Cử chỉ không lời một thứ ngôn ngữ trong đàm phán thương lượng

Cử chỉ không lời: một thứ ngôn ngữ trong đàm phán - thương lượng

Cử chỉ không lời: một thứ ngôn ngữ trong đàm phán - thương lượng
... hay chỉ vung mạnh tay 6.3.2 Không đồng ý, giận hoài nghi: - Da mặt đỏ - Nheo mắt - Cau mày mắt - Lắc đầu - Mặt không tươi - Bàn tay nắm lại 6.3.3 Không dứt khoác không đoán: - Nhìn bối rối - Chớp ... thể cử không lời: 6.1.1 Bước một: Nhận biết cử không lời phía bên Bạn ý quan sát xem phía bên có làm việc sau không: - Có khoanh tay hay gác chân không? - Mắt bạn có nhìn thẳng vào mắt bạn không? ... thể cử không lời Nghệ thuật nhận biết thể cử không lời việc khó học, giống bạn học ngoại ngữ Ngoài việc phải biết cử không lời bạn ý nghĩa mà bạn truyền đạt cho phía bên kia, bạn phải hiểu cử không...
 • 12
 • 1,793
 • 8

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - thương lượng

 Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - thương lượng
... đất bớt vài 9.10 Chiến thuật không đàm phán không thương lượng Nhiều người sau đưa giá điều kiện họ, thường đưa câu khẳng định "không đàm phán - không thương lượng" Lý vì, thứ họ tin vào lý lẽ ... lời "chắc giá thương lượng trả tới trả lui đâu Ông bà có mua mua, không mua thôi" Đối lại chiến thuật "không đàm phán - không thương lượng" Trong trường hợp trên, đối phó lại chiến thuật chủ nhà, ... Thôi, ta cưa đôi chênh lệch gặp 85 "cây" nhé?" 9.13 Chiến thuật mặc có có lại Trong đàm phán - thương lượng, bạn luôn nhớ mặc nguyên tắc tốt Nguyên tắc là; nhượng cho đối tác bạn phải đòi nhận lại...
 • 29
 • 2,697
 • 10

Nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong đàm phán thương mại potx

Nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong đàm phán thương mại potx
... từ bỏ việc đánh giá giá trị ngôn từ thông điệp người bán hàng khiêu khích lại sử dụng quy tắc cẩn trọng, theo đó, sử dụng ngôn ngữ “chải chuốt’, xác định rõ vị trí giới từ trạng từ, cách sử dụng ... trạng từ thứ giao tiếp, ví dụ có lẽ, thực tế, có thể, mong muốn, giá như, trường hợp - nói chung, danh sách từ ngữ hạn chế rõ ràng cụ thể dài Việc lạm dụng từ ngữ dẫn đến vô lý Trong đống ngôn ... Từ “thuyết trình” (presentation) có nghĩa “trình bày lập trường, quan điểm” Người bán hàng khiêu khích thường thích bàn luận đánh giá quan điểm không đặt lên vị trí Trong mô hình Harvard sử dụng...
 • 3
 • 319
 • 0

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - thương lượng (Phần 2) ppsx

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - thương lượng (Phần 2) ppsx
... đưa đàm phán làm hết tác dụng đàm phán bạn Ví dụ: Khi bạn đàm phán - thương lượng để ký kết hợp đồng xây dựng nhà với công ty xây dựng Người đàm phán - thương lượng với bạn trưởng phòng kỹ thuật ... ba thuyết phục họ đàm phán lại 9.26 Chiến thuật tâng bốc hài hước đàm phán - thương lượng Tâng bốc hài hước luôn có nhiều tác dụng tích cực đàm phán - thương lượng Nó giải tỏa phần tòan bực tức ... minh chúng chứng số liệu không thực bạn uy tín tư cách đàm phán thương lượng Cuối cùng, bạn rơi vào yếu **** Đối lại chiến thuật đưa chứng số liệu thống kê Để đối lại chiến thuật kể trên, bạn...
 • 24
 • 556
 • 1

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - thương lượng (Phần 1) potx

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - thương lượng (Phần 1) potx
... đất bớt vài 9.10 Chiến thuật không đàm phán không thương lượng Nhiều người sau đưa giá điều kiện họ, thường đưa câu khẳng định "không đàm phán - không thương lượng" Lý vì, thứ họ tin vào lý lẽ ... "chắc giá thương lượng trả tới trả lui đâu Ông bà có mua mua, không mua thôi" **** Đối lại chiến thuật "không đàm phán - không thương lượng" Trong trường hợp trên, đối phó lại chiến thuật chủ ... Thôi, ta cưa đôi chênh lệch gặp 85 "cây" nhé?" 9.13 Chiến thuật mặc có có lại Trong đàm phán - thương lượng, bạn luôn nhớ mặc nguyên tắc tốt Nguyên tắc là; nhượng cho đối tác bạn phải đòi nhận lại...
 • 30
 • 456
 • 1

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán thương lượng docx

Một số chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán thương lượng docx
... đưa đàm phán làm hết tác dụng đàm phán bạn Ví dụ: Khi bạn đàm phán - thương lượng để ký kết hợp đồng xây dựng nhà với công ty xây dựng Người đàm phán - thương lượng với bạn trưởng phòng kỹ thuật ... minh chúng chứng số liệu không thực bạn uy tín tư cách đàm phán - thương lượng Cuối cùng, bạn rơi vào yếu **** Đối lại chiến thuật đưa chứng số liệu thống kê Để đối lại chiến thuật kể trên, bạn ... ba thuyết phục họ đàm phán lại 9.26 Chiến thuật tâng bốc hài hước đàm phán - thương lượng Tâng bốc hài hước luôn có nhiều tác dụng tích cực đàm phán - thương lượng Nó giải tỏa phần tòan bực tức...
 • 13
 • 376
 • 0

Đặc điểm ngôn ngữ trong hợp đồng thương mại tiếng trung ( có đối chiếu với các hợp đồng thương mại tiếng việt)

Đặc điểm ngôn ngữ trong hợp đồng thương mại tiếng trung ( có đối chiếu với các hợp đồng thương mại tiếng việt)
... sánh -đối chiếu: So sánh đặc điểm ngôn ngữ văn hợp đồng tiếng Trung tiếng Việt nhằm tìm điểm giống khác Đặc điểm ngôn ngữ hợp đồng thương mại tiếng Trung (Có đối chiếu với hợp đồng thương mại tiếng ... đồng thương mại tiếng Trung (Có đối chiếu với hợp đồng thương mại tiếng Việt) CHƢƠNG 3: SO SÁNH CÁC ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRONG HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI TIẾNG TRUNG VÀ TIẾNG VIỆT Đặc trƣng bật ngôn ngữ hợp ... xuất hợp đồng tiếng Trung dễ gây tranh chấp bên 2.1.4 Sử dụng thuật ngữ chuyên ngành hợp đồng thương mại tiếng Trung 29 Đặc điểm ngôn ngữ hợp đồng thương mại tiếng Trung (Có đối chiếu với hợp đồng...
 • 102
 • 198
 • 0

Tài liệu Thủ thuật báo giá trong đàm phán thương mại (phần 1) pdf

Tài liệu Thủ thuật báo giá trong đàm phán thương mại (phần 1) pdf
... cho ngài đưa trước!" Ông giám đốc đưa giá rằng: "Anh cảm thấy giá 400.000 đô nào?" Còn nữa, tất nhiên, đàm phán khâu trả giá đến hồi kết Nhờ khoản tiền lớn ngờ từ mua bán ... việc báo giá trước hay sau có mặt lợi mặt có hại Chính tham gia đàm phán, việc định "tiền âm đoạt nhân" hay lựa chọn "hậu phát trị nhân" lại cần đến xử lý cách linh hoạt người tham gia đàm phán ... Nếu đối tác tham gia đàm phán với bạn người có tác phong làm việc cởi mở cho dù bạn có thuộc típ người "làm việc kín đáo" hay kiểu "làm việc cởi mở" bạn nên tranh thủ hội đưa giá trước, dùng hết...
 • 2
 • 356
 • 0

Tài liệu Thủ thuật báo giá trong đàm phán thương mại pptx

Tài liệu Thủ thuật báo giá trong đàm phán thương mại pptx
... nghĩa báo giá trước, bạn lúc dễ dàng dựa sở giá đưa để tiếp tục bàn luận giá cả.  Từ điều đề cập đến thấy rằng: báo giá đàm phán thương mại với việc định giá sản phẩm có ảnh hưởng lớn Báo giá đàm ... giá" , có "báo giá thêm báo giá" Đôi khi, bạn rơi vào trường hợp: bạn báo giá cao mối làm ăn, liền phân giá báo làm nhiều lần, lần báo cộng thêm ít, khiến cho sau nhiều lần đưa báo giá, giá cuối ... trước tham gia đàm phán nên suy nghĩ kỹ đến đặc điểm hệ thống hóa sản phẩm, trình đàm phán bạn phát cách kịp thời bên bán sử dụng thủ thuật "báo giá thêm báo giá" , phải loại bỏ "thủ đoạn ngầm"...
 • 3
 • 410
 • 0

Tài liệu Thủ thuật báo giá trong đàm phán thương mại (phần 1) docx

Tài liệu Thủ thuật báo giá trong đàm phán thương mại (phần 1) docx
... việc báo giá trước hay sau có mặt lợi mặt có hại Chính tham gia đàm phán, việc định "tiền âm đoạt nhân" hay lựa chọn "hậu phát trị nhân" lại cần đến xử lý cách linh hoạt người tham gia đàm phán ... Nếu đối tác tham gia đàm phán với bạn người có tác phong làm việc cởi mở cho dù bạn có thuộc típ người "làm việc kín đáo" hay kiểu "làm việc cởi mở" bạn nên tranh thủ hội đưa giá trước, dùng hết ... biết đối tác, bạn nên tận dụng hội đưa giá trước Nếu bạn thấy đối tác người biết cách làm việc, bạn nên chịu nhịn chút, đóng vai trò người đưa giá sau Từ giá bên đối tác cung cấp cho bạn mà rút...
 • 2
 • 348
 • 1

Tài liệu Thủ thuật báo giá trong đàm phán thương mại (phần 2) doc

Tài liệu Thủ thuật báo giá trong đàm phán thương mại (phần 2) doc
... tiếp tục bàn luận giá cả.  Từ điều đề cập đến thấy rằng: báo giá đàm phán thương mại với việc định giá sản phẩm có ảnh hưởng lớn Báo giá đàm phán kiểu biến tướng việc định giá sản phẩm mua bán, ... tác tham gia đàm phán định tranh luận: "Anh dựa vào điều mà bảo đưa mức giá đó? Tôi định trả 20 đô thôi" Khi nói để phản bác lại bạn có nghĩa báo giá trước, bạn lúc dễ dàng dựa sở giá đưa để tiếp ... biến tướng việc định giá sản phẩm mua bán, vậy, phương pháp báo giá áp dụng trình đàm phán coi phương pháp chiến lược áp dụng định giá sản phẩm mua bán Ngọc Anh Theo witroad ...
 • 2
 • 195
 • 0

Một vài bí quyết quan trọng để đàm phán thương lượng thành công doc

Một vài bí quyết quan trọng để đàm phán thương lượng thành công doc
... vài quan trọng sau để bạn tham khảo vận dụng thử vào thực tiễn Bạn phải nhớ đàm phán - thương lượng việc xảy người với người, đời dù khó khăn thương lượng Từ việc phân công "anh rửa chén để ... thông tin nhiêu Mà thông tin yếu tố quan trọng để thành công đàm phán - thương lượng Hãy nhạy cảm đoán biết tâm trạng thái độ bên qua cử không lời Đây quan trọng Phải biết nhận diện phân loại ... thuật đàm phán điều quan trọng đàm phán thương lượng để có kết hai bên có lợi Không phải đối tác có tư tưởng Nhiều người muốn dành thắng lợi phía họ Tiếp theo đó, bạn phải có tính cách người công...
 • 5
 • 303
 • 0

Xem thêm