Xây dựng lòng tin trong đàm phán thương lượng

Xây dựng lòng tin trong đàm phán - thương lượng pot

Xây dựng lòng tin trong đàm phán - thương lượng pot
... thương lượng Sau số lời khuyên giúp bạn xây dựng lòng tin đàm phán - thương lượng 7.1 Hãy thực bạn hứa Khi hứa điều bạn phải tâm thực cho Đây sở để tạo dựng lòng tin 7.2 Tạo quan hệ đặc biệt Ngoài ... công tâm đáng tin tưởng Có đối tác tin bạn mà tiếp tục đàm phán Phía bên tin bạn bạn có nhiều thuận lợi để đạt thắng lợi đàm phán - thương lượng nhiêu Nếu lý mà phía bên không tin bạn, bạn khó ... bất tin" Trong sản xuất kinh doanh buôn bán theo chế thị trường, uy tín đóng vai trò vô quan trọng Mất lòng tin coi hết, doanh nghiệp muốn làm ăn nghiêm chỉnh lâu dài Trong đàm phán - thương lượng...
 • 5
 • 421
 • 0

Tài liệu Xây dựng lòng tin trong doanh nghiệp doc

Tài liệu Xây dựng lòng tin trong doanh nghiệp doc
... sánh lẫn Điều tất nhiên đem lại tác động tích cực cho tin cậy nhân viên với người điều hành Tóm lại, có nhiều cách để xây dựng lòng tin doanh nghiệp Trên vài yếu tố mà qua nghiên cứu thực tế cho ... hành giúp người xây dựng thói quen trao đổi cách: Tổ chức buổi họp định kì mà người có hội trình bày sản phẩm Các họp dành riêng cho việc trích giải pháp Bảng thông tin nội Bản tin nội Sự công ... hợp việc thay đổi nhận thức cho nhân viên Bởi thành công không xây dựng suất làm việc mà từ thái độ tất người Nguồn : Tạp chí Văn hóa doanh nhân ...
 • 2
 • 258
 • 1

Tài liệu Xây dựng lòng tin trong doanh nghiệp docx

Tài liệu Xây dựng lòng tin trong doanh nghiệp docx
... sánh lẫn Điều tất nhiên đem lại tác động tích cực cho tin cậy nhân viên với người điều hành Tóm lại, có nhiều cách để xây dựng lòng tin doanh nghiệp Trên vài yếu tố mà qua nghiên cứu thực tế cho ... mình, bàn luận với họ vị trí cá nhân doanh nghiệp, thực trạng doanh nghiệp hay kế hoạch cho phát triển tương lai Điều quan trọng cần phải biết tiếp nhận tất thông tin phản hồi, dù tích cực hay tiêu ... chia sẻ Chia sẻ thông tin trọng công việc, chia sẻ phát mới, chia sẻ tài liệu kinh nghiệm Giấu giếm đưa đến nghi ngờ thiếu tin tưởng Khi nhân viên cung cấp đầy đủ thông tin, chắn quan tâm ý nhiều...
 • 3
 • 237
 • 0

Nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong đàm phán thương mại potx

Nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong đàm phán thương mại potx
... từ bỏ việc đánh giá giá trị ngôn từ thông điệp người bán hàng khiêu khích lại sử dụng quy tắc cẩn trọng, theo đó, sử dụng ngôn ngữ “chải chuốt’, xác định rõ vị trí giới từ trạng từ, cách sử dụng ... trạng từ thứ giao tiếp, ví dụ có lẽ, thực tế, có thể, mong muốn, giá như, trường hợp - nói chung, danh sách từ ngữ hạn chế rõ ràng cụ thể dài Việc lạm dụng từ ngữ dẫn đến vô lý Trong đống ngôn ... Từ “thuyết trình” (presentation) có nghĩa “trình bày lập trường, quan điểm” Người bán hàng khiêu khích thường thích bàn luận đánh giá quan điểm không đặt lên vị trí Trong mô hình Harvard sử dụng...
 • 3
 • 319
 • 0

