ĐỐI CHIẾU kết QUẢ tế bào học và mô BỆNH học của UNG THƯ TUYẾN GIÁP tại đại học y hà nội

Đặc điểm lâm sàng, bệnh học kết quả điều trị của ung thư tuyến giáp tại bệnh viện k

Đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và kết quả điều trị của ung thư tuyến giáp tại bệnh viện k
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÉ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NHÓM CH 19 - UNG THƯ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC VÀ K T QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA UNG THƯ TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN K Chuyên ngành : Ung thư Mã sè ... lâm sàng bệnh học ung thư giáp trạng nguyên phát Bệnh viện K từ tháng 01/1995 - 12/2004 tả k t điều trị số yếu tố tiên lượng ung thư biểu tuyến giáp 3 Chương Tổng quan 1.1 Đặc điểm phôi ... tuổi bệnh học 34 - Sống thêm theo Tuổi giai đoạn bệnh 34 Dự kiến k t luận 35 Đặc điểm lâm sàng, bệnh học .35 dự kiến kiến nghị 35 Đặt vấn đề Ung thư giáp...
 • 47
 • 211
 • 2

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, bệnh học kết quả điều trị của ung thư tuyến giáp tại bệnh viện k

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và kết quả điều trị của ung thư tuyến giáp tại bệnh viện k
... thêm theo tuổi bệnh học - Sống thêm theo Tuổi giai đoạn bệnh 35 Dự kiến k t luận Đặc điểm lâm sàng, bệnh học K t điều trị yếu tố tiên lượng dự kiến kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt ... loại học: Dùa theo phân loại học củaTổ chức Y tế Thế giới năm 2003 gồm týp sau: 25 - Ung thư biểu thể nhú - Ung thư biểu thể nang - Ung thư biểu thể tuỷ - Ung thư biểu không ... "Nghiên cứu điều trị ung thư tuyến giáp cắt bỏ tuyến giáp toàn bộ", Luận văn tốt nghiệp BS CK II, Hà Nội Tạ Văn Bình (1999), "Đặc điểm bướu giáp nhân đánh giá siêu âm điều trị vài loại bướu giáp...
 • 64
 • 322
 • 3

đặc điểm lâm sàng, bệnh học kết quả điều trị của ung thư tuyến giáp tại bệnh viện k

đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và kết quả điều trị của ung thư tuyến giáp tại bệnh viện k
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÉ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NHÓM CH 19 - UNG THƯ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC VÀ K T QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA UNG THƯ TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN K Chuyên ngành : Ung thư Mã sè ... tiêu: tả sè đặc điểm lâm sàng bệnh học ung thư giáp trạng nguyên phát Bệnh viện K từ tháng 01/1995 - 12/2004 tả k t điều trị số yếu tố tiên lượng ung thư biểu tuyến giáp 3 Chương ... thêm theo tuổi bệnh học - Sống thêm theo Tuổi giai đoạn bệnh 35 Dự kiến k t luận Đặc điểm lâm sàng, bệnh học K t điều trị yếu tố tiên lượng dự kiến kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt...
 • 51
 • 195
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, bệnh học kết quả điều trị phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện K

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện K
... bệnh học dựa vào tuổi bệnh nhân 2.2.3 Nghiên cứu điều trị phẫu thuật số yếu tố tiên lợng * Các phơng pháp điều trị phẫu thuật: Nhận xét tỉ lệ phơng pháp điều trị phẫu thuật Bệnh viện K u hạch ... lý khác - Những trờng hợp đợc điều trị phẫu thuật k t hợp với phơng pháp điều trị khác 29 - Các trờng hợp đợc điều trị phẫu thuật từ tuyến trớc Những trờng hợp có vào điều trị tiếp nhng khó ... trạng bệnh nhân sau điều trị Do tiến hành đề tài nhằm hai mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, bệnh học UTGT nguyên phát bệnh viện K từ tháng 01/1995 - 12/2004 Đánh giá k t điều trị phẫu thuật...
 • 99
 • 412
 • 0

nhận xðt đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị của ung thư tuyến mang tai tại bệnh viên k từ năm 2005 đến 2009

nhận xðt đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, và kết quả điều trị của ung thư tuyến mang tai tại bệnh viên k từ năm 2005 đến 2009
... điều trị ung thư tuyến mang tai bệnh viên K từ năm 2005 đến 2009 với hai mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư tuyến mang tai Đánh giá đánh giá k t điều trị ung thư tuyến mang ... khác K t điều trị bệnh có tiến đáng k Vì để bổ sung thêm đánh giá hơn, đầy đủ bệnh ung thư tuyến mang tai, chóng tiến hành nghiên cứu đề tài: Nhận xÐt đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, k t điều ... giá k t điều trị phẫu thuật chung Nhận xét: - K t điều trị tốt (42,6%), trung bình (32,8%), xấu (24,6%) 3.2.2.6 K t phẫu thuật theo k ch thư c u Bảng 3.12 K t phẫu thuật theo k ch thư c u K t...
 • 89
 • 322
 • 2

Kết quả bước đầu nghiên cứu định tính về hành vi dọa tự tử tại huyện Sóc Sơn - Nội pot

Kết quả bước đầu nghiên cứu định tính về hành vi dọa tự tử tại huyện Sóc Sơn - Hà Nội pot
... (sản phẩm hãng Invitrogen) 85 TCNCKH 36 (3) - 2005 Triển vọng ứng dụng điều trị Nhiều công ty dợc phẩm hàng đầu giới đầu t nghiên cứu ứng dụng liệu pháp điều trị gen lâm sàng vi c sử dụng ARNi ... (ức chế) gen thông qua phân tử ARN nhỏ Tạp chí nghiên cứu y học 22, 8 9-9 3, (2003) Tạ Thành Văn Hệ thống chuyển tải gen ứng dụng liệu pháp điều trị gen Tạp chí nghiên cứu y học 24, 107110, (2003) ... siARN đặc hiệu với ngàn gen đích khác Nghiên cứu sản xuất ARNi đặc hiệu với gen đích trải dài genome tế bào đích mà nhà khoa học hớng đến Các chuyên gia nghiên cứu phát triển kỹ thuật đánh giá hiệu...
 • 3
 • 273
 • 0

Kết quả bước đầu nghiên cứu định tính về hành vi dọa tự tử tại huyện Sóc Sơn - Nội doc

Kết quả bước đầu nghiên cứu định tính về hành vi dọa tự tử tại huyện Sóc Sơn - Hà Nội doc
... dẫn tới hành vi tự tử: diễn biến trước xuất hành vi tự tử, thời điểm diễn hành vi tự tử trình điều trị, diễn biến sau điều trị Phân tích kết nghiên cứu Kết nghiên cứu phân tích theo bước đây: ... tuổi) Kết nghiên cứu cho thấy lý doạ tự tử khác nhóm tuổi Lý chủ yếu dẫn tới hành vi doạ tự tử vùng nông thôn chủ yếu từ xung đột gia đình Kết phù hợp với số nghiên cứu hành vi doạ tự tử tiến hành ... trước 75 TCNCYH 29 (3) - 2004 Diễn biến tâm lý trình dẫn đến hành vi doạ tự tử số gợi ý cho vi c phòng chống hành vi doạ tự tử Kết nghiên cứu cho thấy trình dẫn tới hành vi tự tử khác nhóm tuổi:...
 • 7
 • 274
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y nội năm 2014

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y hà nội năm 2014
... Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị siêu âm chẩn đoán ung thư tuyến giáp bệnh viện Đại học Y Nội năm 2014 nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh ung thư tuyến giáp siêu âm Nghiên cứu giá ... nhiều nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng u tuyến giáp nghiên cứu siêu âm, đặc biệt nghiên cứu đánh giá xâm lấn siêu âm Nhằm góp phần làm phong phú thêm giá trị siêu âm chẩn đoán đánh giá xâm lấn ... Giá trị siêu đánh giá T4 có độ nh y = 0%, độ xác = 0% 3.5 Giá trị siêu âm đánh giá di hạch ung thư tuyến giáp 3.5.1 Giá trị siêu âm đánh giá di hạch nhóm trung tâm Bảng 3.13 Giá trị SA đánh giá...
 • 73
 • 647
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y nội năm 2014

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y hà nội năm 2014
... giáp siêu âm Đánh giá giá trị siêu âm xác định xâm lấn lân cận di hạch khu vực ung thư tuyến giáp TỔNG QUAN Sơ lược giải phẫu tuyến giáp TỔNG QUAN Giải phẫu siêu âm tuyến giáp TỔNG QUAN Các ... bướu giáp nhân  Trong nước có nhiều NC LS, CLS bướu giáp nhân NC siêu âm đặc biệt NC đánh giá xâm lấn SA ĐẶT VẤN ĐÊ Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh tổn thư ng khu trú tuyến giáp siêu âm Đánh ... định u nguyên phát T0 Không có chứng u nguyên phát T1 U có kích thư c ≤ 2cm, khu trú tuyến giáp T1a U < 1cm T1b U > 1cm ≤ 2cm T2 U > 2cm ≤ 4cm, khu trú tuyến giáp T3 U > 4cm, khu trú tuyến giáp Hoặc...
 • 38
 • 346
 • 0

NGHIÊN cứu tỷ lệ PHÂN LOẠI BỆNH học của UNG THƯ TUYẾN GIÁP NGUYÊN PHÁT

NGHIÊN cứu tỷ lệ PHÂN LOẠI mô BỆNH học của UNG THƯ TUYẾN GIÁP NGUYÊN PHÁT
... Phân loại tỷ lệ bệnh học UTTG nguyên phát Bảng Phân loại tỷ lệ bệnh học UTTG nguyên phát Phân loại bệnh học Thể nhú - nhú nang Thể nang Thể tủy Thể không biệt hóa TS Số lượng 51 62 Tỷ lệ ... - Chúng xác định bệnh học dựa vào kết bệnh học sau mổ, trường hợp kết bệnh học u giáp lấy kết hạch di ổ chọc di ung thư giáp Bảng 2: Vị trí hạch bệnh nhân UTTG nguyên phát KẾT QUẢ VÀ ... phát xác định sau có kết bệnh học xác sau phẫu thuật bệnh viện K Hà Nội Phương pháp nghiên cứu Phân loại bệnh học dựa theo UICC AJCC sử dụng thực hành lâm sàng nghiên cứu [44,45] - Ung...
 • 2
 • 70
 • 1

Nghiên cứu đối chiếu tế bào, lâm sàng, bệnh học tổn thương tiền ung thư ung thư cổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu đối chiếu tế bào, lâm sàng, mô bệnh học tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương
... là: tả đặc điểm hình thái tỷ lệ tổn thư ng tiền ung thư ung thư cổ tử cung xâm nhập Xác định giá trị chẩn đoán tế bào học, lâm sàng tổn thư ng tiền ung thư ung thư cổ tử cung qua đối chiếu ... biểu vẩy mức độ cao; Tổn thư ng nội biểu vẩy mức độ thấp; Hệ Bethesda ; Tổn thư ng tiền ung thư; Tổn thư ng nghi ngờ cổ tử cung; Ung thư biểu tế bào vảy; Ung thư biểu tuyến; Ung thư cổ ... 83,58% 3.4.2 Đối chiếu tổn thư ng lâm sàng tế bào học 3.4.2.1 Kết tế bào học nhóm đối tượng lâm sàng 3.4.2.2 Đối chiếu tổn thư ng lâm sàng bệnh học Tổn thư ng CIN II CIN III nhiều tổn thư ng nghi...
 • 27
 • 1,235
 • 6

Nghiên cứu cơ sở khoa học thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy đối chiếu kết quả đánh giá chấ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  đối chiếu kết quả đánh giá chấ
... diện cho vùng đê Sông Hồng huyện Gia Lâm 12 II Đánh giá chất lượng nước theo thị sinh học áp dụng thử nghiệm quan trắc lưu vực sông Nhuệ Đáy năm 2009 Trung tâm Quan trắc môi trường thực Khi áp dụng ... Việc áp dụng phương pháp sinh học đánh giá chất lượng nước ngày nhiều nước giới quan tâm áp dụng Tuy nhiên, sử dụng thị sinh vật để quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường nước chưa áp dụng ... .3 I Đánh giá chất lượng nước theo thị sinh học từ chương trình nghiên cứu đánh giá nước .4 Đánh giá chất lượng nước Việt Nam 1.1 sở đánh giá .4 1.2 Kết nghiên cứu ...
 • 16
 • 225
 • 0

đối chiếu kết quả lâm sàng, nội soi, thăm dò chức năng của viêm tai do mũi xoang để rút ra kinh nghiệm chẩn đoán điều trị thích hợp

đối chiếu kết quả lâm sàng, nội soi, thăm dò chức năng của viêm tai do mũi xoang để rút ra kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị thích hợp
... a n cỏc xoang khỏc b viờm gi l viờm a xoang Cỏc xoang mt c chia lm nhúm nh: nhúm xoang trc v nhúm xoang sau + Nhúm xoang trc: xoang hm, xoang sng trc, xoang trỏn võy quanh hc mt, Nhúm xoang ny ... Viờm xoang Trỏi *Mụ hỡnh viờm xoang: Viờm xoang mt bờn Viờm xoang chộo bờn Viờm xoang i xng 2.Nguyờn nhõn: Viờm xoang di ng Viờm xoang nhim khun Viờm xoang nm Viờm xoang hi chng trao ngc ... nng: bao gm cỏc triu chng c nng tai v mi xoang Triu chng c nng tai: - tai - Nghe kộm - au tai - ic - Tc tai - y tai - ểc ỏch tai Triu chng c nng mi xoang Ngt mi Ht hi Nga mi Nhc u Chy...
 • 46
 • 100
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị viêm quanh răng bảo tồn ở người cao tuổi khám điều trị tại bệnh viện đại học y nội từ 10/2011 đến 9/2012

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm quanh răng bảo tồn ở người cao tuổi khám và điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội từ 10/2011 đến 9/2012
... 2 B Y T TRNG I HC Y H NI LNG XUN TUN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG KếT QUả ĐIềU TRị VIÊM QUANH RĂNG BảO TồN NGƯờI CAO TUổI TạI BệNH VIệN TRƯờNG ĐạI HọC Y NộI Chuyờn ngnh: Nha ... cao, nh sõu rng, viờm li, viờm quanh rng, mt rng, t l ny tng dn theo tui Nu sõu rng l nguyờn nhõn hng u g y mt rng ngi tr thỡ nha chu viờm l nguyờn nhõn ch yu g y mt rng ngi cao tui T chc Y ... bnh thy cú m chy ra, rng lung lay nhiu Khỏm thy li viờm mn tớnh, ty quanh rng sõu 4-5mm hoc hn, rng lung lay, li co h c rng, rng di lch Túm li, thi k ny cú y nhng du hiu in hỡnh ca bnh viờm quanh...
 • 93
 • 369
 • 6

đối chiếu kết quả thính lực, nhĩ lượng chụp cắt lớp vi tính với hình ảnh tổn thương trong phẫu thuật để rút kinh nghiệm cho chẩn đoán

đối chiếu kết quả thính lực, nhĩ lượng và chụp cắt lớp vi tính với hình ảnh tổn thương trong phẫu thuật để rút kinh nghiệm cho chẩn đoán
... 3.2 Đối chiếu kết thính lực, nhĩ lượng chụp cắt lớp vi tính với hình ảnh tổn thương phẫu thuật 3.2.1 Tổn thương phẫu thuật 49 3.2.1.1 Kết phẫu thuật ∗ Các hình thái tổn thương xương phẫu thuật ... nhĩ lượng chụp cắt lớp vi tính với hình ảnh tổn thương phẫu thuật để rút kinh nghiệm cho chẩn đoán Chương TỔNG QUAN 1.1 Phôi thai học hệ thống xương Khoảng cuối tuần thứ tư, tế bào mào thần kinh ... Đối chiếu thính lực đồ với tổn thương hệ thống xương phẫu thuật, dựa số PTA ABG − Thông số 2: Đối chiếu hình thái nhĩ đồ với tổn thương hệ thống xương phẫu thuật − Thông số 3: Đối chiếu kết chụp...
 • 92
 • 284
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: số các tổn thương mô bệnh học của ung thư tuyến giáp hay gặp nhất là ung thư tuyến giáp thể nhú 67 6 thể nang 11 6 thể không biệt hóa 10 1 thể tủy 5 5 ít gặp nhất là thể biểu bì 5báo cáo kết quả nghiên cứu và kết quả làm việc tại đài viễn thông hà nội trong thời gian thử việckết quả tính phương sai và độ lệch chuẩn của suất sinh lợi đối với hai tài sản đã chokết quả tuyển sinh đại học y hà nội 2013kết quả về huy động và sử dụng vốn của nhno amp ptnt thanh trìlibe và gỗ thứ cấp libe thứ cấp được hình thành từ lớp tế bào ngoài của tầng phát sinh có 2 loại libe mềm gồm mạch rây tế bào kèm và mô mềm libe cứng gồm sợi libe mô cứng và tế bào đácơ chế tác dụng của insulin tại tế bào cơ và mỡdương phúc chung 2009 quot thay đổi các thông số po2 pco3 hco3 ph máu động mạch trong quá trình lọc máu liên tục tĩnh mạch tĩnh mạch quot luận văn thạc sĩ y học đại học y hà nội hà nộithông báo tuyển sinh sau đại học đại học y hà nộithông báo tuyển sinh cao học đại học y hà nộiđiểm chuẩn đại học y hà nội qua các năm900 tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên y2 của trường đại học y hà nội năm 2011nghiên cứu bệnh héo vàng fusarium oxysporum hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng gia lâm hà nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnhluận văn ung thư tuyến giáp dịch tễ học – chẩn đoán – điều trị 06trường đại học y hà nội bao cao thuc tap nha thuoc duoc danh gia caoQuyết định 2029 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1 2000 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 22 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện BiênQuyết định 5012 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 3752 QĐ-BCT năm 2016 Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Xăng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhTuan 2Quyết định 5135 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân, thành phố Hà NộiQuyết định 5122 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Trì, thành phố Hà NộiQuyết định 5119 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Ba Đình, thành phố Hà NộiQuyết định 5125 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiQuyết định 5137 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Lâm, thành phố Hà NộiQuyết định 1218 QĐ-UBND năm 2016 thành lập Đoàn Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2185 QĐ-UBND năm 2016 Quy định công khai thông tin liên quan đến việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2222 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú YênQuyết định 3438 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể 5 năm (2016-2021) của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 2273 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hànhQuyết định 2964 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 2220 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Phú YênQuyết định 2176 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 805 QĐ-SYT năm 2016 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế Hà GiangQuyết định 1073 QĐ-UBND-HC năm 2016 về Nội quy làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp