NHậN xét kết QUả điều TRị u PHì đại TUYếN TIềN LIệT BằNG PHƯƠNG PHáP SIÊU âm hội tụ CƯờNG độ CAO (HIFU) tại BệNH VIệN đại học y hà nội năm 2014

Báo cáo y học: "NHậN XéT KếT QUả ĐIềU TRị GẫY Hở HAI XươNG CẳNG cHâN BằNG KHUNG CọC éP REN NGượC CHIềU CảI BIêN TạI BệNH VIệN TIềN GIANG" doc

Báo cáo y học:
... điều trị g y hở xương cẳng chân Bệnh viện Việt Đức Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II 2005 Lê Thái Long Kết bước đầu điều trị g y hở 1/3 hai xương cố định tự chế Luận văn Thạc sĩ Y học ... cổ chân điều trị g y đầu xương ch y KếT LUậN Với nhiều cách lắp ghép linh hoạt, CERNC cải biên đáp ứng tốt cho cố định vị trí g y khác 1/3 giữa, đầu xương, g y tầng Khung có độ vững tốt, điều ... trí g y không ảnh hưởng đến tầm vận động khớp * Từ khóa: g y hở xương cẳng chân; Cọc ép ren ngược chiều cải biên Evaluation of the treatment results of opened fractures of tibia and fibula by modified...
 • 22
 • 283
 • 0

nhận xét kết quả điều trị mất răng loại kennedy i, ii bằng hàm khung có thiết kế móc dây uốn

nhận xét kết quả điều trị mất răng loại kennedy i, ii bằng hàm khung có thiết kế móc dây uốn
... chưa đề tài nghiên cứu đánh giá hiệu hàm khung thiết kế móc dây uốn điều trị loại Kennedy I, II Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài Nhận xét kết điều trị loại Kennedy I, II hàm khung thiết ... thiết kế móc dây uốn với mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân loại Kennedy I, II Đánh giá kết điều trị hàm khung thiết kế móc dây uốn bệnh nhân loại Kennedy I, II CHƯƠNG ... nhân làm hai hàm khung: Loại tốt: hai hàm khung xếp loại tốt Loại khá: hàm khung xếp loại Loại trung bình: hàm khung xếp loại trung bình Loại kém: hàm khung xếp loại 2.3.5.2 Đánh giá kết sau bệnh...
 • 77
 • 334
 • 0

Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi thận có kích thước ≥ 2cm bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy modulith SLX f2

Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi thận có kích thước ≥ 2cm bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy modulith SLX f2
... phương pháp tán sỏi thể máy Modulith SLX F2 Với mục tiêu: Nghiên cứu kết điều trị sỏi thận kích thước 2cm phương pháp tán sỏi thể máy Modulith SLX F2 Đánh giá số yếu tố liên quan tới kết điều ... > 2cm Để góp phần đánh giá hiệu điều trị sỏi thận lớn phương pháp tán sỏi thể nhằm mở rộng định điều trị, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu kết điều trị sỏi thận kích thước 2cm phương ... 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Mô hình nghiên cứu Nghiên cứu tiền cứu can thiệp không đối chứng 2.2.2 Phương tiện nghiên cứu Hình 2.1: Máy tán sỏi Modulith SLX F2 Máy tán sỏi thể MODULITH SLX...
 • 135
 • 3,042
 • 8

Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản đoạn 13 dưới bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy xung hơi lithoclast

Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản đoạn 13 dưới bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy xung hơi lithoclast
... trạng niệu quản BN Tỷ lệ (%) Phù nề niêm mạc niệu quản Polyp niệu quản Xơ, hẹp niệu quản sau mổ sỏi niệu quản Gấp khúc niệu quản Niệu quản đôi Niệu quản bình thường Tổng số 3.3.3 Thời gian tán sỏi ... sau: Đánh giá kết điều trị sỏi niệu quản đoạn ph ơng pháp tán sỏi nội soi ng ợc i òng trờn mỏy xung Lithoclast Nghiờn cứu tìm hiểu yếu tố liên quan đến kết điều trị sỏi niệu quản đoạn i ph ơng pháp ... thấy lỗ niệu quản Hẹp lỗ niệu quản Phù nề niệu quản dạng polyp niệu quản Hẹp niệu quản Gấp khúc niệu quản Tổng số 3.3.2 Tình trạng niệu quản Bảng Tình trạng niệu quản nhận định qua nội soi Tình...
 • 59
 • 294
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu kết quả điều trị sỏi thận có kích thước ≥ 2cm bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy modulith slx f2

tóm tắt luận án nghiên cứu kết quả điều trị sỏi thận có kích thước ≥ 2cm bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy modulith slx f2
... 2 Nghiên cứu kết điều trị sỏi thận kích thước 2cm phương pháp tán sỏi thể máy Modulith SLX F2 Đánh giá số yếu tố liên quan tới kết điều trị Đóng góp luận án - Góp phần nghiên cứu định ... = 0,6501 So sánh T1/2 trước sau tán cho thấy: khác biệt trước sau tán với p < 0,01 KẾT LUẬN Kết điều trị sỏi thận kích thước cm phương pháp tán sỏi thể máy Modulith SLX F2 28 168 BN ... sau tán với p = 0,0122 p = 0,041 KIẾN NGHỊ + Tán sỏi thể phương pháp điều trị sỏi thận xâm lấn, an toàn, điều trị sỏi thận kích thước > 2cm nên hạn chế với sỏi: sỏi bể thận đơn thuần, kích thước...
 • 30
 • 583
 • 2

đánh giá kết quả điều trị gãy hở hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh nội tủy có chốt tại bệnh viện xanh pôn

đánh giá kết quả điều trị gãy hở hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh nội tủy có chốt tại bệnh viện xanh pôn
... Đánh giá kết điều trị gãy hở hai xương cẳng chân phương pháp đóng đinh nội tuỷ chốt bệnh viện Xanh Pôn ’ với hai mục tiêu sau: Mô tả thương tổn giải phẫu, phân loại chẩn đoán gãy hở hai xương ... hở hai xương cẳng chân Đánh giá kết điều trị gãy hở hai xương cẳng chân phương pháp đóng đinh nội tuỷ chốt bệnh viện Xanh Pôn 3 Chương 1: Tổng quan 1.1 Đặc điểm giải phẫu cẳng chân liên quan ... 2 Bệnh viện Xanh Pôn bắt đầu áp dụng phương pháp kết xương đinh nội tủy chốt điều trị gãy hở hai xương cẳng chân từ năm 2005 Để góp phần nhận xét nêu...
 • 80
 • 283
 • 2

Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi niệu quản 1-3 dưới bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy HK-ESWL-V

Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi niệu quản 1-3 dưới bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy HK-ESWL-V
... em sỏi niệu quản (76 niệu quản) có 14 sỏi niệu quản trên, 13 sỏi niệu quản 44 sỏi niệu quản dưới, với kích thước sỏi trung bình 12,6 mm (4 – 17,8 mm) Theo dõi kết sau tháng thấy tỷ lệ hết sỏi ... giá kết điều trị sỏi niệu quản 1/3 phương pháp tán sỏi thể Tìm hiểu sè yếu tố liên quan đến kết điều trị phương pháp 3 Chương Tổng quan 1.1 Giải phẫu sinh lý niệu quản 1.1.1 Giải phẫu niệu quản ... trường hợp thất bại phải chuyển phương pháp điều trị khác Từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu kết điều trị sỏi niệu quản 1/3 phương pháp tán sỏi thể máy HK-ESWL-V Bệnh viện Việt Nam-...
 • 91
 • 1,148
 • 3

Nhận xét kết quả bước đầu ứng dụng cai thở máy sớm bằng phương pháp hỗ trợ áp lực tự động ở bệnh nhân đợt cấp COPD

Nhận xét kết quả bước đầu ứng dụng cai thở máy sớm bằng phương pháp hỗ trợ áp lực tự động ở bệnh nhân đợt cấp COPD
... hỗ trợ áp lực tự động, phơng thức SmartCaređ/PS bệnh nhân đợt cấp COPD thở máy xâm nhập Bớc đầu nhận xét ý nghĩa số số dự đoán kết CTM theo phơng pháp hỗ trợ áp lực tự động bệnh nhân đợt cấp ... đại học y H Nội DNG VNG TRUNG NHậN XéT KếT QUả BƯớC ĐầU ứNG DụNG CAI THở MáY SớM BằNG PHƯƠNG PHáP Hỗ TRợ áP LựC Tự ĐộNG BệNH NHÂN ĐợT CấP COPD Chuyên ngnh : hồi sức cấp cứu M số : 60.72.31 luận ... nhịp thở tự nhiên bệnh nhân với mức hỗ trợ áp lực thích hợp dựa thông số: + Tần số thở tự nhiên ( f ): số lần tự thở bệnh nhân phút ( máy thở EvitaXL tự động đo f ) + Thể tích khí lu thông tự thở...
 • 103
 • 473
 • 1

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín dupuytren ở người lớn bằng phương pháp kết xương bên trong tại bệnh viện việt tiệp hải phòng

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín dupuytren ở người lớn bằng phương pháp kết xương bên trong tại bệnh viện việt tiệp hải phòng
... thng dõy chng bờn trong, dõy chng bờn ngoi, dõy chng chy mỏc di, mng gian ct 1.3 Phõn loi góy kớn Dupuytren Tựy theo v trớ góy xng mỏc, Merle d Aubigne phõn loi [10]: + Góy Dupuytren cao: xng ... Tng Nhn xột: Chỳng tụi thy thy góy Dupuytren ch yu tai nn giao thụng chim 58,06% (18/31 trng hp) Trong ú, góy chõn trỏi l ph bin chim 63,15% (12/19 trng hp) Góy Dupuytren tai nn lao ng v tai nn ... xng mỏc (n=31) Tn thng Loi gó Dupuytren thp (n=10) Dupuytren cao (n=21) Tng Góy mt cỏ Khụng góy mt cỏ Góy mt cỏ sau 18 25(80,65%) 6(19,35%) 3(9,67%) Nhn xột: Góy Dupuytren thp l góy xng mỏc mt...
 • 71
 • 918
 • 8

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y nội năm 2014

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y hà nội năm 2014
... Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị siêu âm chẩn đoán ung thư tuyến giáp bệnh viện Đại học Y Nội năm 2014 nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh ung thư tuyến giáp siêu âm Nghiên cứu giá ... nhiều nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng u tuyến giáp nghiên cứu siêu âm, đặc biệt nghiên cứu đánh giá xâm lấn siêu âm Nhằm góp phần làm phong phú thêm giá trị siêu âm chẩn đoán đánh giá xâm lấn ... Giá trị siêu đánh giá T4 có độ nh y = 0%, độ xác = 0% 3.5 Giá trị siêu âm đánh giá di hạch ung thư tuyến giáp 3.5.1 Giá trị siêu âm đánh giá di hạch nhóm trung tâm Bảng 3.13 Giá trị SA đánh giá...
 • 73
 • 667
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y nội năm 2014

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y hà nội năm 2014
... giáp siêu âm Đánh giá giá trị siêu âm xác định xâm lấn lân cận di hạch khu vực ung thư tuyến giáp TỔNG QUAN Sơ lược giải phẫu tuyến giáp TỔNG QUAN Giải phẫu siêu âm tuyến giáp TỔNG QUAN Các ... bướu giáp nhân  Trong nước có nhiều NC LS, CLS bướu giáp nhân NC siêu âm đặc biệt NC đánh giá xâm lấn SA ĐẶT VẤN ĐÊ Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh tổn thư ng khu trú tuyến giáp siêu âm Đánh ... định u nguyên phát T0 Không có chứng u nguyên phát T1 U có kích thư c ≤ 2cm, khu trú tuyến giáp T1a U < 1cm T1b U > 1cm ≤ 2cm T2 U > 2cm ≤ 4cm, khu trú tuyến giáp T3 U > 4cm, khu trú tuyến giáp Hoặc...
 • 38
 • 366
 • 0

nhận xét về kết quả điều trị u nang buồng trứng bằng phẫu thuật nội soi tại bv trường đại học y nội năm 2011

nhận xét về kết quả điều trị u nang buồng trứng bằng phẫu thuật nội soi tại bv trường đại học y hà nội năm 2011
... dục đào tạo y tế trờng đại học y nội Nguyễn văn tuấn NHậN XéT Về KếT QUả ĐI U TRị U NANG BUồNG TRứNG BằNG PH U THUậT NộI SOI TạI BệNH VIệN TRƯờNG ĐạI HọC Y NộI NĂM 2011 Chuyờn ngnh: Ph ... Kt qu gii phu bnh Kt qu gii phu bnh U nang bỡ U nang nc Nang LNMTC U nang nhy Nang n gin bung trng Nang bc noón nc VTC Nang hong th Nang nc cnh VTC Ung th Mụ liờn kt bung trng U x t cung Nang ... Nhn xột: 3.3 Kờt qua phu thut 3.3.1 T l PTNS u nang bung trng trờn tng s phu thut u nang bung trng Bng 3.12: T l PTNS u nang bung trng Cỏc loi phu thut u bung trng PTNS Phu thut m bng Tng s S...
 • 46
 • 307
 • 2

NHẬN xét kết QUẢ điều TRỊ 22 BỆNH NHÂN u NANG BUỒNG TRỨNG BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI một lỗ QUA ĐƯỜNG rốn

NHẬN xét kết QUẢ điều TRỊ 22 BỆNH NHÂN u NANG BUỒNG TRỨNG BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI một lỗ QUA ĐƯỜNG rốn
... bằng ph u thuật nội soi lỗ qua rốn, có đặc điểm nh bảng Bảng 1: Đặc điểm bệnh nhân u nang buồng trứng Đặc điểm bệnh nhân Trung bình: 43 Tuổi (Trẻ nhất: 19; lớn nhất: 66) Vị trí u nang Buồng trứng ... đặt lỗ vào ph u thuật nội soi lỗ TàI LI U THAM KHảO Bùi Mạnh Côn, Lê Quang Nghĩa, Lơng Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Liêm cộng (2011) Kết bớc đ u ph u thuật nội soi lỗ vào ổ bụng Tập San Y học- Bệnh ... thuật nội soi lỗ đảm bảo an toàn hi u đi u trị u nang buồng trứng lành tính Không xảy tai biến mổ, thành công ph u thuật đạt tỷ lệ cao (100%), trờng hợp 21 đặt thêm lỗ troca chuyển mổ mở Bệnh nhân...
 • 3
 • 215
 • 0

Nhận xét kết quả điều trị viêm thanh quản do ASPERGILLUS bằng itraconazol tại viện Tai mũi họng trung ương pdf

Nhận xét kết quả điều trị viêm thanh quản do ASPERGILLUS bằng itraconazol tại viện Tai mũi họng trung ương pdf
... đoán điều trị viêm quản nấm trung tâm tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh, luận án chuyên khoa II, chuyên ngành tai mũi họng, Tr 166 Lơng Thị Minh Hơng (1999), Nấm quản (Báo cáo 50 trờng hợp nấm quản ... sau điều trị VTQ nấm, sau 2-6 tháng theo dõi phát ung th quản Vì vấn đề cần đợc nghiên cứu sâu để xác định 105 TCNCYH 26 (6) - 2003 Về điều trị Việc điều trị gồm phần: điều trị chỗ điều trị toàn ... dụng nhiễm Aspergillus, dùng theo đờng uống thuận lợi bệnh nhân điều trị ngoại trú Le Beau [8] điều trị Itraconazol cho 16 trờng hợp nhiễm Aspergillus cho kết tốt Với liều điều trị trung bình...
 • 8
 • 364
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tuyển sinh đại học y hà nội năm 2014đề thi đại học y hà nội năm 2014tuyển sinh trường đại học y hà nội năm 2014chỉ tiêu trường đại học y hà nội năm 2014trường đại học y hà nội năm 2014nhận xét kết quả điều trị hạ thân nhiệt ở trẻ emtuyển sinh đại học mở hà nội năm 2014những điều cần biết về đại học y hà nộituyển sinh viện đại học mở hà nội năm 2014tuyển sinh đại học luật hà nội năm 2014tuyển sinh đại học dược hà nội năm 2014nhận xét đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị u nguyên bào võng mạc tại bệnh viện knghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ siop 2001 tại bệnh viện nhi trung ươngkết quả điều trị unghiên cứu đặc điểm lâm sàng nguyên nhân và kết quả điều trị chấn thương mũi xoang tại huếĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