Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 28-03-2009 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
... THÀNH DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Ba Đình, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG, ou=BAN HĐQT, cn=PHẠM VĨNH THÀNH, 0.9.2342.19200300.100.1.1 =CMND:011830627 Date: 2013. 01.25 17:35:45 +07'00' ...
 • 3
 • 21
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
... VĨNH THÀNH Digitally signed by PHẠM VĨNH THÀNH DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Ba Đình, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG, ou=BAN HĐQT, title=Phó T.GĐ, cn=PHẠM VĨNH THÀNH, 0.9.2342.19200300.100.1.1=C...
 • 2
 • 67
 • 0

Phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hoá tại công ty cổ phần chứng khoán Kim Long

Phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hoá tại công ty cổ phần chứng khoán Kim Long
... giá phát triển hoạt động vấn cổ phần hoá Công ty chứng khoán Thứ nhất, số lượng DN cổ phần hoá( thị phần ) : Đây tiêu đánh giá phát triển hoạt động vấn cổ phần hoá công ty Nếu hoạt động ... hoạt động hiệu thị trường vốn 1.2.3 Chỉ tiêuphản ánh phát triển hoạt động cổ phần hoa công ty chứng khoán 1.2.3.1 Phát triển hoạt động vân cổ phần hoá Phát triển hoạt động vấn cổ phần hoá ... sau cổ phần hoá N hận thức vấn đề nên trình thực tập công ty cổ phần chứng khoán Kim Long em mạnh dạn nghiên cưu đề tài : “ phát triển hoạt động vấn cổ phần hoá công ty cổ phần chứng khoán Kim...
 • 86
 • 225
 • 0

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
... hoạt động vấn cổ phần hoá thấp thời gian phát triển công ty chưa lâu với nỗ lực đưa công ty cổ phần chứng khoán Kim Long trở thành công ty chứng khoán hàng đầu việt nam chắn vấn cổ phần hoá ... niêm yết thị trường chứng khoán sau thực cổ phần hoá 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động vấn cổ phần hoá công ty cổ phần chứng khoán Kim Long 3.2.1 Thu hút , đào tạo , phát triển nguồn nhân lực ... trình vấn cổ phần hoá Một yếu tố không phần quan trọng góp phần giúp cho hoạt động vấn cổ phần hoá phát triển quy trình vấn cổ phần hoá công ty xây dựng Thật vậy, quy trình vấn xây...
 • 17
 • 197
 • 0

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
... 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG 2.2.1 CÁC BƯỚC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA CỦA CÔNG TY CHỪNG KHOÁN KIM LONG Quy trình vấn cổ phần ... chứng khoán 2.2.2 Thực tế hoạt động vấn cổ phần hoá công ty cổ phần chứng khoán Kim Long công ty Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà Để làm rõ thực tế quy trình nội dung vấn cổ phần hoá công ty cổ ... cổ phần chứng khoán Kim Long ta phân tihc ví dụ cụ thể hợp đồng vấn cổ phần hoá công ty cổ phần chứng khoán Kim Long công ty Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà : Bước1: Thu thập thông tin công ty...
 • 34
 • 115
 • 0

hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán kim long

hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán kim long
... GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG GIAI ĐOẠN 2009- 2011 2.1 Giới thiệu khái quát công ty cổ phần chứng khoán Kim Long Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG Tên tiếng Anh: Kim ... 2011) T Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Công ty TNHH Chứng khoán ... 2011) Công ty TNHH Chứng khoán NH Ngoại Thương Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long 34,407% 22,843% 8,016% Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn7,471% Công ty Cổ...
 • 47
 • 99
 • 0

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Kim Long

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Kim Long
... luận hiệu kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán • Chương : Thực trạng hiệu kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán Kim Long • Chương : Định hướng phát triển biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ... Xuất phát từ thực tế sau thời gian thực tập, tìm hiểu hoạt động kinh doanh KLS em chọn đề tài “ Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán Kim Long nhằm phân tích thực trạng ... 47A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỂ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 1.1 Quan niệm hiệu kinh doanh vai trò doanh nghiệp 1.1.1 Các quan niệm hiệu kinh doanh...
 • 81
 • 212
 • 0

Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần chứng khoán kim long

Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần chứng khoán kim long
... TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG 2.1 Sự hình thành phát triển Công ty Cổ phần chứng khoán Kim Long 2.1.1 Giới thiệu công ty Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ... điểm mạnh điểm yếu công tác tạo động lực cho người lao động 2.3.4.1 Ưu điểm 2.3.4.2 Hạn chế CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG 3.1 Định hướng ... sử dụng để tạo động lực lao động cho nhân viên Qua tìm hiểu thực tế công ty Cổ phần chứng khoán Kim Long, thân em nhận thấy công tác tạo động lực cho người lao động ban lãnh đạo công ty quan tâm...
 • 59
 • 177
 • 2

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần chứng khoán Kim Long.

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần chứng khoán Kim Long.
... khoán hiệu kinh doanh Công ty chứng khoán Chương : Thực trạng hiệu kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán Kim Long Chương : Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán Kim Long ... hữu công ty Hệ số cao chứng tỏ công ty chủ trương sử dụng nhiều nợ CHƯƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Khái quát Công ty cổ phần chứng khoán Kim ... vào năm nghiệp vụ chủ yếu 16 17 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG 3.1 Định hướng nâng cao hiệu kinh doanh KLS thời gian tới - Bảo toàn nguồn...
 • 21
 • 165
 • 2

Công ty cổ phần chứng khoán KIM LONG

Công ty cổ phần chứng khoán KIM LONG
... nhập doanh nghiệp 15.1 Lợi ích cổ đông thiểu số 15.2 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 17 Lãi cổ phiếu 184,489,151,197 5,089 106 18 Cổ tức - Diễn biến giá CP công ty (trong năm gần nhất) Biểu đồ ... môi giới chứng khoán Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán Doanh thu quản lý doanh mục đầu tư cho người ... cấp dịch vụ Chi phí hoạt động kinh doanh Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán Chi phí dự phòng chứng khoán Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận...
 • 12
 • 52
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
... BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG III Trung thực & Cẩn trọng CÁC KHÁI NIỆM Công ty/ Tổ chức đăng ký giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long KLS : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim ... - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS (website: www.kls.vn) Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Fax: (84.4) 772 6131; Tel: (84.4) 772 6868 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG ... - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS (website: www.kls.vn) Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Fax: (84.4) 772 6131; Tel: (84.4) 772 6868 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG...
 • 92
 • 30
 • 0

Bản điều lệ - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

Bản điều lệ - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
... VĨNH THÀNH Digitally signed by PHẠM VĨNH THÀNH DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Ba Đình, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG, ou=BAN HĐQT, title=Phó T.GĐ, cn=PHẠM VĨNH THÀNH, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:0...
 • 52
 • 44
 • 0

Xem thêm