Cải cách tài chính công trong trường học

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán trong tiến trình cải cách tài chính công ở việt nam

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán trong tiến trình cải cách tài chính công ở việt nam
... thành đơn vị dự toán cấp I, đơn vị dự toán cấp II, đơn vị dự toán cấp III, đơn vị dự toán sở Đặc điểm đơn vị dự toán Các đơn vị dự toán có đặc điểm sau: Đơn vị dự toán đơn vị thuộc hệ thống máy quản ... đề luận quản tài đơn vị dự toán (36 trang) Chương 2: Thực trạng chế quản tài đơn vị dự toán (66 trang) Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chế quản tài đơn vị dự toán tiến trình cải cách ... TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN 2.1 THỰC TRẠNG NGUỒN VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN 45 2.1.1 Thực trạng nguồn tài đơn vị dự toán Tại Việt Nam, tồn...
 • 151
 • 503
 • 4

nghiên cứu và tìm hiểu công cuộc cải cách tài chính công ở nước ta trong thời gian qua

nghiên cứu và tìm hiểu công cuộc cải cách tài chính công ở nước ta trong thời gian qua
... đề án cải cách tài công nước ta 1.2.1 Sự cần thiết phải cải cách Tài công Trong điều kiện nước ta, cải cách tài công đòi hỏi khách quan phù hợp với điều kiện đảm bảo tính khả thi cải cách Đối ... điểm tài công 1.Giới thiệu đề án cải cách tài công nước ta .3 1.2.1 Sự cần thiết phải cải cách Tài công .3 1.2.2 Mục tiêu cải cách tài công 1.2.3 Quan điểm cải cách ... CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 23 3.1.1 Mục tiêu cải cách tài công thời gian tới 24 3.1.2 Nhiệm vụ cải cách tài công thời gian tới 26 3.2 Giải...
 • 32
 • 395
 • 0

Cải cách tài chính công thực trạng và giải pháp

Cải cách tài chính công thực trạng và giải pháp
... cải cách tài công đòi hỏi khách quan phù hợp với điều kiện đảm bảo tính khả thi cải cách Nó xuất phát từ thực trạng tài công yêu cầu cải cách hành nhà nước năm tới Thứ nhất, thực trạng tài công ... bộ, công chức công tác; thông qua tài công, nhà nước thực giám sát đồng tiền hoạt động quan máy nhà nước Từ mối quan hệ hữu nói trên, thấy công cải cách hành tách rời với cải cách tài công Cải cách ... hành thành công tiến hành đồng thời với việc cải cách tài công Mối quan hệ khăng khít cải cách hành cải cách tài công thể mặt sau: việc thực thi hoạt động máy nhà nước gắn liền với chế tài hỗ trợ...
 • 7
 • 314
 • 7

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN doc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN doc
... tới Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Báo cáo kết thực Nghị định Chính phủ cải cách tài công Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn gồm có phần : Phần I: Lời mở đầu Phần II: Kết thực 03 Nghị định ... Nghị định Chính phủ cải cách tài công đơn vị hành nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đềxuất phương hướng, kế hoạch hành động đẩy mạnh thực cải cách tài công nói chung 03 Nghị định nói ... quản lư tài Bộ quản lư vĩ mô, trnh Chính phủ ́ 32 PHỤ LỤC 01 Các đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn N ăm 2007 (Thực Nghị định 43) Tổng số Tỷ lệ đơn vị (%) nghiệp...
 • 35
 • 401
 • 0

đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cải cách hành chính công trong bối cảnh xây dựng thành phố huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương

đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cải cách hành chính công trong bối cảnh xây dựng thành phố huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương
... Thành phố Huế trở thành Thành phố trực thuộc TW” cần đánh giá xem chất lượng dịch vụ hành công thành phố Huế cung ứng cho người dân bối cảnh Với lý nêu giới hạn cho phép thầy giáo viết tiểu ... dịch vụ hành công TP Huế nào? Những nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người dân dịch vụ hành quan hành thực thủ tục hành cho người dân? Đo lường hài lòng người dân chất lượng dịch vụ hành công Trong ... vụ nhà nước nhằm cung cấp dịch vụ cần thiết cho người dân để họ thực tốt quyền lợi nghĩa vụ cần trọng hết Vì vậy, việc Đánh giá hài lòng người dân dịch vụ CCHCC bối cảnh xây dựng Thành phố Huế...
 • 47
 • 384
 • 1

Cải cách tài chính công thực trạng và giải pháp khắc phục

Cải cách tài chính công thực trạng và giải pháp khắc phục
... cải cách tài công đòi hỏi khách quan phù hợp với điều kiện đảm bảo tính khả thi cải cách Nó xuất phát từ thực trạng tài công yêu cầu cải cách hành nhà nước năm tới Thứ nhất, thực trạng tài công ... bộ, công chức công tác; thông qua tài công, nhà nước thực giám sát đồng tiền hoạt động quan máy nhà nước Từ mối quan hệ hữu nói trên, thấy công cải cách hành tách rời với cải cách tài công Cải cách ... hành thành công tiến hành đồng thời với việc cải cách tài công Mối quan hệ khăng khít cải cách hành cải cách tài công thể mặt sau: việc thực thi hoạt động máy nhà nước gắn liền với chế tài hỗ trợ...
 • 15
 • 35
 • 0

Giải pháp về quản lý tài chính công trong tiến trình đổi mới và thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia hiện nay.docx

