Hệ thống điều khiển với cấu trúc điều khiển phân tán (DCS)

Hệ thống ₫iều khiển phân tán-Chương 2: Cấu trúc hệ thống pot

Hệ thống ₫iều khiển phân tán-Chương 2: Cấu trúc hệ thống pot
... Chương 2: Cấu trúc hệ thống 2.1 2.2 2.3 2.4 Cấu trúc HTĐK&GS Mô hình phân cấp chức Các cấu trúc vào/ra Các cấu trúc điều khiển Chương 2: Cấu trúc hệ thống © 2006 - HMS 2.1 Cấu trúc HTĐK&GS HỆ THỐNG ... intelligence) Chương 2: Cấu trúc hệ thống © 2006 - HMS 12 2.4 Cấu trúc ₫iều khiển Điều khiển cục bộ /₫iều khiển song song MTĐK MTĐK I/O S MTĐK I/O I/O S A A Dây chuyền Chương 2: Cấu trúc hệ thống S S A A ... trường, bus hệ thống Hệ thống bảo vệ: Các thiết bị bảo vệ chế thực chức an toàn hệ thống Chương 2: Cấu trúc hệ thống © 2006 - HMS 2.2 Mô hình phân cấp chức Tính toán giá thành, lãi suất Thống kê...
 • 20
 • 234
 • 0

Hệ thống ₫iều khiển phân tán-Chương 3: Kiến trúc PLC/HMI pdf

Hệ thống ₫iều khiển phân tán-Chương 3: Kiến trúc PLC/HMI pdf
... Chương 3: Kiến trúc PLC/HMI © 2006 - HMS 17 3.5 Các ₫iểm mấu chốt kiến trúc PLC/HMI Kiến trúc hệ thống: linh hoạt, lỏng lẻo – Theo chiều ngang: PLC không thiết kế từ đầu cho cấu trúc điều khiển phân ... kế module Chương 3: Kiến trúc PLC/HMI © 2006 - HMS Ví dụ: SIMATIC S7-300/S7-400 Chương 3: Kiến trúc PLC/HMI © 2006 - HMS Ví dụ: PLC-5 1771 (Allen Bradley) Chương 3: Kiến trúc PLC/HMI © 2006 - ... hợp hệ thống (phân tích hệ thống, lựa chọn thiết bị, vận hành, bảo trì hệ thống) Phần (Communication): Các khốI chức truyền thông PLC PLC thiết bị khác sở khối hàm chuẩn Chương 3: Kiến trúc PLC/HMI...
 • 18
 • 446
 • 3

Hệ thống ₫iều khiển phân tán-Chương 4: Kiến trúc DCS docx

Hệ thống ₫iều khiển phân tán-Chương 4: Kiến trúc DCS docx
... chức điều khiển giám sát khác – Quan sát chẩn đoán lỗi hệ thống Chương 4: Kiến trúc DCS © 2005 - HMS 19 © 2004, HOÀNG MINH SƠN Ví dụ bố trí phòng ₫iều khiển trung tâm Chương 4: Kiến trúc DCS © 2005 ... lớn: Quá trình liên tục: Quá trình rời rạc: Quá trình hỗn hợp: Chương 4: Kiến trúc DCS DCS DCS DCS DCS DCS DCS DCS DCS + PLC hệ lai PLC/HMI PLC/HMI PLC/HMI PLC/HMI PLC/HMI PLC/HMI PLC/HMI © 2005 ... riêng) Tích hợp toàn diện chức – Điều khiển sở, điều khiển cao cấp – Vận hành & giám sát, Chương 4: Kiến trúc DCS © 2005 - HMS 23 Kiến trúc DCS "truyền thống" Kiến trúc "đóng kín" – Hỗ trợ chuẩn công...
 • 27
 • 174
 • 0

Hệ thống ₫iều khiển phân tán-Chương 5: Kiến trúc PC-based pot

Hệ thống ₫iều khiển phân tán-Chương 5: Kiến trúc PC-based pot
... chốt kiến trúc PC-based Control Chương 5: Kiến trúc PC-based Control © 2005 - HMS 5.1 Tại sử dụng giải pháp IPC? Hiệu tính toán cao với giá thành thấp, chu kỳ điều khiển xuống tới 1ms Kiến trúc ... Chương 5: Kiến trúc PC-based Control 5.1 5.2 5.3 © 2004, HOÀNG MINH SƠN 5.4 5.5 Tại sử dụng giải pháp PC Các vấn đề giải pháp PC Cấu hình hệ PC-based Control Các loại giải pháp khác Hệ điều khiển phân ... tích hợp công cụ chuyên dụng Chương 5: Kiến trúc PC-based Control PM Điều khiển (C, C++, ) Giao diện OPC: Hiệu suất cao Đa © 2005 - HMS 14 5.4 Hệ ₫iều khiển phân tán PC OS OS SS ES Mạng Cty Internet...
 • 20
 • 222
 • 0

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 13 pdf

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 13 pdf
... Mô hình hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ Agent Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông đô thị đưa có cấu trúc phân tán hoàn toàn, thực dạng hệ multi-agent, việc điều khiển ... trí tuệ phân tán công nghệ agent, multi-agent vào hệ thống © 2005, Hoàng Minh Sơn 104 điều khiển phân tán nói chung hệ thống giao thông nói riêng hướng nghiên cứu có nhiều triển vọng 15.3 Điều khiển ... Điều khiển giám sát hệ thống sản xuất cung cấp điện Hệ thống sản xuất cung cấp điện ví dụ điển hình hệ thống phân tán qui mô lớn, việc áp dụng phương pháp điều khiển phân tán mang lại hiệu tốt...
 • 9
 • 132
 • 1

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 12 doc

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 12 doc
... trạng thái vận hành • Chẩn đoán: Hệ thống phải hỗ trợ chẩn đoán trực tuyến với yêu cầu tối thiểu như: - CPU trạm điều khiển cần có biện pháp phát sửa lỗi nhớ - Mạng truyền thông thời gian thực ... 95 12. 3 Cơ chế an toàn • Có chế dừng an toàn, dừng khẩn cấp (mạch cứng qua bus an toàn) hệ thống có cấu chuyển động • Tín hiệu tương tự hỗ trợ chế độ an toàn liên lạc với trạm điều khiển ... để phát lỗi - Thông báo lỗi thông tin chẩn đoán với người vận hành cấp nguồn, quạt thông gió/làm mát, card DCS, máy in, ROM trạm điều khiển, lỗi thực thuật toán điều khiển, lỗi nạp chương trình...
 • 3
 • 111
 • 0

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 11 pptx

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 11 pptx
... tích hợp hệ thống Trong hệ điều khiển phân tán, chức SCADA thành phần thiếu Như nói, hệ DCS có chức SCADA, hệ SCADA theo nghĩa hệ DCS 11. 1.1 Các thành phần chức Xét cách tổng quát, hệ SCADA bao ... Hơn nữa, khả tích hợp hệ điều khiển giám sát với ứng dụng khác phần mềm quản lý, tối ưu hóa hệ thống, toàn công ty trở nên dễ dàng Trong giải pháp điều khiển phân tán, hệ thống truyền thông cấp ... công thức, điều khiển chuyên gia Các thành phần nói tích hợp hệ điều khiển phân tán Vì vậy, việc xây dựng chức SCADA đơn giản nhiều so với hệ khác 11. 1.2 Công cụ phần mềm SCADA/HMI Phân loại...
 • 7
 • 138
 • 0

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 9 pptx

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 9 pptx
... việc 0-3 00 PSIG Tín hiệu dòng điện 4-2 0mA, ký hiệu đầu vào AI-17 hệ DCS Bộ điều khiển PIC-211 thực thuật toán PI trạm số (C-2) Đầu điều khiển ký hiệu AO-21 đưa vào chuyển đổi dòng-áp suất (PY-211) ... Hình 9. 1 minh họa ví dụ mạch vòng điều khiển áp suất Lưu đồ chi tiết bên trái sở cho thiết kế hệ thống phát triển phần mềm, lưu đồ đơn giản hóa bên phải xuất lưu đồ công nghệ Mạch vòng điều khiển ... (đầu trình) biến khởi tạo biến điều khiển (đầu điều khiển) Ví dụ, van điều chỉnh lưu lượng điều khiển điều khiển áp suất ký hiệu PV FV © 2005, Hoàng Minh Sơn 74 Bảng 9. 3: Các chữ ký hiệu nhãn thiết...
 • 8
 • 240
 • 1

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 8 ppt

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 8 ppt
... nú - Status - UnsolicitedStatus - Identity Domain Management Services To lp, np lờn/np xung v xúa Domain - InitiateDownloadSequence - DownloadSegment - InitiateUploadSequence - UploadSegment - ... kin no ú) Phng phỏp ny cũn c gi l truy cp khụng ng b OPC-Client OPC-Client OPC-Interface OPC-Interface OPC-Server Hỡnh 8. 3: OPC-Server OPC-Server Kin trỳc Client/Server OPC Chun OPC hin qui nh ... Services Ghi biờn bn cỏc s kin v thụng tin - InitiateJournal - ReportJournalStatus 8. 2 IEC-6113 1-5 8. 2.1 Mụ hỡnh giao tip mng i tng ca chun IEC 6113 1-5 l cỏc dch v cỏc thit b iu khin kh trỡnh...
 • 12
 • 182
 • 0

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 7 ppt

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 7 ppt
... or Variable access paths FB Function block Variable Hỡnh 7- 1 : 7. 1.2 Mụ hỡnh phn mm theo IEC 6113 1-3 Mụ hỡnh giao tip Nh biu din Hỡnh 7- 2 , giỏ tr ca bin cú th c truyn trc tip ni b chng trỡnh bng ... b x Hỡnh 7- 3 : Giao tip gia cỏc chng trỡnh cựng mt cu hỡnh bng bin ton cc Hỡnh 7- 4 biu din cỏch giao tip a nng nht thụng qua chc nng giao tip Chi tit v loi chc nng ny c mụ t IEC 6113 1-5 , õy ch ... thng o lng - iu khin quỏ trỡnh cụng nghip dng mt hp cỏc thit b kt ni li v liờn lc vi thụng qua mt hay nhiu mng truyn thụng nh Hỡnh 7- 6 di õy Cỏc mng ny cú th c t chc theo th bc Hệ thống mạng...
 • 10
 • 113
 • 0

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 5 ppsx

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 5 ppsx
... Ví dụ hệ thống điều khiển có thiết bị vào/ra số/tương tự AI, AO, DI, DO phần mềm có lớp AI, AO, DI, DO ; hệ thống điều khiển có khâu điều khiển PID phần mềm có lớp PID, Trong hệ thống điều khiển, ... Ngày nay, đối tượng phân tán phần mềm thành phần gặp nhiều điểm, ví dụ công nghệ COM/DCOM/ActiveX Nói tóm lại, đối tượng phân tán đối tượng phần mềm hệ thống phân tán, sử dụng chương trình ứng dụng ... 20 05, Hoàng Minh Sơn 35 thuật nói chung hệ thống điều khiển nói riêng Trên Hình 5- 1 biểu đồ lớp UML, minh họa đơn giản lớp đối tượng quan hệ chúng hệ thống điều khiển Controller sensor...
 • 5
 • 140
 • 0

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 4 potx

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 4 potx
... điều khiển trình tự theo kiện xảy Task thực dạng trình tính toán nhất, dãy trình tính toán khác 4. 1.3 Hệ điều hành thời gian thực Các trạm điều khiển hệ điều khiển phân tán hoạt động dựa hệ điều ... mailbox, files 4. 1 .4 Xử lý phân tán Xử lý phân tán giúp nâng cao lực xử lý thông tin hệ thống, góp phần cải thiện tính thời gian thực, nâng cao độ tin cậy tính linh hoạt hệ thống Phân biệt khái ... ứng dụng phân tán, chương trình trạm hợp tác chặt chẽ với thông qua chế giao tiếp ngầm (implicit communication) để thực nhiệm vụ tổng thể hệ thống Chức điều khiển hệ điều khiển phân tán thực...
 • 6
 • 128
 • 0

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 3 pot

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 3 pot
... Control Center S A Phân đoạn Hình 3- 4 : A Phân đoạn S A Phân đoạn n Cấu hình tiêu biểu hệ ₫iều khiển phân tán ₫ại 3. 2 Phân loại hệ DCS 3. 2.1 Các hệ DCS truyền thống Các hệ sử dụng điều khiển trình ... vòng đơn điều khiển sở luật PID, giải toán điều khiển điều chỉnh, điều khiển tỉ lệ, điều khiển tầng Các hệ thống đại cho phép điều khiển mờ, điều khiển dựa mô hình (model-based control), điều khiển ... truyền bus hệ thống có cố Các máy tính điều khiển máy tính đặc chủng nhà cung cấp (vendor-specific controller), PLC máy tính cá nhân công nghiệp Dựa sở phân loại hệ thống điều khiển phân tán có mặt...
 • 12
 • 138
 • 0

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 2 pptx

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 2 pptx
... cậy toàn hệ thống 2. 3.3 Điều khiển phân tán Trong đa số ứng dụng có qui mô vừa lớn, phân tán tính chất cố hữa hệ thống Một dây chuyền sản xuất thường phân chia thành nhiều phân đoạn, phân bố nhiều ... vào đó, ta phân biệt cấu trúc điều khiển tập trung cấu trúc điều khiển phân tán, cấu trúc vào/ra tập trung cấu trúc vào/ra phân tán 2. 3.1 Điều khiển tập trung Cấu trúc tiêu biểu hệ điều khiển ... MTGS bus hệ thống MTĐK A S MTĐK A MTĐK n PHÒNG ĐIỀU KHIỂN CỤC BỘ A S S HIỆN TRƯỜNG Phân đoạn Phân đoạn n Phân đoạn Hình 2- 5 : Cấu trúc ₫iều khiển phân tán với vào/ra tập trung Các máy tính điều khiển...
 • 7
 • 126
 • 0

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 1 doc

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - CHƯƠNG 1 doc
... 2.3.2 Điều khiển tập trung với vào/ra phân tán 2.3.3 Điều khiển phân tán 2.3.4 Điều khiển phân tán với vào/ra phân tán 8 10 10 10 11 11 12 12 13 CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT HỆ ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN 3 .1 ... 79 81 83 84 85 85 11 CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT 11 .1 Giới thiệu chung hệ điều khiển giám sát 11 .1. 1 Các thành phần chức 11 .1. 2 Công cụ phần mềm SCADA/HMI 11 .2 Xây dựng cấu trúc hệ thống 11 .3 ... LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN 10 .1 Lập trình theo chuẩn IEC 611 3 1- 3 10 .1. 1 Kiểu liệu 10 .1. 2 Tổ chức chương trình 10 .1. 3 Ngôn ngữ FBD 10 .1. 4 Ngôn ngữ ST 10 .1. 5 Ngôn ngữ SFC 10 .2 Lập trình với ngôn...
 • 8
 • 74
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khái niệm về hệ thống điều khiển phân tán dcshệ điều khiển phân tán dcstính chất hệ thống và tính chất cấu trúc của ngôn ngữhệ thống các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đạiphần iii hệ thống dữ liệu và cấu trúc của chương trình làm việc trên máy công cụ cnclý thuyết hệ thống xã hội về cấu trúc vai trò của talcott parsonsđiều khiển phân tán dcsmang dieu khien phan tan dcsgiao trinh dieu khien phan tan dcscấu trúc hệ thống điều khiểncấu trúc hệ thống điều khiển phân tán pdfthiết kế hệ thống điều khiển hai cầu trục nâng hạ đồng bộ rotor tải trọng 500t của nhà máy trị ancấu trúc hệ thống điều khiển vectơ động cơ không đồng bộxây dựng cấu trúc hệ thống điều khiển vectơ động cơ không đồng bộ không dùng cảm biến tốc độ2 3 cấu trúc hệ thống điều khiểnThông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh667483b 2014 2015 HK1 DHCQ7f1f6 2014 2015 HK1 CDCQ20cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 20177e25d 003 Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep chinh quy2bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaCổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7Hỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ khôngCổ đông và nhà đầu tư 6f924TV T1Cổ đông và nhà đầu tư a7b61TV T10Cổ đông và nhà đầu tư d62c4TV T7Cổ đông và nhà đầu tư c5bf4TV T6[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) SINHCổ đông và nhà đầu tư 003a0TV T5Cổ đông và nhà đầu tư d6b72TV T2Hỏi đáp 29 tại sao phải dùng bánh không men trong thánh lễHỏi đáp 30 có phải không lên rước lễ vì ta tự xét là không xứng đáng hoặc chưa sẵn sàng chăngHỏi đáp 31 tại sao chúng ta ít khi được rước cả mình thánh và máu thánh chúaHỏi đáp 27 nghi thức bẻ bánh có ý nghĩa gìHỏi đáp 28 tại sao chủ tế bỏ một miếng bánh thánh nhỏ vào chén thánh