Thiết kế cầu dẫn

Thiết kế cầu dàn thép

Thiết kế cầu dàn thép
... Trrờng Đạii Họcc Xây Dựng T ờng Đạ Họ Xây Dựng Khoa Cầu Đờng Khoa Cầu Đờng Đồ án tthiiếếtt kế ccầu tthéép Đồ án h k ầu h p Thiết Kế cầu dn thép Mục Lục: I.NHIM V: II CHN ... T ờng Đạ Họ Xây Dựng Khoa Cầu Đờng Khoa Cầu Đờng Đồ án tthiiếếtt kế ccầu tthéép Đồ án h k ầu h p Số lợng bulông cờng độ cao để liên kết sờn dầm dọc với thép góc liên kết: Q 40.75 ì 103 0.306 ... ờng Đạ Họ Xây Dựng Khoa Cầu Đờng Khoa Cầu Đờng Đồ án tthiiếếtt kế ccầu tthéép Đồ án h k ầu h p Kết cấu nhịp gồm hai hệ liên kết dọc dọc dới có dạng chữ thập Vật liệu : + Thép than CT3 ,Ro=1900...
 • 41
 • 701
 • 6

CÂU HỎI CHUẨN BỊ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CẦU DÀNH CHO SINH VIÊN CẦU

CÂU HỎI CHUẨN BỊ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CẦU DÀNH CHO SINH VIÊN CẦU
... đảm bảo chất lợng đổ bê tông hộp dầm Giải thích trình tự đổ bê tông hẫng , cấu tạo , tính bớc thao tác thiết bị dùng đổ bê tông hẫng Trong điều kiện nớc ta sẵn thiết bị tự thiết kế thiết bị ... liên kết đinh tán? 10 Lí cấu tạo thiết diện đứng gối hình hộp khác tiết diện chữ H ? 11 So sánh tính chất chịu lực đứng treo dàn? PGS.TS Nguyễn viết Trung, Sâch Hôngđẫn Thiết kế tốt nghiêp lốpCầu- ... sinh lúc thi công kết cấu nhịp mặt cắt nh Lấy kết mặt cắt để so sánh nội lực mặt cắt lúc thi công lúc sử dụng Rút kết luận cụ thể Khi thi công hẫng kết cấu nhịp liên tục , kết cấu hẫng , kết...
 • 10
 • 1,926
 • 0

Tính toán và thiết kế cầu dàn thép liên tục, vượt qua sông cấp 1 đồng bằng, khổ cầu 11m, H30,XB80

Tính toán và thiết kế cầu dàn thép liên tục, vượt qua sông cấp 1 đồng bằng, khổ cầu 11m, H30,XB80
... 1. 33E +10 245.3 4.88E+09 1. 27E +10 224.0 204.4 4.05E+09 1. 24E +10 3.36E+09 1. 2E +10 18 6.4 2.78E+09 1. 17E +10 17 0 .1 153.3 13 8.7 12 6.4 11 6.2 2.31E+09 1. 87E+09 1. 53E+09 1. 27E+09 1. 07E+09 1. 14E +10 1. 1E +10 ... 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 37.300 35.665 34 .12 0 32.6 71 31. 325 29.894 28.620 27. 512 26.575 25.724 25 .11 0 24.7 41 24. 617 đốt m K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K 11 K12 3 3 3.5 3.5 ... 10 8704 10 4072 10 0042 96638 93540 913 10 89966 89 516 tiêu chuẩn T/m ợt tải tính toán T/m 33.909 32.423 31. 018 29.7 01 28.477 27 .17 6 26. 018 25. 010 24 .15 9 23.385 22.828 22.4 91 22.379 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1...
 • 295
 • 288
 • 1

Thiết kế cầu dàn thép chiều dài nhịp tính toán l = 80m, khổ cầu 7+2x1,5m

Thiết kế cầu dàn thép chiều dài nhịp tính toán l = 80m, khổ cầu 7+2x1,5m
... bulông n2 = Trong đó: Ro - cờng độ tính toán thép l m dầm, Ro = 1900 (kg/cm2) Số l ng bulông cờng độ cao để liên kết thép góc liên kết vào dầm ngang: n3 = n2 + = ì + = 20 bulông VII THIT K LIấN ... VI GIN CH Bulông để liên kết sờn dầm ngang với thép góc liên kết: Q 85.29 ì 103 0.306 n1 = = ì ì = 7.63 chọn bulông cờng độ Ro m2 1900 0.9 cao Số l ng bulông liên kết thép góc liên kết với giàn ... 2.2) ì Số bulông cờng độ cao cần thiết để liên kết nối N1: n1 = Fn1 = 0.386ì0.819ì2.2ì(4ì23-8ì2.5) = 50.076 50 bulông Số bulông cờng độ cao cần thiết để liên kết nối N2: n2 = Fn = 0.386ì0.819ì2.2ì(2ì52-8ì2.5)...
 • 41
 • 294
 • 0

đồ án thiết kế cầu dàn thép

đồ án thiết kế cầu dàn thép
... Đờờnngg Đ Đồ áánn tthhiiếếtt kkếế ccầầuu tthhéépp Kết cấu nhịp gồm hai hệ liên kết dọc dọc dới có dạng chữ thập Vật liệu : + Thép than CT3 ,Ro=1900 kg/cm2 ,Ru=2000 kg/cm2 dùng cho hệ dầm mặt cầu (dầm ... TTrrờờnngg Đ Đạạii H Họọcc X Xââyy D Dựựnngg K Khhooaa CCầầuu Đ Đờờnngg Đ Đồ áánn tthhiiếếtt kkếế ccầầuu tthhéépp Thiết Kế cầu dn thép Mục Lục: I.NHIM V: II CHN S KT CU: ... toán thép làm dầm, Ro = 1900 (kg/cm2) Số lợng bulông cờng độ cao để liên kết thép góc liên kết vào dầm ngang: n3 = n2 + = ì + = 20 bulông VII THIT K LIấN KT DM NGANG VI GIN CH Bulông để liên kết...
 • 41
 • 99
 • 0

Đồ Án Thiết Kế Cầu Dàn Thép L=55m (Kèm Bản Vẽ CAD)

Đồ Án Thiết Kế Cầu Dàn Thép L=55m (Kèm Bản Vẽ CAD)
... 1.000 9.0 DAH Qg Hình 16: Sơ đồ tính nội lực dầm ngang hoạt tải Kết tính toán thể bảng tính sau: Trang: 30 Đồ án môn học Thiết Kế Cầu Thép Khoa Xây Dựng Cầu Đường Bảng 17: Các TTGH TTGH cường ... lượng bulông cần thiết + Rntt: sức kháng tính toán bu lông 7.2.1 Tính Rntt Trang: 43 Đồ án môn học Thiết Kế Cầu Thép Khoa Xây Dựng Cầu Đường Sức kháng trượt danh định bu lông liên kết ma sát tính ... lượng bulông cần thiết + Rn: sức kháng tính toán bu lông 8.2 Tính Rn: Trang: 45 Đồ án môn học Thiết Kế Cầu Thép Khoa Xây Dựng Cầu Đường - Sức kháng trượt danh định bu lông liên kết ma sát tính...
 • 80
 • 450
 • 1

Đồ án thiết kế cầu dàn thép theo 22TCN272 05

Đồ án thiết kế cầu dàn thép theo 22TCN272 05
... Đờờnngg Đ Đồ áánn tthhiiếếtt kkếế ccầầuu tthhéépp Kết cấu nhịp gồm hai hệ liên kết dọc dọc dới có dạng chữ thập Vật liệu : + Thép than CT3 ,Ro=1900 kg/cm2 ,Ru=2000 kg/cm2 dùng cho hệ dầm mặt cầu (dầm ... Đờờnngg Đ Đồ áánn tthhiiếếtt kkếế ccầầuu tthhéépp X THIT K H LIấN KT DC T2 T3 T4 T5 D2 D3 D4 D5 D6 1050 1554 D1 1554 1050 8486 T1 8486 X.1 Cng giú tớnh toỏn: Hình 15: Sơ đồ tính toán tải trọng ... CRu Bảng 38: Kết kiểm toán cờng độ theo tổ hợp ngang cầu Lực dọc Fgy N My b dọc cầu y Iy Mbt h 320.25 283.48 1129.7 55.601 50 131233.7 1059 .2 2.82 50 Ix x 123770 57 C R0 Ru Kết luận 1.02...
 • 41
 • 129
 • 0

Thiết kế hệ dẫn động cơ cấu nâng

Thiết kế hệ dẫn động cơ cấu nâng
... số truyền động U t toàn hệ thống phân phối tỷ số truyền cho truyền hệ thống dẫn động , lập bảng công suất , mô men xoắn , số vòng quay trục: - Xác định tỷ số truyền U t hệ thống dẫn động n dc ... trục Thiết diện 2-2 thiết diện 3-3 thiết diện nguy hiểm , có đờng kính yếu tố tập trung ứng suất nhng mặt cắt 2-2 có mô men uốn lớn nên ta kiểm tra cho mặt cắt 2-2 Kết cấu trục vừa thiết kế đảm ... trục Kết cấu trục vừa thiết kế đảm bảo độ bền mỏi hệ số an toàn tiết diện nguy hiểm thoả mãn điều kiện sau s s S= 2 [s] s + s Với : [s]- Hệ số an toàn cho phép thông thờng [s]= 1,52,5 s- Hệ số...
 • 63
 • 468
 • 5

thiết kế hình dạng và mô phỏng hoạt động của cơ cấu dẫn động với độ phân giải MICRON

thiết kế hình dạng và mô phỏng hoạt động của cơ cấu dẫn động với độ phân giải MICRON
... phần dẫn, khuếch đại vi sai phần bị dẫn Hình cấu đàn hồi THIẾT KẾ CƠ CẤU THEO ĐỘ CỨNG VỮNG Độ phân giải chuyển động nhỏ điều khiển cấu Thông số phụ thuộc vào ba yếu tố chính: (1) độ phân giải ... lớp, (2) tần số riêng cấu, (3) khả truyền động xác từ phần dẫn động đến phần bị dẫn cấu Với độ phân giải thiết kế μm, yếu tố (1) thỏa mãn truyền động piezo nhiều lớp có độ phân giải cỡ nm Yếu tố ... tích cấu) - Biến đối tượng cần tối ưu: XMAX (XMAX: chuyển vị ngang phần bị dẫn) Kết tóan sau: Tên biến X Y Z T U W Q SMAX XMAX Lọai biến Thiết kế Thiết kế Thiết kế Thiết kế Thiết kế Thiết kế Thiết...
 • 11
 • 286
 • 0

Thiết Kế Cầu Thép Theo 22TCN272-05 1 Tiêu chuẩn thiết kế:áp dụng tiêu chuẩn ngành 22TCN 272-05Chiều dài nhịp: ltt=27m.Khổ cầu:K=+2x1m.Tải trọng: hoạt tải 0.5HL93.Đoàn người: 300 dan/m2.

Thiết Kế Cầu Thép Theo 22TCN272-05 1 Tiêu chuẩn thiết kế:áp dụng tiêu chuẩn ngành 22TCN 272-05Chiều dài nhịp: ltt=27m.Khổ cầu:K=+2x1m.Tải trọng: hoạt tải 0.5HL93.Đoàn người: 300 dan/m2.
... THIẾT KẾ CẦU THÉP LIÊN HỢP BẢN BTCT I.NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ CẦU THẾP 1. Các Số Liệu Thiết kế: 1. 1 Tiêu chuẩn thiết kế: áp dụng tiêu chuẩn ngành 22TCN 272-05 1. 2 Chiều dài nhịp: ... dài nhịp: ltt=27m 1. 3 Khổ cầu: K= 8+2x1m 1. 4 Tải trọng: hoạt tải 0.5HL93 1. 5 Đoàn người: 300 daN/m2 2.Nội Dung Thiết Kế: Thiết kế cầu dầm thép liên hợp với bêtông cốt thép: 2 .1 Lựa chọn tiết diện ... chủ 2.2 Kiểm tra tiết diện dầm chủ theo trạng thái giới hạn 2.3 Thiết kế liên kết phận tiết diện dầm chủ 2.4 Thiết kế mối nối dầm chủ 2.5 Thiết kế hệ neo liên kết Hệ thống Website : Thông tin Liên...
 • 3
 • 1,786
 • 27

Thiết kế hệ dẫn động cơ cấu nâng gồm có hộp giảm tốc côn trụ và bộ truyền đai dẹt

Thiết kế hệ dẫn động cơ cấu nâng gồm có hộp giảm tốc côn trụ và bộ truyền đai dẹt
... thức: P t P ct = η Trong đó: P ct công suất cần thiết trục động cơ( kW) P t công suất tính toán trục máy công tác (kW) η hiệu suất truyền động - Hiệu suất truyền động: η = η o η c η tbr η d br ... 2.324.sin(167,5/2) = 644 (N) C THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN I Chọn vật liệu Trục phận quan trọng hộp giảm tốc tác dụng truyền chuyển động quay bánh ăn khớp Đồng thời , trục tiếp nhận đồng thời mômem ... trục III 42 E NỐI TRỤC ĐÀN HỒI 45 G.TÍNH KẾT CẤU VỎ HỘP 47 I.Vỏ hộp .47 H BÔI TRƠN HỘP GIẢM TỐC .52 I Các phương pháp bôi trơn hộp giảm...
 • 59
 • 657
 • 5

Nghiên cứu thiết kế cấu trúc vi mạch nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA doc

Nghiên cứu thiết kế cấu trúc vi mạch nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA doc
... sức nghiên cứu xây dựng số cấu trúc vi mạch nhận dạng tiếng nói tiếng Vi t Sau gần năm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu gặt hái số kết bước đầu Nhóm có cấu trúc vi mạch FPGA nhận dạng tiếng nói tiếng ... Năm 2012, hỗ trợ Bộ Khoa học Công nghệ thông qua đề tài nghiên cứu tiềm Thiết kế chip nhận dạng tiếng nói tiếng Vi t công nghệ FPGA , TS Hoàng Trang nhóm nghiên cứu trẻ trường Đại học Bách khoa ... có công trình giới công bố giải trọn vẹn Với Vi t Nam, khó khăn vi c vi mạch hóa” giải thuật nhận dạng ngôn ngữ tiếng Vi t nhân lên gấp bội tiếng Vi t ngôn ngữ đơn âm, có dấu , vậy, giải thuật...
 • 4
 • 239
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU THIẾT KẾ CẦU ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG VÀ CẦU DÀN THÉP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU THIẾT KẾ CẦU ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG VÀ CẦU DÀN THÉP
... Kiểm toán kết cấu nhịp I Kiểm toán sức kháng uốn II Kiểm tra hàm lợng cốt thép ứng suất trớc III Tính toán mát ứng suất IV Kiểm toán sức kháng cắt cho tiết diện chơng ix : Tính toán mặt cầu I ... thit k Cầu đợc thiết kế vĩnh cửu dành cho đờng ôtô tiêu chuẩn đờng đồng Khổ cầu : + 2ì1.5 m Tải trọng thiết kế : HL-93 ngời 3ì10-3MPa Sông thông thuyền cấp : II ( 60x9 m ) Tiêu chuẩn thiết kế : ... mố A0 từ mố A3 Trên trụ P1,P2 đúc hẫng cân (49+49)m Bán kính cong cầu R=3000 m Độ dốc ngang cầu : 2% kết cấu phần Cầu đợc thi công theo phơng pháp đúc hẫng cân đối xứng Dầm tiết diện hình hộp...
 • 161
 • 618
 • 9

Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần: Tái cấu trúc mã nguồn hướng theo thiết kế pdf

Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần: Tái cấu trúc mã nguồn hướng theo thiết kế pdf
... thuật tiến hành 53 lần cấu trúc lại nguồn khác tận ngày trước dự án vào hoạt động Ông làm điều với tự tin thản dự án bao trùm toàn Làm để đưa sở bạn tới chỗ thực đợt tái cấu trúc nguồn ... bắt kiến trúc thiết kế phần mềm Thông qua ví dụ cụ thể, Neal Ford mang đến cho bạn tảng vững cho cách làm thực tế lanh lẹn kiến trúc tiến hóa thiết kế dần Bằng cách trì hoãn định quan trọng thiết ... khía cạnh vi phạm nguyên tắc DRY — chép lệnh chép cấu trúc — ảnh hưởng đến thiết kế chép Sao chép lệnh làm mờ thiết kế bạn tìm thấy mẫu đặc thù chép có khác biệt không dễ phát nơi...
 • 22
 • 95
 • 0

Xem thêm