TỔNG QUAN các NGHIÊN cứu về đặc điểm của HUYỆT

TỔNG QUAN các NGHIÊN cứu về đặc điểm của HUYỆT

TỔNG QUAN các NGHIÊN cứu về đặc điểm của HUYỆT
... biết đặc điểm huyệt hỗ trợ cho việc làm luận án, nghiên cứu sinh tiến hành tiểu luận tổng quan: Tổng quan nghiên cứu đặc điểm huyệt 2 ĐẠI CƯƠNG VỀ HUYỆT VỊ 2.1 Quan niệm Y học cổ truyền huyệt ... VŨ THÁI SƠN TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HUYỆT Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN BÁ QUANG Cho đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm huyệt Ủy trung ảnh hưởng điện châm huyệt bệnh nhân ... 2.2.7 Huyệt kinh (Kỳ ngoại huyệt) .5 2.2.8 Huyệt A thị CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HUYỆT 3.1 Đặc điểm giải phẫu huyệt 3.2 Đặc điểm sinh học huyệt 13 3.2.1 Về đặc điểm...
 • 30
 • 67
 • 0

Nghiên cứu về đặc điểm của hai dòng bố mẹ, tỷ lệ dòng bố mẹ và phun GA3 trong sản xuất hạt f1 tổ hợp bắc ưu 51

Nghiên cứu về đặc điểm của hai dòng bố mẹ, tỷ lệ dòng bố mẹ và phun GA3 trong sản xuất hạt f1 tổ hợp bắc ưu 51
... dung nghiên cứu Nghiên cứu số đặc điểm dòng R51 Bo A liên quan đến kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 Nghiên cứu tỷ lệ hàng dòng R51 dòng BoA ruộng sản xuất giống Nghiên cứu ảnh h ởng liều l ợng thời điểm ... phun: 700 lít - Cách phun: Lần thứ phun bố mẹ; lần thứ hai phun cho bố mẹ phun lại cho bố lần nữa; lần thứ ba phun bố mẹ, sau phun lại cho bố lần - Cấy: Tỷ lệ bố mẹ dụng 2bố :14 mẹ 2/ Theo dõi số ... hoa dòng R51 dòng BoA 43 II 4.1.3 Động thái trỗ dòng R51 dòng BoA 46 4.2 Nghiên cứu tỷ lệ hàng dòng R51/BoA ruộng lúa sản xuất hạt lai F1( thí nghiệm 2) 48 4.2.1 ảnh h ởng tỷ lệ...
 • 88
 • 210
 • 0

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc IPv6 và các ưu điểm của

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc IPv6 và các ưu điểm của nó
... Đường hình cấu hình sẵn: Đặc điểm đường hầm có cấu hình địa điểm cuối đường hầm không xác định tự động mà dựa thông tin cấu hình trước điểm đầu đường hầm - Đường hầm tự động: Đặc điểm đường hầm ... tin IPv6 tách chuyển đến nút mạng IPv6 đích Ưu điểm: - Các nút mạng không bắt buộc phải dùng địa IPv6 kiểu tương thích IPv4 đường hầm tự động - Không cần nhiều cấu hình đặc biệt đường hầm có cấu ... sau IPv6 header Khuôn dạng header IPv6 tạo xử lý hiệu router •Tự cấu hình địa Để đơn giản cho việc cấu hình trạm, IPv6 hỗ trợ việc tự cấu hình địa stateful khả cấu hình server DHCP tự cấu hình...
 • 63
 • 150
 • 0

Nghiên cứu về đặc điểm vận tải ẩm ở việt nam trong các đợt ENSO (TT)

Nghiên cứu về đặc điểm vận tải ẩm ở việt nam trong các đợt ENSO (TT)
... nghiên cứu đặc điểm vận tải ĐATTBD mở rộng Việt Nam, mối quan hệ vận tải ẩm với mưa, mưa lớn hạn hán Việt Nam điều kiện ENSO rút số kết luận sau: 1) Về vận tải ẩm ĐATTBD mở rộng Việt Nam điều kiện ... Bộ Trong lớp khí quyển, vận tải ẩm mạnh lớp yếu lớp 2) Về vận tải ẩm ĐATTBD mở rộng Việt Nam điều 23 kiện ENSO - ĐATTBD mở rộng, điều kiện El Niño, dải vận tải ẩm Tây Nam tăng cường dải vận tải ... Nam Bộ Việt Nam Cho đến chưa có công trình nghiên cứu phân tích chế vận tải ẩm mùa khu vực Việt Nam, đặc biệt vận tải ẩm điều kiện ENSO, mối quan hệ vận tải ẩm với hạn hán, mưa lớn Việt Nam, Tương...
 • 26
 • 89
 • 0

NGHIÊN cứu về đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và xử TRÍ các TAI BIẾN sản KHOA tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI TRONG 2 năm từ THÁNG 12014 đến THÁNG 122015

NGHIÊN cứu về đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và xử TRÍ các TAI BIẾN sản KHOA tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI TRONG 2 năm từ THÁNG 12014  đến THÁNG 122015
... Y H NI VN T NGHIÊN CứU Về ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Xử TRí CáC TAI BIếN SảN KHOA TạI BệNH VIệN BạCH MAI TRONG NĂM Từ THáNG 1 /20 14 - ĐếN THáNG 12/ 2015 Chuyờn nghnh: Sn ph khoa Mó s: ... 16 708 18 33 27 35 24 22 11 36 16 28 15 57 53 73 73 59 29 1 457 4 62 5 92 616 12 2831 104 3 727 118 4 928 107 629 8 124 6444 141 Nhim khun hu sn Tng s (Ngun: Niờn giỏm thng kờ y t nm 20 13 [8]) Nhng ... NGHIấN CU 24 2. 1 a im nghiờn cu 24 2. 2 Thi gian nghiờn cu 24 2. 3 i tng nghiờn cu 24 2. 3.1 Tiờu chun chn bnh nhõn 24 2. 3 .2 Tiờu chun loi tr 24 2. 4 Phng phỏp...
 • 61
 • 98
 • 0

Nghiên cứu về đặc điểm thơ ca dân tộc Thái hiện đại

Nghiên cứu về đặc điểm thơ ca dân tộc Thái hiện đại
... cố” (Lâm Tiến) nghiên cứu văn học dân tộc thiểu số nói chung thơ ca dân tộc Thái nói riêng Từ việc tìm hiểu, nghiên cứu thơ ca dân tộc Thái đại, luận văn số đặc điểm thơ ca dân tộc Thái nội dung ... Nam đại Do muốn tìm hiểu đặc điểm thơ ca Việt Nam đại, không nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm phận thơ ca dân tộc thiểu số Việt Nam, có thơ ca dân tộc Thái Ra đời với hình thành phát triển thơ ca dân ... so sánh, đối chiếu làm bật đặc điểm riêng biệt thơ dân tộc Thái thời kỳ đại - Các công trình, nghiên cứu thơ ca dân tộc Thái nói riêng công trình nghiên cứu thơ dân tộc thiểu số nói chung - Một...
 • 132
 • 459
 • 0

Báo cáo tổng quan những Nghiên cứu về Môi trường Kinh doanh tại Việt Nam

Báo cáo tổng quan những Nghiên cứu về Môi trường Kinh doanh tại Việt Nam
... báo cáo tổng quan (literature review) nghiên cứu thời gian qua liên quan đến môi trường kinh doanh Việt Nam Ở mức tổng thể, nhóm tác giả khảo sát báo cáo nghiên cứu xếp hạng môi trường kinh doanh ... Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính sách Bài Nghiên cứu NC-10/2009 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Nghiên cứu CEPR Báo cáo tổng quan Nghiên cứu Môi trường Kinh doanh Việt Nam* TS ... nhau, coi nghiên cứu toàn diện đầy đủ môi trường kinh doanh Việt Nam thời điểm Tổng hợp kết nghiên cứu Theo báo cáo thường niên tổ chức giới, vị trí chung môi trường kinh doanh Việt Nam thấp bảng...
 • 38
 • 701
 • 2

luận văn: nghiên cứu về đặc điểm thơ ca dân tộc thái hiện đại pot

luận văn: nghiên cứu về đặc điểm thơ ca dân tộc thái hiện đại pot
... cố” (Lâm Tiến) nghiên cứu văn học dân tộc thiểu số nói chung thơ ca dân tộc Thái nói riêng Từ việc tìm hiểu, nghiên cứu thơ ca dân tộc Thái đại, luận văn số đặc điểm thơ ca dân tộc Thái nội dung ... Nam đại Do muốn tìm hiểu đặc điểm thơ ca Việt Nam đại, không nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm phận thơ ca dân tộc thiểu số Việt Nam, có thơ ca dân tộc Thái Ra đời với hình thành phát triển thơ ca dân ... bật đặc điểm riêng biệt thơ dân tộc Thái thời kỳ đại - Các công trình, nghiên cứu thơ ca dân tộc Thái nói riêng công trình nghiên cứu thơ dân tộc thiểu số nói chung - Một số tài liệu lý luận, ...
 • 133
 • 358
 • 1

luận văn thạc sỹ nông nghiệp nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật đối với dứa đài nông 4 tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

luận văn thạc sỹ nông nghiệp nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật đối với dứa đài nông 4 tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
... trởng số biện pháp kỹ thuật giống dứa Đài nông huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên" 1.2 Mục đích đề tài Xác định sinh trởng số tiêu kỹ thuật canh tác giống dứa Đài nông huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ... tăng trởng tổng số dứa Đài nông so với số giống dứa khác đợc nhân từ chồi thân 4. 1 .4 Động thái tăng trởng số hoạt động dứa Đài nông so 14 14 17 17 20 27 27 37 38 42 47 47 47 48 48 48 49 50 50 50 ... [11] Với sở trên, việc nghiên cứu đặc điểm sinh học số biện pháp kỹ thuật giống dứa Đài nông huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn có tính khả thi 2.2 nguồn gốc, Phân loại đặc điểm số nhóm dứa...
 • 108
 • 588
 • 2

tóm tắt luận văn thạc sỹ nông nghiệp nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật đối với dứa đài nông 4 tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

tóm tắt luận văn thạc sỹ nông nghiệp nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật đối với dứa đài nông 4 tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
... nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc dứa 2.3.3.1 Một số kết nghiên cứu bón phân cho dứa 2.3.3.2 Một số kết nghiên cứu mật độ trồng dứa 2.3 .4 Một số kết nghiên cứu phơng pháp xử lý hoa 2.3.5 Một số kết nghiên ... gian nghiên cứu: Đề tài đợc nghiên cứu từ năm 2003 - 2005 - Địa điểm nghiên cứu: Tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Phần thứ t kết thảo luận 4. 1 Khả sinh trởng phát triển dứa Đài nông so với số ... triển dứa Đài nông so với số giống dứa khác đợc nhân phơng pháp nuôi cấy mô 4. 2.1 Khả sinh trởng dứa Đài nông so với số giống dứa khác đợc nhân phơng pháp nuôi cấy mô Bảng 4. 7 Khả sinh trởng dứa Đài...
 • 20
 • 720
 • 3

tổng quan các nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại

tổng quan các nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại
... cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam ` CHƯƠNG II TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm hiệu hoạt động ngân hàng ... hàng thương mại Việt Nam thời kỳ 200 – 2010 2.2 Khung lý thuyết nghiên cứu hiệu hoạt động ngân hàng thương mại: 2.2.1 Tổng quan hiệu hoạt động ngân hàng thương mại: 2.2.1.1 Lý luận hiệu hoạt động ... Tình hình nghiên cứu nước: a Một số quan điểm nghiên cứu: Đa phần nghiên cứu hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại nước dừng lại nghiên cứu định tính như: nghiên cứu nghiên cứu sinh Lê...
 • 107
 • 148
 • 1

Tổng quan các nghiên cứu đánh giá kinh tế trong sử dụng vắc xin

Tổng quan các nghiên cứu đánh giá kinh tế trong sử dụng vắc xin
... ng ñánh giá s d ng v c xin T ng quan phương pháp ñánh giá kinh t s d ng v c xin Ph n II KHÁI NI M CƠ B N V ðÁNH GIÁ KINH T CÁC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ KINH T NG D NG TRONG S D NG V C XIN Th ... II Các khái ni m b n v ñánh giá kinh t phương pháp ñánh giá kinh t ng d ng s d ng vác xin Th ñánh giá kinh t 2.2 Các phương pháp phân tích ñánh giá kinh t .10 2.2.1 Các ... sách v s d ng v c xin Nghiên c u chuyên ñ T ng quan phương pháp ñánh giá kinh t s d ng v c xin nh m m c tiêu: Tìm hi u khái ni m b n v ñánh giá kinh t Mô t phương pháp ñánh giá kinh t thư ng ñư...
 • 45
 • 119
 • 1

Báo cáo tổng quan những Nghiên cứu về Môi trường Kinh doanh tại Việt Nam

Báo cáo tổng quan những Nghiên cứu về Môi trường Kinh doanh tại Việt Nam
... báo cáo tổng quan (literature review) nghiên cứu thời gian qua liên quan đến môi trường kinh doanh Việt Nam Ở mức tổng thể, nhóm tác giả khảo sát báo cáo nghiên cứu xếp hạng môi trường kinh doanh ... Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính sách Bài Nghiên cứu NC-10/2009 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Nghiên cứu CEPR Báo cáo tổng quan Nghiên cứu Môi trường Kinh doanh Việt Nam* TS ... nhau, coi nghiên cứu toàn diện đầy đủ môi trường kinh doanh Việt Nam thời điểm Tổng hợp kết nghiên cứu Theo báo cáo thường niên tổ chức giới, vị trí chung môi trường kinh doanh Việt Nam thấp bảng...
 • 38
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu về đặc điểm của hai dòng bố mẹ tỷ lệ dòng bố mẹ và phun ga3 trong sản xuất hạt f1 tổ hợp bắc ưu 51tổng quan các nghiên cứu trướctổng quan các nghiên cứu trước đâytổng quan các nghiên cứu trước đây 7nghiên cứu về đặc điểm sinh vật học của sâu đục thân lúa 2 chấmnghiên cứu về đặc điêm sinh vật học sâu đục thân lúa 2 chấmnghiên cứu về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trên 45các nghiên cứu về thang điểm psi và curb 65tổng quan các nghiên cứutổng quan các nghiên cứu trước đótổng quan các nghiên cứu có liên quan đến luận văncác nghiên cứu về tác động của bđkh trên thế giới đối với lĩnh vựclâm nghiệpcác nghiên cứu về tác động của bđkh trong lĩnh vực lâm nghiệp ở việt namcác nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lựcbàn luận về đặc điểm của đối tượng nghiên cứuĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học