NGHIÊN cứu mô BỆNH học của một số POLYP dạ dày – RUỘT THƯỜNG gặp tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI QUA các BỆNH PHẨM nội SOI

NGHIÊN cứu BỆNH học của một số POLYP dạ dày RUỘT THƯỜNG gặp tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI QUA các BỆNH PHẨM nội SOI

NGHIÊN cứu mô BỆNH học của một số POLYP dạ dày – RUỘT THƯỜNG gặp tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI QUA các BỆNH PHẨM nội SOI
... ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THỊ NGỌC BÍCH NGHIÊN CỨU MÔ BỆNH HỌC CỦA MỘT SỐ POLYP DẠ DÀY RUỘT THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI QUA CÁC BỆNH PHẨM NỘI SOI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... nghiên cứu polyp dày ruột nhiều chủ yếu nghiên cứu lâm sàng, nội soi, nghiên cứu bệnh học Bệnh viện Bạch Mai bệnh viện đa khoa hàng đầu nước, với Trung tâm Nội soi Tiêu hóa Trung tâm Giải phẫu bệnh ... polyp Đánh giá phân bố typ bệnh học polyp dày ruột bệnh viện Bạch Mai 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU, MÔ HỌC DẠ DÀY- RUỘT 1.1.1 Sơ lược giải phẫu [3] [4] Dạ...
 • 65
 • 124
 • 0

Luận văn nghiên cứu tính thích ứng của một số dòng cà phê vối chọn lọc tại bảo lộc lâm đồng

Luận văn nghiên cứu tính thích ứng của một số dòng cà phê vối chọn lọc tại bảo lộc lâm đồng
... phê v i nghiên c u 42 3.6 S c p cành b n c a tinh dòng phê v i nghiên c u 43 3.7 Hình thái c a dòng phê nghiên c u 44 3.8 M t s ch tiêu v hình thái c a dòng phê v i nghiên ... màu s c qu c a dòng phê v i nghiên c u 47 3.10 Kh hoa c a dòng phê v i nghiên c u 48 3.11 Kh ñ u qu c a dòng phê v i nghiên c u năm 2009 49 3.12 S qu ñ t dòng phê v i qua năm ... Trang 3.1 Các dòng phê nghiên c u tính thích ng (4 năm tu i) tr ng t i B o L c- Lâm ð ng 51 3.2 Cành qu c a dòng phê v i nghiên c u tính thích ng tr ng t i B o L c – Lâm ð ng ...
 • 105
 • 253
 • 0

Nghiên cứu hiệu ứng muối của một số muối kim loại kiềm, kiềm thổ và kim loại đất hiếm trong các hệ dung môi hỗn hợp bằng phương pháp cân bằng lỏng - hơi, phương pháp động lực phân tử

Nghiên cứu hiệu ứng muối của một số muối kim loại kiềm, kiềm thổ và kim loại đất hiếm trong các hệ dung môi hỗn hợp bằng phương pháp cân bằng lỏng - hơi, phương pháp động lực phân tử
... BXC - DERI/DEN/SI - AXB/DEN'CO - BXC/DEN*CO c Cu t X DNUM DDEN - CX'BT - BX*BC - (AB*BX - AX*BT)*BXC FFI1 (DNUM - DDEN) * DE1 DNUM - ((BX-AX)*BC-AB*CX )+(2.0*AC*BX-CX*BT) DDEN - AXB*(BC*CX-BX*CT)+(AX ... HY(L) - HY(K)*FFK2 - HY(L)+FFL2 Cu t z DNUM DDEN FFI3 DNUM - CZ*BT - BZ*BC (AB*BZ - AZ*BT)*BXC (DNUM - DOEN) DE1 - ((BZ-AZ)*BC-AB*CZ )+(2.0*AC*BZ-CZ*BT) DDEN - AXB*(BC*CZ-BZ*CT)+(AZ*BT-AT*BZ-AB*(BZ-AZ))*BXC ... H -H 20-LỡC1 v HCOOH-H2O NaCl 11 - Hoỏ cht - Dng c - Tin hnh thớ nghim - Kt quỏ v thỏo lun 11 Phng phỏp ng lc phõn t (MD) 13 13 24 29 Kt qu nghiờn cu cỏc h - CH^OH-H O-M uỡ clorua kim loi kim...
 • 47
 • 210
 • 0

TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚCPHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Ho, Y, La VỚI PHỐI TỬ NAPHTHOYTRIFLOAXETONAT VÀ CÁC PHỐI TỬ PHỤ CHỨA N, O”

TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚCPHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Ho, Y, La VỚI PHỐI TỬ NAPHTHOYTRIFLOAXETONAT VÀ CÁC PHỐI TỬ PHỤ CHỨA N, O”
... PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Ho, Y, La VỚI PHỐI NAPHTHOYTRIFLOAXETONAT VÀ CÁC PHỐI TỬ PHỤ CHỨA N, O” Nhiệm vụ đề tài: Tìm điều kiện tổng hợp Ho, Y, La với phối tử phụ : phen, Bpy, BpyO1, ... điều kiện tổng hợp phức chất số nguyên tố đất (Ho, Y, La) vơi phối tử naphthoytrifloaxeton phối tử phụ chứa N,O Nghiên cứu phức chất thu phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại Nghiên cứu phức chất thu ... có cấu trúc polyme sau: Các tác giả [31,32] tổng hợp nghiên cứu cấu trúc phức chất β-dixeton với kim loại chuyển tiếp chủ yếu với đất Trong đó, R thiophen, M nguyên tố đất hiếm, X phối tử phụ chứa...
 • 73
 • 197
 • 0

hình nghiên cứu động lực học của một cơ cấu, rung va đập mới

Mô hình nghiên cứu động lực học của một cơ cấu, rung va đập mới
... vật chắn ống dây đặt bàn trượt, Hình Nguyên lý cấu rung va đập ta cấu rung- va đập khai thác hình hình hình vật lý hình toán học cấu 3.1 hình vật lý hình hóa lõi kim loại thành đối ... bày hình vật lý hình toán học sử dụng để nghiên cứu cấu rung va đập cấu khai thác tác động tương hỗ cơ- điện cuộn cảm trường điện từ dao động hình hóa đóng vai trò hữu ích việc nghiên ... Kết luận Một cấu rung động kết hợp với va đập xây dựng vận hành hình vật lý toán học tả hệ sau kiểm chứng cho thấy tính khả dụng hình phát triển hoàn thiện sử dụng tốt để nghiên cứu đặc...
 • 6
 • 384
 • 2

Nghiên cứu các đặc tính nông sinh học của một số tổ hợp lúa lai hai dòng tại dak lack

Nghiên cứu các đặc tính nông sinh học của một số tổ hợp lúa lai hai dòng tại dak lack
... dinh dư ng t r lên S lư ng r lúa lai th i kì sinh trư ng ñ u nhi u lúa thu n Lông hút c a r lúa lai nhi u dài lúa thu n (0,10,25mm lúa lai lúa thu n 0,01- 0,13mm) R lúa lai ăn dài ăn sâu t i 22- ... c t t c tính tr ng khác c a dòng A ñư c xác ñ nh b i dòng B tương ng, dòng B có h t ph n h u d c Khi lai dòng B v i dòng A s có kh trì tính b t d c ñ c cho dòng A Dòng A dòng B m t c p sinh ñôi, ... i tính d c ñ dài ngày 12 gi 16 phút, dòng P5S ñang ñư c làm thu n, lai th ñ tìm t h p lai có ƯTL cao [30] 2.3.2.2 Ưu ñi m h n ch c a lúa lai hai dòng * Ưu ñi m - H th ng lai hai dòng s d ng dòng...
 • 122
 • 190
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA MỘT SỐ DỊCH CHIẾT THÂN CÂY SỐNG ĐỜI TẠI ĐÀ NẴNG

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA MỘT SỐ DỊCH CHIẾT THÂN CÂY SỐNG ĐỜI TẠI ĐÀ NẴNG
... sống đời Đà Nẵng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích  Chiết tách xác định thành phần hoá học số dịch chiết thân sống đời  Đóng góp vào nguồn thông tin, tƣ liệu khoa học cấy sống đời, tạo ... lƣợng tro thân sống đời 31 tƣơi Bảng 3.4 Kết xác định hàm lƣợng kim loại nặng thân 32 sống đời Bảng 3.5 Kết qủa định tính số dịch chiết thân sống đời 32 Bảng 3.6 Mật độ quang (D) mẫu dịch chiết khảo ... trình chiết: thời gian, thể tích dung môi chiết  Xây dựng quy trình chiết hợp chất hoá học từ thân sống đời Xác định thành phần hoá học, công thức cấu tạo hợp chất Đối tƣợng nghiên cứu Thân sống...
 • 68
 • 651
 • 5

Nghiên cứu hình thái họcmột số đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài bọ xít hút máu triatoma rubrofasciata (De Geer, 1773) (Heteroptera Reduviidae) ở Hà Nội

Nghiên cứu hình thái học và một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài bọ xít hút máu triatoma rubrofasciata (De Geer, 1773) (Heteroptera Reduviidae) ở Hà Nội
... BXHM Triatoma rubrofasciata (De Geer,1 773) - Nghiờn cu mt s c im sinh hc ca loi BXHM Triatoma rubrofasciata (De Geer,1 773) - Nghiờn cu mt s c im sinh thỏi hc ca loi BXHM Triatoma rubrofasciata (De ... NAM VIN SINH THI V TI NGUYấN SINH VT NGUYN TH KHUYấN NGHIấN CU HèNH THI HC V MT S C IM SINH HC, SINH THI HC CA LOI B XT HT MU Triatoma rubrofasciata (De Geer, 1773) (HETEROPTERA: REDUVIIDAE) ... im sinh hc, sinh thỏi hc ca loi b xớt hỳt mỏu Triatoma rubrofasciata (De Geer, 1773) (Heteroptera: Reduviidae) H Ni Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu c im hỡnh thỏi t ú a c im nhn dng loi BXHM Triatoma...
 • 82
 • 214
 • 1

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống cây họ Gừng trồng tại Gia Lâm Nội

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống cây họ Gừng trồng tại Gia Lâm – Hà Nội
... Nội 3.1.4 Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 29/5/2010 đến 15/10/2010 3.2 Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu đặc tính nông sinh học số mẫu giống họ gừng trồng Gia Lâm Nội 3.3 Phương pháp nghiên ... đích Nghiên cứu đặc tính nông sinh học khả sinh trưởng, phát triển số mẫu giống họ gừng trồng Gia Lâm Nội, từ đề xuất mẫu giống thích hợp làm hoa, cảnh 1.2.2 Yêu cầu: - Tìm hiểu đặc tính nông ... 21 20 25 5–7 7–9 nụ 45 -50 50 55 17 19 60 65 tiên nở 55 60 60 70 22 25 68 74 50% 65 70 75 80 27 28 76 78 Hoa bắt đầu tàn 80 85 85 90 31 - 33 Hoa tàn 90 - 95 95 –...
 • 28
 • 583
 • 1

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống bưởi đặc sản được trồng tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống bưởi đặc sản được trồng tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
... tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống bưởi đặc sản trồng huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài Xác định đặc điểm nông sinh học số giống bưởi đặc sản: Da Xanh, Phúc ... 5.1.1 Đặc điểm hình thái đặc điểm sinh trưởng giống bưởi đặc sản 5.1.1.1 Đặc điểm hình thái 5.1.1.2 Đặc điểm sinh trưởng 5.1.2 Đặc điểm hoa, giống bưởi đặc sản 5.1.3 Mối tương quan C/N giống bưởi ... năm 2005 - 2009 Một số đặc điểm thân cành giống bưởi đặc sản Đặc điểm hình thái giống bưởi đặc sản Đặc điểm hoa giống bưởi đặc sản Thời gian bắt đầu hoa, lộc Thời gian lộc giống bưởi (Tháng - tháng...
 • 128
 • 453
 • 0

nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với l-asaparagin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với l-asaparagin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐỖ THỊ HUYỀN HIỀN NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI L-ASPARAGIN VÀ BƢỚC ĐẦU THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÚNG Chuyên ... ' 'Nghiên cứu tạo phức số nguyên tố đất với L_Asparagin bước đầu thăm hoạt tính sinh học chúng' ' Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Mục tiêu nghiên cứu vấn ... hợp, nghiên cứu số phức chất rắn số NTĐH nhẹ với L-Asparagin theo tỉ lệ Ln3+:Asn 1:3 số mol 1.4 Hoạt tính sinh học phức chất NTĐH với aminoaxit Hoạt tính sinh học phức chất nói chung phát từ đầu...
 • 81
 • 215
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm của một số yếu tố nguy cơ thường gặpbệnh nhân tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam năm 2011

Nghiên cứu đặc điểm của một số yếu tố nguy cơ thường gặp ở bệnh nhân tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam năm 2011
... tài: Nghiên cứu đặc điểm số yếu tố nguy thường gặp bệnh nhân Tai biến mạch máu não Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam năm 2011 , nhằm mục tiêu: Xác định tỷ lệ số yếu tố nguy thường gặp bệnh nhân Tai biến ... (2006), Nghiên cứu số yếu tố nguy thường gặp tai biến mạch máu não hệ động mạch cảnh”, Luận văn thạc sĩ, tr 1-27, 82-83 Phạm Thị Hồng Vân (2004), Nghiên cứu số yếu tố nguy gây Tai biến mạch máu não , ... biến mạch máu não Xác định tỷ lệ phối hợp giũa yếu tố nguy với bệnh nhân Tai biến mạch máu não II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân...
 • 9
 • 162
 • 3

Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với Axit L-Aspactic và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với Axit L-Aspactic và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng
... -^-a'^iinoaxit ce e ^ ' b^i nbcm earboxvl , do mot so b^a tac giỏ ki bieu la H^A3p^.-'42, 66,121,132_7 i i aspactic -xt d - d goi la axit aminosuex:inic, axit asparagic, axit aspara'^c ginic, axit ... dộ cĐLp Phỏn 1.2, axit L-aspactic lỏ mot 1OĐL X-aminoaxit cú hoat tinh sinh hoc, vi vay nhiộu tỏe giỏ dỏ gỏn lien viec nghiộn cỳu sU t i phỳc vdi viec khỏo sỏt ho^it Đo tớnb sinh hoc eỳa cỏc phỳc ... diem dỏng dien cua aminoaxit nỏy (pl) pl cua cỏc*ô-arainoaxit trung^tớnb ec aiỏ tri t ỳ 5,6 - 7; " doi vdi eỏc oc-amincaxit dicacooxylic I3 tỳ : - }^2^ lúi vdi cae oc-aminoaxitdiamin la tu' 9,7...
 • 114
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmnghiên cứu tách triết và đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây măng cụt garcinia mangostana lnghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ carica papaya linnnghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số xét nghiệm cận lâm sàng của bệnh nhân xơ gan có hcgtnghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vữngnghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinbước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của một số mẫu giống giảo cổ lam gynostemma pentaphyllum thu thập tại sapa – lào cainghiên cứu các đặc điểm hình thái và sinh học của một số các loài bxbmbáo cao nghên cứu hoạt tính sinh học của một số chấtnghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiralnghiên cứu biện pháp phòng trừ một số bệnh chủ yếu hại cây dâunghiên cứu của trần thị minh hương từ 1997 1999 không có đối tượng là bệnh nhi vì lúc đó viện huyết học truyền máu còn nằm trong bệnh viện bạch mai nên các bệnh nhi được điều trị tại khoa nhinhững bài học kinh nghiệm rút ra qua việc nghiên cứu bộ máy nhà nước một số nước aseanphương pháp nghiên cứu di truyền học của menđenphương pháp nghiên cứu xã hội học của karl marxCorporate finance a focused approach 6th edition ehrhardt test bankCorporate financial management 5th edition glen arnold test bankCorrections today 2nd edition siegel test bankCollege accounting 21st edition heintz test bankNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mauContemporary medical surgical nursing 2nd edition daniels test bankCornerstones of managerial accounting 4th edition mowen test bankCornerstones of managerial accounting 5th edition mowen test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế bác sĩ gia đìnhBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế BSGDContemporary financial management 12th edition moyer test bankComputer organization and architecture 9th edition william stallings test bankComputer science an overview 12th edition brookshear test bankComputing essentials 2013 making IT work for you 23rd edition OLear test bankCollege physics 4th edition giambattista test bankCommunicate 14th edition verderber test bankCompact literature reading reacting writing 8th edition kirszner test bankComputer accounting with peachtree by sage complete accounting 2012 16th edition yacht test bankComputer accounting with quickbooks 2011 13th edition donna kay test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế tổng quan về BSGĐ và phát triển