giáo án bàn tay nặn bột sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường

giáo án bàn tay nặn bột sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường

giáo án bàn tay nặn bột sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường
... - Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hóa học, sinh học, môi trường bị thay đổi, gây tác hại đến đời sống người sinh vật khác - Nguyên nhân gây ô nhiễm ... môi trường do: + Do chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt + Do hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học + Do chất phóng xạ + Do chất thải rắn + Do vi sinh vật gây bệnh - Ô nhiễm môi ... học + Do chất phóng xạ + Do chất thải rắn + Do vi sinh vật gây bệnh - Ô nhiễm môi trường tạo điều kiện cho nhiều loại sinh vật gây bệnh cho người động vật phát triển ...
 • 6
 • 272
 • 0

giáo án bàn tay nặn bột sinh học 7 đa dạng và đặc điểm chung của sâu bọ

giáo án bàn tay nặn bột sinh học 7 đa dạng và đặc điểm chung của sâu bọ
... ảnh số loài sâu bọ có tự nhiên - Lớp sâu bọ đa dạng phong phú : Số loài, cấu tạo, môi trường sống tập tính có đặc điểm chung sau: + Phần đầu có đôi râu + Phần ngực có đôi chân đôi cánh + Phần ... Dựa vào hiểu biết em Em kể tên số loài sâu bọ mà em biết? Quan sát số hình ảnh sau (?) Các em có nhận xét suy nghĩ lớp sâu bọ? Từng cá nhân em ghi lại nhận xét suy nghĩ vào sổ thực hành ... thống ống khí để hô hấp - Lớp sâu bọ đóng vai trò quan trọng thiên nhiên đời sống người Ngoài có số sâu bọ làm hại trồng truyền bệnh cho người  Cần giữ gìn loài sâu bọ có lợi ...
 • 9
 • 343
 • 2

giáo án bàn tay nặn bột hóa học 8 bài sự cháy (có file word kèm theo)

giáo án bàn tay nặn bột hóa học 8 bài sự cháy (có file word kèm theo)
... em nêu lên để tìm hiểu + Sự cháy oxi hóa có tỏa nhiệt phát sáng + Điều kiện phát sinh cháy là: Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy có đủ khí oxi cho cháy + Muốn dập tắt cháy phải thực đồng thời ... xem cho biết thông tin gì? Các đám cháy gây thiệt hại nặng nề cho xã hội, tổn thất tài sản nhà cửa nhân dân (?) Vậy em biết cháy biện pháp để dập tắt đám cháy Em ghi hiểu biết vào sổ thực hành ... cháy + Muốn dập tắt cháy phải thực đồng thời biện pháp sau: Hạ nhiệt độ chất cháy xuống nhiệt độ cháy; cách ly vật cháy với khí oxi cách hợp lí ...
 • 10
 • 234
 • 0

giáo án bàn tay nặn bột hóa học 8 bài tính chất của nước

giáo án bàn tay nặn bột hóa học 8 bài tính chất của nước
... biết nước? Từng cá nhân em ghi lại hiểu biết vào giấy nháp thời gian phút - Tính chất vật lí: Nước chất lỏng, không màu, không mùi, sôi 1000C, hóa rắn 00C, hòa tan nhiều chất rắn, lỏng, khí - Tính ... khí - Tính chất hóa học: +Tác dụng với kim loại ( K; Na; Ba; Ca; ) tạo thành bazơ hiđro + Tác dụng với oxit bazơ ( Na2O; CaO; ) tạo thành thành dd bazơ ( Dung dịch bazơ làm cho quỳ tím hóa xanh, ... hóa xanh, dung dịch phenolphthalein không màu hóa đỏ) + Tác dụng với oxit axit ( P2O5; SO2; SO3;… ) tạo thành dd axit ( Dung dịch axit làm cho quỳ tím hóa đỏ) ...
 • 7
 • 245
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (17)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (17)
... 61 BÀI 54 Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG Nhà máy điện ngun tử Khai thác quặng titan Thử vũ khí hạt nhân TIẾT 61 BÀI 54 Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG I Ơ nhiễm mơi trường gì? II Các tác nhân chủ yếu gây nhiễm mơi trường: ... trường: Ơ nhiễm chất khí thải từ hoạt động cơng nghiệp sinh hoạt: Ơ nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học: Ơ nhiễm chất phóng xạ: Ơ nhiễm chất thải rắn: - Điền tên chất thải rắn gây nhiễm ...  tích tụ đất  ô nhiễm mạch nước ngầm * Các chất độc theo mưa  tích tụ ao, sông, biển Hoá chất bảo vệ thực vật Chuyển thành Nước vận chuyển Bò phân tán Bốc Bốc Tích tụ đất Ô nhiễm nước ngầm...
 • 22
 • 152
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (31)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (31)
... dùng Bài 55 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (tiếp theo) III – Hạn chế ô nhiễm môi trường - Hạn chế ô nhiễm không khí - Hạn chế ô nhiễm nguồn nước - Hạn chế ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật - Hạn chế ô nhiễm ... cá (thòt cá sống) bò nhiễm bệnh sán gan Bài 54 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I – Ô nhiễm môi trường ? Là tượng môi trường tự nhiên bò bẩn, làm thay đổi tính chất vật lí hoá học môi trường, gây tác hại đến ... Bài 54 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I – Ô nhiễm môi trường ? Là tượng môi trường tự nhiên bò bẩn, làm thay đổi tính chất vật lí hoá học môi trường, gây tác hại đến đời sống...
 • 19
 • 183
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (2)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (2)
... loại… Ô nhiễm môi trường gì?  Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường , vi phạm tiêu chuẩn vốn có môi trường Còn ngày nay, ô nhiễm môi trường hiểu chuyển chất thải lượng môi trường ... triển sinh vật làm suy giảm chất lượng môi trường từ ảnh hưởng đến đất nước, không khí… Ô nhiễm môi trường gồm:  Đầu tiên ô nhiễm không khí  Tiếp theo ô nhiêm nguồn nước  Cuối ô nhiễm đất Ô nhiễm ... sống trái đất  Môi trường bao gồm hai loại môi trường tự nhiên môi trường xã hội Trong : +Môi trường tự nhiên bao gồm thành phần tự nhiên rừng, núi, khí hậu, nước, ánh sang +Môi trường xã hội...
 • 21
 • 192
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (4)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (4)
... NHIỄM MÔI TRƯỜNG Hiện Nhiệm vụ I – Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ? ô nhiễm không khí ô nhiễm nước Thế ô nhiễm môi trường ? + môi trường bị nhiễm bẩn + tính chất vật lí , hóa học, sinh học môi trường ... BÀI CŨ 1) Trình bày nguyên nhân dẫn đến suy thoái môi trường hoạt động người 2) Kể tên việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường mà em biết ? Tác hại việc làm đó? Cách khắc phục BÀI 54 Ô NHIỄM MÔI ... thức ăn thừa,….) / ô nhiễm sinh vật gây bệnh Một số bệnh sinh vật có hại gây : + sốt rét + sốt xuất huyết + giun sán + tả, lị ,… Ô nhiễm môi trường tạo điều kiện cho nhiều loại sinh vật gây bệnh...
 • 15
 • 176
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (5)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (5)
... 57 - Bài 54: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG(t1) I, Ô nhiễm môi trường gì? - Là tượng môi trường Ô nhiễm môi trường gì? tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hoá học, sinh học môi Ô nhiễm môi trường ... nhiên Bài 54: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I, Ô nhiễm môi trường -Là tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hoá học, sinh học môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống người sinh ... SO2, NO2 … bụi gây ô nhiễm không khí Bài 54: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I, Ô nhiễm môi trường II Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 1/ Ô nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt - Các chất...
 • 29
 • 155
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (50)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (50)
... 02/04/20 09 Hiện trạng môi trường Môi trường ô nhiễm trầm trọng Và ô nhiễm môi trường phức tạp bò gây lợi ích người  Vì vậy, cần góp sức chung tay người 02/04/20 09 Một số hoạt động gây ô nhiễm ... Bài 54- 55: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô nhiễm môi trường:  Hiện trạng môi trường  Một số hoạt động gây ô nhiễm  Ví dụ thực tế  Tác nhân chủ yếu, yếu ... Xác đông vật chết   Ô nhiễm môi trường sống 02/04/20 09 Một số hoạt động gây ô nhiễm  Nguồn nước bò ô nhiễm nặng hóa chất đổ biển •  Ô nhiễm hóa chất 02/04/20 09 Một số hoạt động gây ô nhiễm...
 • 17
 • 139
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (12)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (12)
... hng gỡ n i sng ngi v sinh vt? Tit 56 - Bi 54: ễ NHIM MễI TRNG ễ nhim mụi trng l gỡ? ễ nhim mụi trng tợng môi tr ờng bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hoá học, sinh học môi trờng bị thay đổi ... mang ký sinh trựng st rột: dit b gy, gi cho ni thoỏng óng sch s, gi v sinh ngun nc mui khụng sinh sn, ng phi mc mn Nguyờn nhõn dn n mc bnh t, l? * Do n thc n khụng v sinh, b nhim cỏc sinh vt ... nh - Bụng bng bn, kim tiờm Hot ng thi cht thi - Sinh hot, sn xut cụng nghip - Sinh hot xõy dng nh, cụng s Cht thi bnh vin, sinh hot Tit 56 Bi 54: ễ NHIM MễI TRNG II Cỏc tỏc nhõn...
 • 34
 • 198
 • 1

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (2)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (2)
... thực trạng môi trường sao? TiẾT 57 BÀI 54: I/ Ô nhiễm môi trường gì? - Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bị bẩn tính chất vật lí, hóa học, sinh học bị Theo thếconnào ô sinh thay*đổi, ... khác nhiễm môi trường? Do đâu - Ô nhiễm hoạt động tự nhiên(núi lửa, lũ lụt ) môi trường ô nhiễm? hoạt động conbị người gây II/ Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm TiẾT 57 BÀI 54: I/ Ô nhiễm môi trường ... 57 BÀI 54: I/ Ô nhiễm môi trường gì? II/ Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 1 nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt 2 nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học 3 nhiễm...
 • 32
 • 136
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (26)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (26)
... Thế ô nhiễm môi trường? Thế ô nhiễm môi trường? Ô nhiễm môi trường tình trạng môi trường bị ô nhiễm chất hóa học, sinh học gây ảnh hưởng đến sức khỏe người, thể sống khác • Ô nhiễm môi trường ... Ngoài ra, ô nhiễm số hoạt động tự nhiên Nguyên nhân cách hạn chế gây ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường Không khí Chất thải rắn Hóa chất Ô nhiễm không khí • Việc ô nhiễm môi trường không khí ... trường gì? • II.Thế ô nhiễm môi trường? • III.Nguyên nhân cách hạn chế gây ô nhiễm môi trường Vậy môi trường gì? • Vâng, môi trường tất yếu tố tự nhiên xã hội cần thiết cho sinh sống, sản xuất...
 • 34
 • 163
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (43)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (43)
... cảitạo tạomơi mơitrường trườngtự tự nhiên? nhiên? Bài 54: Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG I Ơ nhiễm mơi trường gì? Khái niệm : -Là tượng mơi trường tự nhiên bị bẩn -Tính chất lý- hố sinh học mơi trường thay đổi ... người Ngun nhân gây nhiễm mơi trường ? Bài 54: Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG I Ơ nhiễm mơi trường gì? Khái niệm : -Là tượng mơi trường tự nhiên bị bẩn -Tính chất lý- hố sinh học mơi trường thay đổi -Gây ... sinh hoạt Do hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học Do chất phóng xạ Do chất thải rắn Do sinh vật gây bệnh Bài 54: Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG I Ơ nhiễm mơi trường gì? II Các tác nhân chủ yếu gây nhiễm...
 • 23
 • 123
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (24)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (24)
... lại loại môi môi Ô nhiễm môi trường Nơi bị ô nhiễm Ô nhiễm chủ yếu trường sống Biểu sinh gì? trầm trường trọng? vật? ô nhiễm → Có nhiều loạiđó ô nhiễm môi môi trường - Ô nhiễm môi trường trường: ... loại trường sống bị môimôi trường tự nhiên sinhbẩn, vật: -của Ô nhiễm môi ồng trường nhiễm thờiđất làm thay đổi tính chất lí hóa, -Môi Ở thành rác thải, bụi trường đất Ô nhiễm môiphố: trường không ... hệ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT 22 Ti ết 57: Ô nhi ễm môi tr ường II ––Click Nghiên cTitle ứTitle utrph ả Ô nhi ễadd madd môi ường toto Click gì? hệ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 22 Ti ết 57: Ô nhi ễm môi...
 • 25
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bàn tay nặn bột khoa học 4 bài nóng lạnh và nhiệt độgiao an ban tay nan bot sinh 6giáo án bàn tay nặn bột khoa học lớp 4 bài; không khí cần cho sự sốnggiáo án bàn tay nặn bột khoa học 4giao an ban tay nan bot khoa hoc lop 5giao an ban tay nan bot khoa hoc lop 4 bai 52giáo án bàn tay nặn bột khoa học bài chất dẻogiao an ban tay nan bot khoa hoc lop 4 tuan 28giao an ban tay nan bot sinh 6 tiet 60giao an ban tay nan bot khoa hoc lọp 5 cay con moc len tu hatgiáo án bàn tay nặn bột khoa học lớp 4 tuần 30giao an ban tay nan bot khoa hoc bai moi truonggiao an ban tay nan bot khoa hoc 4 hoc ky iigiao an ban tay nan bot khoa hoc lop 4giao an ban tay nan bot tieu hocQuyết định 3247 QĐ-BVHTTDL năm 2016 công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhQuyết định 2600 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương do tỉnh An Giang ban hànhQuyết định 1405 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà NamTuan 8Quyết định 45 2016 QĐ-UBND quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng SơnQuyết định 4521 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến Du lịch Nghệ An đến năm 2020Quyết định 2953 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 44 2016 QĐ-UBND quy định kinh phí tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng SơnQuyết định 36 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28 2008 QĐ-UBND; 22 2010 QĐ-UBND; 23 2011 QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hànhQuyết định 5012 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhTuan 3Quyết định 5119 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Ba Đình, thành phố Hà NộiQuyết định 5125 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiQuyết định 5141 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiQuyết định 5129 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phúc Thọ, thành phố Hà NộiQuyết định 1218 QĐ-UBND năm 2016 thành lập Đoàn Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1568 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc LiêuQuyết định 2185 QĐ-UBND năm 2016 Quy định công khai thông tin liên quan đến việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 5144 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Quốc Oai, thành phố Hà NộiQuyết định 5128 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội