch, nhìn kĩ họ, độ tuổi, màu tóc có khác tất họ xứng là anh hùng Một đưá trẻ vót chông...
 • 4
 • 723
 • 3

Phân tích nhân vật Tnú để làm rõ hình tượng người anh hùng cách mạng - văn mẫu

Phân tích nhân vật Tnú để làm rõ hình tượng người anh hùng cách mạng - văn mẫu
... lập minh chứng hùng hồn cho hi sinh to lớn đó, nhớ đến họ, để rôì nhắc đến đơn giản gọi : anh hùng Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " viết " cách đặt đề " khác viết trên: • ve dep anh cach mang...
 • 2
 • 904
 • 2

Phân tích nhân vật Tnú để làm rõ hình tượng người anh hùng cách mạng

Phân tích nhân vật Tnú để làm rõ hình tượng người anh hùng cách mạng
... yên nghỉ, tất họ đêù anh hùng Lịch sử nhớ họ, có nhiêù hi sinh, nước Việt tự độc lập minh chứng hùng hồn cho hi sinh to lớn đó, nhớ đến họ, để rôì nhắc đến đơn giản gọi : anh hùng loigiaihay.com ... xanh âý, mặt trời mọc lên màu đỏ chót Họ thấy máu tim đặng dồn khắp thể, họ thâý niềm tin bất diệt vào đường họ chọn Chỉ có cách mạng, thực thể sống, sống chết với...
 • 2
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: người anh hùng trong sử thivẻ đẹp người anh hùng trong sử thihình tượng người anh hùng trong chiến tranh và hòa bìnhhình tượng người anh hùng trong lục vân tiênhình tượng người anh hùng văn hóa trong thần thoạihinh tuong nguoi anh hung le loi duoc the hien nhu the nao trong bai binh ngo dai caovẻ đẹp hình tượng người anh hụng tnú tronghình tượng người anh hùng nguyễn huệhình tượng người anh hùng quang trung nguyễn huệhinh tuong nguoi anh hung dam sannhân vật anh hùng trong sử thi tây nguyênnhân vật anh hùng trong sử thiphan tich lam noi ro ve dep cua hinh tuong nguoi anh hung ao vai le loihình tượng người phụ nữ trong đường thi tam bách thủphâ tích hình tuong75 người anh hùng trong hòng lê nhất thống trí và lục vân tiên cưu kiều nguyệt ngaĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạntổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấn