NGHIÊN cứu đặc điểm mô BỆNH học UNG THƯ BIỂU mô TUYẾN PHẾ QUẢN THEO PHÂN LOẠI của tổ CHỨC y tế THẾ GIỚI năm 2014

NGHIÊN cứu đặc điểm BỆNH học UNG THƯ BIỂU TUYẾN PHẾ QUẢN THEO PHÂN LOẠI của tổ CHỨC y tế THẾ GIỚI năm 2014

NGHIÊN cứu đặc điểm mô BỆNH học UNG THƯ BIỂU mô TUYẾN PHẾ QUẢN THEO PHÂN LOẠI của tổ CHỨC y tế THẾ GIỚI năm 2014
... typ bệnh học Ung thư biểu tuyến Ung thư biểu tuyến Lepidic Ung thư biểu tuyến chùm nang Ung thư biểu tuyến nhú Ung thư biểu tuyến vi nhú Ung thư biểu tuyến đặc Ung thư tuyến ... nghiên cứu ung thư phổi) MBH bệnh học PQ Phế quản PQ-PN Phế quản phế nang TBH Tế bào học UTBM Ung thư biểu UTBMT Ung thư biểu tuyến UTBMTBL Ung thư biểu tế bào lớn UTBMTBN Ung thư biểu ... thai Ung thư biểu tuyến typ ruột Ung thư biểu tuyến xâm lấn tối thiểu Không nh y Nh y Tổn thư ng tiền xâm lấn Quá sản dạng u tuyến không điển hình Ung thư biểu tuyến chỗ Không nh y Nhầy...
 • 69
 • 113
 • 0

Chẩn đoán và phân loại bệnh học ung thư biểu tuyến cổ tử cung (theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới năm 2003) potx

Chẩn đoán và phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung (theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới năm 2003) potx
... dạng trung thận, nguồn gốc từ biểu trụ hay tuyến cổ tử cung Phân loại WHO cũ có typ UTBMT: cổ trong, tế bào sáng (dạng trung thận), dạng nội mạc tử cung, dạng tuyến nang, tuyến v y, phân loại ... trung thận có nhiều điểm khác bệnh học, dịch tễ học, tiên lợng (phân loại trớc coi loại) V Kết luận Đ y công trình Việt Nam ung th biểu tuyến cổ tử cung, đợc áp dụng phân loại bệnh học ... mạc tử cung UTBMT nh y cổ tử cung đứng vị trí hàng đầu với tỷ lệ cao 77% Không gặp typ dịch, xâm nhập hay chỗ loại gặp phân loại TCYTTG năm 2003 UTBMT nh y có đủ biến thể nh phân loại TCYTTG năm...
 • 4
 • 477
 • 3

NGHIÊN cứu các yếu tố LIÊN QUAN đến sốc sốt XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG THEO PHÂN độ mới của tổ CHỨC y tế THẾ GIỚI tại KHOA NHI BỆNH VIỆN đa KHOA VĨNH LONG, 2011 2012

NGHIÊN cứu các yếu tố LIÊN QUAN đến sốc sốt XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG THEO PHÂN độ mới của tổ CHỨC y tế THẾ GIỚI tại KHOA NHI BỆNH VIỆN đa KHOA VĨNH LONG, 2011 2012
... sàng cận lâm sàng bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue nặng khoa nhi bệnh viện đa khoa Vĩnh Long Tìm hiểu y u tố liên quan đến sốc sốt xuất huyết Dengue nặng khoa nhi bệnh viện đa khoa Vĩnh Long PHƯƠNG ... dung nghiên cứu - Đặc điểm cở mẫu nghiên cứu - Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue nặng khoa nhi bệnh viện đa khoa Vĩnh Long - Các y u tố liên quan đến sốc sốt xuất huyết ... thể lâm sàng sốc nặng vấn đề mà đợc nhi u th y thuốc quan tâm lo lắng Nên nghiên cứu đề tài: Tìm y u tố liên quan đến sốc sốt xuất huyết Dengue nặng theo phân độ Tổ chức Y tế Thế giới trẻ em Với...
 • 5
 • 342
 • 2

SO SÁNH THẨM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TRONG BÁO CÁO TỰ NGUYỆN VỀ TRUNG TÂM DI & ADR QUỐC GIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỦA NARANJO VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

SO SÁNH THẨM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TRONG BÁO CÁO TỰ NGUYỆN VỀ TRUNG TÂM DI & ADR QUỐC GIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỦA NARANJO VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI
... thẩm định mối quan hệ nhân phản ứng hại thuốc báo cáo tự nguyện Trung tâm DI & ADR Quốc gia bằng phương pháp Naranjo phương pháp Tổ chức Y tế Thế giới với hai mục tiêu: Đánh gia độ tương ... người báo cáo (tên, địa chỉ, chuyên môn, ng y báo cáo, đơn vị báo cáo, …) ADR báo cáo tự nguyện gửi về trung tâm DI & ADR Quốc gia Hội đồng chuyên gia phân tích, đánh giá mối quan hệ nhân thuốc ... giám sát ADR phù hợp với những mục tiêu khác Năm 1972, Tổ chức y tế giới (WHO) đưa định nghĩa thức phản ứng hại thuốc (ADR) sau: Phản ứng hại thuốc phản ứng độc hại, không định trước...
 • 54
 • 735
 • 0

Khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới về phòng ngừa bệnh tả tại Việt Nam ppt

Khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới về phòng ngừa bệnh tả tại Việt Nam ppt
... thường phòng vài giờ, dùng lại nước rửa rau sử dụng dao thớt chung để thái thịt chín thịt sống Làm để đề phòng mắc bệnh tả ? An toàn thực phẩm vệ sinh cá nhân tốt giúp bảo vệ bạn khỏi bệnh tả Năm ... dụng nước để rửa rau Để biết thêm thông tin an toàn thực phẩm, xin tìm hiểu tại: www.who.inf/foodsafety/consumer/5keys/en/index/html ... rửa tay trước ăn sau vệ sinh, bảo quản thức ăn chín sống riêng để tránh ô nhiễm chéo, nấu chín thức ăn tới nhiệt độ 70o C trở lên để diệt vi khuẩn, bảo quản thức ăn nhiệt độ oC 60oC để ngăn ngừa...
 • 2
 • 234
 • 0

Khảo sát tình hình cung ứng thuốc tại các nhà thuốc tư theo một số chỉ báo của tổ chức y tế thế giới WHO

Khảo sát tình hình cung ứng thuốc tại các nhà thuốc tư theo một số chỉ báo của tổ chức y tế thế giới WHO
... đề tiến hành đề tài "Khảo sát tình hình cung ứng thuốc nhà thuốc theo số báo tổ chức Y tế giới (WHO) " với mục tiêu sau: Đánh giá số hoạt động cung ứng thuốc nhà thuốc thuộc quận nội thành ... đơn thuốc 1,42 thuốc So với kết nghiên cứu từ đề tài "Nghiên cứu tình hình Dược Việt Nam theo báo Y tế giới" số thuốc trung bình đơn là: 3,6 thuốc kết khảo sát lần thấp nằm báo tổ chức y tế giới ... ngành y tế số lượng nhà thuốc Hà Nội chiếm tỷ lệ 22,1% số nhà thuốc nhân nước Số lượng nhà thuốc nhân Hà Nội có thay đổi theo năm, năm 1996 có 983 nhà thuốc, năm 1997 có 1091 nhà thuốc, ...
 • 54
 • 636
 • 3

SO SÁNH THẨM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TRONG BÁO CÁO TỰ NGUYỆN VỀ TRUNG TÂM DI & ADR QUỐC GIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỦA NARANJO VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

SO SÁNH THẨM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TRONG BÁO CÁO TỰ NGUYỆN VỀ TRUNG TÂM DI & ADR QUỐC GIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỦA NARANJO VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI
... Bộ Y tế Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội Nguyễn Thị Thu Th y SO SÁNH THẨM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TRONG BÁO CÁO TỰ NGUYỆN VỀ TRUNG TÂM DI & ADR QUỐC GIA BẰNG PHƢƠNG PHÁP CỦA ... t c báo cáo t nguy n , ến p ế ế gia 2 V ế ọ ộ ộ , So sánh thẩ nh m i quan hệ nhân phản ứng h i c a thu c báo cáo tự nguyện Trung tâm DI & ADR Qu c j p ươ Đ ộ p áp c a Tổ chức Y tế Thế giới ... Thẩm ịnh mối quan hệ nhân phản ứng hại thuốc (ADR) hái niệm thẩm ịnh mối quan hệ nhân ADR 1.2.1 cc m i quan h nhân qu ộ vi nguyên nhân g y ộ ph n ng b t l ộ không tiêu chu n c ễm y u t nghi...
 • 55
 • 59
 • 0

nghiên cứu đặc điểm tinh dịch đồ theo tiêu chuẩn tổ chức y tế thế giới 2010 của nam giới đến khám tại trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện phụ sản trung ương

nghiên cứu đặc điểm tinh dịch đồ theo tiêu chuẩn tổ chức y tế thế giới 2010 của nam giới đến khám tại trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện phụ sản trung ương
... theo tiêu chuẩn Tổ chức Y tế giới 2010 nam giới đến khám Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Trung ương với hai mục tiêu: Đánh giá chất lượng tinh trùng nam giới đến khám trung tâm hỗ trợ ... nghiên cứu Tất mẫu tinh dịch nam giới đến khám làm xét nghiệm trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Trung ương 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn - Những bệnh nhân nam đến xét nghiệm tinh dịch đồ ... hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Trung ương theo tiêu chuẩn Tổ chức Y tế giới năm 2010 Nghiên cứu vài y u tố liên quan tới chất lượng tinh trùng 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm giải...
 • 65
 • 547
 • 4

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, cắt lớp vi tính, bệnh học ung thư biểu hạ họng và đánh giá kết quả sau phẫu thuật

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, cắt lớp vi tính, mô bệnh học ung thư biểu mô hạ họng và đánh giá kết quả sau phẫu thuật
... sau phẫu thuật với mục tiêu sau: tả đặc điểmlâm sàng, nội soi ,cắt lớp vi tính (mô bệnh học ung thư biểu hạ họng) Đánh giá kết sau phẫu thuật CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 1.1.1 ... cho bệnh nhân có vai trò định quan trọng chiến lược điều trị Vì tiến hành đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, cắt lớp vi tính, bệnh học ung thư biểu hạ họng đánh giá kết sau phẫu ... MẠạC MÔ BệNH BỆNH HọCHỌC Niêm mạc bao phủ hạ họng lớp biểu Malpighi Ung thư hạ họng loại ung thư biểu Malpighi (biểu lát) 22 1.3.1 Đại thể - Về đại thể ung thư hạ họng có hình thái sau: ...
 • 100
 • 457
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, bệnh học ung thư biểu cổ tử cung giai đoạn IB IIA trước và sau xạ trị tiền phẫu (FULL TEXT)

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học ung thư biểu mô cổ tử cung giai đoạn IB IIA trước và sau xạ trị tiền phẫu (FULL TEXT)
... th biểu cổ tử cung giai đoạn IB- IIA trớc sau xạ trị tiền phẫu với mục tiêu sau: Xác định số đặc điểm lâm sàng, bệnh học ung th biểu CTC giai đoạn IB- IIA trớc sau xạ trị tiền phẫu Tìm ... quan số đặc điểm bệnh học ung th biểu CTC sau xạ trị tiền phẫu với số đặc điểm lâm sàng bệnh học trớc xạ trị -3- Chơng Tổng quan 1.1 Cấu tạo cổ tử cung 1.1.1 Giải phẫu cổ tử cung Tử cung ... tạo cổ tử cung 1.2 Dịch tễ học ung th cổ tử cung 1.3 Các yếu tố nguy gây ung th cổ tử cung 1.4 Đặc điểm lâm sàng 1.5 Đặc điểm bệnh học 11 1.6 Điều trị ung th cổ tử cung 16 1.7 Đặc điểm bệnh...
 • 102
 • 249
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và bệnh học ung thư biểu thực quản

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học ung thư biểu mô thực quản
... điểm lâm sàng, nội soi ung thư biểu thực quản 2/ Đối chiếu lâm sàng, nội soi với bệnh học ung thư biểu thực quản 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ DỊCH TỄ UNG THƯ THỰC ... tuyến Ung thư biểu - Ung thư biểu tế bào vảy - Ung thư dạng mụn cơm (tế bào vảy) - Ung thư biểu tế bào đáy - Ung thư biểu tế bào hình thoi - Ung thư biểu tuyến - Ung thư dạng biểu ... tổn thư ng Xquang hay bệnh [14] [15] Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh học ung thư biểu thực quản ’ nhằm mục tiêu sau: 1/ tả đặc điểm...
 • 56
 • 744
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm hình thái học di căn hạch vùng trong ung thư biểu đại trực tràng

Nghiên cứu đặc điểm hình thái học di căn hạch vùng trong ung thư biểu mô đại trực tràng
... đặc điểm hình thái bệnh học UTĐTT Trong UTĐTT ung thư biểu (UTBM) chiếm 97% [11], [14] Vì vậy, tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm hình thái học hạch di ung thư biểu đại trực tràng nhằm ... số đặc điểm hình thái học hạch di ung thư biểu đại trực tràng Tìm hiểu mối liên quan tình trạng di hạch vùng với đặc điểm hình thái học u nêu 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Cấu trúc giải phẫu học ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI GIANG NGỌC HÙNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI HỌC DI CĂN HẠCH Vïng TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ ĐẠI TRỰC TRÀNG Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh Mã số: 60.72.01 Người hướng dẫn khoa học: ...
 • 103
 • 317
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hệ số phát thải của các nguồn thải di động đặc trưng chạy ngoài đô thị của tổ chức y tế thế giới who 1993phác đồ cấp cứu suy dinh dưỡng nặng của tổ chức y tế thế giới         theo tổ chức y tế thế giới dựa vào mô bệnh học có thể phân chia ung thư tuyến giáp ra 5 loạinghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng mô bệnh học ung thư biểu mô cổ tử cung giai đoạn ib iia trước và sau xạ trị tiền phẫunghiên cứu đặc điểm sinh vật học và nhân giống loài cây bình vôi stephania rotunda lour bằng phương pháp giâm homnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcnghiên cứu đặc điểm nông sinh họcnghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi sa điền trung quốc tại một số vùng sinh thái miền núi phía bắc việt namnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả maruca vitrata fabr hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hóa học phòng trừ tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nộinghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ sâu đục thân ostrinia furnacalis guenee đến năng suất và hàm lượng đường cao lương ngọt tại thái nguyênnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyênbước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của một số mẫu giống giảo cổ lam gynostemma pentaphyllum thu thập tại sapa – lào cailuận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôiluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaciQD 721 2016 HBKK HK1 15 16 Khoa Cơ khíThong bao 925 Phat hanh the ATM mien phi cho SV 2016 Phieu thong tin mo the ATMPhu luc kem QD 490 ve chuong trinh GDTC 2016(1)Thong bao 24 2016 HSV Ung ho lu lut mien Trung 2016 Mau 1DS CAP CHUNG CHI BOI NGAY 24 11 2016Thong bao 700 Phoi hop voi ViettinBank phat the mien phi cho SVHuong dan sinh hoat CVHT-GVCN ngay 25-5-15Thong bao 389 Huong dan cap lai mat khau he thong tin noi bo sinh vienQuyet dinh 373 2017 Hoc bong khuyen khich HK 2 15 16 Khoa Ky thuat TTThực trạng hoạt động và nhu cầu cần được đáp ứng của đội ngũ nhân viên y tế thôn bản huyện bắc yên, tỉnh sơn la năm 2013 – 2014Ảnh hưởng của sở hữu nhà nước đến lượng tiền mặt nắm giữ của các công ty niêm yết việt namPhân tích tình hình nghèo đa chiều trên địa bàn thành phố rạch giá, tỉnh kiên giangCHUYÊN ĐỀ 3 GIẢI TÍCH: TỔ HỢP XÁC SUẤTsáng kiến kinh nghiêm hóa 9 đạt cấp tĩnhBÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIIbao cao mon hoc kinh te luongHIỆU TRƯỞNG tổ CHỨC KIỂM TRA và CHỈ đạo CÔNG tác CHUYÊN môn THÔNG QUA GIỜ dạy TRÊN lớp ở TRƯỜNG THPT THANH BÌNHde thi toan cuoi ki II lop 4Đề thi tin học trẻ tỉnh Bắc Giangđề kiem tra 6