CCNA – kỳ 2 KHÁI NIỆM GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN

CCNA kỳ 2 KHÁI NIỆM GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN

CCNA – kỳ 2 KHÁI NIỆM GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN
... 1 72. 16.1.0 25 5 .25 5 .25 5.0 1 72. 168 .2. 2 ip route 1 92. 168.1.0 25 5 .25 5 .25 5.0 1 72. 168 .2. 2 ip route 1 92. 168 .2. 0 25 5 .25 5 .25 5.0 1 72. 168 .2. 2 route 0.0.0.0 0.0.0.0 1 72. 168 .2. 2 Chúng ta kiểm tra lại bảng định tuyến ... 1 92. 168 .2. 0 /24 • Trên R3 tới mạng 1 72. 16.3.0 /24 R1(config)#ip route 1 92. 168 .2. 0 25 5 .25 5 .25 5.0 1 72. 16 .2. 2 R2(config)#ip route 1 92. 168 .2. 0 25 5 .25 5 .25 5.0 1 92. 168.1.1 40 R3(config)#ip route 1 72. 16.1.0 25 5 .25 5 .25 5.0 ... Mạng 1 72. 16.3.0 /24 1 72. 16 .2. 0 /24 1 72. 16.1.0 /24 1 72. 16 .2. 0 /24 1 92. 168.1.0 /24 1 92. 168 .2. 0 /24 1 92. 168.1.0 /24 24 Kiểm tra: Trước bắt đầu, kiểm tra trạng thái ban đầu Router Kiểm tra bảng định tuyến: ...
 • 244
 • 9
 • 0

Bài giảng các giao thức định tuyến khái niệm phân loại

Bài giảng các giao thức định tuyến khái niệm phân loại
... Protocol Hình 15: Phân loại giao thức định tuyến 1/19/15 30 Phân loại giao thức định tuyến u Định tuyến không phân cấp ü Xác định đường từ đầu đến cuối u Định tuyến phân cấp ü Định tuyến mạng đa ... convergence: giao thức định tuyến phải thiết kế để trình tìm đường nhanh chóng hội tụ 1/19/15 19 Phân loại giao thức định tuyến u Phân loại theo cách xây dựng: Định tuyến tĩnh vs định tuyến động u Phân ... Phân loại giao thức định tuyến u Cấu hình định tuyến tĩnh Cisco IOS: Hình 13: Các lệnh để theo dõi bảng định tuyến Cisco IOS 1/19/15 24 Phân loại giao thức định tuyến u Cấu hình định tuyến...
 • 41
 • 308
 • 0

tìm hiểu hoạt động của giao thức định tuyến BGP và cách thức triển khai giao thức định tuyến BGP trên các Router

tìm hiểu hoạt động của giao thức định tuyến BGP và cách thức triển khai giao thức định tuyến BGP trên các Router
... giao thức định tuyến BGP (Border Gateway Protocol) – giao thức sử dụng rộng rãi mạng Internet Mục đích đề tài tìm hiểu hoạt động giao thức định tuyến BGP cách thức triển khai giao thức định tuyến ... trị Giao thức BGP COMMUNITY CONFEDERATION Thuộc tính COMMUNITY Sự phân chia AS nhằm giảm số tuyến EBGP Giao thức BGP chạy AS EGPs Các giao thức sử dụng AS IBGP Giao thức BGP chạy AS IGPs Các giao ... giao thức BGP việc định tuyến cho hệ thống mạng CHƯƠNG CÁC THUỘC TÍNH VÀ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG BGP Các giao thức định tuyến IGPs quảng bá mạng với tham số định tuyến: metric,cost Mỗi giao thức...
 • 71
 • 1,307
 • 5

Tìm hiểu thuật toán và các kỹ thuật của giao thức định tuyến eigrp

Tìm hiểu thuật toán và các kỹ thuật của giao thức định tuyến eigrp
... Tìm hiểu thuật toán kỹ thuật giao thức định tuyến EIGRP ” Nội dung đồ án chia làm chương: Chương 1: Giới thiệu giao thức định tuyến Chương 2: Giao thức định tuyến EIGRP Chương 3: Thuật toán kỹ ... 3: THUẬT TOÁN VÀ CÁC KỸ THUẬT CỦA GIAO THỨC EIGRP Đây chương đồ án Nội dung chương tiết thuật toán kỹ thuật EIGRP Bao gồm vấn đề:     Thuật toán cách tính toán bảng đinh tuyến thuật toán kỹ ... THIỆU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP Giao thức định tuyến EIGRP viết tắt cụm từ tiếng anh Enhanced Interior Gateway Routing Protocol giao thức định tuyến độc quyền Cisco phát triển từ giao thức định tuyến...
 • 61
 • 627
 • 0

Chương 2: Giáo thực định tuyến EIGRP

Chương 2: Giáo thực định tuyến EIGRP
... kích thước bảng định tuyến số lần cập nhật giúp dễ dàng nâng cấp mở rộng mạng EIGRP 2.13 EIGRP Query Process EIGRP không dựa vào thời gian flush timer IGRP mà EIGRP tiến hành tìm tuyến đường bị ... mất, EIGRP tìm tuyến đường dự phòng Quá trình ưu điểm EIGRP Phương thức mà EIGRP dùng để tìm đường dự phòng nhanh tin cậy Hình 2.3 - Tìm đƣờng dự phòng 29 Giáo trình khóa học BSCI Chƣơng - EIGRP ... láng giềng Update – Gói tin Update chứa cập nhật định tuyến EIGRP gửi đến EIGRP router EIGRP láng giềng Query – Các gói tin Query gửi đến router EIGRP láng giềng route không sẵn sàng router cần...
 • 21
 • 374
 • 0

Giao thức định tuyến - Chapter 2 ppsx

Giao thức định tuyến - Chapter 2 ppsx
... R1(config-if)#ip R1(config if)#ip address 1 72 16 25 5 25 5 25 5 1 72. 16 .2. 1 25 5 .25 5 .25 5.0 R1(config-if)#no shutdown R2(config)#interface serial 0/0/0 R2(config-if)#ip address 1 72. 16 .2. 2 25 5 .25 5 .25 5.0 R2(config-if)#no ... following commands for R1 -R1(config)#ip route 1 92. 168.1.0 25 5 .25 5 .25 5.0 1 72. 16 .2. 2 -R1(config)#ip route 1 92. 168 .2. 0 25 5 .25 5 .25 5.0 1 72. 16 .2. 2 ITE PC v4.0 Chapter © 20 07 Cisco Systems, Inc All ... 1 72 16 25 5 .25 5 .25 5.0 1 72 16 2 1 72. 16.1.0 25 5 25 5 25 5 1 72. 16 .2. 2 Dissecting static route syntax ip route - Static route command 1 72. 16.1.0 Destination t 1 72 16 – D ti ti network address k dd 25 5 .25 5 .25 5.0...
 • 64
 • 165
 • 0

Tìm hiểu giao thức định tuyến vector - phần 2 potx

Tìm hiểu giao thức định tuyến vector - phần 2 potx
... mạch phần cứng không chuyển mạch phần mềm nên có tốc độ nhanh Mỗi port switch đợc xem brige riêng biệt với trọn băng thông dành cho port 4.3.8 Switch miền đụng độ Nhợc điểm lớn mạng Ethernet 8 02. 3 ... switch 12 port ta tạo 12 miền đụng độ riêng biệt 369 Switch xây dựng bảng chuyển mạch cách địa MAC host kết nối port switch Khi hai host kết nối vào switch muốn liên lạc với nhau, switch tìm bảng ... tốc độ chuyển frame Ethernet switch chia mạng LAN thành nhiều segment, segment kết nối điểm - đến - điểm switch kết nối segment mạch ảo Mạch ảo đợc thiết lập bên switch tồn hai máy cần liên lạc...
 • 6
 • 92
 • 0

giao thức định tuyến is--is và kỹ thuật cấu hình

giao thức định tuyến is--is và kỹ thuật cấu hình
... tổ chức ISO giao thức định tuyến cho mô hình OSI – Giao thức chuẩn quốc tế cạnh tranh với TCP/IP + Một giao thức không mang tính độc quyền + Hỗ trợ dải địa rộng phân cấp + Một giao thức hiệu quả, ... I Tổng quan giao thức IS-IS • I.1 Khái niệm: – IS-IS tên đầy đủ Intermediate System to Intermediate System – IS-IS giao thức định tuyến IGP, phát triển vào thập niên 80 công ty DEC ... thức độc lập, mở rộng tốt, có khả xác lập định tuyến theo ToS (Type of Service Kiểu dịch vụ) – nhiên ToS không IOS hỗ trợ + IS-IS vươn lên giao thức định tuyến cho IPv6 hay sử dụng với MPLS, ưu...
 • 42
 • 1,109
 • 15

tìm hiểu giao thức định tuyến và triển khai cấu hình định tuyến lan

tìm hiểu giao thức định tuyến và triển khai cấu hình định tuyến lan
... CÁC GIAO THỨC 1.2.1.Tổng Quan Chung Về Các Giao Thức Ở lớp Internet giao thức TCP/IP , router sử dụng giao thức định tuyến IP để thực việc định tuyến Sau số giao thức định tuyến IP:  RIP – giao ... đích  Mục đích giao thức định tuyến  Đặc điểm giao thức định tuyến theo vecto khoảng cách  Đặc điểm giao thức định tuyến theo trạng thái đƣờng liên kết  Các giao thức định tuyến: RIP, IGRP, ... điểm giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách Ví dụ nhƣ :giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách trao đổi thông tin định tuyến với router kết nối trực tiếp với mà thôi, giao thức định tuyến...
 • 35
 • 342
 • 0

Tìm hiểu về ipv6 và các giao thức định tuyến, triển khai thử nghiệm mạng ipv6 cho mạng VINAREN và mạng bknet

Tìm hiểu về ipv6 và các giao thức định tuyến, triển khai thử nghiệm mạng ipv6 cho mạng VINAREN và mạng bknet
... triển khai thử nghiệm mạng ipv6 cho mạng VINAREN mạng Bknet Hình 13 Mào đầu mở rộng IPV6 Page 33 Tìm hiểu ipv6 giao thức định tuyến, triển khai thử nghiệm mạng ipv6 cho mạng VINAREN mạng Bknet Các ... triển khai thử nghiệm mạng ipv6 cho mạng VINAREN mạng Bknet Hình 6: Cấu trúc địa Site-local Page 18 Tìm hiểu ipv6 giao thức định tuyến, triển khai thử nghiệm mạng ipv6 cho mạng VINAREN mạng Bknet ... thiết kế cho giao tiếp phạm vi mạng (site-local) có 64 bit cuối sử dụng để xác định giao diện Page 11 Tìm hiểu ipv6 giao thức định tuyến, triển khai thử nghiệm mạng ipv6 cho mạng VINAREN mạng Bknet...
 • 124
 • 174
 • 0

Giao thức định tuyến RIPv.2

Giao thức định tuyến RIPv.2
... I.Tìm hiểu giao thức RIPv2 1.1 .Định nghĩa RIP giao thức định tuyến sử dụng cho hệ thống tự trị Giao thức thông tin định tuyến thuộc loại giao thức định tuyến khoảng cách véc tơ, giao thức sử dụng ... Có giá trị thiết lập mặc định 11 Route tag (Nhãn đường đi): Cung cấp phương thức phân biệt định tuyến nội (sử dụng giao thức RIP) định tuyến (sử dụng giao thức định tuyến khác) • Subnet mask: ... thức định tuyến theo vectơ khoảng cách xác định đường bước nhảy hướng đến đích Theo thuật toán này, định tuyến trao đổi bảng định tuyến với theo định kỳ Do loại định tuyến đơn giản định tuyến trao...
 • 18
 • 409
 • 0

Giao thức định tuyến RIP

Giao thức định tuyến RIP
... 10.0.0.0/8 172.16.0.0/16 tham gia vào trình định ờng u tuyến RIP ự Ta bật tính định tuyến tương tự cho Router1 (chưa làm với Router2): Xem bảng định tuyến Router0 Router1: a Của R0: Của R1: Một ... biết đường mạng học RIP • [120/1]: o 120: giá trị AD RIP, giao thức có AD (Administrative Distance) khác Giao thức có AD bé xem đáng tin cậy o 1: Metric đường mạng học từ RIP, qua router trung ... network với Để xem gói tin RIP gửi cho nhau, ta dùng tính debug: Trên thiết bị dùng câu lệnh debug ip rip để có thông tin hoạt động giao thức RIP R0# debug ip rip R0# debug ip rip events muốn tắt debug...
 • 6
 • 2,259
 • 39

Giao thức định tuyến Rip

Giao thức định tuyến Rip
... SV: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP VI Kết luận, đánh giá hướng phát triển 4.1 Kết luận ,đánh giá Giao thức định tuyến RIP giao thức đời lâu giao thức định tuyến sử dụng RIP giao thức có tính ổn định, ... chậm kết thúc định tuyến cập nhật thông tin bình thường 2.2 Chi tiết giao thức định tuyến RIP 2.2.1 RIP phiên 2.2.1.1 Đặc điểm SV: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP RIPv1 giao thức định tuyến theo véctơ ... định tuyến, định tuyến D có đường tới Mạng qua định tuyến C Sau định tuyến D lấy bảng định tuyến vừa cập nhật xong gửi cho SV: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP định tuyến A Tương tự, định tuyến A cập...
 • 25
 • 901
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khái niệm về giao thức định tuyếngiao thức định tuyến khai báo địa chỉ ipgiao thuc dinh tuyen rip version 23 2 phân lớp các giao thức định tuyếnkhái niệm giao thức protocolcác giao thức định tuyến và báo hiệu kỹ thuật lưu lượng trong mplskhái niệm giao thức2 tấn công lỗ đen trong giao thức định tuyến aodvkhái niệm giao thức truyền thông vô tuyến theo chuẩn ieee802 15 4phần 2 giao thức định tuyến rip routing infomation protocol2 giao thức định tuyến rpl và ipv6giao thức định tuyếncác giao thức định tuyếngiao thức định tuyến tĩnhgiao thức định tuyến ipchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây