NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG và cận lâm SÀNG của BỆNH NHÂN u LYMPHO KHÔNG HODGKIN tế bào t tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG cận lâm SÀNG của BỆNH NHÂN u LYMPHO KHÔNG HODGKIN tế bào t tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG và cận lâm SÀNG của BỆNH NHÂN u LYMPHO KHÔNG HODGKIN tế bào t tại VIỆN HUYẾT học  TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG
... DUC VA AO TAO Bễ Y T TRNG I HC Y H NI THN THI MINH NGUY T Nghiên c u đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân u lympho không Hodgkin t bào T viện Huy t học - Truyền m u trung ơng KHểA LUN TT ... fungoides U lympho trn dch nguyờn ph t U lympho/ LXM t bo T, ngi ln U lympho Burkitts 1.5.4 Cỏc yu t tiờn lng ULKH T m hiu cỏc yu t nh hng n kt qu iu tr v thi gian sng thờm nhm t m phỏc iu tr ... tri u chng lõm sang Co Tri u chng M t moi Thi u mau Ngat mui, chay dich mui lõn mau Sng nờ mt au hong, sng amydal Nu t au ngc Xu t huy t di da Ho Kho th au bung Nụn Xu t huy t ti u hoa Hach to...
 • 70
 • 96
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm tế bào nhiễm sắc thể của bệnh nhân RLST theo xếp loại WHO năm 2008 tại viên huyết học truyền máu trung ương năm 2014 2015

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm tế bào và nhiễm sắc thể của bệnh nhân RLST theo xếp loại WHO năm 2008 tại viên huyết học truyền máu trung ương năm 2014 2015
... với mục đích : Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm tế bào nhiễm sắc thể bệnh nhân RLST theo xếp loại WHO năm 2008 viên Huyết Học Truyền Máu Trung Ương năm 2014- 2015 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI ... tủy xương, hồng cầu sắt, cấy nhiễm sắc thể tủy Những xét nghiệm tiến hành thời điểm bệnh nhân vào viện lần - Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, tế bào, di truyền tế bào thể bệnh theo tiêu chuẩn WHO ... Ảnh Tế bào blast máu ngoại vi 3.2.2 Đặc điểm tế bào học tủy xương 27 3.2.2.1 Số lượng tế bào tủy qua chọc hút Biểu đồ 3.7 Phân bố tỷ lệ bệnh nhân theo số lượng tế bào tủy Có 42,3% có số lượng tế...
 • 62
 • 126
 • 0

NGHIÊN cứu một số đặc điểm lâm SÀNG xét NGHIỆM tế bào, NHIỄM sắc THỂ ở BỆNH NHÂN rối LOẠN SINH tủy THEO WHO 2008 tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG năm 2014 2015

NGHIÊN cứu một số đặc điểm lâm SÀNG và xét NGHIỆM tế bào, NHIỄM sắc THỂ ở BỆNH NHÂN rối LOẠN SINH tủy THEO WHO 2008 tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG năm 2014 2015
... thời điểm bệnh nhân vào viện lần - Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, tế bào, di truyền tế bào thể bệnh theo tiêu chuẩn WHO 2008 2.2.2 Vật liệu nghiên cứu - Máu ngoại vi bệnh nhân: Lấy máu tĩnh ... 3.2.3 Đặc điểm xét nghiệm bệnh học tủy xương Trong 73 bệnh nhân nghiên cứu có 60 bệnh nhân làm xét nghiệm sinh thiết tủy xương 3.2.3.1 Mật độ tế bào tủy xương Bảng 3.7 Đặc điểm bệnh học tủy ... 3.2.2 Đặc điểm tế bào học tủy xương 27 3.2.3 Đặc điểm xét nghiệm bệnh học tủy xương 36 Trong 73 bệnh nhân nghiên cứu có 60 bệnh nhân làm xét nghiệm sinh thiết tủy xương ...
 • 71
 • 143
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, xét NGHIỆM BỆNH NHI THIẾU máu THIẾU sắt điều TRỊ tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG GIAI đoạn 2015 2016

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, xét NGHIỆM BỆNH NHI THIẾU máu THIẾU sắt điều TRỊ tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG GIAI đoạn 2015 2016
... LAN HNG NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, XéT NGHIệM BệNH NHI THIếU MáU THIếU SắT ĐIềU TRị TạI VIệN HUYếT HọC TRUYềN MáU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOạN 2015- 2016 KHểA LUN TT NGHIP BC S A KHOA KHểA 2010 2016 ... lõm sng, xột nghim bnh nhi thiu mỏu thiu st iu tr ti bnh vin huyt hc truyn mỏu trung ng giai on 2015- 2016 vi hai mc tiờu sau: 12 Nghiờn cu c im lõm sng, xột nghim ca bnh nhi thiu mỏu thiu st iu ... thiu st; bt u cú triu chng ca thiu st nh: mt trung, mt mi - Giai on 3: Thiu mỏu v th hin l cú c triu chng ca thiu mỏu v thiu st Tuy nhi n, ranh gii cỏc giai on khụng rừ rng Nhỡn chung, bnh thiu...
 • 57
 • 84
 • 0

đánh giá đặc điểm rối loạn đông cầm máu về lâm sàng xét nghiệm ở các bệnh nhân điều trị tại viện huyết học - truyền máu trung ương từ tháng 8-2007 đến tháng 7-2008

đánh giá đặc điểm rối loạn đông cầm máu về lâm sàng và xét nghiệm ở các bệnh nhân điều trị tại viện huyết học - truyền máu trung ương từ tháng 8-2007 đến tháng 7-2008
... học - Truyền máu Trung ơng Vì vậy, tiến h nh nghiên cứu đề t i n y với mục tiêu: Đánh giá đặc điểm rối loạn đông cầm máu lâm s ng v xét nghiệm bệnh nhân điều trị Viện Huyết học - Truyền máu Trung ... số rối loạn đông máu cấp tính gặp bệnh viện Bạch Mai từ tháng đến tháng 1 2-2 007 - Nghiên cứu tình trạng rối loạn cầm máu - đông máu bệnh nhân xơ gan bù Nguyễn Thị Hồng Hạnh BVĐKTƯ Huế - Đông máu ... hoạch tổng hợp Viện Huyết học - Truyền máu trung ơng 2.2 đối tợng nghiên cứu Tất bệnh nhân đợc điều trị Viện Huyết học - Truyền máu trung ơng từ tháng 8/2007 đến tháng 7/2008 theo nhóm bệnh 2.3 Phơng...
 • 92
 • 394
 • 0

đánh giá đặc điểm rối loạn đông cầm máu về lâm sàng xét nghiệm ở các bệnh nhân điều trị tại viện huyết học - truyền máu trung ương từ tháng 8-2007 đến tháng 7-2008

đánh giá đặc điểm rối loạn đông cầm máu về lâm sàng và xét nghiệm ở các bệnh nhân điều trị tại viện huyết học - truyền máu trung ương từ tháng 8-2007 đến tháng 7-2008
... học - Truyền máu Trung ơng Vì vậy, tiến h nh nghiên cứu đề t i n y với mục tiêu: Đánh giá đặc điểm rối loạn đông cầm máu lâm s ng v xét nghiệm bệnh nhân điều trị Viện Huyết học - Truyền máu Trung ... số rối loạn đông máu cấp tính gặp bệnh viện Bạch Mai từ tháng đến tháng 1 2-2 007 - Nghiên cứu tình trạng rối loạn cầm máu - đông máu bệnh nhân xơ gan bù Nguyễn Thị Hồng Hạnh BVĐKTƯ Huế - Đông máu ... hoạch tổng hợp Viện Huyết học - Truyền máu trung ơng 2.2 đối tợng nghiên cứu Tất bệnh nhân đợc điều trị Viện Huyết học - Truyền máu trung ơng từ tháng 8/2007 đến tháng 7/2008 theo nhóm bệnh 2.3 Phơng...
 • 92
 • 429
 • 5

đánh giá đặc điểm rối loạn đông cầm máu về lâm sàng xét nghiệm ở các bệnh nhân điều trị tại viện huyết học - truyền máu trung ương

đánh giá đặc điểm rối loạn đông cầm máu về lâm sàng và xét nghiệm ở các bệnh nhân điều trị tại viện huyết học - truyền máu trung ương
... fibrinogen - Bnh phi hp thiếu ht nhiều yu t - Rối lon h thng tiờu si huyt: thiếu plasminogen, gim yu t XII, tng PAI-1, gim t-PA, phối hp tng PAI-1 v gim t-PA - Gim plasminogen - Thiếu yu t XII - Tng ... [17], [35] PAI - t - PA PAI - plasminogen Urokinase Kháng streptokinase Transamin - + Streptokinase Các chất hoạt hóa huyết tương (Yếu tố XIIa, Kallikrein) EACA Kháng plasmin - Kháng plasmin ... Thromboplastin tổ chức Thromboxan A2, ADP đông máu Dính, ngưng tập Tiểu cầu (mở rộng) Lưu lượng dòng máu bị giảm Thrombin Đinh cầm máu ban đầu Fibrinogen Đinh cầm máu (to ổn định) Fibrin; XIIIa S 1.1...
 • 121
 • 376
 • 1

NGHIÊN cứu đặc điểm tế bào DI TRUYềN đột BIếN GEN của BệNH NHÂN lơ xê MI KINH DòNG BạCH cầu hạt tại VIệN HUYếT học TRUYềN máu TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu đặc điểm tế bào DI TRUYềN và đột BIếN GEN của BệNH NHÂN lơ xê MI KINH DòNG BạCH cầu hạt tại VIệN HUYếT học TRUYềN máu TRUNG ƯƠNG
... cầu hạt Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương để góp phần làm rõ thêm: Nghiên cứu bất thường NST bệnh nhân mi kinh dòng bạch cầu hạt Nghiên cứu ột biến gen hỗn hợp BCR-ABL bệnh nhân ... Tại Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu đặc điểm tế bào di truyền đột biến gen bệnh nhân mi kinh dòng bạch cầu hạt [7],[10],[11],[12],[13],[14],[15], [16] Các xét nghiệm tế bào di truyền ... sinh học phân tử đóng vài trò quan trọng việc chẩn đoán theo dõi bệnh LXMKDBCH Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tế bào di truyền đột biến gen bệnh nhân mi kinh dòng bạch...
 • 64
 • 109
 • 0

Một số đặc điểm lâm sàng xét nghiệm bệnh huyết sắc tố h ở người trưởng thành tại viện huyết học truyền máu trung ương từ 11998 52002

Một số đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm bệnh huyết sắc tố h ở người trưởng thành tại viện huyết học  truyền máu trung ương từ 11998  52002
... HbH ngời trởng thành, tiến h nh đề tài nhằm mục tiêu: Tìm hiểu số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh HbH ngời trởng thành Tìm hiểu số đặc điểm huyết h c sinh hoá bệnh HbH ngời trởng thành Phần 2: tổng ... bệnh HbH Theo tác giả lần tác giả phát đợc thành phố H Chí Minh bệnh HbH có tần số cao nh [3] 2.7 Bệnh huyết sắc tố H 14 Bệnh huyết sắc tố H hậu thiếu h t gen globin Nh vậy, gen hoạt động chuỗi ... Vinh Phó viện tr ởng viện Huyết h c Truyền máu trung ơng, phó chủ nhiệm môn Huyết h c Truyền máu trờng Đại h c Y H Nội Những ngời thầy cho em kiến thức huyết h c, giúp đỡ tạo điều kiện cho...
 • 41
 • 199
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn ở bệnh nhân mắc một số bệnh máu ác tính tại viện huyết họctruyền máu trung ương

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn ở bệnh nhân mắc một số bệnh máu ác tính tại viện huyết học – truyền máu trung ương
... nhân mắc số bệnh máu ác tính viện Huyết học Truyền máu Trung ương với hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn bệnh nhân mắc số bệnh máu ác tính Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ... quan số xét nghiệm vi khuẩn với đặc điểm lâm sàng trường hợp nhiễm khuẩn 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Tình trạng nhiễm khuẩn bệnh nhân mắc bệnh máu ác tính 1.1.1 Tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện Nhiễm ... trừ bệnh nhân: - Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu - Bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn cộng đồng - Bệnh nhân mắc bệnh máu ác tính khác không thuộc đối tượng nghiên cứu đề tài 2.3.3 Bệnh phẩm...
 • 83
 • 444
 • 8

Nghiên cứu đặc điểm giai đoạn bệnh theo hệ thống phân loại giai đoạn quốc tế ISS trong bệnh đa u tuỷ xương tại viện huyết học truyền máu trung ương

Nghiên cứu đặc điểm giai đoạn bệnh theo hệ thống phân loại giai đoạn quốc tế ISS trong bệnh đa u tuỷ xương tại viện huyết học truyền máu  trung ương
... Thi u m u, có xuất huyết - Các bi u bệnh xương: Đau hệ thống xương khớp chiếm 60% (như đốt sống lưng, xương sườn, xương ức, xương sọ, xương ch u) Ngoài gặp gãy xương, u xương - Suy thận thứ phát ... Phân loại nhóm BN theo ti u chuẩn ISS; Phân loại nhóm BN theo ti u chuẩn Durie-Salmon;  So sánh phân loại giai đoạn bệnh ĐUTX theo ISS Durie – Salmon;  So sánh phân loại giai đoạn bệnh ĐUTX ... định bắt đ u đi u trị xác định rừ giai đoạn bệnh Theo hệ thống phân loại giai đoạn quốc tế (ISS) : Bệnh nhân giai đoạn I tri u chứng, u đơn độc không cần đi u trị mà theo dừi Bệnh giai đoạn II trở...
 • 71
 • 413
 • 5

bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học- truyền máu trung ương

bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học- truyền máu trung ương
... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HOÀNG THỊ HUẾ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM KHỐI TẾ BÀO GỐC MÁU NGOẠI VI DÙNG ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH MÁU TẠI VI N HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành: HUYẾT ... Y Hà Nội Ngành học: Huyết học- Truyền máu Tên luận văn : Bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngọa vi dùng điều trị số bệnh máu Vi n Huyết học- Truyền máu Trung ương Ngày nơi bảo vệ ... Tên đề tài: Bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị số bệnh máu Vi n Huyết học- Truyền máu Trung ương Người nhận xét: GS.TS Nguyễn Anh Trí Giáo vi n hướng dẫn...
 • 112
 • 444
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm của người cho máu tại Viện huyết học - truyền máu trung ương giai đoạn 2006 - 2008

Nghiên cứu một số đặc điểm của người cho máu tại Viện huyết học - truyền máu trung ương giai đoạn 2006 - 2008
... THU NHUNG NGHIÊN CứU MộT Số ĐặC ĐIểM CủA NGƯờI CHO MáU TạI VIệN HUYếT HọC - TRUYềN MáU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOạN 2006 - 2008 LUN VN THC S Y HC H NI - 2008 LI CM N Tụi xin trõn trng cm n : - Ban Giỏm ... ca ngi hin mỏu ti Vin Huyt hc Truyn mỏu trung ng nm 2006 2007 - Nghiờn cu mt s thụng s sc khe ca ngi hin mỏu ti Vin Huyt hc - Truyn mỏu trung ng nm 2008 3 Chng TNG QUAN 1.1 LCH S TRUYN MU ... 12/2007 - Nghiờn cu tin cu: T thỏng 1 /2008 n thỏng 6 /2008 2.3.1 Nghiờn cu c cu NHM nm 2006 2007 - Lp mu thu thp s liu v c cu NHM 21 - Da trờn h s NHM t thỏng 1 /2006 n thỏng 12/2007 ti khoa thu gom...
 • 89
 • 257
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm đông cầm máubệnh nhân đa u tủy xương tại Viện huyết học - Truyền máu trung ương

Nghiên cứu một số đặc điểm đông cầm máu ở bệnh nhân đa u tủy xương tại Viện huyết học - Truyền máu trung ương
... trờng đại học y hà nội Trần thị Nghiên c u số đặc điểm đông cầm m u bệnh nhân đa u tủy xơng Tại viện huyết học - truyền m u trung ơng Chuyên ng nh : huyết học - truyền m u số : 60.72.25 luận văn ... ti u euglobulin 4 5- 60 phỳt + Ti u fibrin v a: th i gian ti u euglobulin 3 0- 45 phỳt + Ti u fibrin bỏn c p: th i gian ti u euglobulin 1 5- 30 phỳt + Ti u fibrin c p: th i gian ti u euglobulin < ... ng: 4 5- 55 g/l - Gi m: < 45g/l - Tng: > 55g/l - 37 - Globumin m u: - Bỡnh th ng: 2 5- 35g/l - Gi m: < 25g/l - Tng: > 35g/l quỏnh huy t tng: - Bỡnh th ng: 1. 6- 1.8 mPa.s - Gi m: < 1.6 mPa.s - Tng:...
 • 95
 • 217
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm một số xét nghiệm đông cầm máubệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết họcTruyền máu Trung ương.

Nghiên cứu đặc điểm một số xét nghiệm đông cầm máu ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm số xét nghiệm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia Viện Huyết học Truyền máu Trung ương” Với mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét đặc điểm số xét nghiệm đông ... sàng, xét nghiệm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu đầy đủ khảo sát đặc điểm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia mối liên quan đặc điểm đông cầm máu với thể bệnh, ... nghiệm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia điều trị Viện Huyết học Truyền máu TW Tìm hiểu mối liên quan thay đổi xét nghiệm đông cầm máu với số đặc điểm bệnh 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 HUYẾT SẮC...
 • 97
 • 326
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật thay van hai lá có huyết khối nhĩ trái tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả gần của phẫu thuật điều trị ung thư thân đuôi tụy ngoại tiếtnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của viêm âm đạo và hiệu quả của fluomizin trong điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và giá trị của sinh thiết cắt xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán các tổn thương dạng u ở phổinghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số xét nghiệm cận lâm sàng ở bệnh nhân xơ gan có nghiện rượunghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả can thiệp qua da ở bệnh nhân tổn thương động mạch vành có đường kính nhỏnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tụy cấp không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ 20052010nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư buồng trứngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh sởi ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương trong 2 năm 2009 – 2010nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của vađ và hiệu quả của fluomizin trong điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị dự phòng ở phụ nữ mang thai nhiễm virus viêm gan bnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương sai khớp chi dướinghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư buồng trứng tại bệnh viện trung uong huế và bệnh viện truờng ðại học y khoa huếĐề thi giáo viên giỏi môn toán 9 thành phố vinh năm học 2016 2017(có đáp án)BÀI tập CHƯƠNG 2 Kinh tế vi môMat clark IELTS SPEAKING (2007)So gehts noch besser 2014đề cương điện tử tương tựđề cương vật liệu khí cụ điệnCau bi dong dac biet15 TOPICS hhhhhhhhhhhhhgiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 3 full v3TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGHÀNH ĐỀ THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON 20162017BỒI DƯỠNG NĂNG lực NGHỀ NGHIỆP của CÔNG NHÂN vận HÀNH THIẾT bị IN OFFSET tờ rời THEO TIẾP cận LINH HOẠTGIÁO dục HỨNG THÚ học tập CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học sư PHẠM kỹ THUẬT THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGHỀ cắt gọt KIM LOẠI đạt CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP hồ CHÍ MINHNGHIÊN cứu TỔNG hợp vật LIỆU YFeO3 KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG kết tủGiao trinh Khi cu dien ha apGIÁO TRÌNH ÁP CAO VÀ VẬT LIỆU ĐIỆNLuận văn khuất văn tiến bản chỉnh sửa theo HĐBVGIẢI PHẪU – SINH lý hệ SINH dụcGIẢI PHẪU SINH lý hệ TUẦN HOÀNCo so ky thuat mang may tinh