Giải pháp về quản lý tài chính công trong tiến trình đổi mới và thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia hiện nay.docx
... CHƯƠNG GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNGTRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ THỰC HIỆN CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HIỆN NAY 1./ Một số giải pháp nguồn thu ngân sách nhà nước 1.1/ Một số giải pháp ... QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNGTRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ THỰC HIỆN CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HIỆN NAY 1./ Thực trạng hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam Đối với Việt Nam, ngày 20/3/1996 Quốc ... sau: ( Theo Văn pháp luật quản tài quan hành nghiệp 2000-2001/ Nhà xuất trị quốc gia- 2001) 2/ Nội dung Quản tài công tiến trình đổi thực cải cách hành quốc gia 2.1/ Quản ngân sách nhà...
 • 40
 • 1,202
 • 13

Tài liệu Cải cách hành chính: Quan trọngcải cách cán bộ, công chức pptx

Tài liệu Cải cách hành chính: Quan trọng là cải cách cán bộ, công chức pptx
... cao lực cán bộ, trình độ chuyên môn văn hóa ứng xử cán bộ, công chức hoạt động công vụ Thủ tục hành cải cách nhanh chóng, cải cách ý thức phục vụ nhân dân cán bộ, công chức khâu quan trọng, cấp ... đội ngũ cán bộ, công chức xử lý hành hành vi sai phạm, giáo dục tư tưởng đạo đức, phát huy dân chủ nhân dân… Nhưng giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt tăng cường giám sát, kiểm tra quan Nhà ... thân họ không làm việc đó? Tôi nghĩ, cần phải thay đổi quan điểm công tác giáo dục Cao Anh Tuan, minh_tascom@yahoo.com Hãy trọng đến chất lượng giáo dục coi trọng cấp giáo viên Nếu làm này, giáo...
 • 5
 • 364
 • 0

Cải cách tài chính Việt Nam theo hướng tự do hoá trong thời kì hội nhập

Cải cách tài chính Việt Nam theo hướng tự do hoá trong thời kì hội nhập
... đẩy hội nhập thành công mục đích đề tài tiểu luận: Cải cách tài Việt Nam theo hướng tự hóa thời kỳ hội nhập 2|Page Chuyên đề 6: Tự hóa tài – Nhóm December 24, 2009 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN I Tài ... Tự hoá giao dịch tài khoản vốn II Lợi ích thách thức trình tự hóa tài 1) Lợi ích tự hoá tài : Cải cách tài tài VIỆT NAM theo hướng tự hóa mang lại nhiều lợi ích đáng kể qua khía cạnh sau: Thúc ... VIỆT NAM I Chính sách tài khóa Trong gần hai thập niên qua , sách tài khóa Việt Nam cải cách mạnh mẽ theo hướng : • Tăng thu ngân sách nhà nước thông qua cải cách hệ thống thuế theo hướng đơn...
 • 26
 • 191
 • 1

Chính sách tài chính công trong mối liên hệ với chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trường hợp Tỉnh Tuyên Quang

Chính sách tài chính công trong mối liên hệ với chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trường hợp Tỉnh Tuyên Quang
... NH TUYÊN QUANG TRONG M I LIÊN H V I CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I 11 3.1 Chính sách phát tri n kinh t - h i t nh Tuyên Quang 11 3.2 Mô hình tài công t nh Tuyên Quang ... ch v h tr 11 A BÀN T NH TUYÊN QUANG TRONG M I LIÊN H V I CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I 3.1 Chính sách phát tri n kinh t - h i t nh Tuyên Quang Tuyên Quang xu t phát t m t t nh nghèo, ... Ti u k t: Chính sách phát tri n kinh t c a t nh Tuyên Quang t p trung phát tri n công nghi p, nh m chuy n d ch n n kinh t nghi , u công nghi p - d ch v - nông, lâm c a t nh phát tri công nghi...
 • 70
 • 258
 • 0

cải cách tài chính và hoạt động có hiệu quả ,then chốt trên thị trường tài chính pps

cải cách tài chính và hoạt động có hiệu quả ,then chốt trên thị trường tài chính pps
... chủ yếu, nhiều trường hợp họ hưởng lãi suất ưu đãi không cần bảo đảm Những công ty danh tiếng thị trường, cách quản lý hiệu quả, sản phẩm dịch vụ thị trường chấp nhận, lợi nhuận ổn ... doanh nghiệp nước mở rộng hoạt động họ nước cách rễ dàng hơn, hiệu nhờ hoạt động toán quốc tế, bảo lãnh Chính từ mở rộng quan hệ quốc tế mà kinh tế nước thâm nhập vào thị trường quốc tế tăng cường ... số nước giới cách phân biệt khác : vào tiêu thức doanh số hoạt động, vào tiêu thức chuyên môn hoá hoạt động tín dụng để đánh giá xem xét loại hình ngân hàng thương mại II Hoạt động kinh doanh...
 • 77
 • 115
 • 0

Cải cách tài chính trong chiến lược phát triển bền vững của Việt nam (2011 – 2020)

Cải cách tài chính trong chiến lược phát triển bền vững của Việt nam (2011 – 2020)
... supervision) II Công cải cách tài Việt Nam Nguyên nhân dẫn tới bất cập thị trường tài Việt Nam Cho đến trước khủng hoảng tài giới 2007 2008, hệ thống tài Việt Nam phát triển nhanh chóng, đóng ... chương trình cải cách tài Việt Nam Từ 2008 trở lại đây, cải cách tài Việt Nam có bước tiến đáng ghi nhận Tuy nhiên, cải cách chậm, phạm vi độ sâu tiến độ chưa đáp ứng với với phát triển nhanh ... vi chất lượng cải cách tài Việt Nam: - Tiến độ xử lý tồn hệ thống tài Việt nam xử lý nợ xấu, tài sản xấu, tái cấu định chế tài yếu chậm so với yêu cầu thực tiễn 15 - Các cải cách tài tập trung...
 • 24
 • 162
 • 0

Xem thêm