Tính toán tĩnh và tìm tần số dao động riêng của hệ lưới dây theo phương pháp gauss

Tính toán tĩnh tìm tần số dao động riêng của hệ lưới dây theo phương pháp gauss

Tính toán tĩnh và tìm tần số dao động riêng của hệ lưới dây theo phương pháp gauss
... tài: Phương pháp nguyên lý Gauss sở để nghiên cứu xây dựng toán tĩnh động hệ lưới dây 22 CHƯƠNG II XÂY DỰNG, GIẢI BÀI TOÁN TĨNH VÀ TÌM TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA HỆ LƯỚI DÂY 2.1 Xây dựng giải toán ... nghiên cứu cho toán kết cấu tính toán tĩnh tìm tần số dao động riêng hệ lưới dây theo phương pháp nguyên lý Gauss * Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu lý thuyết phương pháp nguyên lý Gauss, xây dựng ... thuyết cho phương pháp tính toán kết cấu lưới dây - Nghiên cứu, xây dựng giải toán hệ lưới dây chịu tải trọng tĩnh toán tìm trị riêng hệ lưới dây * Hướng kết nghiên cứu: Nghiên cứu hệ lưới dây mềm...
 • 115
 • 735
 • 0

Tần số dao động riêng của hệ kết cấu - yếu tố cơ bản trong phân tích động lực nhà cao tầng

Tần số dao động riêng của hệ kết cấu - yếu tố cơ bản trong phân tích động lực nhà cao tầng
... cho kết khác chênh lệch lớn Đây điều đặc biệt cần lưu ý xác đinh TSDĐR công trình cao tầng 5 .tần số dao động riêng yếu tố phân tích động lực nhà cao tầng Khi có tần số dao động riêng hệ kết cấu ... (2) Hệ có n bậc tự có n dạng dao động riêng có n tần số dao động riêng Quan hệ f (tần số dao động) ; T (chu kỳ dao động) (tần số góc) sau: T = / (3) f = 1/ T (4) Tần số dao động riêng f hệ kết cấu ... NXB Xây dựng,1999 TCXD 19 8-1 997: Nhà cao tầng- Thiết kế kết cấu BTCT toàn khối, NXB Xây dựng,1997 Kết cấu nhà cao tầng - NXB Xây dựng,1995 10 SAP200 0- Analysis Reference- CSI,1999 11 MonoGraph...
 • 9
 • 367
 • 3

TÍNH ĐỘ VÕNG TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA TẤM HÌNH BÌNH HÀNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

TÍNH ĐỘ VÕNG VÀ TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA TẤM HÌNH BÌNH HÀNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
... tiêu đề: “TÍNH ĐỘ VÕNG VÀ TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA TẤM HÌNH BÌNH HÀNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN” Luận văn gồm phần mở đầu, ba chương kết luận: PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: Lý thuyết phương trình ... : Tần số dao động riêng (rad/s) f : Tần số dao động riêng (Hz) λ : Tần số dao động riêng (không thứ nguyên) v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Điểm Gauss hàm trọng lượng 34 Bảng 3.1 Độ võng hình ... bình hành nói riêng sở lý thuyết bậc Reissner-Mindlin Để tính toán độ võng tần số dao động riêng hình bình hành, thuật toán Phần tử hữu hạn chương trình tính xây dựng để tính toán số lớp toán nhằm...
 • 79
 • 340
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA KHUNG THÉP CÓ NÚT NỬA CỨNG" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... cấu khung phẳng nút nửa cứng chịu tải trọng tĩnh động Kết nghiên cứu cho thấy, tần số dao động riêng xét đến độ cứng nút khác với quan điểm nút tuyệt đối cứng xu hướng tăng ứng với dao động ... tần số dao động riêng ωi khảo sát theo r Kết thể Bảng 3.3 Đánh giá kết quả: Các tần số dao động riêng ω1 , ω2 , ω3 tăng tần số ω4 , ω5 giảm r tăng Khi r ≤ 0,01 xem nút khớp; r ≥ 0,9999999 xem nút ... chuyển động dao động điều hòa với tần số dao động riêng ω, phương trình (2-1) viết lại: (2 - 2) ( K  2  M) u  Giải phương trình K  2 M  xác định tần số dao động riêng...
 • 6
 • 308
 • 5

Tần số dao động riêng của kết cấu

Tần số dao động riêng của kết cấu
... cho kết khác chênh lệch lớn Đây điều đặc biệt cần lu ý xác đinh TSDĐR công trình cao tầng 5 .tần số dao động riêng yếu tố phân tích động lực nhà cao tầng Khi có đợc tần số dao động riêng hệ kết cấu ... Quan hệ f (tần số dao động) ; T (chu kỳ dao động) (tần số góc) nh sau: T = / (3) f = 1/ T (4) Tần số dao động riêng f hệ kết cấu phụ thuộc vào: - Khối lợng M hệ (khối ... sử dụng + Liên kết công trình đất thực tế liên kết ngàm, đất có biến dạng [5] - Khi sử dụng phần mềm tính toán kết cấu, cần lu ý thứ tự tần số dao động riêng ứng với dạng dao động riêng - Khoảng...
 • 9
 • 2,786
 • 59

Tối ưu hóa dàn phẳng chịu ràng buộc tần số dao động riêng

Tối ưu hóa dàn phẳng chịu ràng buộc tần số dao động riêng
... để tối ưu hóa kết cấu dàn chịu ràng buộc tần số dao động riêng cơng bố Do đó, luận văn sử dụng thuật tốn PSO để nghiên cứu tối ưu kết cấu dàn phẳng có xét đến ràng buộc tần số dao động riêng 9 ... tối ưu hóa dàn phẳng dàn khơng giang chịu ràng buộc tần số dao động riêng Theo tài liệu mà tác giả tìm kiếm Việt Nam, chưa có tác giả sử dụng thuật tốn PSO (Tối ưu hóa kiểu bầy đàn) để tối ưu ... dùng GAs tối ưu hóa sơ đồ kết cấu Blachut Paul[7] dùng TS để tối ưu hóa bình vòm chịu áp suất ngồi Viana[39] đồng tối ưu hóa hệ giảm chấn dao động ACO Schutte Groenwold[33] tối ưu hóa dàn PSO,...
 • 118
 • 392
 • 3

Phương pháp lặp năng lượng xác định tần số dạng dao dộng riêng của dầm liên tục

Phương pháp lặp năng lượng xác định tần số và dạng dao dộng riêng của dầm liên tục
... pháp lặp lợng xác định tần số dạng dao động riêng dầm liên tục 91 140 142 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Phần mở đầu Tên đề tài Phơng pháp lặp lợng xác định tần số dạng dao động riêng dầm liên tục ... tợng đa thêm vào hệ liên kết, liên kết làm tăng độ cứng hệ, nên tần số dao động tìm đợc lớn tần số dao động thực tế hệ Phơng pháp lặp lợng xác định tần số dạng dao động riêng dầm liên tục 16 Luận ... [K] [M] 2.4 Xác định dạng dao động riêng Tơng ứng với tần số dao động riêng i (i = 1,2,3,,n) ta xác định đợc dạng dao động riêng i từ phơng trình (2-5) Việc xác định tần số dao động riêng có vai...
 • 150
 • 602
 • 9

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 1 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 1 ppt
... thành phần I1 I2 Xét trường hợp sau: a Độ lệch pha thay đổi theo thời gian tần số lớn: Nếu pha ban đầu sóng điểm quan sát M khơng có liên hệ với mà thay đổi cách ngẫu nhiên với tần số lớn hiệu số ... TƯỢNG GIAO THOA Điều kiện nguồn kết hợp Xét trường hợp chồng chất sóng tần số phương giao động Cường độ sóng tổng hợp tính theo biểu thức (2 .1) I = a + a + a a cos ∆ϕ hay I = I + I + I I cos ∆ϕ ... nhiên với tần số lớn theo thời gian Khi cos ∆ϕ nhận giá trị khoảng [ -1, +1] giá trị trung bình cos ∆ϕ = Kết cường độ sóng tổng hợp trung bình: I = I1 + I2, tổng cường độ sáng thành phần Trong...
 • 5
 • 251
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 2 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 2 potx
... song song, F1 F2 màn B Giả sử F1, F2 cách hai khe sáng F Theo cách bố trí trên, ta dùng hai khe F1, F2 để tách đoạn sóng (phát từ nguồn sáng) thành hai đoàn giống hệt Như F1 F2 hai nguồn kết ... khe F1 F2 trở thành hai nguồn sáng dẫn xuất Trong phần chồng chất hai chùm tia phát xuất từ F1 F2, ta có tượng giao thoa với hệ thống vân thẳng, song song, sáng tối xen kẽ cách khoảng i theo công ... - Quá trình phát sáng có tính ngẫu nhiên, đoàn sóng phát từ tâm riêng biệt, hay đoàn sóng trước sau tâm phát sáng mối liên hệ với pha ban đầu, phương giao động tần số, biên độ (Tuy nhiên loại...
 • 5
 • 212
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 3 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 3 docx
... F- w y a Các cặp tia kết hợp: Nguồn sáng rộng Q gồm vơ số nguồn sáng điểm độc lập Từ nguồn điểm S, xét tia SA tới góc tới i Một phần ánh sáng phản xạ theo tia AR1; phần khúc xạ vào bản, phản ... suy hình ảnh chồng chất bước sóng Tại vị trí vân sáng trung tâm cực đại nhau, nên quan sát thấy vân sáng khơng bị mở rộng Đến vân sáng thứ p, khoảng cách vân phụ thuộc vào bước sóng, nên cực ... vân trung tâm Ra tới vị trí xa, điểm có chồng chất số vân sáng ứng với màu khác Thí dụ xét điểm M ảnh cách O khoảng ứng với hiệu quang lộ ∆ = 6µ Trong bước sóng từ 0,4µ tới 0,76µ có đơn sắc thỏa...
 • 5
 • 211
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 4 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 4 pot
... Hàm số sóng ứng với tia R1: a cos cot Hàm số sóng ứng với tia R2: arcos (cot - φ) Hàm số sóng ứng với tia R3: ar(2)cos (cot - 2φ) Hàm số sóng ứng với tia Rn+1 : arn cos (cot - nφ) Biên độ chấn động ... - n ϕ ) Y phần thực tổng số: X = aeiωt + are i (ω t −ϕ ) + ar2 ei (ω t − 2ϕ ) + … + arn ei (ω t − nϕ ) X = aeiωt (1 + re −iϕ + r2 e −2iϕ + ……+ rn e −inϕ ) Số hạng ngoặc tổng số cấp số nhân với ... micrômét), ta mặt có hệ số phản xạ lớn mà ánh sáng truyền qua phần Bản gọi bán xạ Ta đặt đối diện hai bán xạ vậy, lớp không khí hai làm thành hai mặt song song (H.27) Nhờ hệ số hai mặt mạ lớn, nên...
 • 5
 • 187
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 5 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 5 pot
... truyền ánh sáng chân không số vũ trụ không phụ thuộc vào cường độ, phương truyền, chuyển động nguồn hay máy thu k lic d o m w o Còn xác định hiệu số bước sóng (( hai bước sóng gần (ví dụ vạch vàng ... (λ + ∆λ ) (9 .5) (để hiểu điều kiện trên, cần xem lại hình 18) kλ = (k-1) (λ+∆λ) ⇒ ∆λ = λ k k làbậc giao thoa vân tâm hay số vân giao thoa đếm được, trước hệ vân hoàn toàn nhòe Từ (9 .5) , ta có: ... công thức (7.2) trước Bằng cách vừa trình bày, Maikensơn để xác định k=400.000 với xạ đỏĠ = 6438 A0 Cadmium nhờ đo bước sóng xạ với mức xác tới 10-7 ĉ = 6438,472 A0 (ở 150 c áp suất chuẩn) Ông Maikensơn...
 • 5
 • 193
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 6 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 6 docx
... thuyết k (θ,θ’), tính toán cách chặt chẽ Cách vẽ Huyghens Giải thích phản xạ khúc xạ theo thuyết sóng Nguyên Huyghens áp dụng trực tiếp cách vẽ Huyghens để xác định mặt sóng tia sáng truyền môi ... SA AP Theo Fresnel : - Biên độ sóng thứ cấp theo phương AP tỷ lệ với hàm số k phụ thuộc ( (’ gọi thừa số xiên k ((,(’) Thừa số xiên nhận giá trị cực đại ( (’ triệt tiêu - Đương nhiên, xét sóng ... y H.3 Nguyên Huyghens Chúng ta tưởng tượng có mặt Ĩ) kín, bất kỳ, bao quanh nguồn chấn động S Huyghens nêu nguyên lý: Mỗi điểm mặt kín Ĩ) mà sóng truyền tới lại trở thành nguồn phát sóng cầu...
 • 5
 • 153
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 7 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu cơ bản về tần số dao động của các loại sóng theo nguyên lý chồng chất phần 7 pot
... Fresnel số Cách tử đới Phương pháp đới Fresnel kiểm chứng rực rỡ với thí nghiệm cách tử đới Phân tích cho thấy chấn động nhiễu xạ từ đới số lẻ ngược pha với chấn động nhiễu xạ từ đới số chẵn, ... với qua đới làm chất suốt dùng làm cách tử Như thế, chấn động gửi từ đới lẽ từ đới chẵn pha độ rọi P tăng gấp lần so với cách tử đới thường Cách tử đới chế tạo theo ngun tắc gọi cách tử đới pha ... đới chẵn), ta có cách tử đới Đặt cách tử đới vị trí Mo, cách nguồn sáng S khoảng a, điểm quan sát P cách Mo khoảng b Khi P abλ k ta thấy số đới Fresnel k phụ thuộc vào bán sáng Từ cơng thức (3.1)...
 • 5
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo kiểu tính toán và tần số dao động riêngtính tần số dao động riêng14 sáu tần số dao động riêng và dạng dao động riêng đầu tiên của khung máyxác định tần số dao động riêng fi và dạng dao độngphương pháp xác định tần số dao động riêngtần số dao động riêngtrình tính tần số dao động tự do của dầm và khungứng dụng phần mềm ansys để giải bài toán tím tần số riêng và dạng dao động riêng của một số dầm cơ bảnphân tích lực và tính toán bản đáy theo phương pháp dầm đảo ngượcphương pháp lặp năng lượng xác định tần số và dạng dao động riêng của dầm liên tụcnhững đặc tính và các thông số hơi chủ yếu của dòng trong rãnhcác xung tín hiệu ale có tần số bằng 1 6 tần số dao động thạch anh gắn vào vi điều khiển và có thể dùng tín hiệu xung ngõ ra ale làm xung clock cung cấp cho các phần khác của hệ thốngphân tích lực và tính toán bản đáy theo phương pháp dầm trên nền đàn hồitần số dao động được xác định với tụ c1 và r6 rv1 f frc đây là tấn số xung ra để điều xungtần số dao độngC c ph ng h ng v gi i ph p n ng cao hi u qu ti u th h ng th c ng m ngh H T yTuần 2. MRVT: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏiTuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt độngVan ban sao luc 684 (CV 10369)D n c ph sinh th iBi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HC c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng LongM t s bi n ph p nh m g p ph n th c y ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u t i c ng ty DETESCO Vi t NamBÀI tập đề CƯƠNG THỰC tập NHA TRANGTh c tr ng xu t kh u g o c a Vi t namPh t tri n ngu n nh n l c th ng m i tr c y u c u c ng nghi p ho v h i nh p kinh tDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 11 năm 2016.docT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l chGi i ph p m r ng ho t ng thanh to n qu c t t i S giao d ch I Ng n h ng C ng th ng Vi t NamTh c tr ng ho t ng t n d ng c a ng n h ng ngo i th ng chi nh nh Ba nh i v i khu v c kinh t t nh nTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nC c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tBài 38. eo, aoGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t i