Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học ở thừa thiên huế

Thực trạng bệnh sâu răng hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học thừa thiên huế

Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học ở thừa thiên huế
... lệ sâu số yếu tố ảnh hưởng học sinh số trường tiểu học Thừa Thiên Huế năm 2014 Xác định số giải pháp can thiệp đánh giá hiệu số mô hình can thiệp có tham gia cộng đồng nhằm hạn chế bệnh sâu học ... Thực trạng bệnh sâu yếu tố liên quan sâu học sinh tiểu học số vùng tỉnh Thừa Thiên- Huế , Tạp chí Y Học Thực Hành, số 980, tr 66-70 Trần Tấn Tài, Lưu Ngọc Hoạt, Nguyễn Toại (2015), Hiệu can thiệp ... sâu 22 Về giải pháp can thiệp hiệu số mô hình can thiệp phòng chống bệnh sâu 2.1 Kết can thiệp nhóm không sâu - Tỷ lệ sâu nhóm can thiệp 25,7%, nhóm chứng 56,6% ( p ...
 • 53
 • 221
 • 0

Luận án tiến sĩ thực trạng bệnh sâu răng hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học thừa thiên huế”

Luận án tiến sĩ thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học ở thừa thiên huế”
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TRẦN TẤN TÀI THỰC TRẠNG BỆNH SÂU RĂNG VÀ HIỆU QUÂ CỦA GIÂI PHÁP CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ... giải pháp đề xuất t nghiên cứu phân tích T nhận thức nêu trên, ch ng t i tiến hành nghiên cứu đề tài Thực trạng bệnh sâu hiệu giải pháp can thiệp cộng đồng học sinh số trường tiểu học Thừa Thiên ... Thừa Thiên Huế” nhằm mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ sâu số yếu tố ảnh hưởng học sinh số trường tiểu học Th a Thiên Huế năm 2014 Xác định số giải pháp can thiệp đánh giá hiệu số mô hình can thiệp có...
 • 196
 • 233
 • 0

Thực trạng bệnh sâu răng hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học thừa thiên huế

Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học ở thừa thiên huế
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TRẦN TẤN TÀI THỰC TRẠNG BỆNH SÂU RĂNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA GIẢI PHÁP CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: ... Thừa Thiên Huế nhằm mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ sâu số yếu tố ảnh hưởng học sinh số trường tiểu học Thừa Thiên Huế năm 2014 Xác định số giải pháp can thiệp đánh giá hiệu số mô hình can thiệp ... với giải pháp đề xuất từ nghiên cứu phân tích Từ nhận thức nêu trên, chúng tô i tiến hành nghiên cứu đề tài Thực trạng bệnh sâu hiệu giải pháp can thiệp cộng đồng học sinh số trường tiểu học Thừa...
 • 183
 • 109
 • 0

Nghiên cứu đa dạng loài của họ Bọ rùa (Coccinellidae) họ Bọ ngựa (Mantidae) làm cơ sở đề xuất giải pháp phòng trừ sâu hại cây trồng lâm nghiệp bằng biện pháp sinh học tại một số khu rừng trồng Thừa Thiên Huế”

Nghiên cứu đa dạng loài của họ Bọ rùa (Coccinellidae) và họ Bọ ngựa (Mantidae) làm cơ sở đề xuất giải pháp phòng trừ sâu hại cây trồng lâm nghiệp bằng biện pháp sinh học tại một số khu rừng trồng ở Thừa Thiên Huế”
... phần loài côn trùng thuộc họ Bọ rùa họ Bọ ngựa lồng ghép nghiên cứu chung côn trùng Xuất phát từ lý đó, đề tài Nghiên cứu đa dạng loài họ Bọ rùa (Coccinellidae) họ Bọ ngựa (Mantidae) làm sở đề xuất ... đề xuất giải pháp phòng trừ sâu hại trồng lâm nghiệp biện pháp sinh học số khu rừng trồng Thừa Thiên Huế” thực với mục đích cung cấp thông tin đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố loài côn ... taxon mức độ đa dạng sinh học Bọ rùa sinh cảnh thể bảng 4.5: Bảng 4.5 Số lượng taxon mức độ đa dạng sinh học quần xã Bọ rùa sinh cảnh Sinh cảnh Số Số Số cá Chỉ số Chỉ số Chỉ số Giống loài thể Margalef...
 • 50
 • 1,865
 • 4

Đánh giá thực trạng bệnh sâu răng bệnh quanh răng của học sinh 6 đến 11 tuổi tại trường câm điếc xã đàn, hà nội

Đánh giá thực trạng bệnh sâu răng và bệnh quanh răng của học sinh 6 đến 11 tuổi tại trường câm điếc xã đàn, hà nội
... điếc trường câm điếc Đàn, Nội với mục tiêu: Đánh giá thực trạng bệnh sâu bệnh quanh học sinh đến 11 tuổi trường câm điếc Đàn, Nội Xác định nhu cầu điều trị sâu bệnh quanh với đối ... trường Câm điếc Đàn, Nội • Tiêu chuẩn lựa chọn: Là học sinh câm điếc độ tuổi từ đến 11 tuổi trường • Tiêu chuẩn loại trừ: - Những học sinh không đồng ý tham gia nghiên cứu - Cha mẹ học sinh ... khám Tuổi Số viễn sâu (%) viễn SMT 27 3.2.2 Tình trạng sâu sữa smt (răng sữa) học sinh theo tuổi giới Bảng 3 .6 Tình trạng sâu sữa số smt học sinh theo tuổi giới Tuổi Giới 6- 8 tuổi 9 -11 tuổi Số...
 • 48
 • 879
 • 2

Thực trạng bệnh sâu răng một số yếu tố liên quan học sinh khối lớp 6 trường trung họcsở xã hoàn sơn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh năm 2008

Thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố liên quan ở học sinh khối lớp 6 trường trung học cơ sở xã hoàn sơn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh năm 2008
... sâu học sinh địa bàn sao? Xuất phát từ tiến hành nghiên cứu Thực trạng bệnh sâu số yếu tố liên quan học sinh khối lớp trường trung học sở Hoàn Sơn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2008. ” MỤC ... trạng sâu số yếu tố liên quan học sinh khối lớp trường THCS Hoàn Sơn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2008 Mục tiêu cụ thể: 2.1 Xác định tỷ lệ sâu vĩnh viễn học sinh khối lớp trường THCS ... Bắc Ninh năm 2008 2.3 Xác định số yếu tố liên quan với bệnh sâu học sinh khối lớp trường THCS Hoàn Sơn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2008 4 Chương TỔNG QUAN Giải phẫu tổ chức học răng[ 2;5]...
 • 75
 • 1,164
 • 7

Thực trạng bệnh sâu răng một số yếu tố liên quan

Thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố liên quan
... sĩ, Thực trạng bênh sâu số yếu tố liên quan học sinh khối lớp trương THCS xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, tr.31-46 36 Đỗ Văn Chiến (2008), Luận văn chuyên khoa I, Thực trạng bệnh sâu số ... năm 2008 thực trạng bệnh sâu số yếu tố liên quan học sinh khối lớp trường THCS xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh cho thấy tỷ lệ học sinh bị sâu chiếm 48,4%, tỷ lệ số học sinh bị sâu chiếm ... thừa cân từ 6-17 tuổi có sâu Trong số trẻ em có tiền sử sâu răng, số BMI theo tuổi liên quan đáng kể với sâu [34] Ở Việt Nam Từ trước đến nay, nhiều người không coi trọng bệnh miệng, dân gian chí...
 • 13
 • 897
 • 4

Thực trạng bệnh sâu răng hành vi chăm sóc răng miệng của học sinh 16 18 tuổi tại trường PTTH chu văn an, hà nội, 2012

Thực trạng bệnh sâu răng và hành vi chăm sóc răng miệng của học sinh 16 18 tuổi tại trường PTTH chu văn an, hà nội, 2012
... đào tạo Bộ Y tế Trờng Đại học Y H NI PHM TH THY THựC TRạNG BệNH SÂU RĂNG HàNH VI CHĂM SóC RĂNG MIệNG CủA HọC SINH 16 - 18 TUổI TạI TRƯờNG PTTH CHU VĂN AN, NộI - 2012 KHểA LUN TT NGHIP BC ... 1980 v 1990, sâu Vi t Nam có xu hớng tăng không vùng, miền nớc 1.1.3 Kiến thức-thái độ- hành vi chăm sóc miệng học sinh 1.1.3.1 Khái quát thuật ngữ : Hành vi sức khỏe, có hành vi CSRM nhiều ... trở thành định kiến Về kiến thức vệ sinh miệng phòng bệnh sâu học sinh THPT tốt có khác biệt song song với kiến thức văn hóa so với học sinh tiểu học học sinh THCS Do đặc điểm lứa tuổi em mải học...
 • 60
 • 79
 • 1

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B NHÂN VIÊN Y TẾ HIỆU QUẢ VÀI BIỆN PHÁP CAN THIỆP TẠI 3 BỆNH VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B Ở NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ HIỆU QUẢ VÀI BIỆN PHÁP CAN THIỆP TẠI 3 BỆNH VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.
... nhiễm < /b> vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B nhân vi< /b> n y tế b nh vi< /b> n thành phố Hải Phòng năm 2007 * Đánh giá kiến thức, thực < /b> hành phòng l y nhiễm < /b> vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B nhân vi< /b> n y tế b nh vi< /b> n thành phố Hải Phòng * Áp ... hành nghiên < /b> cứu < /b> đề tài Nghiên < /b> cứu < /b> thực < /b> trạng < /b> nhiễm < /b> vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B nhân vi< /b> n y tế hiệu số biện pháp can thiệp b nh vi< /b> n thành phố Hải Phòng” Mục tiêu luận án * Xác định tỉ lệ nguy nhiễm < /b> vi < /b> rút < /b> ... đẻ 36 ,3% người b nh vi< /b> m gan < /b> B nhập vi< /b> n ( 83, 3%) 4.2 KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG L Y NHIỄM HBV 4.2.1 Kiến thức vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B - Có 81,8% số người (547/669 người) trả lời biết loại vi < /b> rút < /b> vi< /b> m...
 • 27
 • 407
 • 0

Thực trạng bệnh sâu răng một số yếu tố liên quan của cha mẹ về chăm sóc răng miệng trẻ 3 5 tuổi tại trường mầm non phương canh – quận nam từ liêm hà nội, năm 2016

Thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố liên quan của cha mẹ về chăm sóc răng miệng ở trẻ 3 5 tuổi tại trường mầm non phương canh – quận nam từ liêm  hà nội, năm 2016
... tượng nghiên cứu + Trẻ em 3- 5 tuổi trường mầm non Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Nội năm 2016 + Cha, mẹ trẻ 3- 5 tuổi trường mầm non Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Nội năm 2016 2.1.1.1 Tiêu ... Từ Liêm - Nội, năm 2016 với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng bệnh sâu lứa tuổi 3- 5 tuổi trẻ em trường mầm non Phương Canh Nội, năm 2016 Nhận xét số yếu tố liên quan chăm sóc sức khỏe miệng ... hưởng bệnh sâu đến chức ăn nhai thẩm mỹ trẻ cần thiết Do nghiên cứu đề tài: Thực trạng bệnh sâu số yếu tố liên quan cha mẹ 11 chăm sóc miệng trẻ 3- 5 tuổi trường mầm non Phương Canh Quận Nam...
 • 75
 • 251
 • 5

Thực trạng bệnh sâu răng một số yếu tố liên quan của cha mẹ về chăm sóc răng miệng trẻ 3 5 tuổi tại trường mầm non phương canh – quận nam từ liêm hà nội, năm 2016

Thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố liên quan của cha mẹ về chăm sóc răng miệng ở trẻ 3 5 tuổi tại trường mầm non phương canh – quận nam từ liêm  hà nội, năm 2016
... nhai thẩm mỹ trẻ cần thiết Do nghiên cứu đề tài: Thực trạng bệnh sâu số yếu tố liên quan cha mẹ chăm sóc miệng trẻ 3- 5 tuổi trường mầm non Phương Canh Quận Nam Từ Liêm - Nội, năm 2016 với ... thực trạng bệnh sâu lứa tuổi 3- 5 tuổi học sinh trường mầm non Phương Canh Nội, năm 2016 Nhận xét số yếu tố liên quan chăm sóc sức khỏe miệng cha mẹ đến bệnh sâu nhóm trẻ 3 Chương TỔNG QUAN ... nghiên cứu + Học sinh 3- 5 tuổi trường mầm non Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Nội năm 2016 + Cha, mẹ trẻ 3- 5 tuổi trường mầm non Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Nội năm 2016 2.1.1.1 Tiêu chuẩn...
 • 73
 • 285
 • 1

THỰC TRẠNG BỆNH sâu RĂNG một số yếu tố LIÊN QUAN NGƯỜI CAO TUỔI tại KHU vực NÔNG THÔN một số TỈNH PHÍA NAM,VIỆT NAM năm 2015

THỰC TRẠNG BỆNH sâu RĂNG và một số yếu tố LIÊN QUAN ở NGƯỜI CAO TUỔI tại KHU vực NÔNG THÔN một số TỈNH PHÍA NAM,VIỆT NAM năm 2015
... bệnh sâu số yếu tố liên quan người cao tuổi khu vực nông thôn số tỉnh thành phía nam, Việt Nam năm 2015 với mục tiêu: Mô tả thực trạng bệnh sâu nhu cầu điều trị người cao tuổi số vùng nông thôn ... đề tài Mô tả thực trạng bệnh sâu nhu cầu điều trị người cao tuổi số vùng nông thôn tỉnh Bình Dương thành phố Cần Thơ năm 2015 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng sâu người cao tuổi 43 DỰ ... giá mối liên quan nhóm yếu tố: yếu tố thị bệnh, yếu tố nguyên nhân yếu tố bảo vệ [13] 1.3.4.1 Các yếu tố thị bệnh Những yếu tố thị bệnh quan sát lâm sàng cho thấy hoạt động bệnh khứ tại, không...
 • 53
 • 554
 • 1

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu hiệu quả của phân chuồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng năng suất lúa tám xoan Thái Bình docx

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu hiệu quả của phân chuồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất lúa tám xoan Thái Bình docx
... phân chuồng đến số tiêu sinh trởng Nghiên cứu hiệu phân chuồng đến số tiêu Bảng ảnh hởng phân chuồng đến số tiêu sinh trởng lúa Tám xoan Thái Bình Chỉ tiêu Thời gian từ Thời gian Chiều cao Số ... KHKT Nông nghiệp, Tập số 3/2004 Nghiên cứu hiệu phân chuồng đến số tiêu sinh trởng suất lúa Tám xoan Thái Bình Effects of animal manure on growth and yield of Thai Binh Tamxoan rice Nguyễn Thị ... tiêu suất thực thu có LSD0,05 = 2,1 tạ/ha; CV% = 10,25 172 Nghiên cứu hiệu phân chuồng đến số tiêu thức nghiên cứu; mức bón phân khác có suất thực thu khác nhau, nhiên, mức bón tấn/ đạt hiệu...
 • 5
 • 280
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng bệnh sâu răng viêm lợi và một số yếu tố liên quan ở học sinh lớp 5 huyện hoài đức hà nộithực trạng bệnh sâu răng ở học sinh trung học cơ sở huyện đăk hàtỉnh kon tumthực trạng về quản lý và hiệu quảthực trạng sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình thừa thiên huếthực trạng sử dụng tscđ và hiệu quả sử dụng tscđ tại công ty tnhh sản xuất và thương mại may hải lâm giai đoạn 2011 2013thuc trang vay dai han co hieu qua cua doanh nghiep lon o viet namđánh giá hiện trạng kĩ thuật và hiệu quả của mô hình kinh tế vườn – ao – chuồng vac ở huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúcthực trạng và giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường thpt huyện cần đước long anthực tiễn giải quyết chia tài sản chung của vợ chồng tại tand thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết chia tài sản chung của vợ chồngthực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại các ngân hàng trên địa bàn thừa thiên huếsánh hiệu quả của snoop tcp với một số phương pháp khácđánh giá thực trạng và hiệu quả của nghề trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã nghĩa đồng huyện tân kỳ tỉnh nghệ anthực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi từ 18 – 49 tại khu vực biển đảo thành phố hải phòng và hiệu quả một số giải pháp can thiệpđánh giá kiến thức về bệnh tiêu chảy cấp và hiệu quả của việc giáo dục sức khỏe ở các bà mẹ có con bị tiêu chảy cấp tại khoa tiêu hóa bệnh viện nhi trung ươngthực trạng nhiễm khuẩn duờng sinh dục duới ở phụ nữ có chồng trong dộ tuổi 1849 tại khu vực biển dảo thành phố hải phòng và hiệu quả một số giải pháp can thiệpĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây