Đàm phán theo trình tự tiến dần, luôn bám sát chủ đề

Đàm phán theo trình tự tiến dần, luôn bám sát chủ đề docx

Đàm phán theo trình tự tiến dần, luôn bám sát chủ đề docx
... đề 4 Ký kết hiệp định khung Xây dựng hiệp định cụ thể Thống vấn đề đàm phán Kiểm tra tiến độ kế hoạch Giải vấn đề tranh cãi Sự thực chứng minh rằng, cần bám theo trình tự nói trên, bám sát chủ ... lý hiểu hai bên Ngoài ra, giai đoạn khởi đầu đàm phán hai bên phải bám sát nội dung đàm phán, kế hoạch lịch trình tiến hành Có thể tham khảo trình tự sau: Tìm tòi lợi ích đối phương nằm đâu Đưa ... đàm phán thành công thường ngắn, không khí đàm phán hình thành từ hai bên chuẩn bị để bước vào đàm phán kéo dài tới kết thúc Cho nên, có bước khởi đầu nhiệt tình, hữu hảo quan trọng cho đàm phán...
 • 4
 • 258
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích bo mạch theo trình tự cấp Quantum phần 1 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích bo mạch theo trình tự cấp Quantum phần 1 pptx
... gian tiến trình cần processor mô tả bảng sau: Tiến trình độ ưu tiên thời gian xử lý P1 24 P2 P3 Thì thứ tự cấp processor (theo nguyên tắc độc quyền) cho tiến trình là: Tiến trình P2 P3 P1 Thời điểm ... tiến trình Các tiểu trình bên tiến trình trao đổi thông tin thông qua nhớ chia sẻ truy xuất tài nguyên chia sẻ tiến trình Một tiến trình đa tiểu trình hướng đối tượng công cụ hiệu cho việc cung cấp ... w c tiến trình, không tự động tạo tiểu trình Do đó, hệ điều hành này, hệ thống gọi trình quản lý tiến trình windows NT lần để tạo tiểu trình cho tiến trình mới, mà nhận handle tiểu trình từ windows...
 • 10
 • 58
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích bo mạch theo trình tự cấp Quantum phần 2 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích bo mạch theo trình tự cấp Quantum phần 2 pps
... theo th t l: 8k, 12k, 22 k, 18k, 8k, 6k, 14k, 36k Trong trng hp ny nu cú mt tin trỡnh cú kớch thc 16k cn c np vo b nh, thỡ h iu hnh s np nú vo: nh 22 k nu theo thut toỏn First-fit nh 18k nu theo ... thc nh hn kớch thc ca khụng gian nh trng ú Process3 360k Proce ss2 Proce ss2 28 0k Proce ss1 320 k 28 0k Proce ss1 Proce ss1 320 k 320 k d o m C lic c u -tr a c k o d o w w w o w C lic k to bu y N ... PTBR: page table base register Page1 12 Page1 11 0 Page2 Page1 10 1 12 Page1 2 Page1 Page1 3 Các Page page Proces s table Proce ss Page1 Page2 Page2 Page2 Page1 10 d o m C lic c u -tr a c k o...
 • 10
 • 90
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích bo mạch theo trình tự cấp Quantum phần 3 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích bo mạch theo trình tự cấp Quantum phần 3 pps
... riờng theo dừi cỏc segment cũn trng trờn b nh Data1: seg2 870 32 0 117 150 132 0 Code2: seg0 limit 1470 Code1 32 0k base 182 150 1820 Stack1: 150k Data1: 150k Các segment process1 Code2 32 0k Stack1: ... nh chớnh cú th cn phi a mt hoc on a III .3. 2 K thut b nh o Theo trờn thỡ k thut b nh o thc cht l k thut phõn trang hoc phõn on theo yờu cu Trong mc III.2 .3 v III.2.4 chỳng ta ó tỡm hiu cỏc c bn ... process1 Code2 32 0k Stack1: seg1 1170 1020 process Code1: seg0 Data2 32 0k 870 720 570 Bas e 147 250 lim it 32 0 720 Stack2:s eg2 150 32 0 Data2: seg1 Stack2: 150k Các segment process2 Segment table...
 • 10
 • 91
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích bo mạch theo trình tự cấp Quantum phần 4 ppt

Giáo trình hướng dẫn phân tích bo mạch theo trình tự cấp Quantum phần 4 ppt
... hợp phân trang với phân đoạn: Cả hai kỹ thuật phân trang phân đoạn có mạnh Sự phân trang, suốt (transparent) người lập trình, loại bỏ tượng phân mảnh nội vi Sự phân đoạn, thấy người lập trình, ... thống phân trang phân đoạn, số hệ thống trang bị hỗ trợ phần cứng processor phần mềm hệ điều hành để cài đặt kết hợp hai kỹ thuật phân trang phân đoạn Trong hệ thống kết hợp phân trang phân đoạn, ... trang cấp Mỗi mục vào dùng để mô tả 4Mb nhớ, toàn GB (32 bit) không gian địa ảo chia thành 10 24 phần Entry mục bảng trang cấp từ PT1 cho địa số hiệu khung trang trang thứ hai (secondlevel) Có 1024...
 • 10
 • 55
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích bo mạch theo trình tự cấp Quantum phần 5 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích bo mạch theo trình tự cấp Quantum phần 5 doc
... động Khi chương trình kết thúc hệ điều hành giải phóng khối nhớ cấp cho chương trình khối nhớ dùng làm PSP cho chương trình PSP dài 256 byte, chứa thông tin cần cho DOS chương trình chạy PSP cho ... chứa đoạn chương trình tương ứng Trong trình hoạt động chương trình giá trị ghi CS bị thay đổi Chương trình dạng EXE nhớ RAM hình ảnh trung thực đĩa mà mã hoá theo cách Hình 3. 15 sau minh họa cho ... quy ước chia thành hai phần: phần thấp chứa thành phần hệ điều hành bảng vector ngắt, io.sys, msdos.sys, chương trình điều khiển thiết bị, phần thường trực command.com, vv Phần lại vùng quy ước...
 • 10
 • 91
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tổ chức thi công theo trình tự logic phần 1 docx

Giáo trình hướng dẫn cách tổ chức thi công theo trình tự logic phần 1 docx
... cu n chi u): 1. 2 .1 (phng N i dung: 1. 2 .1. 1 nh ngha: T ch c thi cụng theo phng phỏp tu n t (P2TC2T2) l vi c chia n ủ ng thi cụng thnh nhi u ủo n cú kh i l ng x p x nhau, m t ủn v thi cụng ti n ... phng phỏp dõy chuy n: 1. 3 .1 N i dung: 1. 3 .1. 1 nh ngha: T ch c thi cụng theo dõy chuy n (P2TC2DC) l ton b vi c xõy d ng ủ ng ủ c phõn chia thnh nhi u lo i cụng vi c riờng theo trỡnh t cụng ngh ... n khỏc theo m t th t ủó xỏc ủ nh tr c (hỡnh 2 .12 .2) T CT hoaỡn thi ỷn L CT chờnh O CT chuỏứn bở oaỷn I oaỷn II oaỷn III oaỷn IV Hỡnh 2.7.2: S ủ t ch c thi cụng theo phng phỏp tu n t 1. 2 .1. 2 c...
 • 10
 • 179
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tổ chức thi công theo trình tự logic phần 2 pps

Giáo trình hướng dẫn cách tổ chức thi công theo trình tự logic phần 2 pps
... cỏch thớch h p 1.4 .2 Ph i h p gi a PPTC2DC v PPTC2TT: 1.4 .2. 1 Tr ng h p 1: Cỏc cụng tỏc khỏc TCTC theo PPDC khụng mang l i hi u qu , ph i TCTC theo PPTCTCTT; ch t ch c dõy chuy n thi cụng m t ủ ng ... n cú hi u qu cao; + Khq = 0,3ữ0,7: nờn t ch c ph i h p PPTC2DC v i PPTC2 khỏc; + Khq < 0,3: nờn t ch c thi cụng theo PPTC2TT ho c PPTC2SS; H s t ch c: H s t ch c ny nh m ủỏnh giỏ m c ủ s d ng ... a PPTC2DC v PPTC2SS: 1.4.3.1 Tr ng h p 1: Cỏc cụng tỏc khỏc TCTC theo PPDC khụng mang l i hi u qu , ti n ủ thi cụng yờu c u nhanh-g p, ph i TCTC theo PPSS, ch t ch c dõy chuy n thi cụng m t ủ...
 • 10
 • 154
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tổ chức thi công theo trình tự logic phần 3 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách tổ chức thi công theo trình tự logic phần 3 pdf
... 11 Thi cơng c ng s ð i2 … 11 Thi cơng n n đư ng đo n ð i3 … Thi cơng n n đư ng đo n ð i4 … 11 Thi cơng n n đư ng đo n ð i3 … 7 Thi cơng n n đư ng đo n ð i4 … Thi cơng n n đư ng đo n ð i3 … Thi ... 2007 THẠNG 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 ... ) (4 C N 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01...
 • 10
 • 212
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tổ chức thi công theo trình tự logic phần 4 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách tổ chức thi công theo trình tự logic phần 4 pdf
... 60 60 40 40 30 20 III IV V VI Vtt (km/h) i v i ủ ng cao t c: theo tiờu chu n TCVN 5729-97 Thi t k ủ ng cao t c i v i ủ ng ủụ th : theo TCXDVN 1 04- 2007- ng ủụ th - yờu c u thi t k Gi i thi u ... n 2: Trỡnh by nh ng nguyờn t c c b n thi t k t ch c thi cụng v thi t k k thu t thi cụng ủ ng ụtụ Cỏc phng phỏp t ch c thi cụng ủ ng ụtụ v thi t k t ch c thi cụng ủ ng ụtụ N i dung trỡnh by 50 ... 30.00 830.00 177.60 177.05 H4 S1 88 .46 300 700.00 H3 600.00 20.00 178.15 177.00 620.00 178. 24 176. 14 H2 300 500.00 175.00 176.70 176.50 177.80 178.20 178.90 173 .44 175.60 100.00 A=KM0 H1 OAN...
 • 10
 • 200
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tổ chức thi công theo trình tự logic phần 5 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách tổ chức thi công theo trình tự logic phần 5 ppt
... 50 0 50 0 ữ 650 650250 0 250 0 1 25 150 150 ữ 1 75 1 75 ữ 200 200 ữ 250 250 ữ 300 300 ữ 150 0 150 0 600 60 - 40 - - 60 ữ 75 75 ữ 10 100 ữ 600 5075 75 350 30 - 30 ữ 50 20 - 25 50 5075 ... (TCVN4 054 - 05) Độ dốc siêu độ Tốc tính toán km/h Khụng lm siờu cao 100 400 ữ 450 450 50 0 50 0 ữ 55 0 55 0 ữ 650 650 ữ 800 800 ữ 1000 1000 ữ 4000 4000 80 250 ữ 2 75 2 75 ữ 300 300 ữ 350 350 ữ 4 25 4 25 ... l i 0,7 Khụ s ch Bỡnh th ng 0 ,5 m, b n Khụng thu n l i 0, 25- 0,3 GK: tr ng l ng c a xe trờn tr c ch ủ ng V i xe con: GK = (0 ,5 -0 ,55 )G V i xe t i: GK = (0, 65 -0, 75) G G: T i tr ng ton xe TS Phan...
 • 10
 • 87
 • 0

thực tiễn việc tuân theo trình tự, thủ tục thi hành án tại chi cục thi hành án dân sự huyện nông sơn, tỉnh quảng nam

thực tiễn việc tuân theo trình tự, thủ tục thi hành án tại chi cục thi hành án dân sự huyện nông sơn, tỉnh quảng nam
... nước để thi hành án 1.2.1 Những ưu điểm việc tn theo trình tự, thủ tục thi hành án chi cục Thi hành án dân huyện Nơng Sơn Những năm qua (2012- 2014) q trình hoạt động Chi cục Thi hành án dân huyện ... đề “ thực tiễn việc tn theo trình tự, thủ tục thi hành án Chi cục Thi hành án dân huyện Nơng Sơn, tỉnh Quảng Nam phần nói lên thực tiễn việc áp dụng pháp luật xã hội nào, có giải cơng việc, ... người phải thi hành án Mọi thủ tục thi hành án tiến hành theo trình tự, thủ tục thi hành án dân quy định cụ thể chương III, Luật Thi hành án dân từ điều 26 Hướng dẫn quyền u cầu thi hành án dân đến...
 • 18
 • 210
 • 0

Đàm phán theo phương pháp thám tử

 Đàm phán theo phương pháp thám tử
... việc đàm phán với bên thứ ba Ví dụ: Hai công ty dược phẩm muốn mua trứng nhà cung cấp Một công ty cần 80.000 trứng, công ty lại cần 70.000 trứng Nhưng nhà cung cấp có 100.000 trứng Qua đàm phán, ... có hợp đồng thành công Đến thực tế Malhotra Bazerman vạch năm nguyên tắc đàm phán mang tính điều tra: Đặt câu hỏi đối phương muốn Không bàn việc đối tác muốn gì, tìm hiểu họ lại muốn vậy? Nếu ... ứng Ví dụ: Một thợ xây chủ thầu xây dựng đàm phán hợp đồng Bên chủ thầu yêu cầu thợ xây phải trả khoản tiền phạt lớn dự án không hoàn thành thời hạn theo dự kiến Người thợ xây đặt điều kiện cho...
 • 8
 • 333
 • 0

Phân biệt trình tự tính giá của các tài sản theo quá trình hình thành.doc

Phân biệt trình tự tính giá của các tài sản theo quá trình hình thành.doc
... tế tài sản hình thành Z đơn vị sản phẩm Tổng Z sản phẩm hoàn thành = Số lượng sản phẩm hoàn thành II Trình tự tính giá tài sản theo trình hình thành Trình tự tính giá tài sản mua vào Tính giá tài ... tài sản (đối tượng tính giá) , sử dụng phương pháp tính toán thích hợp để tính toán, xác định đắn, xác giá loại tài sản hình thành Các loại tài sản khác cách thức tính giá giá trị khác trình tự ... sau phân bổ cho tài sản theo tiêu thức thích hợp Bước 3: Tổng hợp chi phí tính giá thành ban đầu (giá thực tế) tài sản Công thức tính giá tài sản mua vào khái quát sau: Tổng giá trị tài sản mua...
 • 12
 • 351
 • 1

Phân biệt trình tự tính giá của các tài sản theo quá trình hình thành.

Phân biệt trình tự tính giá của các tài sản theo quá trình hình thành.
... tế tài sản hình thành Z đơn vị sản phẩm Tổng Z sản phẩm hoàn thành = Số lượng sản phẩm hoàn thành II Trình tự tính giá tài sản theo trình hình thành Trình tự tính giá tài sản mua vào Tính giá tài ... tài sản (đối tượng tính giá) , sử dụng phương pháp tính toán thích hợp để tính toán, xác định đắn, xác giá loại tài sản hình thành Các loại tài sản khác cách thức tính giá giá trị khác trình tự ... sau phân bổ cho tài sản theo tiêu thức thích hợp Bước 3: Tổng hợp chi phí tính giá thành ban đầu (giá thực tế) tài sản Công thức tính giá tài sản mua vào khái quát sau: Tổng giá trị tài sản mua...
 • 13
 • 254
 • 1

Xem thêm