Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
... trường quốc tế Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu Tháng năm 2007, Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên thức thành lập, với giá trị cốt lõi thừa hưởng từ tảng vững Hữu Liên Á Châu Hữu Liên Á Châu - cổ đông chiến ... thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu + Từ 2007 đến : Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu Giám đốc Công ty CP Minh Hữu Liên + Từ 6/2008 đến : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên ... Công ty CP Hữu Liên Á Châu + Từ 6/2009 đến : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên - Chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên -...
 • 77
 • 60
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
... mở rộng thị phần, tăng thêm doanh số bán góp phần xây dựng thương hiệu vững mạnh Báo cáo thường niên 2010 - 15 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Báo cáo thường niên 2010 - 16 Tóm tắt ... chức công đoàn Công đoàn Công ty tổ chức hoạt động theo Luật Công đoàn luật liên quan khác Báo cáo thường niên 2010 - 20 III THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ BAN QUẢN TRỊ CÔNG TY Báo cáo thường niên 2010 - ... Phó giám đốc kỹ thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu + Từ 2007 đến : Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Hữu Liên Á Châu Giám đốc Công ty CP Minh Hữu Liên Báo cáo thường niên 2010 - 17 Ông Hồ Ngọc Thế Anh...
 • 75
 • 4
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
... chức công đoàn Công đoàn Công ty tổ chức hoạt động theo Luật Công đoàn luật liên quan khác Báo cáo thường niên 2011 - 23 III THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ BAN QUẢN TRỊ CÔNG TY Báo cáo thường niên 2011 - ... địa Báo cáo thường niên 2011 - 17 _ Lập dự án mở rộng thị phần, tăng thêm doanh số bán góp phần xây dựng thương hiệu vững mạnh Báo cáo thường niên 2011 - 18 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU ... cấp Báo cáo thường niên 2011 - Tháng năm 2009, công ty CP Minh Hữu Liên mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh vào lĩnh vực thương mại Tháng 04 năm 2009 , Văn Phòng giao dịch Công Ty Cổ Phần Minh Hữu...
 • 53
 • 4
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
... Báo cáo thường niên 2012 - 46 Báo cáo thường niên 2012 - 47 Báo cáo thường niên 2012 - 48 Báo cáo thường niên 2012 - 49 Báo cáo thường niên 2012 - 50 Báo cáo thường niên 2012 - 51 ... doanh năm 2013, kính trình Đại hội xem xét thông qua báo cáo Báo cáo thường niên 2012 - 43 VII BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 Báo cáo thường niên 2012 - 44 Báo cáo thường niên 2012 - 45 Báo cáo thường ... đề cho năm 2014 Báo cáo thường niên 2012 - 35 VI BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013 Báo cáo thường niên 2012 - 36 Thực chức nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên Định...
 • 70
 • 48
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
... – Công ty TNHH Sản xuất SUNMARK - Từ 2012 đến - Từ 02 /2015 đến : Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên : Phó giám đốc Kinh doanh – Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên MINH HỮU ... ty Cổ phần Minh Hữu Liên - Từ 05 /2015 đến nay: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên MINH HỮU LIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 17 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC Năm sinh: ... đóng góp cho hoạt động công ty PHẦN TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MINH HỮU LIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 THÔNG TIN CHUNG Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên Tên Tiếng Anh: Minh Huu Lien Joint...
 • 78
 • 3
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần công nghệ tiên phong innovative technology development corporation

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần công nghệ tiên phong innovative technology development corporation
... Báo cáo thường niên năm 2012 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Trang 2/47 Báo cáo thường niên năm 2012 Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong - Tên giao dịch: Innovative ... sinh lời Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a Cổ phần: - Tổng số lượng cổ phần công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD): 12.771.195 cổ phần Loại cổ phần: cổ phần phổ thông - ... 23/47 Báo cáo thường niên năm 2012 PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Trang 24/47 Báo cáo thường niên năm 2012 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động công ty: Năm 2012...
 • 47
 • 358
 • 1

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần xi măng hà tiên

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần xi măng hà tiên
... trương xi măng Tiên với dây chuyền 900.000 clinker /năm 500.000 xi măng /năm Kiên Lương; 500.000 xi măng /năm Thủ Đức 1993: Nhà máy liên hợp xi măng Tiên tách thành nhà máy xi măng Tiên 1, nhà ... Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh 29/12/2009: ĐHĐCĐ bất thường năm 2009 Công ty thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần xi măng Tiên vào Công ty Cổ phần xi măng Tiên ... Tiên 1, nhà máy xi măng Tiên 1994: Nhà máy xi măng Tiên đổi tên thành Công ty xi măng Tiên 1” 10/1999: Cải tổ công tác tiêu thụ sản phẩm, thành lập hệ thống Nhà phân phối 10/2000:...
 • 38
 • 265
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần đầu tư & xây dựng tây hồ tp hồ chí minh ngày 07 tháng 4 năm 2012 niềm tin vững bến

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần đầu tư & xây dựng tây hồ tp hồ chí minh ngày 07 tháng 4 năm 2012 niềm tin vững bến
... ngân hàng nguồn ứng trước Chủ đầu công trình xây dựng Tháng 1/2 007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ tỷ đồng ... thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 07/ 01/2 007 mắt Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 MỤC LỤC Trang LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 CÁC CÔNG TY CÓ...
 • 27
 • 269
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần bao bì nhựa tân tiến

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần bao bì nhựa tân tiến
... đốc Công ty Bao Nhựa Tân Tiến − 2005 – : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến ... trưởng Công ty Bao Nhựa Tân Tiến − 01/2005 – : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến ... đốc Công ty Cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến Chúng kiểm toán báo cáo tài Công ty Cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến lập ngày 22 tháng 02 năm 2013 gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo...
 • 43
 • 326
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn
... bao cao ki&mtoan 12 CBc c6ng ty c6 lien qua11 r , 14 , ~8 chuc nirn gi3 tren 50% v8n c6 ph2nIv8n g6p tai CBng ty 14 CBng ty n i m giii tren 50% v6n c8 phinlvbn ... tru siu Sai Gbn chinh thirc trb Cbng ty thubc t r i ~ S9i Gbn c siu N h 1997, CBng ty thu6c tlim sAu Sai Gbn la d m vi vien trpc thuac ~ nghiep Sai Gbn CBng ty Nbng n ~ ~ 30/06/2004, the0 quy&tdjnh ... ph&duyet phumg in v&chuy&ndBi Cbng ty TNHH Mot vi@n b ve B thpc vat Saigon CBng ty ~6 phhn Bao ve thuc vat Saigon (SPC) Ngiy 09/6/2008, Dai hai c6 dbng lin dku cua CBng ty ~6 p h h Bao ve thqc vat Sai...
 • 32
 • 214
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần thủy điện thác bà

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần thủy điện thác bà
... toán c l p: Công ty d ch v ki m toán t v n UHY - Ý ki n ki m toán Công ty c ph n th y c l p: iên Thác 16 Báo cáo th ng niên 2011 - Công ty c ph n th y iên Thác 17 Báo cáo th ng niên 2011 ... t i Công ty ang u ãi, khuy n khích ng &i lao , kinh nghi m công tác v công tác lâu dài t i Công ty Tr Công ty c ph n th y iên Thác ng c a Công ty ng có trình c sau c 24 Báo cáo th ng niên ... s thu c Công ty CP Thu i n Thác i n, Th c s" Qu n tr kinh doanh - Quá trình công tác Công ty c ph n th y iên Thác 26 Báo cáo th ng niên 2011 + T 1981 ÷ 1999: Công tác t i Công Ty + T 2000...
 • 38
 • 176
 • 0

Báo cáo thường niên Năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Báo cáo thường niên Năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
... 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG Số Đăng ký Kinh doanh: 01 020122 31 Báo cáo tài hợp 20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG Bảng cân đối kế toán 21 BÁO ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG Công ty cổ phần MAY SÔNG HỒNG Tên giao dịch: Công ty cổ phần May Sông Hồng Địa chỉ: 105 Nguyễn Đức Thuận, ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG Đánh giá Hội đồng quản trị Hoạt động công ty Ban Giám đốc Kế hoạch, định hướng HĐQT 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG...
 • 23
 • 453
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần vạn phát hưng

Báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần vạn phát hưng
... Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trang 46 Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trang 47 Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 ... Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trang 49 Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trang 50 Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 ... Trang 43 Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng VI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Ý kiến kiểm tốn Trang 44 Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Báo cáo tài kiểm tốnốn:...
 • 97
 • 154
 • 0

Xem thêm