Nghiên cứu một số đặc điểm huyệt ủy trung và ảnh hưởng của điện châm huyệt này đối với bệnh nhân yêu cước thống thể thận hư

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, Xquang chỉ tiêu miễn dịch, hoá sinh, khí máu ở bệnh nhân lao phổi người già

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, Xquang và chỉ tiêu miễn dịch, hoá sinh, khí máu ở bệnh nhân lao phổi người già
... chng lao 2.3.1 Nghiờn cu lõm sng: Nghiên cứu sinh trực tiếp hỏi, khám bệnh nhân, đăng ký cỏc ch tiờu nghiờn cu vào mẫu thống 2.3.2 Xquang phi chun: Bệnh nhân đợc chụp phim phổi thẳng, nghiêng tiêu ... án Nguyễn Đạo Tiến, Bùi Xuân Tám, Nguyễn Đình Tiến (2007), Một số đặc điểm Xquang, xét nghiệm công thức máu, điện giải đồ lao phổi ngời già, Tạp chí thông tin y dợc, Hà Nội, tr 210-214 Nguyễn Đạo ... gi cp n Theo Crofton J (1999), giảm natri kali máu biểu hay gặp lao phổi ngời già, đặc biệt trờng hợp lao nặng dẫn tới tử vong Giảm Natri máu gặp lao hoạt động với tỷ lệ từ 10,7 đến 43%, gây hội...
 • 27
 • 508
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm về sinh trưởng năng suất của hai giống lạc v79 LVT ở huyện nghi lộc nghệ an

Nghiên cứu một số đặc điểm về sinh trưởng và năng suất của hai giống lạc v79 và LVT ở huyện nghi lộc  nghệ an
... tốt nghi p Sinh học Vũ Văn Thanh 41A Chơng III Kết nghi n cứu thảo luận 3.1 Kết xác định yếu tố liên quan đến suất hai giống lạc LVT lạc V79 vụ xuân 2003 Nghi Liên- Nghi Lộc - Nghệ An Năng suất ... tiêu sinh trởng lạc có quan hệ mật thiết với suất phẩm chất lạc, sức nảy mầm tỷ lệ nảy mầm có quan hệ nhiều đến suất Xuất phát tứ lý đây, chọn đề tài "Nghi n cứu số đặc điểm sinh trởng suất hai giống ... khác hai giống lạc LVT V79 Xác định cờng độ quang hợp hai giống lạc giai đoạn khác Xác định hàm lợng diệp lục hai giống lạc thời kỳ khác Xác định tốc độ sinh trởng hai giống lạc qua thời kỳ sinh...
 • 40
 • 523
 • 1

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại tỉnh bình định trong 5 năm (2008 – 2012)

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học và véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại tỉnh bình định trong 5 năm (2008 – 2012)
... người véc-tơ mầm bệnh Xuất phát từ yêu cầu tiến hành thực đề tài Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tỉnh Bình Định năm (2008 2012) , nhằm đề xuất ... chống sốt xuất huyết thời gian đến có hiệu với mục tiêu sau: 1) Mô tả số đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết Dengue tỉnh Bình Định năm (2008 2012) 2) Xác định thực trạng ổ bọ gậy nguồn sốt ... Nam, đến năm 1 958 có vụ dịch nhỏ xảy Hà Nội [1] từ nay, sốt xuất huyết trở thành dịch bệnh lưu hành địa phương Trong năm qua, dịch sốt Dengue /sốt xuất huyết Dengue (Gọi chung sốt xuất huyết) thường...
 • 97
 • 918
 • 7

nghiên cứu một số đặc điểm huyết học ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kì nhiễm virus viêm gan c

nghiên cứu một số đặc điểm huyết học ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kì nhiễm virus viêm gan c
... nghiờn cu ti hon thnh khúa lun ny mt c ch nghiờm t c C c s liu ca lun c ly trung thc, chớnh x c v kt qu cha c cụng b bi bt k t c gi no C c bi trớch dn u ly t c c ti liu ó c cụng nhn Nu c gỡ ... triu chng lõm sng xut hin b x gan C c bin chng ca x gan c th l x gan c chng, nụn mỏu gión tnh mch thc qun, hi chng gan nóo, suy gim chc nng gan Theo mt nghiờn cu Nht thỡ c khong 81.1% viờm gan ... nm[20],[24,[25] 1.1.6 C c phng thc lõy truyn caHCV Theo c c cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc c ng b ó x c nh c mt s phng thc lõy truyn HCV v c c yu t nguy c nhim HCV Trong ú c khong 50% nguy c lõy nhim liờn...
 • 48
 • 425
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm huyết học ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kì nhiễm virus viêm gan c

nghiên cứu một số đặc điểm huyết học ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kì nhiễm virus viêm gan c
... B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI PHM VN TUN NGHIÊN C U MộT Số Đ C ĐIểM HUYếT H C BệNH NHÂN SUY THậN MạN L C MáU CHU Kỳ NHIễM VIRUS VIÊM GAN C CHUYấN NGNH:HUYT HC KHểA LUN TT NGHIP C NHN ... nghiờn cu ti hon thnh khúa lun ny mt c ch nghiờm t c C c s liu ca lun c ly trung thc, chớnh x c v kt qu cha c cụng b bi bt k t c gi no C c bi trớch dn u ly t c c ti liu ó c cụng nhn Nu c gỡ ... triu chng lõm sng xut hin b x gan C c bin chng ca x gan c th l x gan c chng, nụn mỏu gión tnh mch thc qun, hi chng gan nóo, suy gim chc nng gan Theo mt nghiờn cu Nht thỡ c khong 81.1% viờm gan...
 • 48
 • 394
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng lộc biện pháp kỹ thuật, khống chế lộc đông đối với giống vải Hùng Long tại Đồng Hỷ - Thái nguyên, Việt Nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng lộc và biện pháp kỹ thuật, khống chế lộc đông đối với giống vải Hùng Long tại Đồng Hỷ - Thái nguyên, Việt Nam
... 1,50 - 1,80 Lõn (%) 0,14 - 0,22 Kaly (%) 0,70 - 1,10 Canxi (%) 0,60 - 1,00 Magiờ (%) 0,30 - 0,50 St (ppm) 50 - 100 Mangan (ppm) 100 - 250 Km (ppm) 15 - 30 ng (ppm) 10 - 25 10 Bo (ppm) 40 - 60 ... thỡ sinh trng dinh dng ngng tr Khi nhit - 10oC thỡ bt u khụi phc sinh trng, 10 - 12oC sinh trng chm, 21oC tr lờn sinh trng tt, 23 - 26 oC sinh trng mnh nht Khi nhit gim xung 0oC cha b hi, -1 ,5oC ... thỏng - l: 1,5 1,8%N, 0,14 - 0,22%P, 0,66 - 1%K, 0,3 - 0,5%Mg, 50 - 100mg/g Fe, 100 150mgMn, 15 - 30mgZn, 10 - 25mgCu, 25 - 60mg Bo (Menzel, 2000) [56] 2.4.3 Nghiờn cu v s dng cht iu ho sinh trng...
 • 81
 • 325
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học tuyển chọn một số giống cà chua quả nhỏ trồng trong vụ đông vụ xuân hè tại gia lộc hải dương

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và tuyển chọn một số giống cà chua quả nhỏ trồng trong vụ đông và vụ xuân hè tại gia lộc hải dương
... i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p iii K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 ð c ñi m nông sinh h c kh sinh trư ng c a gi ng chua qu nh 4.1.1 43 Các giai ño n sinh trư ... b chua th g i 2.2 ð c ñi m th c v t h c c a chua 2.3 Yêu c u c a ñ i v i ñi u ki n ngo i c nh 2.4 Tình hình s n xu t nghiên c u chua th giơi 16 2.5 Tình hình s n xu t nghiên c u chua ... t s ñ c ñi m nông sinh h c n ch n m t s gi ng chua qu nh tr ng v ðông v Xuân t i Gia L c - H i Dương 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1.M c ñích - Tuy n ch n ñư c m t s gi ng chua qu nh d ng...
 • 122
 • 332
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của sâu cuốn lá dâu(diaphania pyloalis walkerr) biện pháp phòng chống chúng ở hà nội phụ cận

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của sâu cuốn lá dâu(diaphania pyloalis walkerr) và biện pháp phòng chống chúng ở hà nội và phụ cận
... thỏi, sinh h c, sinh thỏi c a sõu cu n lỏ dõu (Diaphania pyloalis Walker) v bi n phỏp phũng ch ng chỳng H N i v ph c n Nh m tỡm hi u m t s ủ c ủi m sinh h c, sinh thỏi c b n v qui lu t phỏt sinh ... lactinea Cramer Sâu róm gù Orgya postica Wlk v ng Sâu róm Porthesia scintillans Wlk đỏ Hemerophina atrilineata Sâu đo Butler Sâu cu n Archips asisticus Wals đầu đen Sâu Diaphaniapyloalis Wlk Spodoptera ... thiờn ủ ch cụn trựng ký sinh c a sõu cu n lỏ dõu (Diaphania pyloalis Walker) - Nghiờn c u m t s ủ c ủi m hỡnh thỏi, sinh h c v sinh thỏi c b n c a sõu cu n lỏ dõu (Diaphania pyloalis Walker) - i...
 • 105
 • 532
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh lí sinh hóa của ba giống đậu tương DT84, AK03 địa phương nghệ an tại xã hưng xá hưng nguyên nghệ an

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh lí  sinh hóa của ba giống đậu tương DT84, AK03 và địa phương nghệ an tại xã hưng xá  hưng nguyên  nghệ an
... tài Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hoá ba giống đậu tơng DT84, AKO3 địa phơng Nghệ An Hng - Hng Nguyên Nghệ An" Mục tiêu Nghiên cứu số dặc điểm hình thái sinh lý, sinh ... nghiên số đặc điểm hình thái sinh lý, sinh hoá ba giống đậu tơng AKO3, DT84 địa phơng Nghệ An trồng Hng Xá- Hng Nguyên- Nghệ An 2.3 Nội dung nghiên cứu đề tài - Xác định tỷ lệ nảy mầm ba giống ... học vinh Khoa Sinh học - Nguyễn Thị Ph ơng Thuý Nghiên cứu số đặc điểm hình thái sinh lý- sinh hoá ba giống đậu tơng dt84, ak03 địa phơng nghệ an hng xá- hng nguyên- nghệ an tóm tắt Khoá...
 • 45
 • 496
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học chỉ tiêu sinh lí, hoá sinh của giống mía quế đường 93 159, viên lâm 2, việt đường 95 168 tại vùng nguyên liệu mía đường lam sơn thọ xuân thanh hoá

Nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học và chỉ tiêu sinh lí, hoá sinh của giống mía quế đường 93  159, viên lâm 2, việt đường 95  168 tại vùng nguyên liệu mía đường lam sơn  thọ xuân  thanh hoá
... mía Quế Đờng 931 59, Viên Lâm 2, Việt Đờng 951 68 vùng nguyên liệu mía đờng Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hoá Mục tiêu đề tài là: nghiên cứu đặc điểm thực vật, sinh hoá sinh giống mía trên, nhằm ... Thanh Hoá Đối tợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tợng nghiên cứu: gồm giống mía trồng thử nghiệm vùng nguyên liệu mía đờng Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hoá là: Q 931 59, VL2, V 951 68 - Phạm vi nghiên cứu: ... hoạch vùng nguyên liệu mía hợp lý để giảm giá thành sản phẩm tạo đà phát triển bền vững Xuất phát từ lí trên, chọn đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm thực vật học tiêu sinh lý, hoá sinh giống mía Quế...
 • 9
 • 468
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của con lại giữa giống ong nội đồng văn với giống ong nội địa phương (apis cerana indica fabricius) ở một số tỉnh miền bắc việt nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của con lại giữa giống ong nội đồng văn với giống ong nội địa phương (apis cerana indica fabricius) ở một số tỉnh miền bắc việt nam
... Trên s nghiên c u ñ c ñi m sinh h c, sinh thái h c b n c a lai gi a gi ng ong n i ð ng Văn (Apis cerana cerana Fabricius) gi ng ong n i (Apis cerana indica Fabricius) m t s t nh mi n B c Vi t Nam ... sinh v t h c, sinh thái h c c a lai gi a gi ng ong n i ð ng Văn (Apis cerana cerana Fabricius) v i gi ng ong n i ñ a phương (Apis cerana indica Fabricius) m t s t nh mi n B c Vi t Nam M c ñích, ... Axít A cerana Apis cerana A cerana F Apis cerana Fabricius A c cerana Apis cerana cerana A indica Apis indica A indica F Apis indica Fabricius A c indica Apis cerana indica A c himalaya Apis cerana...
 • 176
 • 461
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học điều trị động kinh ở một cộng đồng dân cư thuộc huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học và điều trị động kinh ở một cộng đồng dân cư thuộc huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh
... nhiều, đặc biệt cha có nghiên cứu dịch tễ học động kinh vùng có lu hành bệnh sán dây lợn Vì vậy, Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học điều trị động kinh cộng đồng dân c thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc ... KếT QUả nghiên cứu 3.1 Một số đặc điểm dịch tễ học động kinh ba x nghiên cứu huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 3.1.1 Tỷ lệ mắc động kinh vùng nghiên cứu Số ngời bị động kinh vùng nghiên cứu tính ... Tình hình nghiên cứu dịch tễ học động kinh v hiểu biết động kinh việt nam 1.4.1 Nghiên cứu dịch tễ học động kinh Có hai nghiên cứu dịch tễ học động kinh Việt Nam đợc công bố gồm: nghiên cứu Nguyễn...
 • 28
 • 491
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em
... tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng vi m phổi không điển hình vi khuẩn trẻ em nhằm hai mục tiêu nghiên cứu sau đây: Mô tả số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng vi m phổi không điển hình ... tâm nghiên cứu Tìm hiểu đặc điểm dịch tễ học, biểu lâm sàng, cận lâm sàng vi m phổi không điển hình trẻ em nhập vi n vi m phổi, áp dụng kỹ thuật chẩn đoán nguyên nhân vi khuẩn gây vi m phổi không ... nhiễm [8]  Vi m phổi không điển hình đơn Bệnh nhân mắc vi m phổi tác nhân vi khuẩn gây vi m phổi không điển hình gây nên  Vi m phổi không điển hình đồng nhiễm nhóm Bệnh nhân mắc vi m phổi từ hai...
 • 170
 • 2,162
 • 10

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học , sinh thái quan trọng của cây trinh nữ thân gỗ tại việt nam

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học , sinh thái quan trọng của cây trinh nữ thân gỗ tại việt nam
... nớc xuyên 0,7 5 0,6 9 0,4 8 1,1 8 1,0 2 0,8 5 1,3 5 1,2 2 1,0 6 1,3 2 1,1 6 0,8 6 2,0 3 1,9 8 1,5 7 2,4 5 2,3 0 2,0 3 1,9 1 1,7 0 1,5 8 2,8 1 2,6 3 2,4 0 3,8 4 3,6 6 3,2 6 2,3 3 2,1 2 1,8 4 3,5 5 3,4 5 3,2 1 5,1 2 4,7 0 3,9 4 5.2.3 ... 0 0 45 C 9,3 7,3 5,0 4,7 4,7 50 C 1 3,7 7,7 6,0 5,3 5,7 15 C 0 0 20 C 0 0 25 C 0 3,3 2,3 30 C 0,3 4,3 3,0 35 C 1,3 4,0 3,7 40 C 1,3 4,7 3,3 45 C 8,3 9,7 9,7 7,0 50 C 1 2,0 1 3,3 1 3,7 1 1,0 Song song ... TNTG Điểm khảo Mật độ sát (cây/ m2) 1 1,8 1 6,2 1 8,8 2 1,0 2 5,2 năm 1 3,5 1 2,3 1 1,7 3 0,5 1 9,2 Tỷ lệ tuổi (%) 2-3 năm 4-5 năm 2 0,3 3 3,9 2 4,7 3 0,9 3 4,0 3 4,0 3 0,5 2 3,8 3 0,0 3 3,4 > năm 3 2,3 3 2,1 2 0,3 1 5,2 ...
 • 14
 • 372
 • 2

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG LỘC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT KHỐNG CHẾ LỘC ĐÔNG ĐỐI VỚI GIỐNG VẢI HÙNG LONG TẠI ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM pot

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG LỘC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT KHỐNG CHẾ LỘC ĐÔNG ĐỐI VỚI GIỐNG VẢI HÙNG LONG TẠI ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM pot
... 1,50 - 1,80 Lõn (%) 0,14 - 0,22 Kaly (%) 0,70 - 1,10 Canxi (%) 0,60 - 1,00 Magiờ (%) 0,30 - 0,50 St (ppm) 50 - 100 Mangan (ppm) 100 - 250 Km (ppm) 15 - 30 ng (ppm) 10 - 25 10 Bo (ppm) 40 - 60 ... thỡ sinh trng dinh dng ngng tr Khi nhit - 10oC thỡ bt u khụi phc sinh trng, 10 - 12oC sinh trng chm, 21oC tr lờn sinh trng tt, 23 - 26 oC sinh trng mnh nht Khi nhit gim xung 0oC cha b hi, -1 ,5oC ... thỏng - l: 1,5 1,8%N, 0,14 - 0,22%P, 0,66 - 1%K, 0,3 - 0,5%Mg, 50 - 100mg/g Fe, 100 150mgMn, 15 - 30mgZn, 10 - 25mgCu, 25 - 60mg Bo (Menzel, 2000) [56] 2.4.3 Nghiờn cu v s dng cht iu ho sinh trng...
 • 81
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm he chân trắng litopenaeus vannamei boone 1931nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emnghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata đạt năng suất caonghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninhnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả hoáxạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họngthanh quản giai đoạn iiiivb không mổ được tại bệnh viện knghiên cứu một số đặc điểm đông cầm máu ở một số thể bệnh trong hội chứng tăng sinh tuỷ mạn tính tại bệnh viện bạch mainghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của hội chứng hẹp ống sống thắt lưng cùngnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tả có biến chứng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương 102007 52009Nghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệpHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămE 10ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegThiết bị media gatewayỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảikiểm tra hóa chương 2 lớp 11Chương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcNiên luận Stop And Waitnhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênTuần 10. Chữ hoa: HTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim