bài giảng thiết kế hệ thống vlsi

bài giảng thiết kế hệ thống vlsi

bài giảng thiết kế hệ thống vlsi
... trình thiết kế VLSI Xác định tiêu kỹ thuật hệ thống - System Specification Cũng giống trình thiết kế khác, bước chu trình thiết kế hệ thống VLSI đưa tiêu kỹ thuật hệ thống Các tiêu kỹ thuật hệ thống ... Chu trình thiết kế VLSI Chu trình thiết kế hệ thống VLSI bắt đầu việc định tiêu kỹ thuật chíp VLSI, sau trải qua loạt bước để đến cuối sản xuất đóng gói chíp Chu trình thiết kế hệ thống VLSI thông ... Hệ thống VLSI Chương 2: Các kỹ thuật thực cài đặt ràng buộc layout mạch CMOS Chương 3: Thiết kế lô-gíc mạch CMOS Chương 4: Thiết kế hệ thống CMOS Chương 5: Các phương pháp thiết kế hệ thống VLSI...
 • 193
 • 208
 • 2

Bài giảng thiết kế hệ thống số - Verilog HDL.pdf

Bài giảng thiết kế hệ thống số - Verilog HDL.pdf
... Tóm tắt giảng TK Hệ Thống Số Phần Verilog CHƯƠNG I TỔNG QUAN Verilog HDL hai ngôn ngữ mô phần cứng thông dụng nhất, dùng thiết kế IC, ngôn ngữ VHDL HDL cho phép mô thiết kế dễ dàng, sửa ... tham số: Wire, reg, tham số đïc dùng toán hạng biểu thức Verilog GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 15 Tóm tắt giảng TK Hệ Thống Số Phần Verilog Chương VII MODULES I Khai báo modules: Một module thiết kế ... ”” Chữ số: số không đổi, nhò phân, bát phân, thập phân, số hex Cú pháp chữ số: n’F dddd… Trong đó: n : số nguyên miêu tả số bit F: bốn đònh dạng sau: b( số nhò phân), o( số bát phân), d( số thập...
 • 42
 • 4,541
 • 109

Bài giảng thiết kế hệ thống

Bài giảng thiết kế hệ thống
... con: Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống: ABC Dòng liệu vào: Dòng liệu ra: STT Hệ thống Xử lý Kho liệu Phân chia hệ thống thành hệ thống  Ví dụ: hệ thống quản lý tồn kho hệ thống Hệ quản ... Nội dung  Thiết kế hệ thống Thiết kế form & report  Thiết kế thử nghiệm Thiết kế hệ thống  Phân chia hệ thống thành hệ thống  Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống  Xây dựng cấu ... lẫn hệ thống Sự liên kết yếu tốt Phân chia hệ thống thành hệ thống  Tiêu chí phân chia: Hệ thống Hệ thống Xử lý Xử lý Xử lý Dữ liệu Xử lý Xử lý Xử lý Hệ thống Dữ liệu Xử lý Hệ thống Phân chia hệ...
 • 65
 • 500
 • 2

Bài giảng thiết kế hệ thống cơ điện tử

Bài giảng thiết kế hệ thống cơ điện tử
... máy tính hệ thống khí  Như hệ thống đa lónh vực có cấu trúc giống hệ thống điện tử mà ta đề cập Vậy khác hệ thống điện tử hệ thống đa lónh vực gì?   Điểm khác hệ thống điện tử hệ thống đa ... thành hệ thống điện tử Tiệm cận phương pháp thiết kế “phương pháp thiết kế hệ thống điện tử  Kỹ nhận thức: Nhận biết mối liên kết thành phần hệ thống điện tử;  Kỹ chun mơn: kỹ phân tích, thiết ... thiết kế giai đoạn thiết kế sở Nhìn chung hệ thống Điện Tử cấu thành yếu tố sau: Sự hình thành phát triển hệ thống điện tử 1.3 SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ  Sản phẩm điện tử sản phẩm công nghệ kỹ...
 • 157
 • 2,869
 • 2

Bài giảng Thiết kế hệ thống điện potx

Bài giảng Thiết kế hệ thống điện potx
... Giáo trình Thiết kế hệ thống điện biên soạn cho SV khối ngành Công nghệ kỹ thuât nhằm: Trang bò kiến thức thiết kế mạng phân phối điện Thiết kế mạng phân phối điện cho khu công nghiệp ... ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w B- Mục tiêu môn học : Tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Cung cấp kiến thức thiết kế hệ thống phân ... dây dẫn Hệ số phụ tải dòng điện đường dây (%) lựa chọn theo đònh luật Kelvin Hình 1.16 – Sự quan hệ hệ số phụ tải hệ số tổn thất Trườ n g ĐH Sư phạ m Kỹ thuậ t Tp.HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố...
 • 133
 • 257
 • 1

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 1 docx

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 1 docx
... g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n B- Mục tiêu: Tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Cung cấp kiến thức thiết kế hệ thống phân phối thứ cấp Trườ n g ĐH ... ng phân phối sơ cấp Thiết kế hệ thống phân phối sơ cấp ng Trườ n g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n Giới thiệu hệ thống phân phối (HTPP) Generation Power Plant ... B- Mục tiêu môn học : Giáo trình Thiết kế hệ thống điện biên soạn cho SV khối ngành Công nghệ kỹ thuât nhằm: Trang bò kiến thức thiết kế mạng phân phối điện Thiết kế mạng phân phối điện cho...
 • 6
 • 326
 • 1

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 2 ppsx

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 2 ppsx
... Chi phí thấp Nhược điểm Tính cấp điện liên tục không cao Hình 1 .2 Mạng truyền tải trung gian hình tia Trườ n g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n 1.1 Đường dây truyề ... g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n 10 1.1 Đường dây truyề n tải trung gian d Mạng dạng lưới Hình 1.5 Sơ đồ mạng truyền tải trung gian dạng lưới Trườ n g ĐH ... hình tia cải tiến Trườ n g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n 1.1 Đường dây truyề n tải trung gian c Mạng mạch vòng Ưu điểm Tính cấp điện liên tục cao Độ tin cậy...
 • 5
 • 279
 • 0

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 3 ppt

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 3 ppt
... ( U ) ( U ) ' ' 2 = ∂V =0 ' ∂U1 P3l32 ( U ) ' 2 F12 P2 l2 P3 l3 ⇔ P1 = = ' ' P1 ∆U ∆U F12 F22 F32 ⇒ F1 = ⇔ = = P1 P2 P3 Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM ∂V =0 ' ∂U ( P1 F3 ; P3 F2 = ) ( ) ... (3 ,6 + j2,84 ) Z = (0 ,45 + j 0 ,35 5). 5 = (2 ,25 + j1,77 5) Z = (0 ,45 + j 0 ,35 5 ) = (1 ,35 + j1,065 ) Hình 1.18b Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n 39 a Sự lựa ... dây: 31 ,5 [(4 + + ). 8 + (3 + 2). 5 + 2 .3] = 80 mm 1,16 35 chọn A – 70 ( = 31 ,5mm2/km) F= Tra bảng r0 = 0,45 /km; x0 = 0 ,35 5 /km Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố...
 • 83
 • 305
 • 0

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 4 pot

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 4 pot
... ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n101 1.3 Các ví dụ tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Ví dụ 1.12 : a) Công suất tổng : I = I nhánh b) SΣ = 2.1200 = 144 00 ... kVA 144 00 = 5 54, 25A 15 AC- 240 , Icp=610A (r0=0,132 /km, x0=0,315 /km) Cáp ngầm XLPE 1/0 1200 = = 92,37 A AWG (5 3,5mm 2), Icp = 155A 15 (r0=0,682 /km, x0=0,075 /km) I l (r0 cosϕ + x sin ϕ ) = 1,88 ... Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n102 1.3 Các ví dụ tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Ví dụ 1.12 : I nhánh l (r0 cos ϕ + x sin ϕ ) nhánh = 0 ,47 % ∆U...
 • 9
 • 240
 • 0

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 5 doc

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 5 doc
... X : trở kháng dây dẫn Thì điện áp rơi (IRcos φ + IXsin ) (V) (1 pha) Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n120 1.4 .5 Độ sụt áp hệ thống phân phối pha Ví dụ ... 2,0 4) = 2 25 V VD = 240 – (1 8,12 + 2 ,5 6) = 219,32 V VE = 240 – (2 2,44 + 3,6 1) = 213, 95 V Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n123 1.4.6 Dòng điện phân phối điện ... thay đổi, thiết kế hệ thống kết nối thứ cấp việc phân chia tải MBA Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n110 1.4.3 Mạng thứ cấp Hầu hết HT thứ cấp thiết kế dạng...
 • 30
 • 235
 • 0

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
... (transmitter) l b chuyn i cho u l mt tớn hiu chun (1-10V; 4-20 mA, RS485) 1.2.2 Thit b iu khin (Controller) Tựy theo ng cnh, mt b iu khin cú th hiu l mt thit b iu khin n l (VD b iu khin nhit ), mt phn mm ... toỏn iu khin v a cỏc tớn hiu iu khin can thip tr li quỏ trỡnh k thut thụng qua cỏc thit b chp hnh Tựy theo dng tớn hiu vo v phng phỏp th hin lut iu khin, mt thit b cú th c xp vo loi thit b iu khin ... nhảy cấp tín hiệu vào đạt giá trị Đặc tính vào/ra y y2 y1 x1 - x2 x Phân loại: Rơle điện từ, điện động ( sử dụng lực tơng tác hai cuộn dây để đóng tiếp điểm), Rơle kiểu cảm ứng (công tơ điện), Rơle...
 • 27
 • 122
 • 0

Bài giảng thiết kế hệ thống lương thưởng ths lê cảnh phúc

Bài giảng thiết kế hệ thống lương thưởng  ths lê cảnh phúc
... trả lương thưởng theo kết làm việc? Thiết kế hệ thống lương Cấu Trúc Hệ Thống Tiền Lương Bậc Lương THANG LƯƠNG Các Thành Phần Cơ Bản Hệ Số - Mức BẢNG LƯƠNG Thiết kế hệ thống lương Cấu Trúc Lương ... Thiết kế hệ thống lương Mục Lục Giới thiệu tiền lương Một số phương pháp trả lương Thiết kế hệ thơng trả lương theo phương pháp Hay Trao đổi thảo luận Kết thúc đánh giá Thiết kế hệ thống lương ... (Mụccđích/ đích/mụ mụcctiê tiêuu)) Kết nối Thế Hệ H Thống ThốngLương Lương& Thưởng &Thưởng Trả Tr lương lươngbao nhiêu Vấn đề quản lý nhân công ty Việt Nam Thiết kế hệ thống lương Quy Mơ Của Cơng ty Lơi...
 • 110
 • 421
 • 0

Bài tập thiết kế hệ thống ERD

Bài tập thiết kế hệ thống ERD
... (*) Có trường hợp: (Thiết kế ERD cho trường hợp sau) a) Có thể người A, chuyến bay khác cấp mã số khác b) Hệ thống cần lưu lại mã số người để phục vụ việc chấm điểm cấp thẻ VIP Bài 6: Một bệnh viện ... Bài 5: Thiết kế ERD cho CSDL dùng để quản lý chuyến bay: Thông tin tuyến bay gồm mã tuyến bay, tên thành ... điều trị cho bệnh nhân Chi tiết lần điều trị bao gồm: ngày điều trị, thời gian điều trị, kết Bài 7: Hệ thống quản lý việc sử dụng điện công ty điện lực thành phố Công ty có nhiều chi nhánh Mỗi...
 • 3
 • 3,299
 • 63

Tài liệu BÀI TẬP THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG docx

Tài liệu BÀI TẬP THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG docx
... logic mạng • Lập sơ đồ vật lý cho phòng máy • Lập dự toán kinh phí cho phòng máy cho thiết bị phòng máy như:  Bàn ghế  Máy tính (cấu hình cụ thể)  Thiết bị mạng  Máy chiếu  Một số thiết ... BÀI Thiết kế phòng máy tính thực hành cho Khoa Khoa học công nghệ đảm yêu cầu giảng dạy cho năm học  Cấu trúc địa lý: Tự xây dựng ... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… BÀI Thực cấu hình thiết bị theo mô hình sau hệ thống hoạt động, máy trao đổi thông tin ...
 • 3
 • 712
 • 8

Bài tập thiết kế hệ thống scada và bài giải dùng plc

Bài tập thiết kế hệ thống scada và bài giải dùng plc
... Vocsyit.com BÀI 14: XE HÀNG CHẠY THEO CHƢƠNG TRÌNH 251 Bài 1: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHUÔNG BÁO GIỜ I.Yêu cầu: Thiết kế hệ thống chuông báo nhƣ sau: - Tiết 1: 7h00 ... S Q0.4, R Q0.3, NETWORK LDW>= T37, 600 R Q0.2, R Q0.4, R T37, Bài 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG BƠM NƢỚC DƢỚI HẦM MỎ I Yêu cầu: Thiết kế hệ thống bơm nƣớc dƣới hầm mỏ thỏa mãn yêu cầu sau: Mực nƣớc đƣợc ... Q0.0 Bài 2: ĐÈN GIAO THÔNG I.Yêu cầu: Thiết kế hệ thống đèn giao thông ngã tƣ với yêu cầu sau: Đèn xanh X1 sáng 25 giây Rồi đến đèn vàng V1 sáng giây Đèn xanh X2 sáng 25 giây - Rồi đến đèn vàng...
 • 260
 • 2,122
 • 42

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng thiết kế hệ thống sốbài giảng thiết kế hệ thống nhúngbài giảng thiết kế hệ thống cơ điện tửbài tập thiết kế hệ thống sốbai tap thiet ke he thong dienbài tập thiết kế hệ thống mạngbài tập thiết kế hệ thống thủy lựcbài tập thiết kế hệ thống xử lý khí thảibài 1 thiết kế hệ thống chuông báo giờbài 3 thiết kế hệ thống bơm nước dưới hầm mỏbài 2 thiết kế hệ thống bơm nước dưới hầm mỏbài giàng phân tích thiết kế hệ thốngbài giảng môn thiết kế hệ thống thông tinbài giảng môn phân tích và thiết kế hệ thốngslide bài giảng phân tích thiết kế hệ thốngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 43. Rễ cây