DỊCH tễ học, NGUYÊN NHÂN và đặc điểm BỆNH học u mô đệm ĐƯỜNG TIÊU hóa

DỊCH tễ học, NGUYÊN NHÂN đặc điểm BỆNH học u đệm ĐƯỜNG TIÊU hóa

DỊCH tễ học, NGUYÊN NHÂN và đặc điểm BỆNH học u mô đệm ĐƯỜNG TIÊU hóa
... dịch tễ học, nguyên nhân bệnh sinh u đệm đường ti u hóa Đặc điểm bệnh học, đi u trị tiến đi u trị u đệm đường ti u hóa I DỊCH TỄ HỌC VÀ NGUYÊN NHÂN 1.1 Dịch tễ học U đệm đường ti u hóa ... hạch u đệm đường ti u hóa gặp [30],[31] 2.1.3 Vị trí gặp u đệm đường ti u hóa U đệm đường ti u hóa xuất ống ti u hóa, từ thực quản đến trực tràng Ngoài ra, bệnh gặp quan ống ti u hóa ... chuyên ngành cận lâm sàng như: chẩn đoán hình ảnh, giải ph u bệnh Chính vậy, thực chuyên đề Dịch tễ học, nguyên nhân, đặc điểm bệnh học bệnh u đệm đường ti u hóa với mục ti u: Đặc điểm dịch...
 • 83
 • 141
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh, hóa miễn dịch có giá trị trong chẩn đoán tiên lượng u đệm đường tiêu hóa

Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh, hóa mô miễn dịch có giá trị trong chẩn đoán và tiên lượng u mô đệm đường tiêu hóa
... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGÔ QUỐC ĐẠT NGHIÊN C U ĐẶC ĐIỂM GIẢI PH U BỆNH, HÓA MÔ MIỄN DỊCH CÓ GIÁ TRỊ TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯNG U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG ... trung đường ti u hóa chứng si u c u trúc biệt hóa từ trơn thật [34], [65] Năm 1983, Mazur Clark đưa thuật ngữ UMĐĐTH để tả u nguồn gốc bi u đường ti u hóa thi u đặc điểm HMMD u TB ... Tri u chứng lâm sàng UMĐĐTH không đặc hi u, tùy thuộc vào kích thước, vò trí u UMĐĐTH đường ti u hóa khuynh hướng gây tri u chứng tắc nghẽn, chèn ép xuất huyết ti u hóa Còn đường ti u hóa...
 • 159
 • 132
 • 1

Đánh giá kết quả điều trị hoá chất kết hợp điều trị đích trong u lympho ác tính không hodgkin tế bào b lớn, phổi, vú u đệm đường tiêu hoá

Đánh giá kết quả điều trị hoá chất kết hợp điều trị đích trong u lympho ác tính không hodgkin tế bào b lớn, phổi, vú và u mô đệm đường tiêu hoá
... nằm b mặt tế < /b> b o < /b> tiềnlympho B (pre -B lympho)< /b> , tế < /b> b o < /b> Lympho < /b> B trởng thành Kháng nguyên bi u < /b> 90% tế < /b> b o < /b> lympho < /b> B m u < /b> b nh nhân ULAKH [9], nhng không < /b> bi u < /b> tế < /b> b o < /b> m u < /b> gốc, tế < /b> b o < /b> lympho < /b> B (pro -B lympho)< /b> , ... +HC +TAM Đi u < /b> trị < /b> hoá < /b> chất < /b> trớc đây: Cha đi u < /b> < /b> trị < /b> Đi u < /b> trị < /b> hoá < /b> chất < /b> b trợ Đi u < /b> trị < /b> hoá < /b> chất < /b> b trợ + sau đi u < /b> < /b> trị < /b> hoá < /b> chất < /b> cho di Đi u < /b> trị < /b> hoá < /b> chất < /b> cho di 10 Phác đồ hoá < /b> chất < /b> b trợ: AC ... khác: CA15-3: IV Đi U < /b> TRị,< /b> đánh < /b> giá < /b> kết < /b> theo dõi: A- Đi u < /b> trị < /b> hoá < /b> chất:< /b> 1.Ngày b t đ u < /b> đi u < /b> < /b> trị < /b> Phác đồ hoá < /b> chất:< /b> Thuốc, li u,< /b> chu kỳ: Số đợt: Ngày kết < /b> thúc đi u < /b> < /b> trị:< /b> B Đi u < /b> trị < /b> nội tiết kèm...
 • 151
 • 298
 • 1

BỆNH học hóa MIỄN DỊCH BỆNH u đệm ĐƯỜNG TIÊU hóa

MÔ BỆNH học và hóa mô MIỄN DỊCH BỆNH u mô đệm ĐƯỜNG TIÊU hóa
... ti u hóa Hóa miễn dịch vai trò chẩn đoán u đệm đường ti u hóa DỊCH TỄ HỌC VÀ NGUYÊN NHÂN 1.1 Dịch tễ học U đệm đường ti u hóa (GIST) sarcoma mềm đường ti u hoá Đây loại u trung ... đi u trị tiên lượng bệnh Chính vai trò quan trọng xét nghiệm này, thực chuyên đề bệnh học hóa miễn dịch bệnh u đệm đường ti u hóa với mục ti u: Chẩn đoán bệnh học u đệm đường ti u ... VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ HÙNG KIÊN MÔ BỆNH HỌC VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH BỆNH U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TI U HÓA Cán hướng dẫn: PGS.TS Lê Trung Thọ Cho đề tài: “Nghiên c u hi u đi u trị bệnh...
 • 39
 • 167
 • 0

U ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA DƯỚI GÓC NHÌN SINH HỌC PHÂN TỬ docx

U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA DƯỚI GÓC NHÌN SINH HỌC PHÂN TỬ docx
... source not found.) H u hết u có bi u KIT, thụ thể tyrosine kinase mã hóa gen KIT Ít 5% u bi u CD34 KIT(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) , trường hợp thuộc ... chế sinh học phân tử phức tạp khác chưa hi u biết rõ.(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.-Error! Reference source not found.) ... Reference source not found.) Tiên lượng lâm sàng u đệm liên quan với loại đột biến KIT PDGFRA Những nghiên c u với số lượng m u lớn cho thấy u đệm với đột biến KIT exon 11 đáp ứng tốt với hóa...
 • 9
 • 344
 • 1

Nghiên cứu chẩn đoán điều trị bướu đệm đường tiêu hóa

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bướu mô đệm đường tiêu hóa
... GIỚI THIỆU LUẬN ÁN Đặt vấn đề Bướu đệm đường tiêu hóa (BMĐĐTH) loại bướu xuất phát từ trung đường tiêu hóa từ mềm ổ bụng Thuật ngữ bướu đệm đường tiêu hóa (GastroIntestinal Stromal ... Điều trị phẫu thuật bướu đệm đường tiêu hóa Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh” Tạp chí Ung thư học Việt Nam, số 4, tr 703 – 713 2- Diệp Bảo Tuấn cộng (2013), Điều trị bướu đệm đường tiêu ... bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh có đủ khả để chẩn đoán điều trị hiệu bệnh lý gặp Với phương tiện lợi kể trên, kết chẩn đoán điều trị bướu đệm đường tiêu hóa bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí...
 • 28
 • 246
 • 1

Nghiên cứu chuẩn đoán điều trị bướu đệm đường tiêu hóa

Nghiên cứu chuẩn đoán và điều trị bướu mô đệm đường tiêu hóa
... Sơ đồ 2.1: Quy trình nghiên cứu bướu đệm đường tiêu hóa bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh 46 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ điều trị bướu đệm đường tiêu hóa bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh ... .58 ĐẶT VẤN ĐỀ Bướu đệm đường tiêu hóa (BMĐĐTH) bướu xuất phát từ trung đường tiêu hóa từ mềm ổ bụng [72] Thuật ngữ bướu đệm đường tiêu hóa (GastroIntestinal Stromal ... đường tiêu hóa 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1- Khảo sát yếu tố liên quan đến chẩn đoán bướu đệm đường tiêu hóa bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh 2- Đánh giá yếu tố liên quan đến điều...
 • 184
 • 130
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn tại một số xã thuộc huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên sử dụng thuốc mebendazol điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn tại một số xã thuộc huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên và sử dụng thuốc mebendazol điều trị
... đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn đường tiêu hoá lợn số huyện Nhai, tỉnh Thái nguyên sử dụng thuốc Mebendazol điều trị 2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định loài giun tròn đường tiêu hóa lợn ... 2.3.4.3 Sử dụng thuốc Mebendazol phòng trị bệnh giun tròn đường tiêu hóa lợn - Hiệu lực thuốc Mebendazol điều trị bệnh giun tròn đường tiêu hóa lợn - Độ an toàn thuốc Mebendazol điều trị bệnh giun tròn ... - Thuốc Mebendazol điều trị bệnh giun tròn 2.3.4 Nội dung nghiên cứu 2.3.4.1 Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn huyện Nhai - Thành phần loài giun tròn sinh đường tiêu hóa lợn xã...
 • 81
 • 502
 • 0

Ảnh hưởng của tình trạng đô la hoá đối với nền kinh tế VN, nguyên nhân Giải pháp khắc phục.

Ảnh hưởng của tình trạng đô la hoá đối với nền kinh tế VN, nguyên nhân và Giải pháp khắc phục.
... lý luận chung đô la hoá ảnh hởng kinh tế Lý luận chung đô la hoá 1.1 Khái niệm đô la hoá ảnh hởng đô la hoá kinh tế 10 chơng 2: thực trạng đô la hoá Việt Nam Đôi nét khái ... - KếT LUậN Đối chiếu với mục đích nghiên cứu nhằm làm rõ tình trạng đô la hoá Việt Nam từ năm 80 đến đề tài "ảnh hởng tình trạng đô la hoá kinh tế Việt Nam, nguyên nhân giải pháp khắc phục" đạt ... trình đô la hoá Việt Nam từ năm 80 đến 16 Hình thức đô la hoá Việt Nam 18 Tác động đô la hoá kinh tế Việt Nam 30 chơng 3: giải pháp nhằm khắc phục tình trạng đô la hoá...
 • 43
 • 404
 • 3

Những quan niệm cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đặc điểm, nội dung của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Những quan niệm cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc điểm, nội dung của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... HIỆN ĐẠI HOA N Ư Ớ C TA HIỆN NAY 3.1 bôi cảnh triển khai nghiệp công nghiệp hoa, đại hoa nước ta 8 3.2 đặc điểm cửa trình công nghiệp hoa, đại hoa nước ta — 13 3.3 nội dung công nghiệp hoa, đại ... đánh giá trình công nghiệp hoa nước ta trước đây, đồng thời đưa đặc điểm nội dung trình công nghiệp hoa, đại hoa điều kiện ỏ nước ta 6 B NỘI DUNG Chương Ì CÁC QUAN NIỆM KHÁC NHAU VE CÔNG NGHIỆP ... cần thực hiện, thứ hai, nội dung trình bày, quan niệm gần đồng trình công nghiệp hoa với trình phát triển công nghiệp Thứ ba, quan niệm tính lịch sử trình công nghiệp hoa Chính vậy, quan niệm sử...
 • 124
 • 574
 • 0

Tài liệu MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI SỨUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM THUỘC TỈNH BẮC CẠN pptx

Tài liệu MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI SỨUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM THUỘC TỈNH BẮC CẠN pptx
... chống suy dinh dưỡng trẻ em tuổi Bắc Kạn, vùng nông thôn, để làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống cấp 2/ Cần tiếp tục nghiên cứu, phân tích sâu nguyên nhân yếu tố liên quan tới suy dinh dưỡng trẻ em ... xã Bắc Kạn xã nông thôn thuộc Bắc Kạn, nhằm mục tiêu sau: “Mô tả bước đầu phân tích số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tuổi phường thuộc thị xã Bắc Kạn xã nông thôn vào ... n1=n2: cỡ mẫu trẻ < tuổi phường thị xã P1, P2: Thăm dò tính P1=0,27; P2=0,44 =5% =10% Z2=10 ,5 Tính n1=n2= 153 trẻ Các số nghiên cứu Mô tả yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng trẻ Kiến thức...
 • 6
 • 509
 • 2

Tràn Dịch Màng Bụng: Nguyên Nhân Xét Nghiệm Dịch Màng Bụng ppsx

Tràn Dịch Màng Bụng: Nguyên Nhân và Xét Nghiệm Dịch Màng Bụng ppsx
... +Tràn dịch màng bụng dịch dưỡng trấp (chylous ascites) +Tràn dịch màng bụng viêm tuỵ (pancreatic ascites) +Tràn dịch màng bụng (bile ascites) +Tràn dịch màng bụng thận (nephrogenic ascites) +Tràn ... (nephrogenic ascites) +Tràn dịch màng bụng nước tiểu (urine ascite) +Tràn dịch màng bụng bệnh lý u buồng trứng Tràn dịch màng bụng dịch dưỡng trấp (chylous ascites) Tràn dịch màng bụng nước tiểu (urine ... peritonitis) Dịch bụng khu trú thành khoang (loculated ascites) đẩy ruột phía sau II- Xét nghiệm dịch màng bụng Ở bệnh nhân phát cổ trướng chưa rõ nguyên nhân, dịch màng bụng cần gửi xét nghiệm đếm...
 • 11
 • 987
 • 6

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giống chó bản địa hmông cộc đuôi đặc điểm bệnhbệnh viêm ruột tiêu chảy

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giống chó bản địa hmông cộc đuôi và đặc điểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy
... loài chó 14 2.5 Ch tiêu sinh lý, sinh hóa máu c a loài chó 16 2.6 ð c ñi m h tiêu hóa c a loài chó 18 2.7 B nh Viêm ru t tiêu ch y 20 2.7.1 B nh lí b nh viêm ru t tiêu ch y 20 2.7.2 H u qu c a viêm ... ñư ng tiêu hóa c a chó Khi chó m c b nh viêm ru t tiêu ch y thư ng xu t hi n hi n tư ng lo n khu n Barry A.P Levett P.N, (2002) nghiên c u viêm ru t tiêu ch y chó, cho th y: b nh viêm ru t tiêu ... n gi ng chó H’mông c c ñuôi; - Ch tiêu sinh lâm sàng ( thân nhi t, hô h p, tim m ch) gi ng chó H’mông c c ñuôi; - M t s ch tiêu sinh lý, sinh hóa máu gi ng chó H’mông c c ñuôi 3.3.2 Nghiên...
 • 102
 • 652
 • 1

nguyên nhân cơ chế bệnh sinh theo y học cổ truyền

nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh theo y học cổ truyền
... không theo quy luật, trình bị bệnh dài ngắn khác ( từ vài tháng đến vài năm) Chững tương đương với hội chứng mãn kinh y học đại NGUYấN NHÂN VÀ CƠ CHẾ BỆNH SINH THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN Sự phát sinh ... trị theo Y học cổ truyền Y học cổ truyền điều chỉnh cân toàn thể làm lưu thông huyết mạch vùng bụng dưới, lập lại cân âm dương tạng phủ toàn thể Dùng thuốc Y học cổ truyền tuỳ theo biểu thể bệnh, ... người có chứng trạng cần phải điều trị [69] 1.2.2 Bệnh nguyên bệnh sinh [20], [21], [22], [68], [69] Y học cổ truyền cho rằng, gốc bệnh từ thận suy, âm dương thận không điều hoà, chức hai mạch xung...
 • 12
 • 283
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên nhân và đặc điểmnguyên nhân và cách chữa bệnh gan nhiễm mỡtế tư nhân và đặc điểm của kinh tế tư nhâncác nguyên tắc và đặc điểm của tqmnhững đặc trưng nhân khẩu xã hội của các nhân và đặc điểm của hộ gia đình ảnh hưởng tới sự phân công hợp tác lao động giớinguyên lí và đặc điểm của hàn ma sátnguyên nhân từ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em vi phạm pháp luậtnguyên nhân và cách trị bệnh xương khớpnguyên nhân và cách chữa bệnh ngủ ngáynguyên nhân và cách phòng bệnh sốt xuất huyếtnguyên nhân và triệu chứng bệnh sốt xuất huyếtnguyên nhân và cách phòng bệnh đau mắt đỏnguyên nhân và triệu chứng bệnh huyết áp thấpnguyên nhân và cách phòng bệnh cong vẹo cột sốngnguyên nhân và cách chữa bệnh chuột rútSHA16-TT Phuong an TPChoi 2016SHA18-Quy che ung cu, de cu HDQT va BKS-finalSHA19-Quy che bau cu HDQT-BKS01. Thu moi hop DHCD SHA.2015 moiBao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2014 CBTT20140122 DXG BAO CAO TINH HINH QTCT NAM 201320130128 DXG Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2012Dieu le VON 1 062 cbttdieu le cong ty 2012file 2016 1 CT QC the lefile 2016 2 TT tong hopKhung vien 4 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 6 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 7 - thuthuatphanmem.vn7 To trinh phan phoi loi nhuan nam 2016 v phan phoi loi nhuan nam 2016 vlua chon kiem toan 2017SHA Bao cao BKS 2017giao dich cua luong tri thin cbtt 25.04.2017bckq giao dich cp cua cdnb luong tri thin 01.03.2017bckq giao dich cp cua ptgd bui ngoc duc 17.02Giay CNDKKD lan thu 17 da ky