đề cương và đáp án CSKT THÔNG TIN QUANG

ĐỀ THI ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
... Menu bar c/ Task bar d/ tất sai Câu 12: Shortcut biểu tượng đại diện cho chương trình hay tập tin để khởi động chương trình hay tập tin Vậy có loại shortcut: a/ loại b/ loại c/ loại d/ loại Câu ... gian d/ Tất Câu 8: Các loại hệ điều hà nh Windows có khả tự động nhận biết thi t bị phần cứng tự động cà i đặt cấu hình thi t bị dây chức năng: a/ Plug and Play b/ Windows Explorer c/ Desktop d/ ... loại phép toán chính: a loại c loại b loại d Câu trả lờ i khác Câu 38: Các địa sau địa gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7 a Địa tương đối c Địa hỗn hợp b Địa tuyệt đối d Tất Câu 39: Phép toán : ngày Số...
 • 13
 • 4,262
 • 2

Đề thi đáp án HK 2 tin học 7

Đề thi và đáp án HK 2 tin học 7
... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: Tin Học Sọan thảo văn thô đầy đủ ( điểm) Đònh dạng chữ (1 điểm ) Chèn hình sách ( 1,5 điểm ) Chèn hình đôi bạn ( 1,5 điểm ) Chèn chữ “ chúng tớ … Học tập...
 • 2
 • 1,034
 • 4

Tài liệu Đề cương đáp án Ôn tập học kì I năm 2010 - 2011

Tài liệu Đề cương và đáp án Ôn tập học kì I năm 2010 - 2011
... = BA a) Tìm giao i m mặt phẳng ( MQN ) BD, ( MQN ) BC b) Chứng minh thiết diện cho mặt phẳng ( MQN ) cắt tứ diện hình thang ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG HK1 – TOÁN 11 – NĂM HỌC 201 0- 2011 ĐỀ 1 π π ⇔ x = ... cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện hình ? 4/ G i K giao i m PQ BD Chứng minh ba đường thẳng NK , PM SB đồng qui i m ĐỀ4 Câu 1.Gi i pt sau: B i Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số : a) cos x ... G i Ai biến cố “xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu” P(Ai) = 0.6, Ai độc lập, i = 1,3 a) G i A biến cố “Trong ba xạ thủ bắn có xạ thủ bắn trúng mục tiêu” Tính P(A) = 0,288 b) G i B biến cố “Mục tiêu...
 • 8
 • 348
 • 0

Gián án Đề cương đáp án Ôn tập HKI môn Toán năm 2010 - 2011

Gián án Đề cương và đáp án Ôn tập HKI môn Toán năm 2010 - 2011
... b) Chứng minh thiết diện cho mặt phẳng ( MQN ) cắt tứ diện hình thang ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG HK1 – TOÁN 11 – NĂM HỌC 201 0- 2011 ĐỀ 1 π π ⇔ x = + kπ + kπ ; tan x = π π π   x − = + k 2π x = + kπ   ... msin2x-cos2x=2m-1 ⇒ ĐS: ≤ m ≤ / ∨ x= k 2π Đề Câu a) D = π π  R \  + k /k ∈ Z 4  Câu 2.a)ĐS: x= π + kπ b) D =  π  R \  k /k ∈ Z   ∨ x= ± π / + k 2π b)PT ⇔ 2cos2xcosx-cos2x=1/2 ⇔ 8cos3x-2cos2x-4cosx+1=0 ... biến cố “Trong sách lấy ra, sách toán nào” C8 14 14 41 P A = = ; P ( A) = − P A = − = C12 55 55 55 ( ) ( ) B biến cố “Trong sách lấy ra, có hai loại sách hai môn học” 2 1 2 1 Ω B = C4C5 + C4 C5...
 • 8
 • 507
 • 1

Bài giảng Đề cương đáp án Ôn tập HKI môn Toán năm 2010 - 2011

Bài giảng Đề cương và đáp án Ôn tập HKI môn Toán năm 2010 - 2011
... b) Chứng minh thiết diện cho mặt phẳng ( MQN ) cắt tứ diện hình thang ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG HK1 – TOÁN 11 – NĂM HỌC 201 0- 2011 ĐỀ 1 π π ⇔ x = + kπ + kπ ; tan x = π π π   x − = + k 2π x = + kπ   ... câu toán Bài : Xác suất biến cố lấy caàu màu đỏ : P( A) = 2520 + 700 + 56 ≈ 0,38 8568 Bài 1/ (C’) : (x – 4)2 + (y + 1)2 = 2/ (C’’) : (x – 8)2 + (y + 2)2 = 16 ĐỀ 2π + k 2π Câu a)pt ⇔ cos2x-3cosx=2(1+cosx) ... msin2x-cos2x=2m-1 ⇒ ĐS: ≤ m ≤ / ∨ x= k 2π Đề Câu a) D = π π  R \  + k /k ∈ Z 4  Câu 2.a)ĐS: x= π + kπ b) D =  π  R \  k /k ∈ Z   ∨ x= ± π / + k 2π b)PT ⇔ 2cos2xcosx-cos2x=1/2 ⇔ 8cos3x-2cos2x-4cosx+1=0...
 • 8
 • 315
 • 0

đề cương đáp án môn khai thác tàu

đề cương và đáp án môn khai thác tàu
... chi phí khai thác tàu Giai đoạn kéo dài 2-4 năm Khi thị trường mua bán tàu sôi động Tất người kinh doanh tàu cầm giữ tàu để khai thác, giá thuê tàu định hạn cao, đội tàu chuyến khai thác triệt ... hay phương án bố trí tàu Trong số phương án bố trí tàu đề xuất, người khai thác tàu phải chọn lấy phương án bố trí tàu có lợi phương án bố trí tàu thỏa mãn yêu cầu người thuê tàu, mặt khác thỏa ... trình Câu 12: Phân biệt hình thức khai thác tàu chuyến tàu chợ Tiêu chí Khai thác tàu chuyến Khai thác tàu chợ Mẫu hợp đồng Là hợp đồng chuyên chở Là giấy lưu cước tàu chợ booking hàng hóa đường...
 • 41
 • 4,111
 • 16

đề cương đáp án môn kỹ thuật vi xử lý

đề cương và đáp án môn kỹ thuật vi xử lý
... 0030H RAM 2.7 Vi t CT xóa ô nhớ 0031H RAM 2.8 Vi t CT đọc ô nhớ 0032H RAM vào ghi A 2.8 Vi t CT ghi nội dung ghi A vào ô nhớ 0033H RAM 2.10 Vi t CT chuyển liệu ô nhớ 0034H RAM vào ô nhớ 0035H ... xuất Port 2.11 Vi t CT xuất 0FH Port 2.12 Vi t CT xuất F0H Port 2.13 Vi t CT xuất nội dung ghi A Port 2.14 Vi t CT nhập từ Port vào ghi A 2.15 Vi t CT nhập từ Port xuất Port 2.16 Vi t CT xuất (mức ... chưa đến 100 đóng relay, số đếm đạt 100 ngắt relay ĐÁP ÁN VI XỬ LÝ (HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051) CẤU TRÚC PHẦN CỨNG - GIẢI MÃ ĐỊA CHỈ 1.1 Sử dụng vi mạch 74138 cổng cần thiết để thiết kế mạch giải...
 • 24
 • 840
 • 6

Đề cương đáp án ôn tập Địa 9 (Cả năm)

Đề cương và đáp án ôn tập Địa 9 (Cả năm)
... : cấu GDP nước ta thời kỳ 199 1 - 2002 (%) Tổng số Nông, lâm, nghiệp Công nghiệp dựng Dòch vụ ngư 199 1 100,0 40,5 199 3 100,0 29, 9 199 5 100,0 27,2 199 7 100,0 25,8 199 9 100,0 25,4 2001 100,0 23,3 ... Ngh×n ha) N¨ng xt (t¹/ha) S¶n lỵng (Ngh×n tÊn) 17 199 0 199 3 199 7 2000 6042.8 65 59. 4 7 099 .7 7666.3 31.8 34.8 38.8 42.4 192 25.1 22836.5 27523 .9 325 29. 5 a VÏ trªn mét hƯ trơc täa ®é c¸c ®å thÞ thĨ ... núi trung du, địa bàn cư trú dân tộc người việc thực sách dân số gặp nhiều khó khăn Câu 2: Cho bảng số liệu sau : DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHĨM TUỔI NĂM 197 9, 198 9, 2005 Năm 197 9 198 9 2005 Tổng...
 • 19
 • 328
 • 10

Đề cương đáp án HK2 lớp 10. Đúng chuẩn.

Đề cương và đáp án HK2 lớp 10. Đúng chuẩn.
... thực hiện: a Nhấn Ctrl + C nhấn Ctrl + V b Nhấn Ctrl + X nhấn Ctrl + V c Vào File / Cut vào File / Paste d Vào Edit / Copy vào Edit / Paste Câu 19: Để chép khối chọn, thực hiện: a Nhấn Ctrl + C ... Delete Câu 50: Để đánh số chữ O2 số C, ta cần: a Bôi đen số , vào File / font / super Script SubScript b Bôi đen số , vào Edit / font / super Script SubScript c Bôi đen số , vào format / font ... Ctrl + R b Ctrl + J c Ctrl + L d Ctrl + E Câu 34: Trong phát biểu mạng máy tính sau, phát biểu đúng? a Mạng máy tính máy tính kết nối với b Mạng máy tính bao gồm: Các máy tính, thiết bị mạng...
 • 4
 • 267
 • 0

Đề cương đáp án ôn thi tốt nghiệp chuyên nghành cơ khí ppt

Đề cương và đáp án ôn thi tốt nghiệp chuyên nghành cơ khí ppt
... - 13 - Đề cương & Đáp án Ôn Thi Tốt Nghiệp –Lê Văn Quang Lớp ĐH CTMB K1-ĐH SPKT VINH - 14 - Đề cương & Đáp án Ôn Thi Tốt Nghiệp –Lê Văn Quang * Chôt chẻ (được dùng để hãm số mối ghép không cần) ... Cách giải toán chuỗi kích thước Lớp ĐH CTMB K1-ĐH SPKT VINH - 31 - Đề cương & Đáp án Ôn Thi Tốt Nghiệp –Lê Văn Quang Lớp ĐH CTMB K1-ĐH SPKT VINH - 32 - Đề cương & Đáp án Ôn Thi Tốt Nghiệp –Lê ... VINH - 33 - Đề cương & Đáp án Ôn Thi Tốt Nghiệp –Lê Văn Quang Lớp ĐH CTMB K1-ĐH SPKT VINH - 34 - Đề cương & Đáp án Ôn Thi Tốt Nghiệp –Lê Văn Quang 31 Giải thích ký hiệu, tính chất, công dụng thành...
 • 65
 • 369
 • 0

Đề cương đáp án môn AV 7. hk2

Đề cương và đáp án môn AV 7. hk2
... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… @@@ ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI LẠI MƠN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2009- 2010 I.W rite the past form of the verbs: bringbrought walk walked think thought to be was/ were singsang have had come ... TO YOU ! ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẠI MƠN ANH VĂN NĂM HỌC 2009-2010 THỜI GIAN : 30 PHÚT I.W rite the past form of the verbs: (2PS)(8words x 0,25) bring…brought…… sing…sang walk  …walked…… have …had ... Thi Lanh ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II-TIẾNG ANH7-NĂM HỌC 2009-2010 I Put the verbs in the correct column based on the final sounds –ed: Stopped, , studied, raised, practised, agreed, traveled, worked,...
 • 15
 • 245
 • 1

ĐỀ CƯƠNG đáp án ôn THI THUẾ năm 2014

ĐỀ CƯƠNG và đáp án ôn THI THUẾ năm 2014
... quyn quy nh Câu 4: Quy định quản lý cán bộ, công chức pháp lệnh cán công chức? Khen thởng cán công chức? A Quy định quản lý cán bộ, công chức pháp lệnh cán công chức? Từ điều 33 đến điều 36, Chơng ... dụng vào công chức? Ngời đăng ký tuyển dụng vào cán bộ, công chức phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn gì? Nếu trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức lần đồng chí thấy hàng năm có cần phải đánh giá công ... trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức lần đồng chí thấy hàng năm có cần phải đánh giá công chức không? Nếu có nêu mục đích, cứ, trình tự đánh giá công chức? * Nếu trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức lần...
 • 40
 • 270
 • 1

Đề cương đáp án ôn thi tốt nghiệp THPT full version

Đề cương và đáp án ôn thi tốt nghiệp THPT full version
... married to Korean?” _ “ _” A I think B I don’t think so C I think not D I don’t think that LƯU HÀNH NỘI BỘ ÔN THI TN 2013 -5- MÔN TIẾNG ANH 24 “ I think a happy marriage should be based ... husbands LƯU HÀNH NỘI BỘ ÔN THI TN 2013 - 39 - MÔN TIẾNG ANH Xin chân thành cám ơn tổ môn Tiếng Anh trường nhiệt tình ủng hộ tham gia biên soạn tập thực hành ôn thi TNTHPT, giúp hoàn thành tài ... khả hạn hẹp, chắn tài liệu không tránh khỏi thi u sót, mong bạn đồng nghiệp chân thành góp ý để tài liệu bước hoàn thi n CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY CÔ, CHÚC MỘT MÙA THI THẮNG LỢI LƯU HÀNH NỘI BỘ...
 • 39
 • 358
 • 4

Đề cương môn học An toàn thông tin

Đề cương môn học An toàn thông tin
... lng tin tht no ú Tin in t cú loi nh danh (identified e-money), n danh (anonymous identified e-money) Tin n danh khụng tit l thụng tin nh danh ca ngi dựng Tớnh n danh ca tin in t tng t nh tin ... viờc bao am An toan thụng tin Trc õy mõt mó chi c dung nganh an ninh quục phong, viờc bao am An toan thụng tin la nhu cõu cua moi nganh, moi ngi (do cac thụng tin chu yờu c truyờn trờn mang cụng ... tai liờu sụ la hoan toan dờ dang, khụng thờ phõn biờt c ban gục vi ban Hn na, mụt tai liờu sụ co thờ bi ct dan, lp ghep la hoan toan co thờ va ta khụng thờ phõn biờt c ban gục vi ban Võy mụt ch...
 • 40
 • 167
 • 0

Đề thi đáp án thi HSG Tin Tam Dương VP vòng 2 2011

Đề thi và đáp án thi HSG Tin Tam Dương VP vòng 2 2011
... HSG1 .inp 128 24 6 24 681 HSG1 .out 12 24 24 Kiểm tra điều kiện 0 Bài 2: ( điểm) HSG2 .pas Mỗi Test đúng: 0.5 điểm HSG2 .inp Tam duong 123 321 Vinh phuc 20 11 HSG2 .out Tamduong 123 321 Vinhphuc2011 Không ... điểm) HSG3 .pas Mỗi Test đúng: 0.5 điểm HSG3 .inp 35 111 15 20 45 17 2 HSG3 .out 111 Bài 4: (2 điểm) Tên HSG4 .pas Mỗi Test đúng: 0.5 điểm HSG 4.inp 15 12 123 4567891011 121 3141 HSG4 .out 1 13 20 91 13 23 ... 4.inp 15 12 123 4567891011 121 3141 HSG4 .out 1 13 20 91 13 23 92 299 Ta m 12 550 21 ma Tam1 20 55 021 mat Có 123 456 22 t 10 20 25 10 90 123 45 -o0o - Trang ...
 • 3
 • 66
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thông báo cổ đông .Thông báo cổ đông .Thông tư 21 2016 TT-BTTTT quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư liên tịch 51 2015 TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tếThông tư 20 2016 TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhBỘ TIÊU CHUẨN CÔNG TÁC LƯỚI ĐIỆNXÂY DỰNG HỆ THỐNG XEM VIDEO TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROIDCHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TINMạng máy tínhNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ MẬT ĐỘ NĂNG LƯỢNG TRONG XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC LỚP TỪ TÍNH VỎ TRÁI ĐẤT KHU VỰC VỊNH BẮC BỘskkn một số phương pháp huấn luyện thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 12 THPTskkn nâng cao chất lượng và hiệu quả làm bài tập về chức năng giao tiếp trong tiếng anhNghị định 10 2016 TT-BKHĐT quy định việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.Thông tư 11 2016 TT-BCT quy định biểu mẫu về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại VNThông tư 53 2015 TT-BLĐTBXH về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao độngTìm hiểu các yêu cầu về tính vệ sinh, sinh thái của giày thể thaoThu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành hà nộiThông tư số 172 2015 TT-BTC về phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh HòaThông tư 15 2015 TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hốiThông tư 16 2015 TT-BGDĐT Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy