ĐáNH GIá tác DụNG của THUốC NGÂM HB TRONG điều TRị TĂNG TIếT mồ hôi TAY CHÂN

ĐáNH GIá tác DụNG của THUốC NGÂM HB TRONG điều TRị TĂNG TIếT mồ hôi TAY CHÂN

ĐáNH GIá tác DụNG của THUốC NGÂM HB TRONG điều TRị TĂNG TIếT mồ hôi TAY CHÂN
... B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI BI TH HOA ĐáNH GIá TáC DụNG CủA THUốC NGÂM HB TRONG ĐIềU TRị TĂNG TIếT Mồ HÔI TAY CHÂN KHểA LUN TT NGHIP BC S Y KHOA KHểA 2010 - 2016 NGI HNG ... trớ m hụi n % Tay + chõn 16 53,4 Chõn + vựng khỏc 3,3 Tay + chõn +mt 3,3 Tay + chõn + nỏch 30 Tay+ chõn + vựng khỏc 10 Tng 30 100 Nhn t: Cú 29/ 30 bnh nhõn m hụi ng thi c lũng bn tay v lũng bn ... l 39,7% cũn li s ớt l bnh nhõn m hụi tay, nỏch [1] Theo Dominique Gosset v cng s thỡ tay, chõn chim 30% nhng tay, chõn, nỏch chim 51,2%; tay, chõn, mt 6%; tay, chõn, nỏch, mt l 4,8% v mt n thun...
 • 53
 • 157
 • 0

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CỐM LỢI SỮA TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU SỮA SAU SINH DƯỚI MỘT THÁNG

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CỐM LỢI SỮA TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU SỮA SAU SINH DƯỚI MỘT THÁNG
... Theo Y hc hin i, thiu sa l tỡnh trng sn ph sau sinh cú ớt sa hoc khụng cú sa Hu qu thiu sa ca m sau sinh l phi dựng thờm sa ngoi t giai on u thiu sa m sau sinh s gõy khú khn cho ngi m vic nuụi v ... ly mc l ngy th sau sinh l loi tr nhng trng hp thiu sa nguyờn phỏt nguyờn nhõn vựng tuyn yờn Mt khỏc l phự hp vi thi gian xung sa ca sn ph (con so sau n ngy, d sau n ngy) sau sinh - Chỳng tụi ... ti "ỏnh giỏ tỏc dng ca Cm li sa iu tr thiu sa sau sinh di mt thỏng" vi mc hai tiờu sau: ỏnh giỏ tỏc dng tng tit sa ca Cm li sa i vi ph n thiu sa sau sinh di mt thỏng ỏnh giỏ mc an ton ca Cm li...
 • 93
 • 459
 • 0

Đề tài: ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CỐM LỢI SỮA TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU SỮA SAU SINH DƯỚI MỘT THÁNG pot

Đề tài: ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CỐM LỢI SỮA TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU SỮA SAU SINH DƯỚI MỘT THÁNG pot
... Theo Y hc hin i, thiu sa l tỡnh trng sn ph sau sinh cú ớt sa hoc khụng cú sa Hu qu thiu sa ca m sau sinh l phi dựng thờm sa ngoi t giai on u thiu sa m sau sinh s gõy khú khn cho ngi m vic nuụi v ... ly mc l ngy th sau sinh l loi tr nhng trng hp thiu sa nguyờn phỏt nguyờn nhõn vựng tuyn yờn Mt khỏc l phự hp vi thi gian xung sa ca sn ph (con so sau n ngy, d sau n ngy) sau sinh - Chỳng tụi ... ti "ỏnh giỏ tỏc dng ca Cm li sa iu tr thiu sa sau sinh di mt thỏng" vi mc hai tiờu sau: ỏnh giỏ tỏc dng tng tit sa ca Cm li sa i vi ph n thiu sa sau sinh di mt thỏng ỏnh giỏ mc an ton ca Cm li...
 • 93
 • 382
 • 0

đánh giá tác dụng của phụ lạc cao trong điều trị thống kinh cơ năng tuổi trẻ

đánh giá tác dụng của phụ lạc cao trong điều trị thống kinh cơ năng tuổi trẻ
... B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH QUNH TRANG ĐáNH GIá TáC DụNG CủA PHụ LạC CAO TRONG ĐIềU TRị THốNG KINH CƠ NĂNG tuổi trẻ Chuyờn ngnh: Y hc c truyn Mã số: 60.72.60 CNG LUN VN BC ... thuc vo chu k kinh nguyt, c gi l thng kinh Chng au gia hai chu k kinh thng xuyờn, liờn quan n rng trng, c ch cha rừ rng 6 1.1.1.1 Khỏi nim thng kinh c nng: Thng kinh c nng l hnh kinh cú au bng, ... vỳ, bun nụn, thn kinh bt n nh Thng kinh phõn lm loi thng kinh c nng nguyờn phỏt v thng kinh c nng th phỏt Thng kinh c nng nguyờn phỏt xy sau tui dy thỡ, hay núi ỳng hn l vũng kinh u tiờn cú phúng...
 • 51
 • 194
 • 0

đánh giá tác dụng của cao láng cm trong điều trị rong kinh cơ năng

đánh giá tác dụng của cao láng cm trong điều trị rong kinh cơ năng
... ụng 1.1.4 Phng phỏp iu tr rong kinh c nng iu tr rong kinh c nng dự nguyờn nhõn no cng cn t c hai mc ớch: Cm mỏu v phũng nga rong kinh tỏi phỏt phc hi tớnh chu k ca kinh nguyt cú nhiu phng phỏp ... Rong kinh c nng c xỏc nh ó loi tr cỏc nguyờn nhõn thc th, ti ch hay ton thõn [32] Tu theo la tui, nguyờn nhõn v bnh sinh m rong kinh c nng cú nhng biu hin lõm sng khỏc Cú th rong kinh sau: Rong ... source not found] Rong kinh c nng tn ti hong th Him gp, liờn quan ti tn ti hot ng hong th quỏ 28 ngy ca vũng kinh, gõy vũng kinh di sau ú rong kinh 14 Biu hin lõm sng: chu k kinh tha, huyt nhng...
 • 46
 • 169
 • 0

Đánh giá tác dụng của điện trường châm trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm

Đánh giá tác dụng của điện trường châm trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm
... Đánh giá tác dụng điện trường châm điều trị hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm , nhằm hai mục tiêu: Đánh giá tác dụng điện trường châm điều trị hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm ... Theo dõi tác dụng không mong muốn phương pháp điện trường châm điều trị hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm theo ... chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm: 1.1.4 Điều trị hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm phương pháp YHHĐ 1.2 HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM THEO YHCT 1.2.1 Bệnh...
 • 104
 • 756
 • 6

BÁO cáo LUẬN văn THẠC sỹ đánh giá tác dụng của điện trường châm trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm

BÁO cáo LUẬN văn THẠC sỹ đánh giá tác dụng của điện trường châm trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm
... yếu điện hào châm mà chưa có nhiều đề tài sử dụng điện trường châm cách hệ thống ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu Theo dõi tác dụng không mong muốn Đánh giá tác dụng điện trường lâm sàng phương pháp điện châm ... ngột HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ Thành phần đốt sống đĩa đệm HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ  LÂM SÀNG:  HC cột sống: - Đau vùng cột sống thắt lưng - Biến dạng cột sống thắt lưng - ... điện châm điều trị HCTLH TVĐĐ trường châm điều trị HCTLH TVĐĐ TỔNG QUAN TÀI LIỆU HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ  Định nghĩa: HCTLH TVĐĐ bao gồm triệu chứng bệnh lý CSTL rễ dây TK hông to...
 • 63
 • 428
 • 0

ĐÁNH GIÁ tác DỤNG của cốm lợi sữa TRONG điều TRỊ THIẾU sữa SAU SINH dưới một THÁNG

ĐÁNH GIÁ tác DỤNG của cốm lợi sữa TRONG điều TRỊ THIẾU sữa SAU SINH dưới một THÁNG
... Theo Y hc hin i, thiu sa l tỡnh trng sn ph sau sinh cú ớt sa hoc khụng cú sa Hu qu thiu sa ca m sau sinh l phi dựng thờm sa ngoi t giai on u thiu sa m sau sinh s gõy khú khn cho ngi m vic nuụi v ... ly mc l ngy th sau sinh l loi tr nhng trng hp thiu sa nguyờn phỏt nguyờn nhõn vựng tuyn yờn Mt khỏc l phự hp vi thi gian xung sa ca sn ph (con so sau n ngy, d sau n ngy) sau sinh - Chỳng tụi ... ti "ỏnh giỏ tỏc dng ca Cm li sa iu tr thiu sa sau sinh di mt thỏng" vi mc hai tiờu sau: ỏnh giỏ tỏc dng tng tit sa ca Cm li sa i vi ph n thiu sa sau sinh di mt thỏng ỏnh giỏ mc an ton ca Cm li...
 • 93
 • 178
 • 0

Đánh giá tác dụng khung cố định ngoài trong điều trị gãy hở hai xương cẳng chân tại khoa ngoại dã chiến b15 bệnh viện 103 trong năm 2008 – 2010

Đánh giá tác dụng khung cố định ngoài trong điều trị gãy hở hai xương cẳng chân tại khoa ngoại dã chiến b15 bệnh viện 103 trong năm 2008 – 2010
... hình sử dụng khung cố định để điều trị gãy hở x-ơng cẳng trên giới 1.3.2 Tình hình sử dụng khung cố định để điều trị gãy hở x-ơng cẳng Việt Nam 1.4 Vài nét khung cố định ... phẫu cẳng chân 1.2 Th-ơng tổn giải phẫu gãy hở hai x-ơng cẳng chân 1.3 Tình hình sử dụng khung cố định để điều trị gãy hở hai x-ơng cẳng chân giới Việt Nam 1.3.1 Tình hình sử dụng ... dng khung CN iu tr góy h hai xng cng chõn ti khoa ngoi dó chin B15 Bnh vin 103 nm 2008 2010" Mc tiờu ti: ỏnh giỏ kt qu iu tr góy h xng cng chõn bng khung CN ti khoa ngoi dó chin B15 Bnh vin 103...
 • 49
 • 1,267
 • 1

đánh giá tác dụng của viên nén “giải ngữ” điều trị chứng thất ngôn ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp

đánh giá tác dụng của viên nén “giải ngữ” điều trị chứng thất ngôn ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... vào điều trị thất ngôn nhồi máu não sau giai đoạn cấp Thuốc dạng viên nén, tiện sử dụng, có hiệu điều trị, nên đưa vào sản xuất để sử dụng rộng rãi cộng đồng Đề nghị bệnh viện hỗ trợ cung cấp ... 30 BN điều trị viên nén “Thần tiên giải ngữ” kết hợp với phác đồ 30 BN điều trị với phác đồ nền, có số kết luận sau: Viên nén “Thần tiên giải ngữ” có hiệu tốt điều trị thất ngôn nhồi máu não vùng ... mắc bệnh 26 4.1.5 Đặc điểm mức độ di chứng lúc vào hai nhóm 27 4.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 27 4.2.1 Kết phục hồi chức ngôn ngữ viên nén “Giải ngữ” 27 4.3 TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ...
 • 39
 • 211
 • 1

ĐÁNH GIÁ tác DỤNG AN THẦN gây NGỦ TRONG điều TRỊ BỆNH VÕNG mạc TRẺ đẻ NON BẰNG LASER

ĐÁNH GIÁ tác DỤNG AN THẦN gây NGỦ TRONG điều TRỊ BỆNH VÕNG mạc TRẺ đẻ NON BẰNG LASER
... cỏc ch s sinh tn thi gian tin hnh lasers: nhit , mch, nhp th, SaPO2 ỏnh giỏ liu dựng trung bỡnh ca tng thuc, thi gian t gõy mờ n tin hnh laser, thi gian laser v thi gian hi tnh ỏnh giỏ tỡnh trng ... CENTRAL CAN THO Nguyen Thanh Liem, Ha Xuan Mai Background: Nutrition is an important factor in cirrhosis care and treatment Finding the ratio of patients having a good nutrition care and concerning ... rỳt ngn thi gian iu tr, yờu cu ớt v nhõn lc, trang thit b v chi phớ T l bin chng nh v ớt gp TI LIU THAM KHO Phan Hng Mai (2006), ỏnh giỏ kt qu iu tr bnh lý VM tr non bng laser quang ụng trờn...
 • 3
 • 101
 • 0

HẬU QUẢ KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT GIAO CẢM NGỰC ĐIỀU TRỊ TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY ppt

HẬU QUẢ KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT GIAO CẢM NGỰC ĐIỀU TRỊ TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY ppt
... TTMH tay, cắt giao cảm ngực nội soi cho kết điều trị tốt Sau mổ, gặp số hậu không mong muốn, TTMH bù trừ So sánh nhóm cắt đứt chuỗi giao cảm ngực XS 2, XS + XS + + 4: - Hiệu điều trị TTMH tay ... kết phẫu thuật đảo ngược Tư vấn trước mổ mức giúp tăng mức độ hài lịng bệnh nhn với kết phẫu thuật Mục tiu nghin cứu: khảo sát hậu không mong muốn phẫu thuật cắt giao cảm ngực nội soi để điều trị ... nay, cắt thần kinh giao cảm ngực nội soi để điều trị TTMH tay ứng dụng rộng ri Phẫu thuật kh nhẹ nhng v đơn giản Tai biến biến chứng thấp Kết điều trị tốt bền vững Tuy nhiên, sau mổ gặp số hậu không...
 • 27
 • 186
 • 1

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA THUỐC LONG QUY SINH TRÊN BỆNH NHÂN SUY NHƯỢC THẦN KINH.doc

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA THUỐC LONG QUY SINH TRÊN BỆNH NHÂN SUY NHƯỢC THẦN KINH.doc
... thời gian nghiên cứu, rút số kết luận tác dụng thuốc Long quy sinh nh sau : 5.1 Thuốc Long quy sinh tác dụng cải thiện tốt triệu chứng lâm sàng bệnh suy nhợc thần kinh nh : mệt mỏi, đau đầu, chóng ... bệnh nhân đau lng, có bệnh nhân thể thận âm, thận dơng h; bệnh nhân thể tâm, can, thận âm h Sau điều trị có bệnh nhân khỏi, bệnh nhân đỡ Điều cho thấy rằng: rợu thuốc "Long qui sinh" tác dụng ... điều trị, số bệnh nhân có lực tăng 53 bệnh nhân, chiếm 88,3%, số bệnh nhân có lực không đổi bệnh nhân, chiếm 11,7% Số bệnh nhân có cân nặng tăng lên 49 bệnh nhân chiếm 81,7%, số bệnh nhân có cân...
 • 28
 • 1,228
 • 3

Đánh giá tác dụng của thuốc Long quy sinh

Đánh giá tác dụng của thuốc Long quy sinh
... rằng: rợu thuốc "Long qui sinh" không gây tăng huyết áp 4.4 Tác dụng thuốc đôí với số cận lâm sàng : Qua bảng thống kê, nhận thấy : -Thuốc "Long qui sinh tác dụng làm thay đổi số sinh hoá máu ... Chơng năm Kết luận Qua thời gian nghiên cứu, rút số kết luận tác dụng thuốc Long quy sinh nh sau : 5.1 Thuốc Long quy sinh tác dụng cải thiện tốt triệu chứng lâm sàng bệnh suy nhợc thần kinh ... "Long quy sinh" với mục đích: Đánh giá tác dụng thuốc "Long quy sinh" lên số tiêu lâm sàng cận lâm sàng ngời bị suy nhợc thần kinh Khảo sát tác dụng không mong muốn thuốc Website: http://www.docs.vn...
 • 28
 • 226
 • 0

Đánh giá tác dụng của thuốc " Long quy sinh"

Đánh giá tác dụng của thuốc
... cứu Thuốc "Long quy sinh" dạng rợu, đợc sản xuất theo quy trình công nghệ xí nghiệp dợc phẩm Trung ơng III, thành phố Hải Phòng Công thức thuốc nh sau: 1.000ml rợu "Long quy sinh" có: Cao ban long ... "Long quy sinh" với mục đích: Đánh giá tác dụng thuốc "Long quy sinh" lên số tiêu lâm sàng cận lâm sàng ngời bị suy nhợc thần kinh Khảo sát tác dụng không mong muốn thuốc Chơng Tổng quan Tình hình ... Điều cho thấy rằng: rợu thuốc "Long qui sinh" không gây tăng huyết áp 4.4 Tác dụng thuốc đôí với số cận lâm sàng : Qua bảng thống kê, nhận thấy : -Thuốc "Long qui sinh có tác dụng làm thay đổi số...
 • 28
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tác dụng của ánh sáng xanh trong điều trị mụnnghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràng có helicobacter pyloritác dụng của điện từ trường trong điều trị gãy xươngthuốc điều trị bệnh ra mồ hôi tay chânđánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thuốc hỗ trợ trong điều trị chứng đau do thoỏi hoỏ cột sốngđánh giá tác dụng của adrenalin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân đợt cấp copd và hpq có co thắt phế quản nặng đang thở máyđánh giá tác dụng của chế phẩm angiohibin hỗ trợ điều trị tăng huyết áp nguyên phát giai đoạn iđánh giá tác dụng cuả lypalthyl rối loạn chuyển hóa lipidđánh giá tác dụng bài thuốc khương hoạt nhũ hương thang trong điều trị hỗ trợ bệnh viêm khớp dạng thấp giai đoạn i và iiđánh giá tác dụng của hormonđánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thương bụng kín ại bệnh viện hữu nghị việt đứcnguyễn xuân nam 2009 quot đánh giá hiệu quả lọc máu liên tục trong điều trị suy đa tạng do sốc nhiễm khuẩn quot luận văn thạc sỹ y học đại học y hà nội hà nộithuốc trị bệnh đổ mồ hôi tay chânthuốc trị bệnh ra mồ hôi tay chânđánh giá tác dụng điều trị hỗ trợ của cồn thuốc đắp boneal cốt thống linh trong thoái hoá khớp gốiNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảbao cao khao sat nha inBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hoVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017A Danh muc tai lieu gui co dong 2013B Chuong trinh - the le bieu quyet