Nghiên cứu, áp dụng và đánh giá các kỹ thuật sửa toàn bộ bệnh kênh nhĩ thất bán phần tại bệnh viện tim hà nội

Nghiên cứu, áp dụng đánh giá các kỹ thuật sửa toàn bộ bệnh kênh nhĩ thất bán phần tại bệnh viện tim nội

Nghiên cứu, áp dụng và đánh giá các kỹ thuật sửa toàn bộ bệnh kênh nhĩ thất bán phần tại bệnh viện tim hà nội
... thống mổ sửa toàn bệnh kênh nhĩ thất bán phần Bệnh viện Tim Nội: Quy trình kỹ thuật sửa toàn bệnh kênh nhĩ thất bán phần: - Sửa van hai lá: + Đóng cleft trước: • Mũi rời • Đóng hết cleft bệnh ... trình thống mổ sửa toàn bệnh kênh nhĩ thất 16 bán phần Bệnh viện Tim Nội C.Kết luận 18 Phụ lục 1: Tài liệu tham khảo 20 CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU CAVp Kênh nhĩ thất bán phần A MỤC ... định phẫu thuật bệnh kênh nhĩ thất bán phần Dựa tổng hợp phân tích quan điểm định tác giả Thế giới Việt nam xin đưa tổng kết định phẫu thuật bệnh kênh nhĩ thất bán phần Bệnh viện Tim Nội sau:...
 • 20
 • 122
 • 0

Nghiên cứu, áp dụng đánh giá các kỹ thuật sửa toàn bộ bệnh kênh nhĩ thất bán phần tại bệnh viện tim nội

Nghiên cứu, áp dụng và đánh giá các kỹ thuật sửa toàn bộ bệnh kênh nhĩ thất bán phần tại bệnh viện tim hà nội
... Nghiên cứu, áp dụng đánh giá kỹ thuật sửa toàn bệnh kênh nhĩ thất bán phần bệnh viện Tim Nội Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị kênh nhĩ thất bán phần Bệnh ... điều trị phẫu thuật kênh nhĩ thất bán phần Bệnh viện Tim Nội + Hoàn thiện quy trình ứng dụng kỹ thuật mổ sửa bệnh kênh nhĩ thất bán phần Bệnh viện Tim Nội Kết đạt được: + Hoàn ... Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm tim mạch Bệnh viện E, Bệnh viện tim nội, Viện nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện 108… đã phẫu thuật thành công ca kênh nhĩ thất...
 • 117
 • 93
 • 0

Nghiên cứu đề xuất đánh giá các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho Công ty TNHH Thủy sản Hoàng Hải

Nghiên cứu đề xuất và đánh giá các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho Công ty TNHH Thủy sản Hoàng Hải
... xuất cho Công ty TNHH Thủy sản Hoàng Hải cần thiết lý thực đề tài Nghiên cứu đề xuất đánh giá giải pháp sản xuất áp dụng cho công ty TNHH Thủy sản Hoàng Hải tạo điều kiện cho phát triển lên ... động công ty TNHH Thủy sản Hoàng Hải, tìm hiểu trạng môi trƣờng công ty - Nghiên cứu, đề xuất đánh giá giải pháp SXSH áp dụng cho công ty Ý nghĩa đề tài Đề tài đƣợc thực dựa vào trạng thực tế Công ... dòng thải - Nhiệm vụ 7: phân tích nguyên nhân Bƣớc 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP - Nhiệm vụ 8: đề xuất hội sản xuất - Nhiệm vụ 9: sàng lọc hội sản xuất Bƣớc 4: LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN...
 • 73
 • 137
 • 0

Nghiên cứu xây dựng đánh giá hiệu quả mô hình tổ chức cơ sở điều trị dành riêng cho các đối tượng quản lý, giam giữ tại một số bệnh viện đa khoa tỉnh thành phố (2011 2012) (tóm tắt)

Nghiên cứu xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình tổ chức cơ sở điều trị dành riêng cho các đối tượng quản lý, giam giữ tại một số bệnh viện đa khoa tỉnh thành phố (2011 2012) (tóm tắt)
... đầu đánh giá hiệu hình tổ chức sở điều trị cho đối tượng QLGG BVĐK tuyến tỉnh (2011- 2012) 3.2.1 Đề xuất hình sở điều trị dành riêng cho đối tượng QLGG bệnh viện đa khoa tỉnh/ thành phố 3.2.1.1 ... cho 18 CSGG, với 36-47 phòng 98163 giường bệnh 4.2.3 Hiệu hình tổ chức sở điều trị cho đối tượng quản lý, giam giữ bệnh viện đa khoa tỉnh/ thành phố 4.2.3.1 Kết hoạt động bước đầu hình tổ ... bàn xây dựng khu điều trị chung cho đối tượng QLGG BV, đồng thời giao cho CSGG quản lý; Tại nơi có CSGG, xây dựng phòng điều trị dành riêng cho đối tượng QLGG BV; Xây dựng khu, phòng điều trị dành...
 • 24
 • 375
 • 0

Nghiên cứu, thử nghiệm đánh giá các phương pháp xếp hạng kết quả tìm kiếm

Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các phương pháp xếp hạng kết quả tìm kiếm
... a phương pháp x p h ng phù h p Chương – Cơ s lý thuy t M c ñích nghiên c u Các khái ni m b n tìm ki m thông tin M c ñích c a ñ tài tìm hi u, ñánh giá phương pháp x p h ng tài li u ñ ch n l a phương ... ngư i • Phương pháp phân tích: Thu th p ñánh giá ñ liên quan gi a câu truy v n b d li u • Phương pháp th c nghi m: Th c hi n vi c cài ñ t, th nghi m phương pháp x p h ng tài li u; Đánh giá k t ... li u ñ ch n l a phương pháp x p h ng phù h p sau ñó Các khái ni m v Ma tr n, giá tr riêng Chương – Các phương pháp x p h ng k t qu tìm ki m ti n hành th c nghi m phương pháp x p h ng ñã l a ch...
 • 13
 • 402
 • 2

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu, thử nghiệm đánh giá các phương pháp xếp hạng kết quả tìm kiếm pdf

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các phương pháp xếp hạng kết quả tìm kiếm pdf
... a phương pháp x p h ng phù h p Chương – Cơ s lý thuy t M c ñích nghiên c u Các khái ni m b n tìm ki m thông tin M c ñích c a ñ tài tìm hi u, ñánh giá phương pháp x p h ng tài li u ñ ch n l a phương ... ngư i • Phương pháp phân tích: Thu th p ñánh giá ñ liên quan gi a câu truy v n b d li u • Phương pháp th c nghi m: Th c hi n vi c cài ñ t, th nghi m phương pháp x p h ng tài li u; Đánh giá k t ... li u ñ ch n l a phương pháp x p h ng phù h p sau ñó Các khái ni m v Ma tr n, giá tr riêng Chương – Các phương pháp x p h ng k t qu tìm ki m ti n hành th c nghi m phương pháp x p h ng ñã l a ch...
 • 13
 • 223
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng đánh giá chương trình cấp cứu nhi khoa nâng cao (APLS) nhằm góp phần giảm tỉ lệ tử vong trong 24h đầu ở tuyến tỉnh

Nghiên cứu ứng dụng và đánh giá chương trình cấp cứu nhi khoa nâng cao (APLS) nhằm góp phần giảm tỉ lệ tử vong trong 24h đầu ở tuyến tỉnh
... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ 1.Tên đề tài : Nghiên cứu ứng dụng đánh giá chương trình cấp cứu nhi khoa nâ ng cao (APLS) nhằm góp phần giảm tỷ lệ tử vong 24h đầu tuyến tỉnh 2.Chủ nhi m đề ... VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH CẤP CỨU NHI KHOA NÂ NG CAO (APLS) NHẰM GÓP PHẦN GIẢM TỶ LỆ TỬ VONG TRONG 24H ... APLS, nhằm nâng cao chất lượng công tác cấp cứu nhi khoa tuyến tỉnh, làm sở nhân rộng mô hình phạm vi nước Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu triển khai đánh giá hiệu chương trình cấp cứu nhi khoa (APLS)...
 • 120
 • 427
 • 0

nghiên cứu ứng dụng đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt túi mật tại bệnh viện đại học y nội

nghiên cứu ứng dụng và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt túi mật tại bệnh viện đại học y hà nội
... thuật nội soi cắt túi mật Bệnh viện Đại học Y Nội, tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng đánh giá kết phẫu thuật nội soi cắt túi mật Bệnh viện Đại học Y Nội" với hai mục tiêu: Nghiên cứu ... sàng bệnh lý viêm túi mật sỏi không sỏi Đánh giá kết sớm phẫu thuật nội soi cắt túi mật bệnh viện Đại học Y Nội 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu túi mật, đường mật 1.1.1 Giải phẫu túi ... trở thành phẫu thuật thường qui cho phẫu thuật viên bệnh viện, thu số kết định Tuy nhiên đến công trình nghiên cứu PTNS cắt túi mật Xuất phát từ vấn đề đ y, để đánh giá khả ứng dụng kết phẫu thuật...
 • 66
 • 504
 • 0

Nghiên cứu khoa học NGHIÊN cứu xây DỰNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG hộ RỪNG TRỒNG TRÊN đất cát VEN BIỂN

Nghiên cứu khoa học NGHIÊN cứu xây DỰNG và ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG hộ RỪNG TRỒNG TRÊN đất cát VEN BIỂN
... Thuyết, 2004 Đánh giá khả phòng hộ v giá trị kinh tế đai rừng phi lao (Casuarina equisetifolia L.) ven biển miền Trung nhằm đề xuất số giải pháp lâm sinh phát huy khả phòng hộ v lợi ích khác rừng phi ... Thuyết, Triệu Thái Hng, Nguyễn Thanh Đạm, 2005 Nghiên cứu xác định mô hình rừng phòng hộ đụn cát di động ven biển tỉnh Quảng Bình Báo cáo khoa học đề tài ... ngp vựng cỏt ven bin Tài liệu tham khảo Đặng Văn Thuyết, Triệu Thái Hng, 2003 Nghiên cứu kỹ thuật sử dụng hiệu đất cát ẩm xã Thanh Thuỷ - huyện Lệ thuỷ - tỉnh Quảng Bình Báo cáo khoa học Dự án APAFRI...
 • 15
 • 173
 • 0

mô tả đánh giá các mặt hoạt động quản trị doanh nghiệp chủ yếu của xí nghiệp toyota hoàn kiếm nội

mô tả và đánh giá các mặt hoạt động quản trị doanh nghiệp chủ yếu của xí nghiệp toyota hoàn kiếm hà nội
... khách hàng nghiệp Toyota Hoàn Kiếm 25 Nguyễn Thị Phượng - QTCL 46 PHẦN III: MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHỦ YẾU 1.Cơ cấu tổ chức máy quản trị doanh nghiệp GIÁM ... doanh nghiệp mang tính kỹ thuật cao Môi trường kinh doanh doanh nghiệp a Đối thủ cạnh tranh Toyota Hoàn Kiếm hoạt động thị trường Nội với số đối thủ cạnh tranh gồm: nghiệp Toyota Hoàn Kiếm ... chuẩn Toyota Mạng lưới kinh doanh nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đại lý công ty Toyota Việt Nam, nhận xe ôtô 100% từ nhà máy Toyota Vĩnh Phúc phụ tùng hiệu Toyota Về mặt kinh doanh ôtô, Toyota Hoàn Kiếm...
 • 31
 • 250
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại hai huyện đảo Cát Hải Phú Quốc

Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại hai huyện đảo Cát Hải và Phú Quốc
... 12/2013 hai huyện, chọn có chủ đích: Huyện đảo Cát Hải Huyện đảo Phú Quốc 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp, qua giai đoạn: - Giai đoạn 1- nghiên cứu thực trạng: ... đánh giá kết áp dụng hai biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu Hiệu can thiệp đánh giá dựa vào: - So sánh kết thu sau can thiệp với tiêu chuẩn nghiên cứu (Thông tư hướng dẫn truyền máu 26/2013-TT-BYT); ... biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu 4.2.1 Kết áp dụng biện pháp lưu trữ sử dụng chế phẩm máu cung cấp từ sở truyền máu khác Hai bệnh viện xây dựng dự trù máu năm ký hợp đồng cung cấp máu...
 • 26
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng và đánh giá chương trình cấp cứu nhi khoa nâng caonghiên cứu áp dụng bảng đánh giá công việc kpinghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại huyện đảo cát hải và phú quốcnghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoanghiên cứu đánh giá các kỹ thuật tiền mã hóa tuyến tính và phi tuyến trong hệ thống mu mimonghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm y sinh trong bệnh xốp xơ tainghiên cứu sinh trưởng và đánh giá hiệu quả rừng trồng keo lai acacia mangium x acacia auriculifomis tại huyện mđrăk tỉnh đăk lăknghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị triệt căn ung thư trực tràng thấpxây dựng và đánh giá các mô hình khai phá dữ liệunghiên cứu thị trường và đánh giá cơ hội marketing xuất khẩucơ sở xây dựng và đánh giá các phương pháp dự báo thủy văn biểnthực hiện việc xem xét và đánh giá các công việc phát sinh hoặc thay đổi so với kế hoạch tài liệu đã được phê duyệtphân tích và đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho lực lượng bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần vùng đất kỹ thuật sốphân tích và đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho lực lượng bán hàng tại chi nhánh ctcp vùng đất kỹ thuật sốtên đẻ tài nghiên cứu sử dụng tro bay tù nhà máy nhiệt điện đốt than phục vụ cải tạo đát xám bạc màu ba vì hà nộiGiaymoihop _DHCD_SHIBAO CAO BAN KIEM SOATGiay xac nhan tham gia DHCDTài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2010TTphanpholoinhuan2009 SHITăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhCÁC THIẾT BỊ ĐỐT NỐNG BẰNG CẢM ỨNG VÀ ĐIỆN MÔIThiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960-L SeriesCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TINPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025Phát triển đội ngũ giáo viên trường dạy nghề quân đội theo tiếp cận năng lựctìm hiểu ẩn dụ tiếng việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhậnMột số vấn đề về nội dung và phư¬ơng dạy học các hệ thống số ở trư¬ờng trung học cơ sởPrepare 5 teacher bookPrepare 6 teacher bookCompact FCE work bookptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signedptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signedptscthanhhoa giaychungnhandangkydoanhnghiep lan6 signedBCTC rieng quy III 2011 (truoc kiem toan) TMT