TÌNH HÌNH CHẢY máu SAU đẻ THƯỜNG tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG TRONG 2 năm 2014 2015

TÌNH HÌNH CHẢY máu SAU đẻ THƯỜNG tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG TRONG 2 năm 2014 2015

TÌNH HÌNH CHẢY máu SAU đẻ THƯỜNG tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG TRONG 2 năm 2014  2015
... (20 01) Nghiên cứu tình hình chảy máu sau đẻ viện BVBNTSS năm năm, Phạm Văn Chung (20 09) Nghiên cứu tình hình chảy máu sau đẻ bệnh viện phụ sản trung ương giai đoạn 1998-1999 20 08 -20 09 Bộ môn phụ ... trung ương năm 20 14 -20 15” Mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét tỉ lệ nguyên nhân chảy máu sau đẻ thường bệnh viện phụ sản trung ương năm 20 14 -20 15 Nhận xét hướng xử trí chảy máu sau đẻ thường theo nguyên ... trị chảy máu sau đẻ BVPSTW năm 20 14 -20 15, có số kết luận: 1.1 Tỉ lệ chảy máu sau đẻ BVPSTW năm 20 14 0,94%, giảm xuống 0.31% vào năm 20 15 Tỉ lệ chung năm 0.64% 1 .2 1 .2. 1 Các nguyên nhân phương...
 • 57
 • 163
 • 3

Nhận xét chẩn đoán, thái độ xử trí rau tiền đạo ở thai phụ có sẹo mổ đẻtại bệnh viện phụ sản trung uơng trong 2 năm 2008 2009

Nhận xét chẩn đoán, thái độ xử trí rau tiền đạo ở thai phụ có sẹo mổ đẻ cũ tại bệnh viện phụ sản trung uơng trong 2 năm 2008  2009
... Nhận xét chẩn đoán, thái độ xử trí rau tiền đạo thai phụ sẹo mổ đẻ bệnh viện Phụ sản Trung uơng năm 20 08 - 20 09” với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lõm sàng cận lõm sàng RTĐ thai phụ sẹo ... 18 ,27 % 16,15% Nhận xét: - Trong năm 20 08 20 09 tổng số sản phụ RTĐ vào Bệnh viện Phụ sản Trung Ương 681 110 sản phụ vết mổ đẻ cũ, chiếm tỉ lệ 16,15 % - Tỷ lệ thay đổi qua năm : Năm 20 08 ... Qua nghiên cứu bệnh án sản phụ vết mổ đẻ rau tiốn đạo bệnh viện Phụ sản Trung Ương năm 20 08 20 09 tất 110 hồ sơ bệnh án đủ tiêu chuẩn nghiên cứu, hồ sơ bệnh án thai 27 tuần tuổi bị...
 • 95
 • 1,015
 • 6

NHẬN xét CHẨN đoán RAU TIỀN đạo ở THAI PHỤ có sẹo mổ đẻtại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG UƠNG TRONG 2 năm 2008 2009

NHẬN xét CHẨN đoán RAU TIỀN đạo ở THAI PHỤ có sẹo mổ đẻ cũ tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG UƠNG TRONG 2 năm 2008  2009
... tai biến cần chẩn đoán xác trước mổ, tiến hành đề tài nghiên cứu với mục tiêu: Nhận xét chẩn đoán rau tiền đạo thai phụ sẹo mổ đẻ bệnh viện Phụ sản Trung uơng năm 20 08 20 09 ĐốI TƯợNG ... xem xét tỷ suất chênh (OR) độ tin cậy 95% (95% CI) KếT QUả NGHIÊN CứU Qua nghiên cứu bệnh án sản phụ sẹo mổ đẻ rau tiền đạo bệnh viện Phụ sản Trung Ương năm 20 08 20 09 tất 110 hồ sơ bệnh ... RTĐBM chẩn đoán 100%, RTĐBT siêu âm chẩn đoán 89% Theo tỷ lệ RCRL bệnh nhân bị RTĐ SMĐC cần quan tâm Trong năm 20 08 20 09, năm 20 09 sản phụ siêu âm chẩn đoán RCRL, sau mổ bệnh nhân chẩn đoán...
 • 4
 • 154
 • 1

Nghiên cứu viêm niêm mạc tử cung sau đẻ điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 2 năm (2008 - 2009)

Nghiên cứu viêm niêm mạc tử cung sau đẻ điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 2 năm (2008 - 2009)
... "Nghiên cứu viêm niêm mạc tử cung sau đẻ điều trị bệnh viện Phụ Sản trung ơng năm 20 08 -2 0 09" với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm s ng v cận lâm s ng viêm niêm mạc tử cung sau đẻ bệnh viện Phụ Sản trung ... cứu năm (20 08 -2 0 09) có 38084 sản phụ đẻ bệnh viện Phụ Sản trung ơng có 20 9 trờng hợp viêm niêm mạc tử cung sau đẻ 70 trờng hợp VNMTC sau đẻ viện khác đợc điều trị BVPST Bảng 3.4 Tỷ lệ viêm niêm ... đợc loại khỏi nghiên cứu Trong 27 9 sản phụ VNMTC sau đẻ điều trị BVPSTƯ năm (20 0 820 09) có 20 9 sản phụ VNMTC đẻ BVPSTƯ, 70 sản phụ VNMTC đẻ bệnh viện khác 3.1 đặc điểm đối tợng nghiên cứu 3.1.1 Tuổi...
 • 103
 • 484
 • 1

Nghiên cứu tác dụng của Nifedipine trong điều trị doạ đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 5 năm

Nghiên cứu tác dụng của Nifedipine trong điều trị doạ đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 5 năm
... hiệu trờng hợp doạ đẻ non dợc chất có sẵn mà giới sử dụng rộng rãi, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tác dụng Nifedipine điều trị doạ đẻ non Bệnh viện Phụ sản Trung ơng năm (2004 - 2008) ... sử dụng Nifedipine điều trị Sử dụng Nifedipine điều trị Thu thập thông tin xử lý số liệu 2.2.4 Nội dung nghiên cứu biến số nghiên cứu Nghiên cứu bệnh án thai phụ doạ đẻ non đợc chẩn đoán điều trị ... TRƯờNG ĐạI HọC Y H Nội NGUYễN THUý H nghiên cứu tác dụng CủA nifedipine TRONG ĐIềU TRị DOạ Đẻ NON bệnh viện phụ sản trung ơng năm (2004 - 2008) Chuyên ngành sản phụ khoa M số: 60.72.13 LUậN VĂN THạC...
 • 82
 • 582
 • 3

NGHIÊN cứu CHẨN đoán TRƯỚC SINH, kết QUẢ THAI NGHÉN hội CHỨNG TRUYỀN máu của SONG THAI tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG TRONG HAI năm 2015 2016

NGHIÊN cứu CHẨN đoán TRƯỚC SINH, kết QUẢ THAI NGHÉN hội CHỨNG TRUYỀN máu của SONG THAI tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG TRONG HAI năm 2015 2016
... hiểu hội chứng truyền máu song thai biến chứng kết thai nghén hội chứng chúng tơi tiến hành đề tài: Nghiên cứu chẩn đốn trước sinh, kết thai nghén hội chứng truyền máu song thai Bệnh viện Phụ sản ... thai bơm máu, thai khơng tim phát triển trội tiên lượng xấu với thai lạị 1.3 Hội chứng truyền máu song thai: 1.3.1 Khái niệm: Hội chứng truyền máu song thai hội chứng xảy song thai nỗn hai thai ... song thai bánh rau, buồng ối 10 ĐẶT VẤN ĐỀ Song thai thai nghén nguy cao, ảnh hưởng tới mẹ thai Tỉ lệ song thai chiếm khoảng 1/80 thai kì [1], [7] Có hai loại song thai song thai nỗn song thai hai...
 • 48
 • 190
 • 0

nghiên cứu chẩn đoán và điều trị chửa ngoài tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 2 năm 1999 và năm 2009

nghiên cứu chẩn đoán và điều trị chửa ngoài tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 2 năm 1999 và năm 2009
... 0,01 20 -24 61 11,5 26 9 15 ,2 < 0,05 25 -29 122 22 ,9 4 82 27,3 < 0,05 30-34 146 27 ,4 486 27 ,5 > 0,05 35-39 129 24 ,2 351 19,9 < 0,05 40-44 67 12, 6 133 7,5 < 0,001 > 45 1,1 13 0,7 > 0,05 Tng 5 32 100 ... ngoi t cung nm 1999 v 20 09 Thi im CNTC Tng s T l % 1999 5 32 7.436 p 7,15 < 0.001 20 09 1768 18.818 9,40 Biu 3.1 T l cha ngoi t cung nm 1999 v 20 09 - Nn 1999 cú 5 32 trng hp: 7,15% (5 32/ 7436) ... v au Tng 1999 20 09 n 62 126 344 131 401 % 11,7 23 ,7 64,7 24 ,6 75,4 n 138 1190 440 858 910 % 7,8 67,3 24 ,9 48,5 51,5 p 1 42 26,7 909 51,4 ...
 • 105
 • 765
 • 4

Nghiên cứu tình hình chảy máu sớm sau đẻ tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong 2 giai đoạn 1998 – 1999 và 2008 – 2009

