VAI TRÒ của THUỐC KHÁNG kết tập TIỂU cầu ở BỆNH NHÂN bị BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI dưới

đánh giá vai trò của thuốc kháng kết tập tiểu cầu ticagrelor trong điều trị tai biến nhồi máu não giai đoạn cấp

đánh giá vai trò của thuốc kháng kết tập tiểu cầu ticagrelor trong điều trị tai biến nhồi máu não giai đoạn cấp
... H NI ****************** NGUYN THANH HềA ĐáNH GIá VAI TRò CủA THUốC KHáNG KếT TậP TIểU CầU TICAGRELOR TRONG ĐIềU TRị TAI BIếN NHồI MáU NãO GIAI ĐOạN CấP Chuyờn ngnh: Ni khoa Mó s: CNG LUN VN THC ... KHáNG KếT TậP TIểU CầU TICAGRELOR TRONG ĐIềU TRị TAI BIếN NHồI MáU NãO GIAI ĐOạN CấP CNG LUN VN THC S Y HC H NI 2014 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ****************** NGUYN THANH HềA ĐáNH ... TBMMN: Tai bin mch mỏu nóo TC: Tiu cu TCYTTG: T chc y t th gii TIA: Nhi mỏu nóo thoỏng qua B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ****************** NGUYN THANH HềA ĐáNH GIá VAI TRò CủA THUốC KHáNG...
 • 48
 • 925
 • 4

Thuốc kháng kết tập tiểu cầu trong can thiệp động mạch vành antiplatelet therapy in percutaneous coronary interventions

Thuốc kháng kết tập tiểu cầu trong can thiệp động mạch vành  antiplatelet therapy in percutaneous coronary interventions
... guideline p 36 KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU TRONG PCI Cách tính điểm nguy chảy máu Nguồn: ESC Guidelines for ACS without ST Elevation 2011 KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU TRONG PCI A KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU ĐƢỜNG ... liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu kép trước PCI, có đặt stent (đặc biệt stent thuốc: DES) Nguồn 2011 ACCF/AHA/SCAI-PCI guideline p 36 KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU TRONG PCI A KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU ĐƢỜNG ... patent coronary artery), ức chế kết tập tiểu cầu < 50%  liều trì Clopidogrel 150mg/ngày Nguồn 2011 ACCF/AHA/SCAI-PCI guideline p 36 KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU TRONG PCI A KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU ĐƢỜNG...
 • 45
 • 130
 • 0

TỶ lệ KHÔNG đáp ỨNG với điều TRỊ THUỐC CHỐNG kết tập TIỂU cầu TRÊN BỆNH NHÂN được CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA

TỶ lệ KHÔNG đáp ỨNG với điều TRỊ THUỐC CHỐNG kết tập TIỂU cầu TRÊN BỆNH NHÂN được CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA
... liều để ngăn ngừa biến cố xảy ra[4] KẾT LUẬN Tỷ lệ không đáp ứng với thuốc chống kết tập tiểu cầu cao bệnh nhân bệnh mạch vành can thiệp mạch vành qua da Qua nghiên cứu có số kiến nghị sau: Cần ... điều trị kết hợp aspirin clopidogrel xem điều trị chuẩn cho bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp 12 can thiệp động mạch vành qua da có đặt stent Mặc dầu, thêm hai loại thuốc chống kết tập tiểu cầu ... clopidogrel Theo y văn tỷ lệ không đáp ứng với aspirin dao động từ 560%, với clopidogrel 6-25% hai thuốc 10,4% [4], đáp ứng với thuốc chống kết tập tiểu cầu làm tăng nguy biến cố tim mạch bất lợi [10],...
 • 5
 • 141
 • 0

Tiến triển và những vấn đề của liệu pháp chống kết tập tiểu cầu bệnh mạch vành

Tiến triển và những vấn đề của liệu pháp chống kết tập tiểu cầu ở bệnh mạch vành
... ~4 Những nội dung  Cân lợi ích chống thiếu máu cục nguy chảy máu  Những quan điểm liệu pháp điều trị chống kết tập tiểu cầu  Tác dụng chống kết tập tiểu cầu Y học cổ truyền Trung Quốc Những ... điều trị liệu pháp chống kết tập tiểu cầu đưa đến thiếu máu cục tương tự với số biểu trước  Thiên sứ Hộ Tâm Đan có vai trò chống kết tập tiểu cầu mà sử dụng rộng rãi điều trị bệnh mạch vành ... prasugrel (IB) Những nội dung  Cân lợi ích thiếu máu cục nguy chảy máu  Những quan điểm liệu pháp điều trị chống kết tập tiểu cầu  Tác dụng chống kết tập tiểu cầu Y học cổ truyền Trung Quốc Những quan...
 • 37
 • 84
 • 0

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG NGƯNG TẬP TIỂU CẦU BỆNH NHÂN ĐẶT STENT MẠCH VÀNH TẠI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG NGƯNG TẬP TIỂU CẦU Ở BỆNH NHÂN ĐẶT STENT MẠCH VÀNH TẠI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM
... chống ngưng tập tiểu cầu bệnh nhân đặt stent mạch vành Viện Tim mạch Việt Nam nhằm mục tiêu: Mô tả trình độ hiểu biết, thái độ, thực hành sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu bệnh nhân đặt stent ... stent mạch vành Viện Tim mạch Việt Nam Tìm hiểu số y u tố liên quan đến trình độ hiểu biết, thái độ, thực hành sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu bệnh nhân đặt stent mạch vành Viện Tim mạch Việt ... thái độ, thực hành bệnh nhân sau can thiệp stent mạch vành với việc sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành sử dụng thuốc chống...
 • 78
 • 249
 • 2

Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu bệnh nhân đặt stent mạch vành tại viện tim mạch việt nam

Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu ở bệnh nhân đặt stent mạch vành tại viện tim mạch việt nam
... n th c, thái đ , th c hành v s d ng thu c ch ng ng ng t p ti u c u b nh nhân đ t stent m ch vành t i Vi n Tim m ch Vi t Nam nh măm cătiêu:ăă 1.ăMôăt ătrìnhăđ ăhi uăbi t, thái đ ,ăth căhƠnhăv ... nă Tim m chă Vi tă Nam, uă tr ă d ă phòngă b ngă thu că ch ngă ng ngă t păti uăc uăchoăb nhănhơnăsauăcanăthi păđ t stent m chăvƠnhălƠăch ăđ nhăđi uătr ăb tă bu c.ăChínhăvìăv yăvi c đánh giá ki ... t stent m chăvƠnhăt iăVi n Tim m chăVi t Nam Xácăđ nh m tăs y uăt ăliênăquanăđ nătrìnhăđ ăhi uăbi t, thái đ ,ăth căhƠnhă v ă s ă d ngă thu că ch ngă ng ngă t pă ti uă c uă ă b nhă nhơnă đ tă stent ...
 • 61
 • 76
 • 0

Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu bệnh nhân đặt stent mạch vành tại viện tim mạch việt nam

Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu ở bệnh nhân đặt stent mạch vành tại viện tim mạch việt nam
... quan đến trình độ hiểu biết, thái độ, thực hành sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu bệnh nhân đặt stent mạch vành viện Tim mạch Việt Nam Tình hình bệnh mạch vành giới 30% tổng ca tử vong ... dụng phụ cần thiết ĐẶT VẤN ĐỀ (tiếp) Mục tiêu Mô tả trình độ hiểu biết, thái độ, thực hành sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu BN đặt stent mạch vành viện Tim mạch Việt Nam Tìm hiểu số yếu ... tập TC ĐẶT VẤN ĐỀ (tiếp) • Tuân thủ điều trị sử dụng thuốc chống ngưng tập TC sau can thiệp ĐMV quan trọng • Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành BN việc sử dụng thuốc xử trí họ gặp tác dụng...
 • 31
 • 147
 • 0

Vai trò của thuốc kháng aldosterone trong các bệnh lý tim mạch

Vai trò của thuốc kháng aldosterone trong các bệnh lý tim mạch
... c vũng xon bnh lun qun b suy tim mn tớnh huyt: Hn ch cỏc tỏc ng cú hi ca Aldosterone Nhng thay i v thn kinh th dch suy tim nh hng ca Aldosterone suy tim V trớ tỏc dng ca aldosterone SPIRONOLACTONE ... điều trị suy tim (thống kê who -1996) Các vùng Mỹ Pháp Anh Hà lan Số tiền (tỷ USD) 9,0 2,3 1,5 0,5 Tiên lƯợng suy tim Cỏc bin phỏp c bn hin iu tr suy tim Vai trũ ca cỏc thuc iu tr suy tim Cỏc thuc ... tiểu thảI kali thuốc UCMC có lợi ích đáng kể bệnh nhân suy tim NYHA III, IV Làm giảm nguy cơ: Tử vong nguyên nhân Tử vong nguyên nhân tim mạch 31% (P...
 • 47
 • 134
 • 0

Tài liệu Các thuốc chống kết tập tiểu cầu docx

Tài liệu Các thuốc chống kết tập tiểu cầu docx
... kết tập tiểu cầu Việc phân loại dựa theo chế tác động thuốc lên trình kết vón tiểu cầu Các thuốc chống kết tập tiểu cầu tác động theo chế khác nhau: - Tác động đến cảm thụ mảng tiểu cầu: kháng ... trò thuốc nhóm hiểu cách đơn giản nhằm ngăn cản tiểu cầu không cho kết tập lại để hình thành cục máu trắng, khởi đầu trình đông máu trình sinh huyết khối – nghẽn mạch Phân loại thuốc chống kết tập ... cảm thể bề mặt tiểu cầu, làm cho cảm thụ GP IIb/IIIa không hoạt hóa kết tiểu cầu không kết dính với Do chống hình thành cục máu đông Tác dụng chống kết vón xuất ngày sau uống liều thuốc 75mg tăng...
 • 9
 • 468
 • 12

Luận văn thạc sĩ Thú Y Vai trò của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy chó nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột và biện pháp phòng trị

Luận văn thạc sĩ Thú Y Vai trò của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở chó nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột và biện pháp phòng trị
... Vai trò c a Salmonella h i ch ng tiêu ch y chó nuôi t i thành ph Buôn Ma Thu t bi n pháp phòng tr ” M c tiêu c a Xác tài nh vai trò c a vi khu n Salmonella h i ch ng tiêu ch y chó nuôi t i thành ... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C T Y NGUYÊN VÕ QU C CƯ NG VAI TRÒ C A SALMONELLA TRONG H I CH NG TIÊU CH Y CHÓ NUÔI T I THÀNH PH BUÔN MA THU T VÀ BI N PHÁP PHÒNG TR Chuyên ngành: Mã s : Thú y 60 62 ... nhi m Salmonella àn chó nuôi a bàn thành ph Buôn Ma Thu t 2.2.3- T l nhi m Salmonella tiêu ch y nuôi chó kho m nh chó m c h i ch ng a bàn thành ph Buôn Ma Thu t 2.2.3.1 T l nhi m Salmonella chó...
 • 98
 • 242
 • 4

Khảo sát việc sử dụng các thuốc chống kết tập tiểu cầu trong điều trị bệnh mạch vành tại khoa tim mạch, bệnh viện quân đội 103

Khảo sát việc sử dụng các thuốc chống kết tập tiểu cầu trong điều trị bệnh mạch vành tại khoa tim mạch, bệnh viện quân đội 103
... bệnh nhân mắc bệnh mạch vành khoa Tim mạch, bệnh viện Quân đội 103 từ tháng 10/2012 đến hết tháng 4/2013 Khảo sát việc sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu bệnh nhân mắc bệnh mạch vành điều trị ... nhân khoa Xuất phát từ thực tế đó, tiến hành nghiên cứu Khảo sát việc sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu điều trị bệnh mạch vành khoa Tim mạch, bệnh viện Quân đội 103 với mục tiêu sau: Khảo sát ... ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ HỘI NGUYỄN MINH HẠNH KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG CÁC THUỐC CHỐNG KẾT TẬP TIỂU CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH VÀNH TẠI KHOA TIM MẠCH, BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người...
 • 68
 • 190
 • 1

Vai trò của chức năng giám sát và phản biện xã hội trong hoạt động báo chí

Vai trò của chức năng giám sát và phản biện xã hội trong hoạt động báo chí
... 1.1 Giám sát hội 1.2 Phản biện hội 1.3 Mối quan hệ báo chí, dư luận hội, giám sát phản biện hội Phần Vai trò báo chí chức giám sát phản biện xa hội 2.1 Báo chí- diễn đàn thể giám sát ... dung chính: Phần Những khái niệm chung 1.1 Giám sát hội 1.2 Phản biện hội 1.3 Mối quan hệ báo chí, dư luận hội, giám sát phản biện hội Phần Vai trò báo chí Giám sát Phản biện hội ... 1.1 Giám sát hội 23 1.2 Phản biện hội 1.3 Mối quan hệ Báo chí – Dư luận hội Giám sát, phản biện hội PHẦN VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG VIỆC GIÁM SÁT VÀ PHẢN...
 • 24
 • 1,155
 • 9

VAI TRÒ CỦA CHỨC NĂNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

VAI TRÒ CỦA CHỨC NĂNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ
... 1.1 Giám sát hội 1.2 Phản biện hội 1.3 Mối quan hệ báo chí, dư luận hội, giám sát phản biện hội Phần Vai trò báo chí chức giám sát phản biện xa hội 2.1 Báo chí- diễn đàn thể giám sát ... dung chính: Phần Những khái niệm chung 1.1 Giám sát hội 1.2 Phản biện hội 1.3 Mối quan hệ báo chí, dư luận hội, giám sát phản biện hội Phần Vai trò báo chí Giám sát Phản biện hội ... 2.1 Báo chí - diễn đàn thể giám sát phản biện hội 2.2 Báo chí giám sát phản biện hội thông qua tính chất đặc thù Phần Báo chí với hiệu chức Giám sát Phản biện hội năm gần 3.1 Báo chí...
 • 23
 • 478
 • 5

nhận xét vai trò của chỉ số abi và các yếu tố nguy cơ trong chẩn đoán bệnh dộng mạch chi dưới bệnh nhân đái tháo đường type 2

nhận xét vai trò của chỉ số abi và các yếu tố nguy cơ trong chẩn đoán bệnh dộng mạch chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đường type 2
... 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI V THY THANH NHậN XéT VAI TRò CủA CHỉ Số ABI CáC YếU Tố NGUY TRONG CHẩN ĐOáN BệNH ĐộNG MạCH CHI DƯớI BệNH NHÂN ĐáI THáO ĐƯờNG TYP Chuyờn ... cu: 26 Nghiờn cu c tin hnh ti khoa Ni tit bnh vin Bch Mai 26 2. 2 i tng nghiờn cu: 26 2. 2.1 Tiờu chun la chn bnh nhõn 26 2. 2 .2 Tiờu chun loi tr: 26 2. 3.Phng phỏp ... t nguy c 20 1.6 .2 Thuc chng ngng tiu cu 22 1.6.3 iu tr triu chng au cỏch hi .23 1.6.4 Tỏi ti mỏu 24 CHNG 26 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .26 2. 1...
 • 49
 • 633
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các nhóm thuốc chống kết tập tiểu cầuadr thuốc chống kết tập tiểu cầuthuốc chống kết tập tiểu cầunhóm thuốc chống kết tập tiểu cầukết luận về vai trò của thuốc chẹn kênh calci trong điều trị suy tim do suy vànhvai trò của thuốc chống viêmvai trò của đại đoàn kếtvai trò của thuốc lávai trò của marketing đối với người tiêu dùngvai trò của người hiệu trưởng trường tiểu họcvị trí vai trò của đại đoàn kết dân tộcvai tro của đại đoàn kết dân tộcvai trò của đại đoàn kết toàn dânvai trò của đại đoàn kết dân tộc hiện nayvai trò của đại đoàn kết quốc tếBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 3. People''''s backgroundbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. ClothingUnit 3. A trip to the countrysideKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014KHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịMôn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPDạy học đồng loạt cả lớpTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)TỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRINBài tập past simple and present perfect CÓ ĐẤP ÁN