GIÁ TRỊ xét NGHIỆM SÀNG lọc từ HUYẾT THANH mẹ để PHÁT HIỆN THAI bất THƯỜNG NHIỄM sắc THỂ tại THANH KHÊ đà NẴNG và BIÊN hòa ĐỒNG NAI

đánh giá giá trị của các test sàng lọc trước sinh để phát hiện thai nhi có bất thường nhiễm sắc thể

đánh giá giá trị của các test sàng lọc trước sinh để phát hiện thai nhi có bất thường nhiễm sắc thể
... b m sinh cú b t th ng nhi m s c th N u test sng l c cú nguy c cao (dng tớnh) thai ph s ủ c t v n lm xột nghi m xõm ph m thai nh ch c i ho c sinh thi t gai rau ủ phõn tớch nhi m s c th cho thai, ... s m nh ng thai ph cú nguy c cao sinh b t th ng b m sinh Xu t phỏt t nh ng lý trờn chỳng tụi ti n hnh ủ ti: NH GI GI TR C A CC TEST SNG L C TR C SINH PHT HI N THAI NHI Cể B T TH NG NHI M S C ... sau sinh T t c thai ph ủ c theo dừi ti p ủ n tr ủ c sinh ra, ho c thai ph ph i ủỡnh ch thai nghộn thai nhi b t th ng ho c thai b s y t nhi n hay thai ch t lu K t qu ủú ủ c ủ i chi u l i v i k t...
 • 106
 • 632
 • 11

tìm hiểu mối liên quan giữa bất thường nhiễm sắc thể với tăng khoảng sáng sau gáy ở tuổi thai từ 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày

tìm hiểu mối liên quan giữa bất thường nhiễm sắc thể với tăng khoảng sáng sau gáy ở tuổi thai từ 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày
... sỏng sau gỏy vi d tt thai nhi 65 Bng 3. 16 Mi liờn quan gia kớch thc khong sỏng sau gỏy vi bt thng nhim sc th 66 Bng 3.17 Mi liờn quan kớch thc khong sỏng sau gỏy vi hi chng Down 67 Bng ... liờn quan gia kớch thc khong sỏng sau gỏy vi d tt thai nhi 65 3.3.4 Liờn quan gia kớch thc khong sỏng sau gỏy vi bt thng nhim sc th 66 3.3.5 Mi liờn quan kớch thc khong sỏng sau gỏy ... sc th 61 3.3 Mi liờn quan ca thai cú tng khong sỏng sau gỏy 62 3.3.1 Mi liờn quan gia tui thai ph vi bt thng nhim sc th 62 3.3.2 Mi liờn quan gia s d tt v kt qu phõn tớch nhim sc th 64 3.3.3...
 • 121
 • 382
 • 1

mối liên quan giữa bất thường nhiễm sắc thể với tăng khoảng sáng sau gáy ở thai nhi tại bệnh viện phụ sản trung ương từ 2011 - 2013

mối liên quan giữa bất thường nhiễm sắc thể với tăng khoảng sáng sau gáy ở thai nhi tại bệnh viện phụ sản trung ương từ 2011 - 2013
... Trung Ương từ 2011 - 2013 với hai mục tiêu: Xác định tỷ lệ bất thường nhi m sắc thể trường hợp tăng khoảng sáng sau gáy thai nhi Bệnh viện Phụ sản Trung Ương từ 2011 - 2013 Mô tả mối liên quan bất ... bất thường nhi m sắc thể với kích thước tăng khoảng sáng sau gáy thai nhi Bệnh viện Phụ sản Trung Ương từ 2011 - 2013 CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Bất thường NST 1.1.1 Đặc điểm chung nhi m sắc ... bệnh viện Phụ Sản Trung Ương chưa có nghiên cứu vần đề Với lý đó, tiến hành nghiên cứu đề tài Mối liên quan bất thường nhi m sắc thể với tăng khoảng sáng sau gáy thai nhi bệnh viện Phụ Sản Trung...
 • 17
 • 216
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC SÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG CHỈ THỊ ĐỘNG VẬT KHÔNG XƢƠNG SỐNG CỠ LỚ pptx

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC SÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG CHỈ THỊ ĐỘNG VẬT KHÔNG XƢƠNG SỐNG CỠ LỚ pptx
... Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 Đề tài Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sông thành phố Đà Nẵng thị động vật không xương sống cỡ lớn” cho ta thấy nhìn ... toàn diện trạng chất lượng nước tác động ô nhiễm môi trường nước sông thành phố Đà Nẵng Địa điểm, thời gian phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Địa điểm nghiên cứu: sông Cu Đê hệ thống sông túy Loan – ... có chất lượng nước tương đối tốt chưa tác động nhiều đến hệ ĐVKXS cỡ lớn Đối với hệ thống sông Túy Loan – Cầu Đỏ có chất lượng nước suy giảm tác động tiêu cực đến hệ ĐVKXS cỡ lớn Bảng 3.1 Chỉ...
 • 5
 • 204
 • 0

xác định tỉ lệ bất thường nhiễm sắc thể từ tế bào ối nuôi cấy qua chọc hút nước ối tại bệnh viện phụ sản trung ương bệnh viện phụ sản hà nội

xác định tỉ lệ bất thường nhiễm sắc thể từ tế bào ối nuôi cấy qua chọc hút nước ối tại bệnh viện phụ sản trung ương và bệnh viện phụ sản hà nội
... hai bệnh viện Phụ sản nội bệnh viện Phụ sản Trung ương Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ bất thường nhiễm sắc thể từ tế bào ối nuôi cấy qua chọc hút nước ối Bệnh viện Phụ sản Trung ương Bệnh ... 2004 tiến hành chọc ối xác định rối loạn NST Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung ương, trường Đại học Y nội chương trình sàng lọc trước sinh triển khai từ năm 2006 Bệnh viện Phụ Sản HN từ năm 2007 ... tích xác định: 39 • Tỉ lệ thai dị tật bất thường nhiễm sắc thể phát qua chọc hút dịch ối để phân tích • Các hình thái bất thường NST nghiên cứu • Kết áp dụng kỹ thuật chọc hút nước ối Bệnh viện...
 • 101
 • 710
 • 1

Bất thường nhiễm sắc thể, ThS.BS. Hà Tố Nguyên, bệnh viện phụ sản từ

Bất thường nhiễm sắc thể, ThS.BS. Hà Tố Nguyên, bệnh viện phụ sản từ dũ
... 30% >90% TRISOMIE 13 Bất thường đầu • - Đầu nhỏ • - Não thất nhât - Các bất thường khác gặp NUT, HC Dandy Walker, chẻ đốt sống TRISOMIE 13 Bất thường mặt • Bất thường mặt thường kèm với não thất ... 18 bất thường/ SA  NĐRMM bất thường vài ca  Chọc ối? TRISOMIE 18 Bất thường bụng ngực • - Thoát vò rốn, nhỏ nguy tăng • -Thoát vò hoành • - Loạn sản thận dạng nang, thận nước TRISOMIE 18 Bất ... sẩy thai TCN • - Biểu thường gặp/SA: thai chậm TT kèm thiểu ối Nhau thoái hoá dạng nước • - Các bất thường khác: não thất nhất, não ứng thủy, bất sản thể chai, chẻ mặt, bất thường chi, CẢM ƠN ...
 • 40
 • 286
 • 0

Siêu âm sản, tầm soát bất thường nhiễm sắc thể ở TCN2, tài liệu dịch từ Dr.Robert Ogle

Siêu âm sản, tầm soát bất thường nhiễm sắc thể ở TCN2, tài liệu dịch từ Dr.Robert Ogle
... 2001 Những bất thường xuất Trisomy 18 Nhửng bất thường chính: Markers: Đầu hình trái dâu Dòch hố sau Chẻ mặt Các dò tật tim Thoát vò hoành Thoát vò rốn Các bất thường thận Các bất thường xương ... trường hợp có nang ĐRMM đơn độc Bộ NST trường hợp có nang ĐRMM kết hợp bất thường khác Bình thường Bất thường Bình thường Bất thường Clarke2 1988 16-22 2820 3-14 mm (0.2%) - - - Camurri3 1989 16-20 ... 4.9 2.6 3.7 1.5 Siêu âm từ 16 – 23 tuần bình thường Bất thường / nhỏ DR - Trisomy 21 75% FPR –khôngTrisomy 21 13% Trisomy 21, n=350 Nyberg 2001, Benacerraf 2002 Đánh giá nguy Tầm soát chuỗi Likelihood...
 • 26
 • 409
 • 0

Giá trị xét nghiệm triple test cho sàng lọc thai hội chứng down tại trung tâm chẩn đoán trước sinh bệnh viện phụ sản năm 2014

Giá trị xét nghiệm triple test cho sàng lọc thai hội chứng down tại trung tâm chẩn đoán trước sinh  bệnh viện phụ sản tư năm 2014
... NG B INHTH LOAN Mó sinh viờn: B00348 GIá TRị CủA XéT NGHIệM TRIPLE TEST CHO SàNG LọC THAI HộI CHứNG DOWN TạI TRUNG TÂM CHẩN ĐOáN TRƯớC SINH - BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG NĂM 2014 TI T T NGHI P ... NG B INHTH LOAN Mó sinh viờn: B00348 GIá TRị CủA XéT NGHIệM TRIPLE TEST CHO SàNG LọC THAI HộI CHứNG DOWN TạI TRUNG TÂM CHẩN ĐOáN TRƯớC SINH - BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG NĂM 2014 TI T T NGHI P ... a triple cho sng l c thai h i ch ng Down Giỏ tr c a triple test cho sng l c thai h i ch ng Down t i Trung tõm ch n oỏn tr c sinh - B nh vi n ph s n Trung ng t 1 /2014- 6 /2014: + T l phỏt hi n thai...
 • 53
 • 44
 • 0

Giá trị xét nghiệm triple test cho sàng lọc thai hội chứng down tại trung tâm chẩn đoán trước sinh bệnh viện phụ sản năm 2014

Giá trị xét nghiệm triple test cho sàng lọc thai hội chứng down tại trung tâm chẩn đoán trước sinh  bệnh viện phụ sản tư năm 2014
... lệ thai nguy cao cho hội chứng Down thai phụ xét nghiệm Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng1 /2014 đến hết tháng 6 /2014 Mục tiêu 02 Đánh giá giá trị xét nghiệm Triple ... tính cho thai hội chứng Down: 1/42,5 = 2,35% KÊT LUẬN Tỷ lệ thai nguy cao cho hội chứng Down  Dựa vào XN triple test 5,08% Giá trị triple cho SL thai Down  Tỷ lệ phát thai hội chứng Down 80% ... nghiệm Triple test để phát thai bị hội chứng Down Trung tâm chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 1 /2014 đến hết tháng 6 /2014 TỔNG QUAN Tổng quan 1.1 Hội chứng Down 1.1 Khái...
 • 32
 • 236
 • 0

XÁC LẬP CÁC GIÁ TRỊ TRUNG VỊ CHO BỘ BA XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH pdf

XÁC LẬP CÁC GIÁ TRỊ TRUNG VỊ CHO BỘ BA XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH pdf
... 1448 Các thông số sinh hóa xét nghiệm sàng lọc trước sinh phụ thuộc vào tuần tuổi thai Vì để có chương trình sàng lọc xác hiệu quả, việc xác lập giá trị trung vị cho thông số AFP, free bata hCG ... thai phụ cho tuần tuổi thai, dùng phép thống kê mô tả để tính giá trị trung vị cho tuần tuổi thai Xác định nguy cho thai phụ tham gia sàng lọc trước sinh Xác định giá trị bội số trung vị (MoM ... kết luận: Sau xác lập giá trị trung vị thông số AFP, beta hCG tự uE3 huyết thai phụ theo tuần tuổi thai tháng thai kỳ, phải tiến hành ứng dụng giá trị trung vị ba xét nghiệm sàng lọc thai phụ...
 • 26
 • 379
 • 1

Báo cáo: Giá trị xét nghiệm procalcitonin trong chẩn đoán, tiên lượng theo dõi đáp ứng điều trị kháng sinh trong nhiễm khuẩn huyết, choáng nhiễm khuẩn

Báo cáo: Giá trị xét nghiệm procalcitonin trong chẩn đoán, tiên lượng và theo dõi đáp ứng điều trị kháng sinh trong nhiễm khuẩn huyết, choáng nhiễm khuẩn
... 300.000.000đ theo thơng báo số 38/TB-SKHCN Mục tiêu:  Mục tiêu tổng qt: Giá trị xét nghiệm procalcitonin chẩn đốn, tiên lƣợng theo dõi đáp ứng điều trị kháng sinh nhiễm khuẩn huyết, chống nhiễm khuẩn ... NKH 32 PHẦN MỞ ĐẦU Tên đề tài/dự án: Giá trị xét nghiệm procalcitonin chẩn đốn, tiên lƣợng theo dõi đáp ứng điều trị kháng sinh nhiễm khuẩn huyết, chống nhiễm khuẩn - Chủ nhiệm đề tài/dự án: GS.TS ... ĐỐN, TIÊN LƢỢNG VÀ THEO DÕI ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH TRONG NHIỄM KHUẨN HUYẾT, CHỐNG NHIỄM KHUẨN Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn huyết (NKH) bệnh cảnh lâm sàng nặng, chẩn đốn khó, điều trị tốn kém, tỷ...
 • 128
 • 560
 • 7

PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM VI SINH LÂM SÀNG

PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM VI SINH LÂM SÀNG
... PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA MỘT XÉT NGHIỆM THÔNG SỐ ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM Giá trò xét nghiệm đánh giá qua thông số: Độ nhạy Độ đặc hiệu Giá trò tiên đoán dương Giá trò tiên ... tiên đoán âm CHUẨN VÀNG Chuẩn vàng xác đònh dựa trên: Giá trò xét nghiệm Dấu chứng lâm sàng Sự kết hợp nhiều xét nghiệm nhiều dấu chứng lâm sàng Chuẩn vàng tiêu chuẩn dùng để xác đònh bệnh thật ... hiệu xét nghiệm Tỷ lệ mắc bệnh quần thể Xác suất chẩn đoán bác só trước yêu cầu xét nghiệm PPV & NPV hữu dụng cho điều trò nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh cao kết xét nghiệm hữu dụng Nhưng cho xét nghiệm...
 • 11
 • 67
 • 0

Một số kết quả ban đầu trong đánh giá giá trị Test sàng lọc ở phụ nữ mang thai để phát hiện thai dị tật ppt

Một số kết quả ban đầu trong đánh giá giá trị Test sàng lọc ở phụ nữ mang thai để phát hiện thai dị tật ppt
... nghiệm IV Bàn luận Kết nghiên cứu số tác giả đánh giá giá trị test sàng lọc huyết phụ nữ mang thai đợc trình bày dới bảng sau: Tác giả Kết test sàng lọc Giá trị để chẩn đoán (ở mức trung bình) ... lâm sàng thai nhi bất thờng trẻ đợc sinh để đánh giá giá trị test sàng lọc - Xử lý số liệu phơng pháp thống kê giá trị mẫu so với giá trị trung vị chuẩn Kết AFP, hCG, uE3 đợc so sánh với giá trị ... nguy sinh dị tật ống thần kinh - Trong 79 sản phụ nguy cao sinh dị tật có 23 mẫu có test sàng lọc dơng tính Trong số thai phụ có nguy cao sinh dị tật ống thần kinh (AFP =>2) mẫu số 3, 52,...
 • 9
 • 660
 • 0

các xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán trước sinh

các xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán trước sinh
... T l d tt bm sinh Vit Nam (2006): / 1000 tr sinh loi d tt bm sinh ph bin nht, tớnh trờn ton th gii: 2001 DT tim bm sinh (1,040,835) DT ng thn kinh (323,897) ... 13+6) Siờu õm: m da gỏy (NT) / xng mi (NB) Test sinh húa: Double test (PAPP-A ; free hCG) Trisomy 21, 18 v 13 2.Quý II (tun thai 15 20) Test sinh húa: Triple test (AFP ; uE3 ; free hCG) ... nht l cỏc d tt tim bm sinh Karyotype bt thng LY NC I tun thai 15 - 20 T l sy thai can thip 0,6 - 1% 30% Thai nhi mang bt thng NST b o thi mt cỏch t nhiờn t tun thai th 12 n sinh Mi tng quan gia...
 • 42
 • 1,021
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: giá trị xét nghiệm của các thành phần nước tiểugia tri van hoa lich su bien hoa dong naigiám đốc sở tư pháp thành phố đà nẵngđánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng và đề xuất các giải pháp khai thác hợp lýbộ tư pháp thanh tra đà nẵngdiện tích tự nhiên thành phố đà nẵngtrường thcs lý tự trọng biên hòa đồng naihội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố đà nẵngđiều kiện tự nhiên thành phố đà nẵnglịch sử biên hòa đồng nai từ 1698 đến 1860bien hoa dong nai tu 1698 den 1945 lich suxét bề mặt của cấu kiện kết cấu để phát hiện các khuyết tật nứt rỗ trơ cốt thép của bê tôngđề tài nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng bệnh tụ huyết trùng vá thử nghiệm phác đồ điều tringhiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh não một số yếu tố nguy cơ và giá trị của ddimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch nãokinh nghiệm phòng bệnh tụ huyết trùng ở trâu bòKẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM 7Phương pháp sửa lỗi sai cơ bản về nói và viết tiếng anh cho học sinh khi thực hành tại lớp có hiệu quảĐiều dưỡng ngoại tập 2 BYTĐiều dưỡng sản phụ khoa BYTHướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 1câu hoi cac phan thiBan tu danh gia qua trinh cong tacDON XINNANG BAC LUONGDe thi giua hoc ki i toan 9Tiểu luận môn triết học phép biện chứng hegelNghiên cứu công nghệ xử lý GPU và ứng dụng (LV thạc sĩ)Mẫu bìa luận văn mau bia luan vanQuy cach quyen luan vandown loaddown load CV đi số 365Down CV đi số 366 2MAU DE XUAT DU ANdown loadNganh CTXH tinh den 18 8 2015Game show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)