Phong cách trong đàm phán thương lượng của người Trung Quốc

Phong cách trong đàm phán thương lượng của người Trung Quốc
... viếng thương lượng làm ăn - Doanh nhân Trung Quốc có nhiều "kế sách" thương thuyết (có lẽ tiếp thu từ thuyết khách lịch sử) họ thường kéo dài thương lượng để đạt nhiều ưu Nhiều họ yêu cầu tái thương ... tìm định chung làm ăn Trung Quốc Điều tạo yên tâm: Gia đình, trường học, nơi làm việc cộng đồng cư ngụ cấu trúc tạo yên tâm cho người Trung Quốc Đạt hài hòa người điều xã hội Trung Hoa phấn đấu ... nhân Trung Quốc, nói chung, thận trọng với thông tin đến từ bên ngoài, thông tin đối chiếu, so sánh với kinh nghiệm họ Điều quan trọng thương lượng: Hai việc doanh nhân Trung Quốc quan tâm thương...
 • 5
 • 3,142
 • 19

Những yếu tố quan trọng trong đàm phán - thương lượng

 Những yếu tố quan trọng trong đàm phán - thương lượng
... tin bạn mà tiếp tục đàm phán Trong đàm phán - thương lượng thời gian, thông tin lực yếu tố quan trọng mà người đàm phán tối thiểu phải biết Thời gian thời gian tiến hành đàm phán Thông tin biết ... người làm việc, đàm phán - thương lượng với đối tác với anh em, bạn bè biết họ Chuẩn bị trước vào đàm phán - thương lượng Chuẩn bị trước vào đàm phán - thương lượng việc làm quan trọng Bạn phải ... phán - thương lượng Những việc cần chuẩn bị trước Phía Phía đối tác hay phía "bên kia" * Chủ đề đàm phán - thương lượng gì? * Những liệu số liệu có * Những vấn đề cần phải đàm phán - thương lượng...
 • 15
 • 3,787
 • 9

Ba dạng đối tác chính mà bạn thường gặp trong đàm phán - thương lượng

Ba dạng đối tác chính mà bạn thường gặp trong đàm phán - thương lượng
... tác tin bạn tiếp tục đàm phán Trong đàm phán - thương lượng thường gặp ba dạng đối tác Mỗi dạng có kiểu cư xử đặc thù 8.1 Dạng đối tác hiếu thắng tham lam Những người thuộc dạng nghĩ đàm phán ... muốn đưa đàm phán - thương lượng đến kết cục có phần thắng có bên bên 8.5 Các nguyên tắc đàm phán - thương lượng Trước vấn đề, bạn phải nghĩ chúng thương lượng 2 Đàm phán - thương lượng phải ... dạng đàm phán, bạn phải cẩn thận để phòng thủ Một sai lầm bạn phải trả với giá đắt Một khó khăn là: Họ đầu óc sáng tạo hay mềm dẻo thường cứng nhắc đàm phán - thương lượng Họ nghĩ khác nhất...
 • 9
 • 1,444
 • 5

Cử chỉ không lời: một thứ ngôn ngữ trong đàm phán - thương lượng

Cử chỉ không lời: một thứ ngôn ngữ trong đàm phán - thương lượng
... hay chỉ vung mạnh tay 6.3.2 Không đồng ý, giận hoài nghi: - Da mặt đỏ - Nheo mắt - Cau mày mắt - Lắc đầu - Mặt không tươi - Bàn tay nắm lại 6.3.3 Không dứt khoác không đoán: - Nhìn bối rối - Chớp ... thể cử không lời: 6.1.1 Bước một: Nhận biết cử không lời phía bên Bạn ý quan sát xem phía bên có làm việc sau không: - Có khoanh tay hay gác chân không? - Mắt bạn có nhìn thẳng vào mắt bạn không? ... thể cử không lời Nghệ thuật nhận biết thể cử không lời việc khó học, giống bạn học ngoại ngữ Ngoài việc phải biết cử không lời bạn ý nghĩa mà bạn truyền đạt cho phía bên kia, bạn phải hiểu cử không...
 • 12
 • 1,793
 • 8

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - thương lượng

 Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - thương lượng
... đất bớt vài 9.10 Chiến thuật không đàm phán không thương lượng Nhiều người sau đưa giá điều kiện họ, thường đưa câu khẳng định "không đàm phán - không thương lượng" Lý vì, thứ họ tin vào lý lẽ ... lời "chắc giá thương lượng trả tới trả lui đâu Ông bà có mua mua, không mua thôi" Đối lại chiến thuật "không đàm phán - không thương lượng" Trong trường hợp trên, đối phó lại chiến thuật chủ nhà, ... Thôi, ta cưa đôi chênh lệch gặp 85 "cây" nhé?" 9.13 Chiến thuật mặc có có lại Trong đàm phán - thương lượng, bạn luôn nhớ mặc nguyên tắc tốt Nguyên tắc là; nhượng cho đối tác bạn phải đòi nhận lại...
 • 29
 • 2,696
 • 10

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - thương lượng (Phần 2) ppsx

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - thương lượng (Phần 2) ppsx
... đưa đàm phán làm hết tác dụng đàm phán bạn Ví dụ: Khi bạn đàm phán - thương lượng để ký kết hợp đồng xây dựng nhà với công ty xây dựng Người đàm phán - thương lượng với bạn trưởng phòng kỹ thuật ... ba thuyết phục họ đàm phán lại 9.26 Chiến thuật tâng bốc hài hước đàm phán - thương lượng Tâng bốc hài hước luôn có nhiều tác dụng tích cực đàm phán - thương lượng Nó giải tỏa phần tòan bực tức ... minh chúng chứng số liệu không thực bạn uy tín tư cách đàm phán thương lượng Cuối cùng, bạn rơi vào yếu **** Đối lại chiến thuật đưa chứng số liệu thống kê Để đối lại chiến thuật kể trên, bạn...
 • 24
 • 556
 • 1

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - thương lượng (Phần 1) potx

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - thương lượng (Phần 1) potx
... đất bớt vài 9.10 Chiến thuật không đàm phán không thương lượng Nhiều người sau đưa giá điều kiện họ, thường đưa câu khẳng định "không đàm phán - không thương lượng" Lý vì, thứ họ tin vào lý lẽ ... "chắc giá thương lượng trả tới trả lui đâu Ông bà có mua mua, không mua thôi" **** Đối lại chiến thuật "không đàm phán - không thương lượng" Trong trường hợp trên, đối phó lại chiến thuật chủ ... Thôi, ta cưa đôi chênh lệch gặp 85 "cây" nhé?" 9.13 Chiến thuật mặc có có lại Trong đàm phán - thương lượng, bạn luôn nhớ mặc nguyên tắc tốt Nguyên tắc là; nhượng cho đối tác bạn phải đòi nhận lại...
 • 30
 • 456
 • 1

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán thương lượng docx

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán thương lượng docx
... đưa đàm phán làm hết tác dụng đàm phán bạn Ví dụ: Khi bạn đàm phán - thương lượng để ký kết hợp đồng xây dựng nhà với công ty xây dựng Người đàm phán - thương lượng với bạn trưởng phòng kỹ thuật ... minh chúng chứng số liệu không thực bạn uy tín tư cách đàm phán - thương lượng Cuối cùng, bạn rơi vào yếu **** Đối lại chiến thuật đưa chứng số liệu thống kê Để đối lại chiến thuật kể trên, bạn ... ba thuyết phục họ đàm phán lại 9.26 Chiến thuật tâng bốc hài hước đàm phán - thương lượng Tâng bốc hài hước luôn có nhiều tác dụng tích cực đàm phán - thương lượng Nó giải tỏa phần tòan bực tức...
 • 13
 • 376
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng lòng tin trong nhómxây dựng lòng tin trong doanh nghiệpcác tình huống trong đàm phán thương lượnggiao tiếp trong đàm phán thương lượngphong cách trong đàm phán thương lượng của người trung quốcxây dựng lòng tin giữa các thành viên trong nhómkinh nghiệm của các doanh nghiệp nưóc ngoài về xây dựng quan hệ và đàm phán trong kinh doanhxây dựng lòng tự trọngngười lãnh đạo giỏi xây dựng lòng tinxây dựng lòng tinngười lãnh đạo giỏi xây dựng lòng tin như thế nàobí quyết xây dựng lòng tự trọngtự tin trong đàm phánkỹ năng đàm phán thương lượng trong kinh doanhxây dựng niềm tin trong cuộc sốngSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBảng chia 6Bảng nhân 6Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 23. g, ghBài 18. x, chBài 17. u, ưBài 17. u, ưLần đầu tiên trừ quỷ