ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP GIẢM ẢNH HƯỞNG của NHIỄU lên hệ THỐNG TRỢ lái điện ô tô

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP GIẢM ẢNH HƯỞNG của NHIỄU lên hệ THỐNG TRỢ lái điện ô

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP GIẢM ẢNH HƯỞNG của NHIỄU lên hệ THỐNG TRỢ lái điện ô tô
... mô hình hệ thống lái trợ lái Như trình bày rõ chương cấu tạo thành phần trợ lái điện định lựa chọn cấu hình trợ lái kiểu trụ để nghiên cứu, phần dành để tìm hiểu quan hệ thành phần hệ thống trợ ... XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG 3.1 Mở đầu 3.2 Xây dựng mô hình hệ thống lái trợ lái 3.2.1 Quan hệ vô lăng trục lái .2 3.2.2 Động trợ lái KẾT ... mô men tạo cảm giác lái cho người điều khiển) Chương Xây dựng mô hình hệ thống Hình 3.1 Mô hình động học hệ thống trợ lái [5] 3.2.2 Động trợ lái Do đặc điểm đề tài, động chiều dùng làm động trợ...
 • 16
 • 114
 • 0

Báo cáo " ảnh hưởng của Butachlor lên hệ thống Oxy hóa của cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus)" pptx

Báo cáo
... (LSDQ.OS -0,14) 3.4 Anh hu'ong ciia butachlor len C-ase 0.7 • Butachlor 3.6 ppm D Butachlor 1.8 ppm • Doi chu'ng 06 c B "o 0.5 i_ CL E 0,4 OJ (/) ro 0.3 cn c ...
 • 9
 • 206
 • 0

tổng quan về công nghệ wimax, các ảnh hưởng của nhiễu đến hệ thống

tổng quan về công nghệ wimax, các ảnh hưởng của nhiễu đến hệ thống
... 2.7) Công nghệ ăng-ten tiên tiến Công nghệ anten dùng để cải thiện truyền dẫn theo hai cách – sử dụng công nghệ phân tập sử dụng hệ thống anten công nghệ chuyển mạch tiên tiến Các công nghệ cải ... SVTH : Trần Công Chinh – DHDT3 36 Nhiều công nghệ song công hỗ trợ giao thức MAC Chọn lựa công nghệ song công ảnh hưởng tới tham số PHY tác động tới đặc tính mà hỗ trợ - FDD : Các kênh đường ... vời mặt công nghệ kết nối cần chi phí lớn phải bỏ để phát triển hạ tầng cho hệ thống hệ thống cũ chưa sử dụng hết Quả thực, phải đầu tư khoản kinh phí để triển khai WIMAX quy mô lớn công nghệ 3G...
 • 92
 • 236
 • 0

Đồ án nghiên cứu đặc tính kênh truyền và đánh giá ảnh hưởng của nhiễu trong hệ thống thông tin dưới nước

Đồ án nghiên cứu đặc tính kênh truyền và đánh giá ảnh hưởng của nhiễu trong hệ thống thông tin dưới nước
... ưới nướ Xu t ph t t nhu m quy t đ nh chọn đồ án Nghiên ứu u th t nh ênh truy n v t nh gi ảnh hưởng nhiễu hệ thống thông tin nước Trong trình th c đồ án này, việc vân d ng c ng cố h n nh ng ki ... ĐỒ N Trướ nhu u th t ng y ng m t hệ thống thông tin ưới nướ o thông tin ưới nướ khả ung n thi t Đồ n s u v o nghiên ứu đ nh gi tìm hi u ứng ng p yêu hv u ản l r t hệ thống thông tin ưới nướ hệ ... gi ảnh hưởng y hệ thống sử y u tố như: nhiễu đ đường ng mô y u tố môi trường đ n hiệu su t kênh truyền Sinh viên ền KSTN- -K52 HƯ NG TỔNG QU N V HỆ THỐNG TH NG TIN ƯỚI NƯỚ Hệ thống thông tin...
 • 96
 • 307
 • 0

Hiện trạng ô nhiễm bụi tại các nút giao thông chính trong thành phố Hồ Chí Minh đề xuất biện pháp giảm thiểu bụi tại các nút giao thông vòng xoay Hàng Xanh

Hiện trạng ô nhiễm bụi tại các nút giao thông chính trong thành phố Hồ Chí Minh đề xuất biện pháp giảm thiểu bụi tại các nút giao thông vòng xoay Hàng Xanh
... công trình xung quanh nút giao thông mà toàn tải lượng ô nhiễm phát tán Tên đề tài:” Hiện trạng ô nhiễm bụi nút giao thông Tp.HCM - Đề xuất biện pháp giảm thiểu bụi nút giao thông vòng xoay Hàng ... tầng giao thông, ảnh hưởng mạnh mẽ đến trình giao thông chất lượng môi trường ô thò Tên đề tài:” Hiện trạng ô nhiễm bụi nút giao thông Tp.HCM - Đề xuất biện pháp giảm thiểu bụi nút giao thông vòng ... giao thông hỗn hợp, thiếu văn minh, gây nên tai nạn nhiều, tình trạng ô Tên đề tài:” Hiện trạng ô nhiễm bụi nút giao thông Tp.HCM - Đề xuất biện pháp giảm thiểu bụi nút giao thông vòng xoay Hàng...
 • 94
 • 359
 • 0

nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI ĐẶNG THỊ HẬU NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN ... ĐẶNG THỊ HẬU LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN * LUẬN VĂN THẠC SĨ (8 QUYỂN - V74 - 160 TRANG ... ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước thời hạn nhiệm vụ với đề tài: Nghiên cứu sở khoa học đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Trong trình làm luận...
 • 148
 • 384
 • 2

ẢNH HƯỞNG CỦA PROBIOTIC LÊN HỆ MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA CÁ TRA KHÁNG BỆNH GAN THẬN MỦ GÂY RA BỞI EDWARDSIELLA ICTALURI

ẢNH HƯỞNG CỦA PROBIOTIC LÊN HỆ MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA CÁ TRA KHÁNG BỆNH GAN THẬN MỦ GÂY RA BỞI EDWARDSIELLA ICTALURI
... tắt LA61, phân lập từ hệ tiêu hoá) Vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ Edwardsiella ictaluri Gly09M tra nhận từ Trung Tâm Quốc Gia Quan Trắc Cảnh Báo Môi Trường Phòng Ngừa Dịch Bệnh Thủy Sản Khu Vực ... 310-321 Thịnh, N H., and Loan, T T (2007) Phân lập khảo sát đặc điểm kháng kháng sinh Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ tra, Pangasianodon hypophthalmus, nuôi thâm canh Tạp chí KHKT Nông ... sống nheo Mỹ (Ictalurus punctatus) tra (Pangasianodon hypophthalmus) với tỉ lệ bảo hộ ðạt 13,5%-15,2% ðối với nheo Mỹ 19,6% ðến 86,3% ðối với tra sau gây nhiễm với E ictaluri (Ran...
 • 11
 • 246
 • 2

VCM 2012 11 Đề xuất phương pháp kích từ cho máy phát đồng trục sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép trong trạm phát điện tàu thủy A novel excitation method for shaft generators using doublyfed induction machines on power –station on shipboards

VCM 2012 11 Đề xuất phương pháp kích từ cho máy phát đồng trục sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép trong trạm phát điện tàu thủy A novel excitation method for shaft generators using doublyfed induction machines on power –station on shipboards
... số máy điện Ví dụ: R điện trở máy điện 1, L điện cảm máy điện Theo [3], phương trình mô tả máy điện dị nguồn kép hệ t a độ t a theo điện áp lưới, ứng dụng cho máy điện có hệ phương trình sau: ... trùng tần số điện áp máy phát với điện áp lưới điện: ta thấy th a mãn (theo phần 1)  Giải vấn đề trùng pha điện áp máy phát điện áp lưới: ta xoay lệch trục không gian máy điện máy điện góc α để ... Ta có kết dòng điện pha a máy phát cung cấp lưới isa (đường 4) sau:  Trong thời gian t < 0.5s : dòng điện pha a máy phát cung cấp lưới đồng pha với điện 73 áp lưới (tức phát công suất tác dụng...
 • 8
 • 134
 • 0

Đề tài: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tán sắc trong thông tin quang

Đề tài: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tán sắc trong thông tin quang
... loại tán sắc + Tổng hợp tán sắc sợi đa mode sau: Tán sắc tổng = [ (Tán sắc mode)2 + (Tán sắc bên ừong mode)2]1/2 + Còn đơn mode tồn tán sắc vật liệu tán sắc dẫn sóng Đặc tính truyền dẫn hệ thống thông ... D tán sắc thành phần tán sắc vật liệu D M tán sắc dẫn sóng DW cho sợi đơn mode thông dụng M: Tán sắc vật liệu G: Tán sắc dẫn sóng T: Tán săc tổng P: Tán sắc mặt cắt gây (p nhỏ) R: Tán sắc dư ... phát triển thông tin cáp sợi quang Rõ ràng thông tin quang luân mang lại điều bất ngờ phát triển công nghệ 1.1.3 Các đặc tính thông tin quang Trong thông tin sợi quang ưu điểm sợi quang sử dụng...
 • 23
 • 317
 • 0

giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà sản xuất trong ngành nhựa, ảnh hưởng của mối quan hệ này đến hiệu quả kinh doanh của nhà sản xuất

giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà sản xuất trong ngành nhựa, ảnh hưởng của mối quan hệ này đến hiệu quả kinh doanh của nhà sản xuất
... văn Giá trị mối quan hệ nhà cung cấp nhà sản xuất ngành nhựa, ảnh hưởng mối quan hệ đến hiệu kinh doanh nhà xuất nhằm phân tích nhân tố tác động đến giá trị mối quan hệ, đồng thời ảnh hưởng ... biến quan sát Giá trị mối quan hệ Giá trị mối quan hệ (GTQH) Tên biến Mối quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp X đem đến giá trị GTQH_1 mong đợi Mối quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp X đem lại giá ... cung cấp ảnh hưởng chiều đến Giá trị mối quan hệ H6: Thời gian đưa sản phẩm thị trường có ảnh hưởng chiều đến Giá trị mối quan hệ H7: Giá trị mối quan hệ ảnh hưởng chiều đến Hiệu kinh doanh...
 • 101
 • 78
 • 1

Đánh giá ảnh hưởng của chuyển đổi hệ thống cây trồng đến hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Đánh giá ảnh hưởng của chuyển đổi hệ thống cây trồng đến hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh
... thi t Xu t phát t th c t trên, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá nh hư ng c a chuy n ñ i h th ng tr ng ñ n hi u qu s d ng ñ t canh tác ñ a bàn huy n Tiên Du, t nh B c Ninh 1.2 M c ñích, yêu ... lư i nghiên c u h th ng canh tác châu Á ñã có r t nhi u th nghi m nư c Thái Lan, Trung Qu c, Phiplippines H th ng canh tác th nghi m ñ t th p canh tác nh nư c tr i canh tác ñ t có tư i Burma 15 ... ng hóa tr ng Trong ñó, gi i pháp thâm canh ña d ng hóa ñư c coi quan tr ng Philippines ñ t canh tác nh nư c tr i có b n h th ng canh tác, ñó h th ng canh tác lúa - b hoá chi m t l cao Theo R.A...
 • 113
 • 405
 • 1

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của chuyển đổi hệ thống cây trồng đến hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của chuyển đổi hệ thống cây trồng đến hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội
... n ñ i h th ng tr ng, tăng hi u qu s d ng ñ t Sóc Sơn m t huy n ngo i thành Thành ph N i, cách trung tâm Th ñô N i 40km v phía B c vùng bán sơn ñ a v i lo i ñ a hình chính: Vùng ñ i gò, ... n thi t Xu t phát t th c t trên, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá nh hư ng c a chuy n ñ i h th ng tr ng ñ n hi u qu s d ng ñ t ñ a bàn huy n Sóc Sơn thành ph N i” 1.2 M c ñích nghiên ... n lư ng, giá thành, thu nh p m c lãi c a s n ph m hàng hoá Vi c ñánh giá r t ph c t p giá c s n ph m tuỳ thu c vào s bi n ñ ng c a th trư ng Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c...
 • 98
 • 549
 • 0

Thực trạng bệnh đái tháo đường và ảnh hưởng củalên các chỉ số sinh học độ tuổi từ 16 đến trên 70 tại một số vùng dân cư thuộc nghệ an

Thực trạng bệnh đái tháo đường và ảnh hưởng của nó lên các chỉ số sinh học ở độ tuổi từ 16 đến trên 70 tại một số vùng dân cư thuộc nghệ an
... giá thực trạng bệnh đái tháo đờng độ tuổi từ 16 đến 70 nhằm yếu tố liên quan đến đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đờng số vùng dân c thuộc Nghệ An Phân tích số số sinh học liên quan đến bệnh đái ... hiểu ngăn ngừa bệnh đái tháo đờng độ tuổi khu vực tỉnh Nghệ An, chọn đề tài: Thực trạng bệnh đái tháo đờng ảnh hởng lên số sinh học độ tuổi từ 16 đến 70 số vùng dân c thuộc Nghệ An Mục tiêu nghiên ... tăng bệnh này, đặc biệt khu vực mà sống ngời dân tăng nhanh năm gần nh tơng lai Nghiên cứu thực trạng bệnh đái tháo đờng ảnh hởng lên số sinh học độ tuổi từ 16 đến 70 số vùng dân c thuộc Nghệ An...
 • 42
 • 354
 • 0

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM XỬ LÝ NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM XỬ LÝ NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM
... : Tổng quan thuyết nợ xấu; - Chương II : Thực trạng nợ xấu Việt Nam; - Chương III: Đề xuất giải pháp xử nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam; - Phụ lục Tham khảo Trong trình thực đề tài này, dù ... NHTM Việt Nam nay……… 30 TCNHĐ2_N2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM XỬ LÝ NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG NHTM 3.2.3 Kiến nghị hoàn thiện phương pháp xử nợ xấu NHTM áp dụng…… 31 PHỤ LỤC 1: PHÂN LOẠI NỢ XẤU THEO ... thời TCNHĐ2_N2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM XỬ LÝ NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG NHTM 15 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI VIỆT NAM 2.1 Thực trạng nợ xấu NHTM Việt Nam: 2.1.1 Tình hình nợ xấu năm 2008-2012: Theo...
 • 51
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các biện pháp nhằm làm giảm ảnh hưởng của tuyến đường đến sự đi lại của nhân dânảnh hưởng của sai số hệ thống đến kết quả phân tíchảnh hưởng của fructooligosaccharide lên hệ vi sinh vật đường ruộtảnh hưởng của nitrite lên khối lượng trung bình huyết sắc tố mchphụ biểu 3 hướng dẫn đề xuất phương pháp mới cho việc xác định đường cơ sở và giám sát dự án trồng rừng và tái trồng rừngcó sự cố bất thường mà cần thiết phải kéo cửa van lên trong thời kỳ ngăn mặn hoặc tiêu nước cần phải báo cáo để có biện pháp tránh ảnh hưởng đến sản xuấtđề xuất phương pháp truy tìm ảnh mặt người trên videođánh giá hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của một số trang trại tại các huyện phía nam tỉnh thái nguyênđánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động khai thác và vận chuyển than của mỏ mạo khê và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đề xuất phương pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện các yếu tố marketing mix trong chiến lược xuất khẩu mặt hàng gạo của tổng công ty lương thực miền bắctại khu vực kè chữ t đây là hệ thống kè giáp với cửa sông có tác dụng hướng dòng chảy lũ ra ngoài để giảm ảnh hưởng của dòng chảy vào phía trong bờgiảm ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyếnề tài tư tưởng pháp trị của hàn phi tử và ảnh hưởng của nó lên đời sống xã hộnghiên cứu đề xuất phương pháp tái chế chất thải rắn sinh hoạt cho thị xã tân an tỉnh long anxác định nguồn gây ô nhiễm nước sông ngũ huyện khê và đề xuất giải pháp giảm thiểuĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây