Đặc điểm lâm sàng, xquang hoại tử xương hàm do tia xạ và một số yếu tố liên quan

Đặc điểm lâm sàng, xquang hoại tử xương hàm dotia xạ một số yếu tố liên quan

Đặc điểm lâm sàng, xquang hoại tử xương hàm dotia xạ và một số yếu tố liên quan
... MINH HA B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI INH DIU HNG ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, xquang HOạI Tử XƯƠNG HàM DO TIA Xạ MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN ... nng thờm 40 KT LUN Qua nghiờn cu: c im lõm sng, Xquanghoi t xng hm dotia x v mt s yu t liờn quan, chỳng tụi rỳt nhng kt lun sau: c im lõm sng v Xquang ca hoi t xng hm tia x - V trớ tn thng: tn ... - c im lõm sng v Xquang: + V trớ tn thng + au: v trớ au, cng au, thi im xut hin + L dũ, l xng: v trớ, chy m, thi im xut hin + Tờ mụi/mỏ, hn ch hỏ ming + Xquang + Tỡnh trng quanh rng: tiờu xng...
 • 57
 • 192
 • 0

Kiến thức, thái độ, thực hành một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn đường sinh sản của phụ nữ 18 49 tuổi di cư lao động tự do đang tạm trú tại phường phúc ba đình, hà nội năm 2011

Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn đường sinh sản của phụ nữ 18 49 tuổi di cư lao động tự do đang tạm trú tại phường phúc xá  ba đình, hà nội năm 2011
... đường sinh sản phụ nữ (18- 49 tuổi) di lao động tự tạm trú phường Phúc - Ba Đình - Nội năm 2011; Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường ... tuổi, lao động tự tạm trú phường Phúc Ba Đình, Nội Nghiên cứu cần trả lời số câu hỏi sau: Kiến thức, thái độ, thực hành nhiễm khuẩn đường sinh sản nữ lao động tự phường Phúc nào? Các yếu ... yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản nữ lao động tự phường Phúc Xá? MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành nhiễm khuẩn đường...
 • 124
 • 330
 • 0

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sinh non tháng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh non tháng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... da tăng bilirubin tự trẻ sinh non tháng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng vàng da tăng bilirubin tự trẻ sinh non tháng Bệnh viện ... hóa bilirubin thể 1.1.3 Hội chứng vàng da tăng bilirubin tự 1.1.4 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng vàng da sinh non tháng 15 1.1.5 Một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin ... vàng da tăng bilirubin tự trẻ sinh non tháng Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên 60 KẾT LUẬN 64 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng trẻ sinh non tháng vàng da tăng bilirubin...
 • 83
 • 257
 • 2

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số yếu tố liên quan đến bong võng mạc tái phát

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến bong võng mạc tái phát
... nghiên cứu đề tài ô Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng số yếu tố liên quan đến bong võng mạc tái phát ằ với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng BVM tái phát Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến BVM tái phát ... sắc tố yếu tố sau: Vết rách võng mạc Vùng võng mạc bong Võng mạc lành Hình 1.1 Bong võng mạc có vết rách - Sự tồn hay nhiều vết rách hay lỗ rỏch trờn võng mạc - Có co kéo màng xơ bề mặt võng mạc ... vừng mạc: Bảng 3.8 Diện bong võng mạc: 40 Số phần tư VM bong Số bệnh nhân Tỷ lệ % 9,5 16 38,1 14,3 16 38,1 Tổng số 42 100 Trong nghiờn cứu diện bong võng mạc tái phát góc phần tư chiếm đa số 90,5%,...
 • 98
 • 189
 • 0

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số yếu tố liên quan đến suy thận cấp ở bệnh nhân hội chứng thận H nguyên phát

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến suy thận cấp ở bệnh nhân hội chứng thận H nguyên phát
... Tr-ờng đại h c y d-ợc - đại h c thái nguyên Lý Thị Thoa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số yếu tố liên quan đến suy thận cấp bệnh nhân h i chứng thận h- nguyên phát Chuyên ngành: Nội khoa Mã số; NT ... thy cú bnh nhõn tn thng cc b, bnh nhõn tn thng ti thiu cu thn, bnh nhõn tn thng tng sinh gian mch [38] 1.4.2.3 Bnh sinh tn thng thn cp bnh nhõn hi chng thn h C ch bnh sinh STC bnh nhõn HCTH ... trng hp huyt thng mn tớnh v õm , ớt nh hng ti chc nng thn STC huyt tnh mch thn hai bờn ó c nhn thy HCTH Huyt tnh mch thn thng cp tớnh, c hai bờn l nguyờn nhõn gõy suy thn nng v thng tan i mt cỏch...
 • 83
 • 375
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số yếu tố liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt ở lứa tuổi vị thành niên

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt ở lứa tuổi vị thành niên
... Mt số hoang tng cng thng gp: b chi phi, liờn h, tự cao - Cỏc hoang tng gp trờn bnh nhõn: kỡ quỏi, b ti, gỏn ý, tri giỏc hoang tng * S lng hoang tng Không có hoang tưởng Một loại hoang tưởng ... thy hu qu xu v mt xó hi cú liờn quan vi TTPL la tui v thnh niờn Khi trng thnh, khong 50% trng hp (trong số 51 bnh nhõn c nghiờn cu) khụng bao gi thit lp c mi 30 quan h tỡnh bn hay tỡnh yờu v ch ... Ngụn ng nghốo nn Tỡm hiu mi liờn quan gia tớnh cht phỏt bnh vi triu chng õm tớnh Tỡm hiu mi liờn quan gia c im tớnh cỏch vi triu chng õm tớnh 2.3.3 Cỏc yu t liờn quan n bnh - c im quỏ trỡnh hc...
 • 95
 • 533
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở bệnh nhân sau nhồi máu não

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở bệnh nhân sau nhồi máu não
... đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng số yếu tố liên quan đến trầm cảm bệnh nhân sau nhồi máu não với mục tiêu nghiên cứu sau:  Mô tả đặc điểm lâm sàng trầm cảm bệnh nhân sau nhồi máu não  Tìm ... đa số bệnh nhân trầm cảm sau nhồi máu não ngƣ i cao tuổi trầm cảm sau nhồi máu não c ng c sắc thái giống với trầm cảm ngƣ i cao tuổi, trầm cảm nguyên tâm lý, trầm cảm thể…  * Đặc điểm lâm sàng ... đƣa tỷ lệ trầm cảm khác sau nhồi máu não Tuy vậy, tổng hợp nghiên cứu cắt ngang so sánh thấy khoảng 1/3 số ệnh nhân sống s t sau nhồi máu não trầm cảm Tỷ lệ trầm cảm sau nhồi máu não khác nhƣ...
 • 138
 • 242
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở bệnh nhân sau nhồi máu não (tt)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở bệnh nhân sau nhồi máu não (tt)
... đa số bệnh nhân trầm cảm sau nhồi máu não ngƣ i cao tuổi v y trầm cảm sau nhồi máu não c sắc thái giống với trầm cảm ngƣ i cao tuổi, trầm cảm nguyên tâm lý, trầm cảm thể… 1.3.4 Một số yếu tố liên ... phổ iến nghiên cứu trƣớc đ tổn thƣơng vùng não trƣớc trái c liên quan tới trầm cảm 1.3.3 ặc điểm lâm sàng trầm cảm sau nhồi máu n o ệnh cảnh lâm sàng trầm cảm sau nhồi máu não c thể trầm cảm điển ... Nghiên cứu trầm cảm sau nhồi máu n o: Mỗi bệnh nhân trầm cảm đƣợc tiếp tục theo i tháng kể t ngày trầm cảm đƣợc phát Nghiên cứu trầm cảm sau nhồi máu não phương pháp nghiên cứu mô tả nghiên cứu...
 • 48
 • 195
 • 0

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số yếu tố liên quan đến chuyển dạ ở sản phụ đái tháo đường tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến chuyển dạ ở sản phụ đái tháo đường tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
... lâm sàng, cận lâm sàng số yếu tố liên quan đến chuyển sản phụ đái tháo đường bệnh viện Phụ sản Trung ương nhằm hai mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sản phụ đái tháo đường Nhận ... thai, chuyển sau đẻ, nhiên chưa có nghiên cứu đánh giá đầy đủ đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố liên quan đến mẹ thai nhi chuyển sản phụ bị ĐTĐ Vì tiến hành nghiên cứu đề tài Nhận xét đặc điểm ... đường Nhận xét số yếu tố liên quan đến chuyển sản phụ đái tháo đường 3 Chương Tổng quan tài liệu 1.1 số khái niệm 1.1.1 Đái tháo đường Năm 2003, bệnh ĐTĐ “Ủy ban chẩn đoán phân loại bệnh ĐTĐ Hoa...
 • 91
 • 436
 • 3

Nhiễm khuẩn huyết sau phẫu thuật tim hở đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số yếu tố liên quan

Nhiễm khuẩn huyết sau phẫu thuật tim hở đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan
... lấy đa số BN tim mắc phải [1] 58 - Thể trạng: Chỉ số BMI trung bình cho thấy bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết sau mổ tim hở trạng gầy, yếu tố thể đề kháng kém, yếu tố thuận lợi cho nhiễm khuẩn huyết ... hoàn biểu nặng nhiễm khuẩn huyết, chí giai đoạn cuối Trên BN mổ tim tình trạng lại trầm trọng Nhiễm khuẩn hô hấp vừa đường vào vừa biểu nhiễm khuẩn huyết Đồng thời có nhiễm khuẩn huyết tình trạng ... đờm (n=5) Cấy dịch vết mổ (n=1) Pseudomonas aeruginosa Bảng 13.Các yếu tố liên quan tới nguy nhiễm khuẩn huyết sau mổ tim hở Chỉ số Trẻ em Người lớn 3,50 ± 0,87 4,60 ± 1,69 Thời gian chạy máy...
 • 8
 • 65
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang
... Nam 19 Chng 2: i tng v phng phỏp nghiờn cu 22 2. 1 i tng nghiờn cu 22 2. 2 Thi gian v a im nghiờn cu 22 2. 3 Phng phỏp nghiờn cu 22 2. 4 Ch tiờu nghiờn cu 23 2. 5 Phng phỏp thu thp s liu 24 2. 6 Vt liu ... nm > nm n % n % n % 40 49 8,9 44 78,6 12, 5 50 59 6,0 110 72, 8 32 21 ,2 60 69 3,6 76 69,1 30 27 ,3 70 7,8 27 52, 9 20 39 ,2 Tng s 22 6,0 25 7 69,8 89 24 ,2 Nhn xột: - Thi gian mc bnh l t - nm chim ... n % n % 46 22 ,9 24 14,4 70 19,0 >0,05 105 52, 2 93 55,7 198 53,8 >0,05 50 24 ,9 50 29 ,9 100 27 ,2 >0,05 20 1 100 167 100 368 100 21 ,19 2, 80 - Ch s BMI trung bỡnh nhúm nghiờn cu l 21 ,19 2, 80 Gy (BMI...
 • 66
 • 424
 • 4

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng một số yéu tố liên quan của tràn khí màng phổi ở trẻ sinh

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và một số yéu tố liên quan của tràn khí màng phổi ở trẻ sơ sinh
... khởi phát tràn khí màng phổi Tràn khí màng phổi trẻ sinh thường tràn khí màng phổi thứ phát thời gian khởi phát tràn khí phụ thuộc vào nguyên nhân gây nên tràn khí màng phổi Tràn khí màng phổi ... quan đến TKMP sinh, thu số kết nghiên cứu sau về: 3.1 Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng tràn khí màng phổi trẻ sinh 3.1.1 Một số yếu tố dịch tễ tràn khí màng phổi 100% 37.5% 62.5% Hình ... học, lâm sàng, cận lâm sàng tràn khí màng phổi trẻ sinh điều trị khoa sinh khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ 01/01/2013 đến 30/09/2015 Mô tả số yếu tố liên quan đến tràn khí...
 • 83
 • 381
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết bỏng điều trị tại bệnh viện trẻ em hải phòng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết bỏng điều trị tại bệnh viện trẻ em hải phòng
... tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn vết bỏng nhiệt ướt trẻ em điều trị Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ 1/5/2011 đến 30/4/2012 Tìm số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết bỏng bệnh ... chứng bệnh bỏng Nghiên cứu không gây ảnh hưởng đến đứa trẻ đồng ý gia đình trẻ Thông tin bảo mật 31 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn vết bỏng trẻ em 3.1.1 ... (85,4%) 1.2.2 Một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết bỏng Theo nghiên cứu Nguyễn Quốc Định [3], tỷ lệ NKVB tăng lên với xuất số yếu tố nguy liên quan như: Cách xử trí nhà bị bỏng có cách...
 • 68
 • 297
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến suy thận cấp ở bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên phátnghiên cứu đặc điểm người khuyết tật và một số yếu tố liên quan đến dị tật bẩm sinh ở haf tâythực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp ở người cao tuổi tại thị trấn trâu quỳ huyện gia lâm hà nội năm 2011thực trạng nhiễm hiv aids và một số yếu tố liên quan ở người dân tộc thiểu số đến tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại trung tâm y tế quan hóa thanh hóathực trạng bệnh sâu răng viêm lợi và một số yếu tố liên quan ở học sinh lớp 5 huyện hoài đức hà nộiđặc điểm lâm sàng gãy lồi cầu xương hàm dướinghiên cứu đặc điểm lâm sàng tế bào âm đạo nội tiết progesteron hcg và siêu âm ở bệnh nhân dọa sẩy thai 3 tháng đầu tại bvpstw từ 12010 đến 62010nghiên cứu đặc điểm lâm sàng soi cổ tử cung ở bệnh nhân có tế bào âm đạo cổ tử cung bất thường nhiễm human papillomavirusnghiên cứu đặc điểm lâm sàng xquang và đánh giá kết quả điều trị khớp cắn ngược vùng răng cửa tại bệnh viện việt nam cu ba hà nộinghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân nhồi máu nãothực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và một số yếu tố ảnh hưởng tại xã gio châu huyện gio linh của tỉnh quảng trị và xã hòa hiệp huyện cư kuin của tỉnh đắc lắcnghiên cứu đặc điểm lâm sàng khí máu và nguy cơ tử vong trong suy hô hấp cấp do viêm phổi ở trẻ emnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tụy cấp không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ 20052010nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng mô bệnh học ung thư biểu mô cổ tử cung giai đoạn ib iia trước và sau xạ trị tiền phẫumô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ở những bệnh nhân u tuyến yên trước điều trị và sau điều trị bằng dao gamma quay tại bệnh viện bạch mai từ năm 2007 2010chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây