Mối tương quan giữa vị trí của lỗ cằm vàquaitrước của thần kinh cằm trên hình ảnh CBCT

Nghiên cứu mối liên quan giữa biểu hiện tim với mục tiêu điều trị theo khuyến cáo ESCEASD ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tăng huyết áp

Nghiên cứu mối liên quan giữa biểu hiện tim với mục tiêu điều trị theo khuyến cáo ESCEASD ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tăng huyết áp
... (11,51–5538) 91,00 ± 23 ,64 0, 42 ± 0,06 0,74 ± 0,19 23 1,09 ± 72, 07 104,19 ± 28 ,88 0,74 ± 0 ,21 72, 92 ± 6,05 74,93 ± 20 ,18 0,45 ± 0,09 0,70 ± 0 ,20 21 4,94 ± 62, 33 89,43 ± 27 ,95 0,83 ± 0,18 72, 42 ± 8,16 Khác ... 72, 4 Không đạt Số Tỷ lệ lượng % 32 27,6 TB ± ĐLC (đơn vị tính) 22 , 62 ± 4,84 (kg/m2) 41 35,3 75 64,7 86 ,24 ± 13 ,27 (cm) 47 40,5 69 59,5 143,88 ± 28 ,37(mmHg) 81 ,21 ± 12, 73 (mmHg) Bệnh nhân đạt mục ... = 39) TB ± ĐLC TB ± ĐLC 11,05 ± 3 ,21 7,97 ± 2, 27 344,46 ± 304,35 170,41 ± 20 0 ,22 1 52, 5 ± 31,96 139 ,23 ± 24 ,43 2/ 8 (25 %) 23 /39 (58,97% ) p 0,0 02 0,044 0,191 0, 123 Nồng độ HbA1C, NT-proBNP khác...
 • 30
 • 160
 • 0

nghiên cứu mối liên quan giữa tổn thương động mạch vành với một số yếu tố nguy cơ marker viêm ở bệnh nhân bệnh động mạch vành mãn tính

nghiên cứu mối liên quan giữa tổn thương động mạch vành với một số yếu tố nguy cơ marker viêm ở bệnh nhân bệnh động mạch vành mãn tính
... cần tiến hành nghiên cứu lúc nhiều marker viêm (tiền viêm chống viêm) , đánh giá mối liên quan marker viêm YTNC truyền thống tổn thương ĐMV Từ đề tài Nghiên cứu mối liên quan tổn thương động mạch ... LIÊN QUAN GIỮA TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH 66 VÀNH VỚI NỒNG ĐỘ CÁC MARKER VIÊM, CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH 3.3.1 Liên quan số yếu tố nguy với tổn 66 thương động mạch vành 3.3.2 Liên quan nồng độ marker ... toàn cảnh marker tiền viêm, chống viêm với tổn thương vữa xơ ĐMV Chính vậy, vấn đề đặt liệu có mối liên quan marker viêm với mức độ tổn thương khác bệnh ĐMV, có mối liên hệ YTNC marker viêm bệnh...
 • 155
 • 181
 • 1

Phân tích mối liên hệ giữa phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TRIPs (1994) và Công ước BERNE (1886) về bảo hộ quyền tác giả

Phân tích mối liên hệ giữa phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TRIPs (1994) và Công ước BERNE (1886) về bảo hộ quyền tác giả
... phải được bảo hộ theo tác phẩm văn học theo Công ước Berne ( Điều 10) Về các quyền được bảo hộ, Hiệp định bảo hộ tất cả các quyền của tác giả trừ các quyền được ... thời hạn bảo hộ dài thời hạn của hai điều ước này Thứ tư, là về các quyền của tác giả đối với tác phẩm Theo quy định của Công ước, tác giả được bảo hộ sẽ có quyền ... quy định của Công ước Berne Theo Điều Công ước và Điều 12 Hiệp định thì sẽ bảo hộ suốt đời và ít nhất 50 năm sau tác giả qua đời trừ đối với tác phẩm nhiếp ảnh và...
 • 5
 • 556
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN GIỮA KẾT QUẢ XUYÊN TĨNH VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ CỦA ĐẤT THEO ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT KHU VỰC

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN GIỮA KẾT QUẢ XUYÊN TĨNH VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ CỦA ĐẤT THEO ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT KHU VỰC
... DUNG NGHIÊN CỨU SO SÁNH KẾT QUẢ XUYÊN CƠ VÀ XUYÊN ĐIÊỘN Khu vực 1: Cà Mau và Khu Vực 3: Phú My Biểu đồ tương quan giữa ft của xuyên điện và fc của xuyên 0,04MPa < ft Biểu đồ tương ... DUNG NGHIÊN CỨU SO SÁNH KẾT QUẢ XUYÊN CƠ VÀ XUYÊN ĐIÊỘN Thí nghiêĂm xuyên tĩnh Thiết bị Geomil (Gouda cũ) của Hà Lan NÔỘI DUNG NGHIÊN CỨU SO SÁNH KẾT QUẢ XUYÊN CƠ VÀ XUYÊN ... tốt và có đôê tin câêy cao  Viêêc phân tích kết quả xuyên tĩnh theo điều kiêên địa chất từng khu vực cụ thể làm rõ thêm sự tương quan giữa kết quả thí nghiêêm xuyên tĩnh và...
 • 73
 • 728
 • 4

skkn ứng dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải bài toán về dao động điều hòa.

skkn ứng dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải bài toán về dao động điều hòa.
... hoạt động của từng tuần, phải đảm bảo tính thống nhất và mối liên quan chặt chẽ giữa các nội dung hoạt động của các tuần với + Lựa chọn các hình thức hoạt động ... hoạt động của các em, tạo điều kiện cho học sinh phát huy tinh thần trách nhiệm việc tham gia và điều khiển hoạt động của tập thể Cụ thể là: - Phải đưa học sinh vào ... kiểm chứng ý kiến của mình, có hội để làm quen với nhau, để hiểu Khác với dạy học, thảo luận diễn đàn là dựa vào trao đổi ý kiến giữa các em học sinh với về một...
 • 14
 • 247
 • 0

SKKN Ứng dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải bài toán về dao động điều hòa_Vật lý 12

SKKN Ứng dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải bài toán về dao động điều hòa_Vật lý 12
... LUẬN: * Kiến thức liên quan đến mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn đưa sách giáo khoa Vật 12 ( 6- chương trình nâng cao chương trình chuẩn); sách Bài tập Vật 12 (chương trình ... lúng túng % HS 12A3 5% 10% 85% 12A4 8% 25% 67% 12A8 7% 15% 77% * Đề tài nghiên cứu toàn thuộc chương Dao động chương trình vật lí lớp 12 THPT II CƠ SỞ LÍ THUYẾT: Những kiến thức dao động điều ... sinh có khả làm nhanh xác số dạng tập dao động điều hoà, đề tài: "Ứng dụng mối liên hệ chuyển động tròn dao động điều hoà - phương pháp véc tơ quay để giải tập dao động điều hoà" để đồng nghiệp tham...
 • 34
 • 231
 • 0

Ứng dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải bài toán về dao động điều hòa._SKKN Vật lý THPT

Ứng dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải bài toán về dao động điều hòa._SKKN Vật lý THPT
... Một vật dao động điều hoà từ vị trí có động thời gian ngắn 0,25s Tính quãng đường cực đại vật khoảng thời gian 2/3s? Biết khoảng cách điểm xa vật dao động qua 10cm * Giải: -20- Hai điểm xa vật dao ... gian để vật thực dao động toàn phần (là khoảng thời gian ngắn để trạng thái dao động lặp lại cũ): T = Δt/N (N số dao động thực hiên khoảng thời gian Δt ) + Tần số số dao động toàn phần vật thực ... 1: Một vật dao động với tần số 2Hz biên độ 4cm Tính thời gian ngắn để vật li độ 2cm -2 cm ? Bài 2: Đs: s Một vật dao động điều hoà có vận tốc qua vị trí cân 6π cm/s Tính thời gian ngắn để vật thay...
 • 27
 • 527
 • 1

Mối liên hệ giữa thông tin kế toán và giá cổ phiếu

Mối liên hệ giữa thông tin kế toán và giá cổ phiếu
... chứng khoán; • Giám sát hoạt động công bố thông tin tổ chức niêm yết, thành viên giao dịch Sở giao dịch chứng khoán; • Cung cấp thông tin thị trường thông tin liên quan đến chứng khoán niêm yết; • ... bố thông tin giao dịch chứng khoán, thông tin tổ chức niêm yết Sở giao dịch chứng khoán, thông tin công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thông ... nhiều nhân tố nhân tố quan trọng thông tin kế toán.Trên giới, mối quan hệ thông tin kế toán giá cổ phiếu nghiên cứu rộng rãi, nghiên cứu tập trung chủ yếu vào thông tin lợi nhuận kế toán.Tuy nhiên...
 • 66
 • 487
 • 3

Báo cáo nghiên cứu về mối liên hệ giữa việc sử dụng rượu bia và các tai nạn giao thông

Báo cáo nghiên cứu về mối liên hệ giữa việc sử dụng rượu bia và các tai nạn giao thông
... Middle South 50 50 50 50 50 50 25 – 34 y/o 50 50 50 50 50 50 35 – y/o 50 50 50 50 50 50 [Research Details] Q Have you ever drank alcohol? (SA) Up to 95% of respondents have ever drank alcohol Q When...
 • 7
 • 242
 • 1

NGHIÊN cứu mối TƯƠNG QUAN GIỮA các GIÁ TRỊ HUYẾT áp ABPM với CHỈ số KHỐI LƯỢNG cơ THẤT TRÁI TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp KHÁNG TRỊ

NGHIÊN cứu mối TƯƠNG QUAN GIỮA các GIÁ TRỊ HUYẾT áp ABPM với CHỈ số KHỐI LƯỢNG cơ THẤT TRÁI TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp KHÁNG TRỊ
... tăng huyết áp có 114 bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị nhận thấy: Trong nhóm tăng huyết áp kháng trị bệnh nhân số khối lượng thất trái tăng giá trị huyết áp tâm thu ban ngày, đêm cao bệnh nhân ... Có tương quan thuận từ mức độ vừa đến chặt giá trị HA đo ABPM với số LVMI bệnh nhân THAKT có ý nghĩa thống kê với số khối lượng thất trái với p < 0,001 Kết luận Qua nghiên cứu 189 bệnh nhân tăng ... THAKKT (89,5% so với 69,3%) với p...
 • 3
 • 131
 • 0

NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHỈ SỐ TRÍ TUỆ VỚI NẾP VÂN TAY VÀ HỌC LỰC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT TIÊN HƯNG, HUYỆN ĐÔNG HƯNG,TỈNH THÁI BÌNH

NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHỈ SỐ TRÍ TUỆ VỚI NẾP VÂN TAY VÀ HỌC LỰC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT TIÊN HƯNG, HUYỆN ĐÔNG HƯNG,TỈNH THÁI BÌNH
... cứu học lực học sinh - Nghiên cứu chủng vân tay ngón trỏ tay phải học sinh - Nghiên cứu mối tương quan lực trí tuệ với học lực học sinh - Nghiên cứu mối tương quan lực trí tuệ với chủng vân tay ... tạo học sinh, thực đề tài : Nghiên cứu mối tương quan số số trí tuệ với nếp vân tay học lực học sinh trường THPT Tiên Hưng- Thái Bình 2 Mục đích nghiên cứu  Xác định số IQ học sinh trường THPT ... nghiệp với đề tài Nghiên cứu mối tương quan số số trí tuệ với nếp vân tay học lực học sinh trường THPT Tiên Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình công trình nghiên cứu riêng Kết không trùng với...
 • 47
 • 367
 • 0

Nghiên cứu mối liên quan giữa vi khuẩn hiếu khí gây bệnh với đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trong đợt bội nhiễm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Nghiên cứu mối liên quan giữa vi khuẩn hiếu khí gây bệnh với đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trong đợt bội nhiễm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
... Nhận xét: vi khuẩn phân lập có vi khuẩn Gram âm vi khuẩn Gram dương Liên quan vi khuẩn gây bệnh với biểu lâm sàng cận lâm sàng - Liên quan dùng kháng sinh trước vào vi n với kết cấy vi khuẩn: ... đối tượng giai đoạn III IV - Liên quan loại vi khuẩn gây bệnh giai đoạn bệnh: Nhận xét: Trong nghiên cứu phân lập vi khuẩn, chủ yếu vi khuẩn Gram âm (6/1) Cả vi khuẩn Gram âm phân lập giai đoạn ... 71,1%; Vi khuẩn gây bệnh: 23,3% trường hợp cấy dịch phế quản dương tính đại đa số vi khuẩn gây bệnh vi khuẩn Gram âm Liên quan vi khuẩn gây bệnh với biểu lâm sàng cận lâm sàng - Liên quan dùng...
 • 3
 • 144
 • 1

Mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh quảng nam

Mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh quảng nam
... quan hệ bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế; - Phân tích thực trạng bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế Quảng Nam thời gian qua; - Phân tích mối quan hệ bất bình đẳng thu nhập tăng ... đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế Chương 2: Thực trạng bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế địa bàn tỉnh Quảng Nam Chương 3: Phân tích mối quan hệ bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh ... tăng 1% đầu tư tăng trưởng kinh tế tăng gần 0.4% 4.3.3 Tác động tăng trƣởng kinh tế đến bất bình đẳng thu nhập Mô hình 3: Bảng 3.5 Tóm tắt kết tác động tăng trưởng kinh tế đến bất bình đẳng thu...
 • 26
 • 160
 • 1

Báo cáo " Đổi mới cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong việc lập thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội " doc

Báo cáo
... giá tỉnh vùng - Dự báo: bàn bạc thống ph-ơng pháp dự báo nội dung dự báo Dự báo mặt thuận ch-a thuận, khó khăn thách thức Phân công điều tra bản, xây dựng hệ thống số liệu, dự báo khả khai thác ... dự báo khả khai thác nguồn tiềm năng; dự báo khả thị tr-ờng; dự báo môi tr-ờng vùng Rà soát dự báo tỉnh sở thống chung ph-ơng pháp dự báo nội dung dự báo vùng - Xây dựng quan điểm phát triển: ... triển kinh tế - xã hội quốc gia Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội ngành Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố Kế hoạch Phát triển tổng công ty chuyên ngành Kế hoạch Phát triển kinh...
 • 6
 • 274
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sỹ địa kỹ thuật nghiên cứu tương quan giữa kết quả xuyên tĩnh và các đặc trưng cơ lý của đất theo điều kiện địa chất khu vựcsự tương quan giữa phổ bức xạ và phổ kích thích quangmối liên hệ giữa điểm trung bình thực trạng quản lý với điểm trung bình thành tích phòng chống bệnh béo phìxác định mối tương quan lập thang chuẩnsự tương quan giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thếsự tương quan giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mực nướcsử dụng hiệu quả bảng mô tả công việc cho từng vị trí trong thu hút phân công và đánh giá thực hiện công việcvị trí của công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngànhtăng cường sự phối hợp giữa các ngành có liên quanlượng mới tương ứngbí kíp giữ vững vị tríbí quyết giữ vững vị trígiữ vững vị trívợ chồng a phủ tô hoài giúp người đọc trân trọng những khát vọng cao đẹp của con người nêu cảm nhận về ý kiến trênlời mở đầu tổng quan về đơn vị thực tậpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học