Nghiên cứu tình hình chảy máu sớm sau đẻ tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong 2 giai đoạn 1998 – 1999 và 2008 – 2009
... tài Nghiên cứu tình hình chảy máu sớm sau đẻ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương giai đoạn 1998 1999 20 08 20 09” Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ chảy máu sớm sau đẻ Bệnh viện PSTW giai đoạn 1998 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM VĂN CHUNG NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH CHẢY MÁU SỚM SAU ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN 1998 - 1999 20 08 - 20 09 Chuyên ngành : Phụ sản ... điều trị chảy máu sớm sau đẻ BVPSTW 1998 1999 20 08 20 09 Các biến số nghiên cứu : Tuổi sản phụ Tổng số đẻ hàng năm giai đoạn 1998 1999 20 08 - 20 09 BVPSTW bao gồm: ● Đẻ thường ● Đẻ can thiệp:...
 • 92
 • 600
 • 5

Nghiên cứu tình hình chảy máu sớm sau đẻ tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong 2 giai đoạn 1998 – 1999 và 2008 – 2009

Nghiên cứu tình hình chảy máu sớm sau đẻ tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong 2 giai đoạn 1998 – 1999 và 2008 – 2009
... “Nghiờn cứu tình hình chảy máu sớm sau đẻ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương giai đoạn 1998 1999 20 08 20 09” Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ chảy máu sớm sau đẻ Bệnh viện PSTW giai đoạn 1998 1999 ... điều trị chảy máu sớm sau đẻ BVPSTW 1998 1999 20 08 20 09 Các biến số nghiên cứu : Tuổi sản phụ Tổng số đẻ hàng năm giai đoạn 1998 1999 20 08 - 20 09 BVPSTW bao gồm: ● Đẻ thường ● Đẻ can thiệp: ... 1999 20 08 20 09 Số bệnh án CMSĐ nghiên cứu 348 gồm giai đoạn 1998 1999 có 119 trường hợp, giai đoạn 20 08 20 09 có 22 9 trường hợp CMSĐ 2. 3 Phương pháp nghiên cứu: Đây nghiên cứu hồi cứu trường...
 • 93
 • 140
 • 1

tình hình sẩy thai liên tiếp điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 2 giai đoạn 1996 -1997

tình hình sẩy thai liên tiếp điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 2 giai đoạn 1996 -1997
... trị bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 1996 -1997 20 06 -20 07", với mục tiêu sau: So sánh tỷ lệ sẩy thai liên tiếp giai đoạn 1996 -1997 20 06 - 20 07 Đánh giá kết điều trị sẩy thai liên tiếp giai ... án thai phụ STLT điều trị bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 1996- 1997 20 06 -20 07 2. 1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn: - Hồ sơ bệnh án thai phụ có tiền sử sẩy thai lần liền trở lên với tuổi thai 22 ... điều trị giai đoạn 1996 - 1997 20 06 - 20 07 3 .2. 2.1 Các phương pháp điều trị áp dụng giai đoạn * Điều trị thuốc đơn Bảng 3.7 Điều trị giảm co TC kháng sinh Giai đoạn Phương 1996- 1997(a) 20 06 -20 07(b)...
 • 91
 • 350
 • 4

thực trạng co hồi tử cung của sản phụ đẻ thường tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2012

thực trạng co hồi tử cung của sản phụ đẻ thường tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2012
... HỒI TỬ CUNG SAU ĐẺ 3.3.1 Tuổi sản phụ với co hồi tử cung Kết bảng 3.10 cho thấy: khác biệt co hồi tử cung sau đẻ sản phụ từ 30 tuổi trở lên với sản phụ độ tuổi sinh đẻ (25- 29 tuổi) Các sản phụ ... sử sản khoa * Tình trạng tử cung sau đẻ - Chiều cao tử cung vệ - Mật độ tử cung - Cảm giác đau sản phụ ấn vào tử cung * Các yếu tố ảnh hưởng đến co hồi tử cung sau đẻ - Số lần đẻ - Tuổi sản phụ ... SỰ CO HỒI TỬ CUNG SAU ĐẺ 1.3.1 Số lần đẻ Người so tử cung co hồi nhanh người rạ Nguyên nhân người so chất lượng tử cung tốt so với người đẻ nhiều lần tử cung co hồi tốt 1.3.2 Cách đẻ Sản phụ đẻ...
 • 35
 • 639
 • 1

thực trạng co hồi tử cung của sản phụ đẻ thường tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2012

thực trạng co hồi tử cung của sản phụ đẻ thường tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2012
... tình trạng co hồi tử cung sản phụ sau đẻ Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2012  Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến co hồi tử cung sản phụ sau đẻ thường Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, năm 2012 1 ... cm Thực trạng co hồi tử cung sau đẻ Mật độ tử cung Mật độ Số lượng T ỷ lệ % Chắc 113 59,5 Bình thường 45 23,7 Mề m 32 16,8 190 100 Tổng Thực trạng co hồi tử cung sau đẻ Tình trạng đau khám tử cung ... sau đẻ - Thời kỳ sau đẻ (hậu sản) tính từ sau sau sổ đến hết tuần sau đẻ - Những thay đổi tử cung sau đẻ: + Sự co cứng (co rút): tắc mạch sinh lý + Sự co bóp: đau tử cung + Sự co hồi tử cung...
 • 41
 • 351
 • 0

Tình hình sử dụng thuốc giảm đau tại bệnh viện phụ sản trung ương

Tình hình sử dụng thuốc giảm đau tại bệnh viện phụ sản trung ương
... xét: Để giảm đau sau phẫu thuật có nhóm thuốc sử dụng thuốc giảm đau trung ương thuốc giảm đau ngoại vi, phối hợp với thuốc an thần nhằm tăng tác dụng giảm đau > Nhóm thuốc giảm đau trung ương - ... trường hợp khác chiếm tỷ lệ p Tình hình sử dụng thuốc giảm đau sau phẫu thuật * Tình hình sử dụng thuốc giảm đau + Nhóm thuốc GĐTƯ: có thuốc sử dụng Morphin sử dụng nhiều chiếm 68,3%, pethidin(Dorlargan) ... + Thuốc giảm đau trung ương ( O p iat) + Thuốc giảm đau ngoại vi ( GĐNV ) Ngoài nhóm thuốc phụ trợ giảm đau: thuốc an thần, gây ngủ 1.3.3 Nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau [1,11] Lựa chọn thuốc...
 • 47
 • 202
 • 2

HÌNH DỊ TẬT BẨM SINH VÀ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN SỚM THAI DỊ DẠNG BẰNG SIÊU ÂM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TRONG BA NĂM 2001 - 2003 potx

MÔ HÌNH DỊ TẬT BẨM SINH VÀ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN SỚM THAI DỊ DẠNG BẰNG SIÊU ÂM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TRONG BA NĂM 2001 - 2003 potx
... 94,6 Siêu âm hai chiều Siêu âm ba chiều Bảng cho thấy tuổi thai 31 tuần tuổi, giá trị chẩn đoán ba chiều gần tương ương với SÂ hai chiều Chỉ thai lớn, 32 tuần tuổi thai ba chiều có giá trị ... cao tương ương tuổi thai 32 tuần Siêu âm ba chiều có giá trị với thai 32 tuần chẩn đoán DTBS tuổi thai không nhiều giá trị thực tiễn việc định đình thai nghén sớm Ngoài ra, SÂ ba chiều phương ... tuổi thai 1 2-2 3 tuần tăng gần gấp hai lần (từ 10,6% năm 2001 lên 20,6% năm 2003) Các phương pháp áp dụng để chẩn đoán DTBS (Bảng 1) Bảng Phương pháp chẩn đoán DTBS áp dụng Phương pháp chẩn đoán Siêu...
 • 5
 • 638
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chỉ số manning để đánh giá sức khoẻ thai ở thai phụ bị tiền sản giật nặng tại bệnh viện phụ sản trung ươngnghiên cứu chẩn đoán trước sinh xử trí thoát vị rốn và khe hở thành bụng tại bệnh viện phụ sản trung ươngkinh nghiệm sinh tại bệnh viện phụ sản trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của viêm âm đạo và hiệu quả của fluomizin trong điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ươngnhận xét về chửa ở cổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ươngthực trạng công tác tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2012nghiên cứu một số phương pháp xử trí thai dị dạng ở những sản phụ có sẹo mổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của vađ và hiệu quả của fluomizin trong điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ươngđánh giá bước đầu hiệu quả điều trị rong kinh cơ năng bằng cycloprogynova tại bệnh viện phụ sản trung ươngnhận xét về chẩn đoán và kết quả điều trị rau bong non được mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản trung ương từ 2011 đến 2012thực hành sn khoa cho sản phụ nhiễm hiv tại bệnh viện phụ sn trung ương trong pltmcđặc điểm của kh đến khám tại bệnh viện phụ sản trung ương hiệu quả công tác tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2012bệnh viện phụ sản trung ương đê la thànhtỷ lệ mắc đái tháo đường thai nghẽn ở thai phụ đến khám thai tại khoa khám bệnh viện phụ sản trung ương năm 2012 và một số yếu tố liên quanBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA4. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNBC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013BC002 Bao cao cua BKS 20144. Thuyet minh BCTC 2008Phu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanPhu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quan04 Du kien danh sach Ban kiem phieu05 Du kien danh sach nhan su dai hoiBao cao tai chinh Q3 2015