Dự án điều tra tổng thể tư liệu văn học việt nam thế kỷ XX (giai đoạn 2, 2001 2003)

Dự án điều tra tổng thể liệu văn học việt nam thế kỷ XX (giai đoạn 2, 2001 2003)

Dự án điều tra tổng thể tư liệu văn học việt nam thế kỷ XX (giai đoạn 2, 2001 2003)
... DaL~tL - Qu,v 4 /2001: khai diell tra v{m hrlc qu6c ngfi' b Nam Ky viiI) tinh mien Nam (tl.f'rp 116 Chi lvlinh de'n lEI 'nen) d~li - '/'It qu.\-' 3/2002 den ({uy 4/2003: triin khai dith] tra 111 li~u ... diett tra (01C nilln 1870, 1871, 18 72, 1879) nam d£lY, truy ngbien cU'u quan h1rn, Kill! chet hai bi!m khac bier NCill1 V~IO va ni.Im 1870 ceH1 stru 18 72, 'I'beo nhLr chCing dinh nieo tranh Iu~n, ... linh 580 srJ"trong d6 XX, Nlldn - Giai doan 1900 - 1945 191 L eu6n + " - 1 - 19 32, + + - Bao chi mi(fn Nam 1954 -1975 + +T j.] VLlll) n[mJ 2C)02 lTI~lC :4 I-I ('{Jch m~tng mien Nam 1951-1953 -Blw...
 • 24
 • 37
 • 0

một số hình ảnh liệu văn học việt nam

một số hình ảnh tư liệu văn học việt nam
... A/ liệu hình ảnh tác giả Ảnh 2: Chân dung nhà văn Tô Hoài A/ liệu hình ảnh tác giả Ảnh 3,4: Nhà văn Tô Hoài tác phẩm A/ liệu hình ảnh tác giả - nghiệp sáng tác Ảnh 5, 6, 7: Một số tác ... B/ liệu hình ảnh tác phẩm Ảnh 12: A Sử Ảnh 13: Thống lí Pá Tra Cha nhà thống lí, máy cai trị độc ác tàn bạo A/ liệu hình ảnh tác giả Ảnh 14,15: Nhà văn KIM LÂN ( 1920 – 2007) B/ liệu hình ... phẩm Tô Hoài B/ liệu hình ảnh tác phẩm Ảnh 8: Khuôn mặt Mị lúc buồn rười rượi Ảnh 9: Mị sống nỗi khổ cực thân phận nô lệ B/ liệu hình ảnh tác phẩm Ảnh 10: A Phủ thân phận nô lệ Ảnh 11: Mị cắt...
 • 15
 • 286
 • 0

con đường hiện đại hoá văn học của các nước khu vực văn hoá chữ hán (qua liệu văn học việt nam và nhật bản)

con đường hiện đại hoá văn học của các nước khu vực văn hoá chữ hán (qua tư liệu văn học việt nam và nhật bản)
... trình đô thị hoá diễn mau chóng nước khu vực Từ đô thị văn học văn học đại hình thành Nền văn học đời với quan niệm văn học Hiện đại hoá văn học thay đổi quan niệm văn học 2.1 Nền văn học chủ yếu ... chủ trương sớm nước Khu vực văn hoá chữ Hán 2.2 Nền văn học phải gắn bó với thực Các nhà văn Nhật Bản từ thời Minh Trị nhà văn quốc ngữ Việt Nam từ cuối TK.XIX chủ trương: Văn học phải gắn bó ... phẩm tên Tôkai Sanshi (Nhật Bản); hay Trùng quang tâm sử, Chân ng quân, Sùng bái giai nhân Phan Bội Châu… Nói chung bước khởi đầu đại hoá văn học nước Khu vực văn hoá chữ Hán từ vấn đề dân tộc...
 • 5
 • 101
 • 0

Nâng cao chất lượng cho vay đầu dự án tại Ngân hàng Đầu và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
... TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM HÀ NỘI 2.2.1 Cho vay đầu dự án Chi nhánh ngân hàng Đầu Phát triển Nam Nội 2.2.1.1 Chính sách cho vay ... chất lượng cho vay đầu dự án án Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Nam Nội 55 Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đầu dự án Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển ... 11/2005: Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Nam Nội Từ 1/11/2005, chi nhánh cấp Ngân hàng Đầu Phát triển huyện Thanh Trì nâng cấp lên thành chi nhánh cấp Ngân hàng Đầu Phát triển Nam Nội...
 • 80
 • 148
 • 0

Luận án lập luận trong hội thoại của nhân vật (qua liệu văn xuôi việt nam, giai đoạn 1930 1945)

Luận án lập luận trong hội thoại của nhân vật (qua tư liệu văn xuôi việt nam, giai đoạn 1930 1945)
... (qua liệu văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945) 2.3 Tác tử kết tử lập luận lập luận nhân vật văn xuôi Việt Nam thời kỳ 1930 -1945 2.4 Lập luận nhân vật văn xuôi giai ... THƢỜNG (Qua liệu văn xuôi Việt Nam, giai đoạn 1930- 1945) 3.1 Đặt vấn đề 3.2 Lập luận nhân vật hội thoại xét từ phương diện ngữ ảnh 3.3 Lập luận nhân vật văn xuôi giai đoạn 1930- 1945 ... LẬP LUẬN CỦA NHÂN VẬT TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM (qua liệu văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 ) 2.1 Đặt vấn đề 2.2 Đặc điểm cấu trúc lập luận nhân vật hội thoại (qua...
 • 161
 • 250
 • 0

Kiểu tác giả nhà nho tài tử trong văn học việt nam nửa sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Kiểu tác giả nhà nho tài tử trong văn học việt nam nửa sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
... quan kiểu tác giả nhà nho tài tử văn học Việt Nam đóng góp họ cho lịch sử văn học dân tộc 4.2 Khảo sát, phân tích xác định Đặc điểm kiểu tác giả nhà nho tài tử văn học Việt Nam nửa sau kỷ XIX - đầu ... hình học tác giả văn học, nhà nho tài tử văn học Việt Nam đề cập tới văn học nhà nho tài tử giai đoạn cuối kỷ XIX - đầu kỷ XX Song, tác giả dừng lại việc xem xét khả tồn tại, phản ứng lớp nhà nho ... cuối văn học nhà nho 1.1 Văn học nhà nho vấn đề phân loại loại hình tác giả nhà nho văn học Việt Nam 1.1.1 Một số giới thuyết phạm trù tác giả văn học văn học nhà nho Khái niệm tác giả văn học Khi...
 • 116
 • 2,684
 • 16

liệu văn hiến Việt Nam đang ở đâu? pot

Tư liệu văn hiến Việt Nam đang ở đâu? pot
... liệu cổ chia thành hai loại, liệu vật liệu chữ viết liệu vật đối ng nghiên cứu chuyên biệt ngành khảo cổ học, nên gọi liệu văn vật liệu chữ viết đối ng ngành văn học, văn ... dựa vào để đưa số số liệu Viện Nghiên cứu Hán Nôm - kho liệu cổ lớn nay2 Xét mặt không gian phân bố, liệu văn hiến nằm tản mát, liệu văn hiến dân tộc thiểu số Các liệu nằm di tích, nằm ... cứu khoa học tự nhiên sở vật chất để tiến hành thí nghiệm khoa học Chữ Thái sách cọ Ảnh: Nguyễn Văn Tuân Trên sở ngôn ngữ văn tự Việt Nam, liệu văn hiến phân thành liệu chữ Hán (ghi tiếng...
 • 10
 • 176
 • 0

Lập luận trong hội thoại của nhân vật (qua liệu văn xuôi việt nam, giai đoạn 1930 1945) (TT)

Lập luận trong hội thoại của nhân vật (qua tư liệu văn xuôi việt nam, giai đoạn 1930 1945) (TT)
... vấn đề nghiên cứu sở lí luận Chương 2: Một số kiểu cấu trúc lập luận nhân vật hội thoại (qua liệu văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930- 1945) Chương 3: Lập luận nhân vật hội thoại xét từ phương diện ... cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu lập luận nhân vật hội thoại (qua liệu văn xuôi Việt Nam, giai đoạn 1930- 1945), luận án nhằm đặc điểm cấu trúc hình thức, phạm vi sử dụng lập luận ... chức lập luận nhân vật hội thoại, tác giả góp phần vào trình xây dựng hình ng nghệ thuật (nhân vật văn học) 1.2.3.2 Các tiêu chí xác định lập luận nhân vật hội thoại văn xuôi Việt Nam giai đoạn...
 • 27
 • 280
 • 0

51 Xây dựng chiến lược và giải pháp hiện thực chiến lược tại chi nhánh ngân hàng Đầu và phát triển Việt Nam tại TP.HCM giai đoạn từ năm 2007-2015

51 Xây dựng chiến lược và giải pháp hiện thực chiến lược tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam tại TP.HCM giai đoạn từ năm 2007-2015
... XÂY DỰNG CHI N LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHI N LƯỢC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TPHCM GIAI ĐOẠN 2007-2015 3.1 MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG CHI N LƯỢC KINH DOANH 3.1.1 Tầm nhìn chi n lược ... học chi n lược quản trị chi n lược hoạt động kinh doanh Chương 2: Phân tích hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển TPHCM Chương 3: Xây dựng chi n lược giải pháp thực chi n lược Chi nhánh ... HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TPHCM 2.1 GIỚI THIỆU CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TPHCM 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) –...
 • 108
 • 193
 • 0

Sự tự biểu hiện của cái tôi tác giả nhà nho tài tử trong văn học việt nam trung cận đại (qua một số hiện tượng tiêu biểu)

Sự tự biểu hiện của cái tôi tác giả nhà nho tài tử trong văn học việt nam trung cận đại (qua một số hiện tượng tiêu biểu)
... hình nhà Nho tài tử văn học Việt Nam trung cận đại Từ khái niệm nhà Nho tài tử loại hình tác giả nhà Nho tài tử, luận văn vào tìm hiểu đặc điểm, trình hình thành phát triển mẫu nhà Nho tài tử 4.2 ... 1.1.Khái niệm nhà nho tài tử loại hình tác giả nhà nho tài tử 1.1.1 Về loại hình tác giả nhà nho tài tử văn học Việt Nam trung đại Theo nhiều nhà nghiên cứu, Nho giáo vào Việt Nam từ thời Bắc ... tợng văn học độc đáo qua vấn đề tự biểu tác giả Lịch sử vấn đề nghiên cứu Trớc vào lịch sử nghiên cứu vấn đề tự biểu tác giả nhà nho tài tử văn học Việt Nam trung cận đại (qua số tợng tiêu biểu: ...
 • 65
 • 786
 • 5

Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại - văn mẫu

Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại - văn mẫu
... Đối với văn học thời phong kiến, bút pháp ước lệ đạt hiệu nào? Vì sao? Gợi ý: - Văn học thời có ước lệ, văn học thời trung đại ước lệ sử dụng cách phổ biến trở thành đặc trưng thi pháp - Những ... hoảng sâu sắc; Vấn đề quyền người đặt gay gắt - Bước ngoặt lịch sử văn học: Nền văn học phát triển rực rỡ, từ văn học chữ Hán đến văn học chữ Nôm, với đủ thể loại kể vay mượn lẫn địa; Hàng loạt ... - Tình yêu thiên nhiên, tinh thần lạc quan: Cảnh ngày hè, Nhàn,… … Những đặc trưng hình thức nghệ thuật văn học Việt Nam thời trung đại thể qua Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão), Nỗi lòng (Đặng Dung), Đại...
 • 2
 • 1,290
 • 2

chuyên đề đặc điểm văn học nga thế kỷ xix giai đoạn 2

chuyên đề đặc điểm văn học nga thế kỷ xix giai đoạn 2
... điều góp phần làm cho dòng văn học giai đoạn đa dạng phong phú Vì vậy, tìm hiểu văn học nước Nga, người ta có ấn tượng sâu lắng cho giai đoạn văn học kỉ XIX Một giai đoạn sáng lòa mảng nghệ thuật ... trào lưu văn học suy đồi làm cho xã hội văn học Nga rơi vào bí Chủ đề: gồm hai chủ đề là: Văn học tập trung phản ánh tất sống bị đọa đày tất tầng lớp xã hội Văn học tập trung giải vấn đề vận mệnh ... thời Qua số đặc điểm tiêu biểu đề tài, nhân vật lực lượng sáng tác phần cho thấy thực trạng văn học nước Nga giai đoạn kỉ XX ( 1855 - 1893) Có thể thấy thời đại hoàng kim văn học nước Nga nói riêng...
 • 8
 • 1,014
 • 3

TỔNG ÊẾT LICH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM

TỔNG ÊẾT LICH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM
... CÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI HỌC NGÀY HÔM NAY TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM *VỀ LỊCH SỬ VĂN HỌC *VỀ THỂ LOẠI VĂN HỌC A- VỀ LỊCH SỬ VĂN HỌC I- THỜI KÌ TRUNG ĐẠI Giai đoạn văn học trung đại kéo dài ... thống thể loại văn học: - Trong lich sử văn học thể loại phân làm hai loại lớn: Một văn hình tượng ( sản phẩm tư nghệ thuật), hai văn nghị luận ( sản phẩm tư lô gich) - Tuy thời kì văn học, chúng ... triển: Nền văn học phát triển mau lẹ - Về cấu trúc: Nền văn học có phân hóa phức tạp thành nhiều phận, xu hướng, trường phái khác a) Thi pháp mĩ học văn học đại - Quá trình đại hóa văn học đầu...
 • 26
 • 264
 • 0

Hướng dẫn soạn bài : Tổng kết lịch sử văn học việt nam thời trung đại

Hướng dẫn soạn bài : Tổng kết lịch sử văn học việt nam thời trung đại
... tác động qua lại phận, thành phần văn học Việt Nam thời trung đại trình vận động phát triển Gợi : Hai phận văn học thành phần văn học chữ Hán chữ Nôm thời trung đại có quan hệ mật thiết tác động ... ước lệ sáng tác văn học? Đối với văn học thời phong kiến, bút pháp ước lệ đạt hiệu nào? Vì sao? Gợi : - Văn học thời có ước lệ, văn học thời trung đại ước lệ sử dụng cách phổ biến trở thành đặc ... thời điểm bước ngoặt lớn lịch sử xã hội lịch sử văn học nước ta thời trung đại, Gợi : Để làm rõ luận điểm này, cần ý vấn đề sau: - Bước ngoặt lịch sử xã hội: Phong trào nông dân khởi nghĩa bùng...
 • 4
 • 356
 • 0

Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại

Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại
... chứng minh: Thế kỉ XVIII thời điểm bước ngoặt lớn lịch sử xã hội lịch sử văn học nước ta thời trung đại, Gợi ý: Để làm rõ luận điểm này, cần ý vấn đề sau: - Bước ngoặt lịch sử xã hội: Phong trào ... ước lệ sáng tác văn học? Đối với văn học thời phong kiến, bút pháp ước lệ đạt hiệu nào? Vì sao? Gợi ý: - Văn học thời có ước lệ, văn học thời trung đại ước lệ sử dụng cách phổ biến trở thành đặc ... hoảng sâu sắc; Vấn đề quyền người đặt gay gắt - Bước ngoặt lịch sử văn học: Nền văn học phát triển rực rỡ, từ văn học chữ Hán đến văn học chữ Nôm, với đủ thể loại kể vay mượn lẫn địa; Hàng loạt...
 • 3
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về nền văn học việt namđiều kiện hậu hiện đại của văn học việt namtừ điển văn học việt nam onlinetừ điển văn học việt namluận án tiểu thuyết về chiến tranh trong văn học việt nam sau 1975 những khuyng hướng và sự đổi mới nghệ thuậttong ket lich su van hoc viet nam thoi trung daitổng quan về nền văn học việt nam qua các thời kì lịch sửsau 1975 nguyễn minh châu quan tâm tiếp cận đời sống ở góc độ thế sự ông là một trong những cây bút tiên phong của văn học việt nam thời kỳ đổi mớiđiều tra chi tiết từ số liệu điều tra tổng thể bố trí điều tra chi tiết ở các nơidự án điều tra sa mạc hoá các tỉnh miền trung từ khánh hoà đến bình thuậndự án điều tra cơ bảndự án điều tra sa mạc hóa các tỉnh miền trungthuyet minh du an dieu tradự án điều tra đánh giá tài nguyên nước mặtđề cương dự án điều tra cơ bảnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả