Nghiên cứu sự thay đổi xương, răng và mô mềm trên phim sọ nghiêng trước vàsau điều trị lệch lạc khớp cắn loại II tiểu loại 1theo angle bằng khí cụ cố định

Nghiên cứu sự thay đổi xương, răng mềm trên phim sọ nghiêng trước vàsau điều trị lệch lạc khớp cắn loại II tiểu loại 1theo angle bằng khí cụ cố định

Nghiên cứu sự thay đổi xương, răng và mô mềm trên phim sọ nghiêng trước vàsau điều trị lệch lạc khớp cắn loại II tiểu loại 1theo angle bằng khí cụ cố định
... mềm phim sọ nghiêng trước sau điều trị lệch lạc khớp cắn loại II tiểu loại theo Angle khí cụ cố định với hai mục tiêu: Nhận xét đặc điểm X quang bệnh nhân lệch lạc khớp cắn loại II tiểu loại ... phía cửa (cắn ngược vùng cửa) [21] Khớp cắn bình thường Lệch lạc khớp cắn loại II Lệch lạc khớp cắn loại I Lệch lạc khớp cắn loại III Hình 1.5 Khớp cắn bình thường loại lệch lạc khớp cắn [16] ... điều trị lệch lạc khớp cắn loại II tiểu loại theo Angle khí cụ cố định Vì vậy, để cung cấp thêm chứng khoa học đánh giá kết điều trị loại lệch lạc khớp cắn thực đề tài: Nghiên cứu thay đổi xương,...
 • 72
 • 195
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang đánh giá kết quả điều trị lệch lạc khớp cắn loại III Angle bằng hệ thống mắc cài MBT

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết quả điều trị lệch lạc khớp cắn loại III Angle bằng hệ thống mắc cài MBT
... đoán, điều trị loại lệch lạc khớp cắn thực nghiên cứu với mục tiêu sau: Nhận x t số đặc điểm lâm sàng, X quang lệch lạc khớp cắn loại III theo Angle Đánh giá kết điều trị lệch lạc khớp cắn loại III ... cắn loại III theo Angle Tự nguyện tham gia nghiên cứu mô tả đặc điểm lâm sàng, X quang lệch lạc khớp cắn 2.1.2 Mục tiêu Đánh giá kết điều trị lệch lạc khớp cắn loại III theo Angle hệ thống mắc ... khớp cắn loại III phần lớn x ơng (81,40%) 57,14% x ơng 12 hàm dưới, sau hàm x ơng hàm Chỉ có 18,6% lệch lạc khớp cắn 3.2 Kết điều trị lệch lạc khớp cắn loại III theo Angle hệ thống mắc cài MBT...
 • 24
 • 265
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x quang đánh giá kết quả điều trị lệch lạc khớp cắn loại III angle bằng hệ thống mắc cài MBT (FULL TEXT)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị lệch lạc khớp cắn loại III angle bằng hệ thống mắc cài MBT (FULL TEXT)
... trị lệch lạc khớp cắn loại III Angle hệ thống mắc cài MBT với hai mục tiêu: Nhận x t số đặc điểm lâm sàng, Xquang lệch lạc khớp cắn loại III theo Angle Đánh giá kết điều trị lệch lạc khớp cắn loại ... định hệ thống mắc cài MBT hạn chế Các nghiên cứu, đánh giá, phân tích lâm sàng, Xquang loại lệch lạc khớp cắn thiếu, đặc biệt nghiên cứu, đánh giá lệch lạc khớp cắn loại III theo Angle hệ thống mắc ... sai khớp cắn loại III theo Angle bên hai bên, tự nguyện tham gia nghiên cứu mô tả đặc điểm lâm sàng, Xquang lệch lạc khớp cắn 2.1.2 Mục tiêu Đánh giá kết điều trị lệch lạc khớp cắn loại III...
 • 175
 • 310
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang đánh giá kết quả điều trị lệch lạc khớp cắn loại III Angle bằng hệ thống mắc cài MBT

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và đánh giá kết quả điều trị lệch lạc khớp cắn loại III Angle bằng hệ thống mắc cài MBT
... trị lệch lạc khớp cắn loại III Angle hệ thống mắc cài MBT với hai mục tiêu: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, Xquang lệch lạc khớp cắn loại III theo Angle Đánh giá kết điều trị lệch lạc khớp cắn loại ... định hệ thống mắc cài MBT hạn chế Các nghiên cứu, đánh giá, phân tích lâm sàng, Xquang loại lệch lạc khớp cắn thiếu, đặc biệt nghiên cứu, đánh giá lệch lạc khớp cắn loại III theo Angle hệ thống mắc ... sai khớp cắn loại III theo Angle bên hai bên, tự nguyện tham gia nghiên cứu mô tả đặc điểm lâm sàng, Xquang lệch lạc khớp cắn 2.1.2 Mục tiêu Đánh giá kết điều trị lệch lạc khớp cắn loại III...
 • 175
 • 182
 • 0

Ứng dụng địa tin học trong nghiên cứu sự thay đổi địa hình đô thị hóa thủ đô hà nội bằng hình 3 chiều

Ứng dụng địa tin học trong nghiên cứu sự thay đổi địa hình và đô thị hóa thủ đô hà nội bằng mô hình 3 chiều
... DEM thể hình sử dụng công cụ trực quan NVIZ phầm mềm GRASS GIS Hình hình 3D tả dạng DEM Hình Bản đồ địa hình năm 1950 Hình Kết thành lập DEM phương pháp STRIPE Sử dụng nhiều đồ địa hình Bản ... thực địa đồ địa hình Thông tin độ cao khác có từ ảnh vệ tinh mà thu thập tốt từ thông tin DEM Những DEM có độ phân giải cao phù hợp cho phân tích biến đổi đô thị Nội mà phục vụ cho nghiên cứu ... (2) Sự thay đổi địa hình khu phố cổ kề cận Trong tương lai, nghiên cứu tương quan lụt tuyến đê vấn đề cần thiết cho Nội Con đê bảo vệ Nội khỏi bị ngập lụt sông Hồng thời gian dài Thêm vào...
 • 7
 • 418
 • 2

Nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc của tinh bột đậu xanh (virgna radiata) trước, sau biến hình tạo lòng trắng trứng chay

Nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc của tinh bột đậu xanh (virgna radiata) trước, sau biến hình và tạo lòng trắng trứng chay
... 3.4 Nghiên c u s thay ñ i c u trúc c a tinh b t ñ u xanh trư c sau bi n hình 3.4.1 C u trúc tinh b t ñ u xanh trư c sau bi n hình 3.4.1.1 C u trúc k t tinh c a tinh b t ñ u xanh trư c bi n hình ... bi n hình tinh b t ñ u xanh - Xác ñ nh s thay ñ i c u trúc (kích thư c, hình dáng) c a tinh b t ñ u xanh trư c sau bi n hình - Quy trình t o hình lòng tr ng tr ng chay Đ i tư ng phương pháp nghiên ... u xanh sau bi n hình Hình 3.14 Gi n ñ nhi u x tia X c a tinh b t ñ u xanh ñã bi n hình b i NaClO 3.4.2 Hình d ng h t tinh b t ñ u xanh 3.4.2.1 Hình d ng ( nh) tinh b t ñ u xanh trư c bi n hình...
 • 26
 • 362
 • 0

nghiên cứu sự thay đổi thu nhập đời sống của hộ nông dân mất đất canh tác để xây dựng khu công nghiệp ở xã lạc đạo, huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

nghiên cứu sự thay đổi thu nhập và đời sống của hộ nông dân mất đất canh tác để xây dựng khu công nghiệp ở xã lạc đạo, huyện văn lâm, tỉnh hưng yên
... nụng dõn l phn thu c sau ly tng giỏ tr sn xut tr i chi phớ vt cht, tr i tin cụng thu ngoi v tr i chi phớ khỏc ( bao gm thu, khu hao TSC) Nh vy thu nhp hn hp chớnh l phn thu nhp thun tuý ca ngi ... KT-XH núi chung, cho thu nhp v i sng h nụng dõn b thu hi t núi riờng, chỳng tụi ó tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu s thay i thu nhp v i sng ca h nụng dõn mt t canh tỏc xõy dng khu cụng nghip xó ... Lời cảm ơn Để hoàn thành Luận văn thực tập tốt nghiệp này, trớc hết Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tời thầy cô giáo khoa Kinh tế phát triển nông thôn, trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội...
 • 105
 • 368
 • 1

Nghiên cứu sự thay đổi hàm lượng thành phần tinh dầu đại bi theo thời gian

Nghiên cứu sự thay đổi hàm lượng và thành phần tinh dầu đại bi theo thời gian
... từ Đại bi tìm thời gian thu hái Đại bi thích hợp, thực đề tài: Nghiên cứu thay đổi hàm lượng thành phần tinh dầu Đại bi theo thời gian với mục tiêu: Đánh giá khác đặc điểm thực vật hàm lượng ... Nghiên cứu thay đổi hàm lượng Borneol MHBP theo thời gian định lượng hàm lượng MHBP mẫu vào tháng 5, 6, 7, năm 2013 - Theo dõi , kiểm tra thay đổi hình thái, hàm lượng Borneol mẫu Đại bi có nguồn ... 75% Tinh dầu Đại bi Trung Quốc thành phần chủ yếu Borneol [1] Tinh dầu tươi Đại bi Bangladesh có hàm lượng 0,40%; xác định 50 thành phần, thành phần Borneol (Bảng 1.3) [26] 7 Bảng 1.3: Thành phần...
 • 56
 • 241
 • 1

ĐÁNH GIÁ sự THAY đổi KINH NGUYỆT tác DỤNG KHÔNG MONG MUỐN của CRILA TRONG điều TRỊ u NHẴN tử CUNG

ĐÁNH GIÁ sự THAY đổi KINH NGUYỆT và tác DỤNG KHÔNG MONG MUỐN của CRILA TRONG điều TRỊ u cơ NHẴN tử CUNG
... lâm sàng tác dụng viên Crila đi u trị UCNTC nhằm Mục ti u: Đánh giá Thay đổi kinh nguyệt tác dụng viên Crila đi u trị UCNTC Đối tượng nghiên c u Là phụ nữ đến khám phụ khoa chẩn đoán có UCNTC Bệnh ... không kinh nguyệt phụ thuộc vào chế đi u hoà trục tuyến yên - buồng trứng, cho với thời gian đi u trị tháng thuốc Crila chưa có tác động đến chế để làm đi u hoà làm cho người có kinh nguyệt không ... m u, cao huyết áp, tiền sử dị ứng với số thuốc thức ăn - Những d u hi u nghi ngờ ung thư tử cung khí hư lẫn m u, người gầy sút nhanh, tử cung to mềm, không thấy u nhẵn tử cung Thuốc nghiên c u: ...
 • 4
 • 118
 • 0

nghiên cứu sự thay đổi áp lực khoang đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít

nghiên cứu sự thay đổi áp lực khoang và đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít
... đơn nghiên cứu kết điều trị Theo biết chưa có báo cáo đánh giá thay đổi áp lực khoang gãy mâm chày Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thay đổi áp lực khoang đánh giá kết điều trị gãy ... QUÂN Y ======  ====== VŨ VIẾT TIẾN NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI ÁP LỰC KHOANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY BẰNG KẾT XƯƠNG NẸP VÍT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU SINH HÀ NỘI - 2012 ... định thay đổi áp lực khoang gãy kín mâm chày, tìm liên quan loại gãy, chế chấn thương, tổn thương phần mềm với thay đổi áp lực khoa Đánh giá kết điều trị gãy kín mâm chày kết xương nẹp vít 34 A...
 • 46
 • 506
 • 2

Nghiên cứu sự thay đổi hình thái cứng, mềm của khuôn mặt sau điều trị chỉnh răng lệch lạc khớp cắn angle i, vẩu xương ổ răng hai hàm nhổ răng

Nghiên cứu sự thay đổi hình thái mô cứng, mô mềm của khuôn mặt sau điều trị chỉnh răng lệch lạc khớp cắn angle i, vẩu xương ổ răng hai hàm có nhổ răng
... Angle I, vẩu xương hai hàm nhổ răng với hai mục tiêu sau đây: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, Xquang lệch lạc khớp cắn Angle I, vẩu xương hai hàm định nhổ hàm nhỏ Đánh gía thay đổi răng, khớp ... nhô môi sau điều trị Cho đến Việt Nam chưa nghiên cứu vấn đề Chính vậy,chúng lựa chọn đề tài: Nghiên cứu thay đổi hình thái cứng, mềm khuôn mặt sau điều trị chỉnh lệch lạc khớp cắn Angle ... chụp mặt nghiêng bệnh nhân hay mặt nghiêng vẽ phim sọ nghiêng trước sau điều trị 1.5.3 Sự thay đổi cứng, mềm Sự thay đổi môi cứng mềm thể thay đổi giá trị số đo phim sọ nghiêng trước sau...
 • 29
 • 138
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi hình thái cứng, mềm của khuôn mặt sau điều trị chỉnh răng lệch lạc khớp cắn Angle I, vẩu xương ổ răng hai hàm nhổ răng (FULL TEXT)

Nghiên cứu sự thay đổi hình thái mô cứng, mô mềm của khuôn mặt sau điều trị chỉnh răng lệch lạc khớp cắn Angle I, vẩu xương ổ răng hai hàm có nhổ răng (FULL TEXT)
... mềm khuôn mặt sau điều trị chỉnh lệch lạc khớp cắn Angle I, vẩu xương hai hàm nhổ răng với hai mục tiêu sau đây: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, Xquang lệch lạc khớp cắn Angle I, vẩu xương hai ... 1.5.3 Sự thay đổi cứng, mềm Sự thay đổi môi cứng mềm thể thay đổi giá trị số đo phim sọ nghiêng trước sau điều trị[ 10],[11],[17],[31] 1.6 Sự thay đổi răng, khớp cắn mối tương quan thay đổi ... thay đổi răng, khớp cắn mối tương quan thay đổi mềm với thay đổi cứng 23 1.6.1 Khớp cắn 23 1.6.2 Thay đổi mềm mối tương quan với thay đổi cứng 23 1.6.3 Thay đổi thẩm...
 • 178
 • 169
 • 1

nghiên cứu sự thay đổi lượng thức ăn dưỡng chất tiêu thụ, khối lượng, chiều đo thể các chỉ tiêu sinh lý thông thường của cừu cái mang thai (phan rang x dorper)

nghiên cứu sự thay đổi lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ, khối lượng, chiều đo cơ thể và các chỉ tiêu sinh lý thông thường của cừu cái mang thai (phan rang x dorper)
... đặc biệt cừu lai (Phan Rang Dorper) Vì đề tài Nghiên cứu thay đổi lượng thức ăn dưỡng chất tiêu thụ, khối lượng, chiều đo thể tiêu sinh thông thường cừu mang thai (Phan Rang x Dorper) tiến ... & SINH HỌC ỨNG DỤNG PHẠM VĂN HỒNG PHÚC EM NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI LƢỢNG THỨC ĂN VÀ DƢỠNG CHẤT TIÊU THỤ, KHỐI LƢỢNG, CHIỀU ĐO CƠ THỂ VÀ CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ THÔNG THƢỜNG CỦA CỪU CÁI MANG THAI (PHAN ... NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI LƢỢNG THỨC ĂN VÀ DƢỠNG CHẤT TIÊU THỤ, KHỐI LƢỢNG, CHIỀU ĐO CƠ THỂ VÀ CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ THÔNG THƢỜNG CỦA CỪU CÁI MANG THAI (PHAN RANG X DORPER) Cần Thơ, ngày…….tháng……năm...
 • 49
 • 109
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi trong kinh doanh quản lý của doanh nghiệp

Nghiên cứu sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp
... kiện thay đổi Nhân tố dân c : Sự thay đổi dân c dẫn đến thay đổi sâu sắc quan trọng trình kinh doanh quản doanh nghiệp. Ví dụ :thay đổi dân c dẫn đến việc thay đổi kinh doanh quản doanh nghiệp ... đên thay đổi kinh doanh quản doanh nghiệp bao gồm lĩnh vực nh: thay đổi chiến lợc kinh doanh ,thay đổi cấu tổ chức ,thay đổi mục tiêu ,thay đổi tài chính ,thay đổi nhân Thay đổi chiến lợc:nếu doanh ... đến việc kinh doanh quản doanh nghiệp. doanh nghiệp thay đổi mục tiêu điều đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi chiến lợc kinh doanh để phù hợp với mục tiêu mà doanh nghiệp đề Thay đổi tài...
 • 12
 • 288
 • 0

Bước đầu nghiên cứu sự thay đổi hoạt độ Enzym Cholinesterase huyết tương tỷ lệ Methemoglobin cầ bằng Acid - Base ở thỏ nhiễm độc Padan, Basa Acephate pot

Bước đầu nghiên cứu sự thay đổi hoạt độ Enzym Cholinesterase huyết tương tỷ lệ Methemoglobin và cầ bằng Acid - Base ở thỏ nhiễm độc Padan, Basa và Acephate pot
... 27 (1) - 2004 iii Kết Hoạt độ enzyme cholinesterase huyết tơng nhóm thí nghiệm Hoạt độ PChE đợc tính theo % so với hoạt độ PChE trớc gây độc TN1 14 Hoạt độ P.ChE ( %) acid- base Các HCTS padan, ... S au n h iễm S au n hiễm S a u n hiễm độc độc 2h độc 4h độc 24h Biểu đồ 2: Tỷ lệ MetHb thỏ nhiễm độc hỗn hợp padan basa TCNCYH 27 (1) - 2004 3.5 4.63 Tỷ lệ MetHb (%) 3.94 2.35 1.75 2.5 1.5 1 ... gian Biểu đồ 4: Tỷ lệ MetHb thỏ nhiễm độc acephate liều 100mg/kg Biểu đồ 3: Tỷ lệ MetHb thỏ nhiễm độc hỗn hợp padan AC Tình trạng thăng acid- base Dựa theo biểu đồ Davenpoct xây dựng thỏ bình thờng...
 • 6
 • 194
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sự thay đổi thái độ và hành vi lao động so với trước khi đào tạonghiên cứu sự thay đổi huyết áp tư thế và holter nhịp tim 24 giờ ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu sự thay đổi nồng độ cortisol máu hoc mon tăng trưởng hoc mon tuyến giáp và hoc mon tuyến sinh dục ở bệnh nhân chấn thương sọ nãonghiên cứu sự biến đổi chất lượng và các đặc tính sinh lý của dứa cắt trong quá trình bảo quảnnghiên cứu sự biến đổi huyết áp và hiệu quả điều trị của lercanidipine ở bệnh nhân nhồi máu não do tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờluận văn thạc sỹ nghiên cứu sự thay đổi hệ số thấm của đất đắp của các đập ở đông nam bộnghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ nông dân ven cụm công nghiệp ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giangnghiên cứu sự thay đổi các thông lưu huyết chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2ý nghĩa sự cần thiết nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ dân gần kcnnội dung nghiên cứu sự thay đổi sinh kế thích ứng với cnhý nghĩa của việc nghiên cứu sự thay đổi một số đặc điểm tại huyệt được châm cứutổng quan về sự thay đổi sinh kế và nâng cao thu nhập của hộ dân trong điều kiện phát triển công nghiệp ở một số nước trên thế giớitổng quan về sự thay đổi sinh kế và nâng cao thu nhập của hộ dân trong điều kiện phát triển kcn ở việt namnghien cuu su bien doi nong do acid uric o benh nhan tang huyet apmoi lien quan guia tang huyet ap va nong do acid uric mauacid uric va benh tang huyet apnghiên cứu sự biến đổi dòng chảy qua van nhĩ thất bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim trước và sau chọc hút dịchBài 22. Trang trí đĩa trònBài 22. Đề tài Ngày tết và mùa xuânTiết 27. HBH: Tia nắng, hạt mưa. ANTT: Sơ lược về nhạc hát nhạc đànTiết 6. NL: Nhịp và phách nhịp 2/4. TĐN: TĐN số 2Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái ĐấtBài 15. Thương mại và du lịchTÌM HIỂU VỀ NGUỒN VỐN CỦA NHTM CP VIETCOMBANK VÀ XU THẾ BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN MỤC BÊN NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIETCOMBANK.Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 9. Nhật BảnBài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa MácBài 17. Ôn tập chương II và chương IIIBài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thểBài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 8. Nhiễm sắc thểBài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)TÌM HIỂU NGHIỆP VỤ MUA BÁN NỢ TRONG XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMBài 33. Cấu tạo trong của cá chépBài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangBài 7. Tính chất hoá học của bazơ