Đánh giá hiệu năng hệ thống MIMO trong hệ thống thông tin di động LTE – advanced

Khảo sát và đánh giá lớp vật lý thông tin di động thế hệ 3

Khảo sát và đánh giá lớp vật lý thông tin di động thế hệ 3
... tải thông tin nhu cầu thiếu người Sự đời thông tin di động bước ngoặt lớn, dấu mốc quan trọng phát triển công nghệ Cho đến nay, thông tin di động trải qua nhiều hệ Thế hệ thứ hệ thông tin di động ... BER lớp vật dựa vào để đánh giá lớp vật WCDMA Để thực điều liệu chèn thêm bit parity máy thu dựa vào bit parity để thực sửa lỗi Xuất phát từ đó, chọn đề tài Khảo sát đánh giá lớp vật ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHẠM VĂN NGỌC KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ LỚP VẬT LÝ THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ Ngành: Công nghệ Điện tử - Viễn thông Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử Mã số:...
 • 88
 • 177
 • 2

Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm

Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm
... toán, tính hiệu toàn hệ thống Đối với hệ thống tính toán song song phân cụm, việc đánh giá hiệu tiến hành hai mức độ Đánh giá hiệu thành phần hệ thống : Gồm phần cứng phần mềm - Đánh giá hiệu phần ... trình Lập trình song song hệ thống tính toán song song phân cụm phức tạp hệ thống máy tính khác Hệ thống song song phân cụm mô hình đa máy tính nên chương trình song song hệ thống đa máy tính ... với hệ thống phân cụm, số trường hợp hiệu thực chương trình không tối ưu hệ thống song song phân cụm có số đặc điểm riêng biệt Hệ thống tính toán song song phân cụm hệ thống máy tính có nhớ phân...
 • 74
 • 339
 • 5

Luận văn: Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm potx

Luận văn: Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm potx
... toán, tính hiệu toàn hệ thống Đối với hệ thống tính toán song song phân cụm, việc đánh giá hiệu tiến hành hai mức độ Đánh giá hiệu thành phần hệ thống : Gồm phần cứng phần mềm - Đánh giá hiệu phần ... trình Lập trình song song hệ thống tính toán song song phân cụm phức tạp hệ thống máy tính khác Hệ thống song song phân cụm mô hình đa máy tính nên chương trình song song hệ thống đa máy tính ... với hệ thống phân cụm, số trường hợp hiệu thực chương trình không tối ưu hệ thống song song phân cụm có số đặc điểm riêng biệt Hệ thống tính toán song song phân cụm hệ thống máy tính có nhớ phân...
 • 74
 • 322
 • 0

Phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống sử dụng mạng Stochastic Petri pdf

Phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống sử dụng mạng Stochastic Petri pdf
... ứng dụng SPN đánh giá hiệu năng, khía cạnh chuyên sâu tìm hiểu thêm tài liệu tham khảo [1,3,4,6] II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG SỬ DỤNG MẠNG STOCHASTIC PETRI Hình1 rõ bước phương pháp ... sắc hệ thống đặc biệt hữu ích nhà thiết kế quản trị mạng IV KẾT LUẬN Bài báo trình bày phương pháp đánh giá hiệu sử dụng mạng Stochastic Petri Phương pháp có ưu điểm lớn khả năng: − Mô hệ thống ... phần mạng để người sử dụng xây dựng SPN cho hệ thống − Phân tích hiệu định tính − Phân tích hiệu định lượng − Phần mềm xây dựng ngôn ngữ Java, yêu cầu JDK từ 1.3 trở lên Đánh giá hiệu hệ thống...
 • 10
 • 240
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG FSO DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU LOẠN MẠNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG FSO DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU LOẠN MẠNH
... DY Chng chung gii thiu v h thng truyn dn thụng tin FSO, u im v cỏc thỏch thc ca FSO trin khai thc t, ngoi chng mt cũn a cỏc mụ hỡnh h thng FSO v cỏc yu t nh hng n hiu nng ca h thng 1.1 Gii thiu ... nhiờn, FSO ch s dng cỏc kt ni LOS trc tip v cỏc kt ni laser im-ti-im qua bu khớ quyn t mỏy phỏt ti mỏy thu Truyn thụng FSO qua khong cỏch mt vi kilomet cú th t ti tc d liu hng Gbps Cụng ngh FSO ... v thỏch thc ca h thng FSO ỉ Cỏc li th ca FSO: ỹ Khụng yờu cu cp phộp ph tn vụ tuyn ỹ Khụng b nh hng ca nhiu in t 3 ỹ D dng trin khai lp t ỹ Kh nng an ton cao Cụng ngh FSO cú th ỏp ng rt nhiu...
 • 25
 • 539
 • 8

Nghiên cứu, đánh giá hiệu năng hệ thống chuyển mạch chùm quang biên

Nghiên cứu, đánh giá hiệu năng hệ thống chuyển mạch chùm quang biên
... mạch chùm quang: giới thiệu kiến trúc sơ đồ chức mạng chuyển mạch chùm quang - Các hệ chuyển mạch: mô tả hai hệ chuyển mạch thành phần mạng chuyển mạch chùm quang, hệ chuyển mạch biên hệ chuyển mạch ... luận đánh giá hiệu Chƣơng Xây dựng mô hình đánh giá hiệu hệ chuyển mạch chùm quang biên 13 CHƢƠNG GIỚI THIỆU CHUYỂN MẠCH QUANG Chƣơng giới thiệu vấn đề chung chuyển mạch quang Các hệ chuyển mạch ... thành chùm liệu chuyển tiếp vào mạng lõi chuyển mạch chùm quang Nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh giá hiệu hệ thống chuyển mạch chùm quang biên góp phần làm rõ chế hiệu hoạt động hệ thống chuyển mạch...
 • 89
 • 343
 • 0

HỌC máy, NGUYỄN NHẬT QUANG, ĐHBKHN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG hệ THỐNG học máy

HỌC máy, NGUYỄN NHẬT QUANG, ĐHBKHN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG hệ THỐNG học máy
... mà ộ hệ thống g học ọ máyy g giải q y ((Đối với toán học máy, tính đắn tính hoàn chỉnh gì?) Học Máy – IT 4862 Đánh giá hiệu hệ thống học máy (2) „ Tập trung vào việc đánh giá hiệu hệ thống ... phương pháp học không giám sát „ Lọc cộng tác „ Học tăng cường Học Máy – IT 4862 Đánh giá hiệu hệ thống học máy (1) „ Việc đánh giá hiệu hệ thống học máy thường thực dựa thực nghiệm (experimentally), ... ệ Học Máy – IT 4862 Các p phươngg pháp p p đánh giá g (2) „ Làm để thu đánh giá đáng tin cậy ệ g hệ thống? g hiệu • Tập huấn luyện lớn, hiệu hệ thống học tốt • Tập kiểm thử lớn, việc đánh giá...
 • 23
 • 175
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG FSO DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU LOẠN MẠNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG FSO DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU LOẠN MẠNH
... lỗi đường truyền, làm suy giảm hiệu hệ thống FSO, đặc biệt ảnh hưởng nhiễu loạn mạnh Do việc tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu hệ thống FSO ảnh hưởng nhiễu loạn mạnh cần thiết 8 Trong luận văn ... thống FSO Nhiễu loạn không khí, giới thiệu mô hình kênh nhiễu loạn không khí - Chương 3: Đánh giá ảnh hưởng nhiễu loạn không khí mạnh lên hiệu hệ thống FSO, trọng tâm luận văn Mặc dù cố gắng ... Tổng quan hệ thống truyền thông quang không dây, bao gồm khái - niệm, cấu trúc, ưu nhược điểm, mô hình hệ thống FSO Chương 2: Giới thiệu yếu tố ảnh hưởng tới suy hao hệ thống FSO Nhiễu loạn không...
 • 82
 • 386
 • 4

Đánh giá hiệu năng hệ thống OFDMRoF

Đánh giá hiệu năng hệ thống OFDMRoF
... Nhóm Trang 46 Chương 3: Đánh giá hiệu hệ thống vô tuyến sử dụng kỹ thuật OFDM-RoF CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG VÔ TUYẾN SỬ DỤNG KỸ THUẬT OFDM-RoF OFDM công nghệ cho phép truyền dẫn mạnh ... tuyến đường hỗ trợ hệ thống giao thông thông minh (ITS) hệ thống Road-Vehicle (RVC) hệ thống liên lạc phương tiện (IVC) Hệ thống ITS mục đích cung cấp thồn tin giao thông, nâng cao hiệu giao thông, ... thấp, thành phần yêu cầu hệ thống dựa SCM hầu hết khả dụng Các điều chế, trộn khuếch đại sử dụng CATV hay hệ thống vệ tinh khác sử dụng hệ thống SCM, dẫn đến giá thành hệ thống thấp b Các nhược...
 • 75
 • 227
 • 0

Đánh giá hiệu quả của thông tin tín dụng đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng

Đánh giá hiệu quả của thông tin tín dụng đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng
... CHƯƠNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ngân hàng tín dụng Ngân hàng: 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại: Khi nghiên cứu Ngân ... hoạt động tín dụng NHTM hoạt động cho vay hoạt động phức tạp Trong viết xin đề cập đến khía cạnh cho vay hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.2.2 Vai trò tín dụng hoạt động NHTM: Thứ nhất, tín dụng Ngân ... giảm uy tín Ngân hàng: Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín Ngân hàng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng NHTM gặp nhiều rủi ro Ngân hàng hoạt động hiệu Điều làm cho uy tín ngân hàng bị giảm...
 • 67
 • 184
 • 0

Đánh giá hiệu quả của thông tin tín dụng đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng”

Đánh giá hiệu quả của thông tin tín dụng đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng”
... hoạt động tín dụng NHTM hoạt động cho vay hoạt động phức tạp Trong viết xin đề cập đến khía cạnh cho vay hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.2.2 Vai trò tín dụng hoạt động NHTM: Thứ nhất, tín dụng Ngân ... đến thông tin tín dụng từ giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng thiếu thông tin Để giải vấn đề chuyên đề thiết kế thành ba chương: Chương 1: Tính cấp thiết việc đánh giá hiệu thông tin tín dụng hoạt ... dụng hoạt động ngân hàng thương mại Chương 2: Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, phòng giao dịch Phố Huế Chương 3: Mô hình đánh giá hiệu thông tin tín dụng hoạt động tín dụng Ngân hàng...
 • 33
 • 194
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật lập lịch nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống thông tin di động LTE

Nghiên cứu kỹ thuật lập lịch nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống thông tin di động LTE
... l p l ch phù h p cho h th ng thông tin di ñ ng LTE Đ i tư ng ph m vi nghiên c u a Đ i tư ng nghiên c u: - T ng quan h th ng thông tin di ñ ng LTE - Giao di n vô n LTE - Các k thu t l p l ch - ... TH NG THÔNG TIN DI Đ NG LTE: N i dung chương trình bày v ki n th c t ng quan c a h th ng thông tin di ñ ng LTE giao di n vô n, mô hình phân l p eNodeB k thu t quan tr ng giao di n vô n LTE CHƯƠNG ... thông tin di ñ ng LTE l p MAC giao di n vô n T nh ng v n ñ nêu v i t m nhìn t ng quan v hư ng nghiên c u m i hi n nay, ch n ñ tài: ”NGHIÊN C U K THU T L P L CH NÂNG CAO CH T LƯ NG D CH V TIN DI...
 • 26
 • 509
 • 2

Luận văn:Nghiên cứu kỹ thuật lập lịch nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống thông tin di động LTE pot

Luận văn:Nghiên cứu kỹ thuật lập lịch nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống thông tin di động LTE pot
... TH NG THÔNG TIN DI Đ NG LTE: N i dung chương trình bày v ki n th c t ng quan c a h th ng thông tin di ñ ng LTE giao di n vô n, mô hình phân l p eNodeB k thu t quan tr ng giao di n vô n LTE CHƯƠNG ... l p l ch phù h p cho h th ng thông tin di ñ ng LTE Đ i tư ng ph m vi nghiên c u a Đ i tư ng nghiên c u: - T ng quan h th ng thông tin di ñ ng LTE - Giao di n vô n LTE - Các k thu t l p l ch - ... thông tin di ñ ng LTE l p MAC giao di n vô n T nh ng v n ñ nêu v i t m nhìn t ng quan v hư ng nghiên c u m i hi n nay, ch n ñ tài: ”NGHIÊN C U K THU T L P L CH NÂNG CAO CH T LƯ NG D CH V TIN DI...
 • 26
 • 274
 • 1

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mã hóa video SVC h 264 cho truyền tải video trên hệ thống thông tin di động LTE

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mã hóa video SVC h 264 cho truyền tải video trên hệ thống thông tin di động LTE
... video SVC/ H. 264 23 H nh 3.14 Mô h nh ứng dụng video h a SVC/ H. 264 qua mạng LTE 24 3.7 Tổng kết Luận văn tiến h nh nghiên cứu, tổng h p tình h nh nghiên cứu ứng dụng truyền tải video sử dụng SVC/ H. 264 ... cho truyền tải video h thống LTE Kết nghiên cứu phần 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, kết nghiên cứu chuyên sâu phạm vi h p, rời rạc ứng dụng công nghệ h a SVC/ H. 264 mạng LTE Đặc thù công nghệ phụ ... truyền h nh quảng bá độ nét cao 2.10 Tiêu chuẩn h a SVC Sự phát triển h a video khả điều chỉnh (Scalable Video Coding - SVC) mở rộng cho H. 264, chuẩn h a theo tiêu chuẩn H. 264 /SVC SVC h ...
 • 27
 • 447
 • 2

Đánh giá và thu thập thông tin tự động trên internet sử dụng dịch vụ tìm kiếm

Đánh giá và thu thập thông tin tự động trên internet sử dụng dịch vụ tìm kiếm
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Lê Hữu Hảo ĐÁNH GIÁ VÀ THU THẬP THÔNG TIN TỰ ĐỘNG TRÊN INTERNET SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÌM KIẾM Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: ... TỔNG QUAN VỀ TÌM KIẾM VÀ THEO DÕI THÔNG TIN 1.1 Tổng quan tìm kiếm thông tin 1.1.1 Dịch vụ tìm kiếm Google 1.1.2 Dịch vụ tìm kiếm Bing .4 1.1.3 Dịch vụ tìm kiếm Yahoo ... trữ thông tin Trình bày kỹ thu t (Framework Strusts, MongoDB, NoSQL ), phƣơng pháp giải thu t áp dụng cho phần  Chƣơng 3: Thực nghiệm ứng dụng đánh giá thu thập thông tin - Trình bày cách sử dụng...
 • 80
 • 121
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu năng hệ thôngđánh giá hiệu năng hệ thống catv edfahệ thống cải thiện hiệu suất cho thông tin di động sử dụng công nghệ cdma ofdmnâng cấp thông tin di độngbao hieu so 7trong thong tin di dongkỹ thuật scfdma cho tuyến lên hệ thống thông tin di động lte sử dụng thuật toán cân bằng kênh mmsekỹ thuật scfdma cho tuyến lên hệ thống thông tin di động lte1 tổng quan hệ thống thông tin di động ltethông tin di động ltehệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệpđánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thảiđánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượngcác yếu tố cần lưu ý khi đánh giá hiệu suất hệ thốngdanh gia hieu qua he thong phat hien phan biet nhan dangmột số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trong ngành thông tin di độngTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Một số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Bài giảng môn CFABài 8. Nhiễm sắc thểKỹ năng thuyết trình và trình bàyslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 39. Bài tiết nước tiểuNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20tieu luan quan tri logistic