Tình hình nhiễm enterococcus faecalis trên bệnh nhân có hội chứng tiết dịch ở âm đạo đến khám tại bệnh viện da liễu trung ươngtừ 102014 32015

Tình hình nhiễm Enterococcus Faecalis trên bệnh nhân hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ 10-2014 - 3- 2015

Tình hình nhiễm Enterococcus Faecalis trên bệnh nhân có hội chứng tiết dịch ở âm đạo đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ 10-2014 - 3- 2015
... tượng Là 510 bệnh nhân hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám bệnh viện Da liễu Trung Ương từ 10/2014 – 3 /2015 2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn Tất bệnh nhân nữ hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám đồng ... từ 10/2014 - 3 /2015 Với mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm Enterococcus faecalis bệnh nhân hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám điều trị Bệnh viện Da liễu Trung ương từ 10/2014 -0 3 /2015 Đánh giá ... 2 bệnh nhân cải thiện nâng cao chất lượng sống, thực nghiên cứu: Tình hình nhiễm Enterococcus Faecalis bệnh nhân hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám Bệnh viện Da liễu Trung ương từ 10/2014...
 • 44
 • 1,209
 • 0

KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP KHẢO sát TÌNH HÌNH NHIỄM ESCHERICHIA COLI TRÊN BỆNH NHÂN hội CHỨNG TIẾT DỊCH NIỆU đạoâm đạo tại BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP KHẢO sát TÌNH HÌNH NHIỄM ESCHERICHIA COLI TRÊN BỆNH NHÂN có hội CHỨNG TIẾT DỊCH NIỆU đạo – âm đạo tại BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
... lệ nhiễm E coli bệnh nhân hội chứng tiết dịch niệu đạo âm đạo đến khám Bệnh viện Da Liễu Trung Ương từ 10/2014 4/1015 1.1 Tỷ lệ nhiễm chung Tỷ lệ nhiễm E coli BN HCTDNDAD đến khám Bệnh ... hội chứng tiết dịch niệu đạo âm đạo tại Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương với mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm E coli bệnh nhân hội chứng tiết dịch niệu đạo âm đạo đến khám tại Bệnh ... bệnh nhân hội chứng tiết dịch niệu đạo âm đạo bệnh viện Da Liễu Trung Ương của tiến hành 1024 BN HCTDNDAD tới khám bệnh viện Da Liễu Trung Ương từ 10/2014 4/2015 phương pháp nuôi cấy...
 • 47
 • 315
 • 0

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm c trachomatis trên bệnh nhân hội chứng tiết dịch niệu đạo, âm đạo đến khám từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 3 năm 2012 tại bệnh viện da liễu trung ương

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm c trachomatis trên bệnh nhân có hội chứng tiết dịch niệu đạo, âm đạo đến khám từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 3 năm 2012 tại bệnh viện da liễu trung ương
... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2 .1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN C U 2 .1. 1 Bệnh nhân 39 9 bệnh nhân c hội chứng tiết dịch niệu đạo, âm đạo đến khám Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 1/ 2 012 đến tháng 3/ 2 012 ... 4.2 TỶ LỆ NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS Nghiên c u tỷ lệ nhiễm C trachomatis 39 9 bệnh nhân c hội chứng tiết dịch niệu đạo, âm đạo đến khám tai Bệnh viện Da liễu Trung ương tháng từ tháng đến tháng ... Trachomatis TRÊN BỆNH NHÂN C HỘI CHỨNG TIẾT DỊCH NIỆU ĐẠO, ÂM ĐẠO ĐẾN KHÁM TỪ THÁNG ĐẾN THÁNG NĂM 2 012 TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG 4 .1. 1 Theo giới tính Theo nghiên c u chúng tôi, tỷ lệ...
 • 63
 • 790
 • 3

đặc điểm lâm sàng của các chủng nấm candida sp. phân lập được trên bệnh nhân hội chứng tiết dịch âm đạo tại bệnh viện phong và da liễu tỉnh sơn la

đặc điểm lâm sàng của các chủng nấm candida sp. phân lập được trên bệnh nhân có hội chứng tiết dịch âm đạo tại bệnh viện phong và da liễu tỉnh sơn la
... tính Bệnh phẩm dịch âm đạo Các chủng nấm Candida sp phân lập bệnh nhân hội chứng tiết dịch âm đạo Bệnh viện Phong Da liễu tỉnh Sơn La * Tiêu chuẩn lựa chọn - Phụ nữ biểu tiết dịch âm đạo ... tới tỉ lệ nhiễm bệnh nấm Candida spp bệnh nhân hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám Bệnh viện Phong Da liễu tỉnh Sơn La - Nuôi cấy định loại loài nấm Candida gây bệnh viêm âm đạo địa bàn nghiên ... tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm nấm Candida bệnh nhân hội chứng tiết dịch âm đạo - Định danh chủng nấm Candida bệnh nhân đến khám Bệnh viện Phong Da liễu tỉnh Sơn La từ tháng 10/2012 đến tháng...
 • 63
 • 1,045
 • 4

Tình hình nhiễm chlamydia trachomatis trên bệnh nhân nữ hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám tại bệnh viện da liễu trung ương

Tình hình nhiễm chlamydia trachomatis trên bệnh nhân nữ có hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám tại bệnh viện da liễu trung ương
... B Y T TRNG I HC Y H NI PHM THY NGC TìNH HìNH NHIễM CHLAMYDIA TRACHOMATIS TRÊN BệNH NHÂN Nữ HộI CHứNG TIếT DịCH ÂM ĐạO ĐếN KHáM TạI BệNH VIệN DA LIễU TRUNG ƯƠNG KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y KHOA ... P = 0,773 28 3.2.3.2 T l ng nhim vi Candida Bng 3.5 S lng bnh nhõn ng nhim C trachomatis v Candida Candida dng Candida õm Tng s C trachomatis dng C trachomatis õm 91 100 Tng s 11 98 109 Nhn ... chi Chlamydia gm: Chlamydia psittasci: gõy st vt Chlamydia trachomatis: gõy viờm kt mc, viờm ng tit niu sinh dc Chlamydia pneumoniae: gõy viờm phi Bng phng phỏp dch hunh quang, ngi ta ó chia C trachomatis...
 • 48
 • 274
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trên bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống tại bệnh viện da liễu trung ương từ năm tháng 11 năm 2013 đến tháng 5 năm 2014

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trên bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống tại bệnh viện da liễu trung ương từ năm tháng 11 năm 2013 đến tháng 5 năm 2014
... Khảo sát đặc điểm bệnh nhân điều trị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 11/ 2013 đến tháng 5/ 2014 Phân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh nhân Lupus ban đỏ ... nghiên cứu sử dụng thuốc điều trị chưa nhiều Do tiến hành nghiên cứu đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống Bệnh viện Da liễu Trung ương từ 11/ 2013 đến 5/ 2014 với ... Lupus ban đỏ hệ thống Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 11/ 2013 đến tháng 5/ 2014 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Vài nét chung lịch sử bệnh Lupus ban đỏ hệ thống Bệnh lupus ban đỏ mô tả từ thời...
 • 86
 • 223
 • 0

xác định tỷ lệ nhiễm và khả năng gây bệnh của malassezia.sp trên một số bệnh da tại bệnh viện da liễu trung ương

xác định tỷ lệ nhiễm và khả năng gây bệnh của malassezia.sp trên một số bệnh da tại bệnh viện da liễu trung ương
... 3.1.9 Phân bố nhiễm nấm số bệnh da thường gặp Malassezia sp Bảng 3.7 Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm Malassezia sp số bệnh da Một số bệnh da Số BN nhiễm nấm ko liên quan Malassezia n % Số BN nhiễm nấm có ... sp số BN nhiễm nấm da Bảng 3.1 Tỷ lệ bệnh nấm da Malassezia sp số BN nhiễm nấm da Bệnh nấm da Do Malassezia Sp Không Malassezia sp Tổng số Số bệnh nhân Tỷ lệ( %) 100 Nhận xét: 3.1.2 Phân bố nhiễm ... dài, bệnh rối loạn chuyển hoá Thực tế nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm nấm da bệnh da cộng đồng chiếm tỷ lệ cao Ở Đông Nam Á bệnh da nấm chiếm 40-60% tổng số bệnh da [41] Ở Việt Nam, bệnh nấm da...
 • 49
 • 465
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và định típ virus trên bệnh nhân Herpes sinh dục tại bệnh viện Da Liễu Trung Ương

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và định típ virus trên bệnh nhân Herpes sinh dục tại bệnh viện Da Liễu Trung Ương
... bộ giáo dục v đo tạo y tế trờng đại học y h nội lê huyền my Nghiên cứu đặc điểm lâm sng v định týp virus bệnh nhân herpes sinh dụC bệnh viện Da Liễu trung ơng luận văn thạc sỹ ... sinh dục bệnh LTQĐTD giới Việt Nam 1.1.4 Các loét sinh dục không nhiễm trùng LTQĐTD 1.2 Herpes sinh dục 12 1.2.1 Lịch sử nghiên cứu 12 1.2.2 Virus gây bệnh herpes sinh dục 13 1.2.3 Đặc điểm lâm ... Herpes simplex virus Virus herpes ngời Virus herpes simplex HSV1 Herpes simplex virus type Virus herpes simplex típ HSV2 Herpes simplex virus type Virus herpes simplex típ LTQĐTD TCYTTG Trung tâm...
 • 91
 • 440
 • 1

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Tình hình kháng kháng sinh của các chủng tụ cầu vàng phân lập được tại Bệnh viện Da Liễu Trung Ương

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Tình hình kháng kháng sinh của các chủng tụ cầu vàng phân lập được tại Bệnh viện Da Liễu Trung Ương
... thời gian nằm viện, giảm chi phí đồng thời khoanh vùng chủng đa đề kháng Chính lý trên, tiến hành đề tài: Tình hình kháng kháng sinh chủng tụ cầu vàng phân lập Bệnh viện Da Liễu Trung Ương Với ... định tỷ lệ nhiễm tụ cầu vàng bệnh nhân đến khám điều trị Bệnh viện Da Liễu Trung Ương từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015 Xác định kháng kháng sinh chủng tụ cầu vàng phân lập 6 CHƯƠNG TỔNG QUAN ... nhiễm nam lớn nữ) không lớn 30 3.2 Kết kháng kháng sinh chủng tụ cầu vàng phân lập Bảng 3.5 Tỉ lệ kháng kháng sinh tụ cầu vàng Tên Kháng Sinh n( %) Đề kháng( R) Trung gian(I) Nhạy cảm(S) Penicillin...
 • 42
 • 1,021
 • 10

Tình hình tổn thương do vật sắc nhọn, kiến thức và thực hành tiêm an toàn của điều dưỡng viên Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2012

Tình hình tổn thương do vật sắc nhọn, kiến thức và thực hành tiêm an toàn của điều dưỡng viên Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2012
... STT an toàn an toàn Là trong, sau trình tiêm trình tiêm t Thâm niên công tác c tiêm an toàn 18 Thang Long University Library 2.9 - - viên tham g - - - - 19 - 2.11 u - - - liên quan 20 Thang ... [14] TAT 35 [1] Thang Long University Library 1.1 KHÁI NI M VÀ CÁC LO I TIÊM 1.1.1 [2] 1.1 [2] - Tiêm da: + + - )[2] [2] - : [2] 1.2 TIÊM AN TOÀN 1.2.1 Theo WHO [4] 1.2.2 + :T ... [24] 13 xi lanh [19] [29] nhân viên y P = 0.043) sau tiêm [29] Tru [21] 14 Thang Long University Library 01/07/ 31/07 /2012 - - nhân viên 15 2.7.1 2.7.2 : c - Kém: Khá: 2.7.3 16 Thang Long University...
 • 42
 • 503
 • 1

KẾT QUẢ xét NGHIỆM tìm KHÁNG THỂ KHÁNG NHÂN BẰNG kĩ THUẬT MIỄN DỊCH HUỲNH QUANG GIÁN TIẾP TRÊN tế bào HEP 2 tại BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

KẾT QUẢ xét NGHIỆM tìm KHÁNG THỂ KHÁNG NHÂN      BẰNG kĩ THUẬT MIỄN DỊCH HUỲNH QUANG GIÁN TIẾP TRÊN tế bào HEP 2 tại BỆNH VIỆN DA LIỄU     TRUNG ƯƠNG
... định xét nghiệm tìm kháng thể kháng nhân thuật miễn dịch huỳnh quang gián tiếp tế bào HEp- Bệnh viện Da liễu Trung ương từ 5 /20 13- 12/ 2014 Đánh giá kết xét nghiệm tìm kháng thể kháng nhân thuật ... tự miễn thuật miễn dịch huỳnh quang gián tiếp tế bào HEp- 2 cho thấy tỷ lệ kháng thể kháng nhân dương tính 90 ,2 % [6] Xét nghiệm tìm kháng thể kháng nhân thuật miễn dịch huỳnh quang gián tiếp ... dịch huỳnh quang gián tiếp tế bào HEp- 2 Vì vậy, thực đề tài "Kết xét nghiệm tìm kháng thể kháng nhân thuật miễn dịch huỳnh quang gián tiếp tế bào HEp- 2 Bệnh viện Da liễu Trung ương" với mục tiêu:...
 • 63
 • 403
 • 0

Phát hiện Virus Viêm Não mới từ dịch não tủy của bệnh nhân hội chứng não cấp miền Bắc Việt Nam pdf

Phát hiện Virus Viêm Não mới từ dịch não tủy của bệnh nhân có hội chứng não cấp ở miền Bắc Việt Nam pdf
... phân lập năm 2002 từ DNT bệnh nhân HCNC từ muỗi kỹ thuật RT-PCR Xác định chủng virut dơng tính với cặp mồi chủng virut phân lập từ DNT bệnh nhân HCNC (chủng virut ký hiệu 02VN193, ... 150.000 ) 14 TCNCYH 29 (3) - 2004 tồn phản ứng đặc hiệu với chủng virut ký hiệu 02VN208 Từ 148 mẫu dịch não tuỷ bệnh nhân HCNC năm 2002, không phát đợc kháng thể IgM kháng virut VNNB ... nhân, chủng virut ký hiệu 02VN208 tên virut Nam Định Hai chủng virut Arbo phân lập từ bệnh nhân HCNC mùa dịch viêm não hè năm 2002, hai bệnh nhân hồi phục hoàn toàn sau điều trị Do chẩn đoán...
 • 5
 • 279
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR để chọn mẫu dịch não tuỷ cho phân lập virut do muỗi truyền từ bệnh nhân hội chứng não cấp miền Bắc Việt Nam potx

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR để chọn mẫu dịch não tuỷ cho phân lập virut do muỗi truyền từ bệnh nhân có hội chứng não cấp ở miền Bắc Việt Nam potx
... truyền virut mẫu; nh-ng phân lập virut từ mẫu bệnh phẩm này, khả phân lập đ-ợc virut cao Kết phân lập đ-ợc chủng virut từ mẫu DNT đ-ợc xác định d-ơng tính kỹ thuật RT-PCR nghiên cứu minh chứng cho ... virut Nipah, virut VNNB, virut Arbo TàI liệu tham khảo Phan Thị Ngà, Kouichi Morita 2004 Phát virut viêm não từ dịch não tuỷ bệnh nhân hội chứng não cấp miền Bắc Việt Nam Tạp chí nghiên cứu ... mồi đột biến để phát vật liệu di truyền từ mẫu DNT làm tăng độ nhạy kỹ thuật RT-PCR, nh-ng d-ơng tính giả [3] V kết luận ứng dụng kỹ thuật RT-PCR để xét nghiệm 53 mẫu DNT bệnh nhân HCNC với...
 • 6
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều trị mụn ở bệnh viện da liễu trung ươngđiều trị mụn tại bệnh viện da liễu trung ươngtrị mụn tại bệnh viện da liễu trung ươngtrị mụn ở bệnh viện da liễu trung ươngchữa mụn trứng cá ở bệnh viện da liễu trung ươngtình hình nhiễm human papilloma virus hpv trên bệnh nhân đến khám bệnh lây truyền qua đường tình dục tại bệnh viện da liễu hà nội 12008 – 102008tình hình nhiễm nấm candida và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ đến khám tại bệnh viện trường đại học y dược huếkhảo sát tình hình nhiễm vi nấm malassezia spp ở một số bệnh da thường gặp tại bệnh viên da liễu tw từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2012nghiên cứu tình trạng lạp glucose và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên1 nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú đinh thị ánh nguyệt1 nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyêntình hình các yếu tố liên quan về nhóm bệnh pemphigoid tại viện da liễu trung ương từ năm 20072011sử dụng số liệu trên bảng cân đối kế toán mục tài sản lập bảng phân tích sự biến động và tình hình phân bổ vốn của công ty cổ phần thương mại dịch vụ tân yên như sautình hình xử lý nước thải bệnh viện 9nghiên cứu thực trạng bệnh viêm gan mạn tính xơ gan ung thư gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả