Ứng dụng vi sinh vật trong chăn nuôi

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG Ủ CHUA THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC ppt

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG Ủ CHUA THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC ppt
... thức ăn chua cho gia súc ngày tăng vì: Sử dụng thức ăn chua cho gia súc đảm bảo nâng cao hiệu chăn nuôi Thức ăn chua cho gia súc mang lại lợi nhuận cho người nông dân Thức ăn chua có ... nước mưa thấm vào hố Sau Page 14 of 25 Lớp: DH10QM • Ứng dụng VSV chua thức ăn chăn nuôi gia súc tháng sử dụng thức ăn chua cho gia súc; cần lưu ý sau lấy thức ăn ta phải che đậy kín ... dưỡng thức ăn gia súc gia cầm Vi t Nam”, Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm, Vi n chăn nuôi quốc gia, NXB Hà Nội, 1995) II QUY TRÌNH CHUA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC II.1 chua...
 • 25
 • 608
 • 6

SỬ DỤNG ĐỘN LÓT NỀN CHUỒNG LÊN MEN VI SINH VẬT TRONG CHĂN NUÔI GÀ ĐẺ TRỨNG LƯƠNG PHƯỢNG

SỬ DỤNG ĐỘN LÓT NỀN CHUỒNG LÊN MEN VI SINH VẬT TRONG CHĂN NUÔI GÀ ĐẺ TRỨNG LƯƠNG PHƯỢNG
... Tỷ lệ nuôi sống kỳ (%) 95,0 93,5 215 Sử dụng độn lót chuồng lên men vi sinh vật chăn nuôi đẻ trứng Lương Phượng KẾT LUẬN Sử dụng lớp độn lót chuồng lên men vi sinh vật chăn nuôi đẻ cải ... 5,4x10 7,2x10 211 Sử dụng độn lót chuồng lên men vi sinh vật chăn nuôi đẻ trứng Lương Phượng phạm vi đo H2S: 0- 500 ppm, giới hạn phát tối thiểu 0,1 ppm Kết khí H2S tồn chuồng nuôi với nồng độ ... ± 0,25 92,07 TB 59,12 4,14 78,41 57,23 4,01 77,07 213 Sử dụng độn lót chuồng lên men vi sinh vật chăn nuôi đẻ trứng Lương Phượng Tỷ lệ đẻ (%) 90 80 70 60 50 TN 40 ĐC 30 20 10 22 23 24 25 26...
 • 8
 • 1,063
 • 13

Luận văn sử dụng độn lót nền chuồng, lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt tại xã liên chung, huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Luận văn sử dụng độn lót nền chuồng, lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt tại xã liên chung, huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... Ô NHI M TRONG CHĂN NUÔI GÀ 2.2 VAI TRÒ C A VI SINH V T TRONG X LÝ CH T TH I ð NG V T 2.3 MÔI TRƯ NG KHÔNG KHÍ CHU NG NUÔI 2.4 GI I THI U V ð N LÓT LÊN MEN VI SINH V T TRONG CHĂN NUÔI GÀ 13 27 ... ng lên men vi sinh v t chăn nuôi th t t i Liên Chung, huy n Tân Yên, t nh B c Giang ” 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu chung : ðánh giá hi u qu c a mô hình s d ng ñ n lót lên men vi ... n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………………… 26 2.4 GI I THI U V ð N LÓT LÊN MEN VI SINH V T TRONG CHĂN NUÔI GÀ Hi n th gi i ñã áp d ng nhi u phương th c chăn nuôi chăn nuôi h u cơ, chăn nuôi...
 • 97
 • 1,349
 • 10

Luận văn sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà đẻ trứng giống lương phượng tại xã liên sơn, huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Luận văn sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà đẻ trứng giống lương phượng tại xã liên sơn, huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... thi u v ñ n lót lên men vi sinh v t chăn nuôi Hi n th gi i ñã áp d ng nhi u phương th c chăn nuôi chăn nuôi h u cơ, chăn nuôi an toàn sinh h c … m i ñây công ngh chăn nuôi sinh thái không ... ñ tr ng v i tên ñ tài: "S d ng ñ n lót n n chu ng lên men vi sinh v t chăn nuôi ñ tr ng gi ng Lương Phư ng t i Liên Sơn, huy n Tân Yên, t nh B c Giang" 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M ... s d ng th c ăn lên men b ng ch ph m sinh h c ñ chăn nuôi v t r t b b nh, ñi u có th gi i thích vi sinh v t gây b nh ñã b tiêu di t trình lên men V y trình lên men ñ n lót c a vi sinh v t có ích...
 • 92
 • 663
 • 3

Đánh giá hiệu quả sử dụng đệm lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt trang trại

Đánh giá hiệu quả sử dụng đệm lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt trang trại
... ðánh giá hi u qu c a mô hình chăn nuôi l n th t l p ñ m lót n n chu ng lên men vi sinh v t vi c ñ m b o su t chăn nuôi v sinh môi trư ng - M c tiêu c th : ðánh giá s tác ñ ng c a ñ m lót lên men ... ðánh giá hi u qu c a chăn nuôi l n th t ñ m lót lên men - ðánh giá kh sinh trư ng phát tri n c a l n ñư c nuôi ñ m lót lên men - ðánh giá kh kháng b nh c a l n nuôi ñ m lót lên men - Xác ñ nh xu ... 2.5 GI I THI U V ð M LÓT LÊN MEN VI SINH V T Hi n th gi i ñã áp d ng nhi u phương th c chăn nuôi chăn nuôi h u cơ, chăn nuôi an toàn sinh h c … m i ñây công ngh chăn nuôi sinh thái không ch t...
 • 98
 • 2,052
 • 19

sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà tàu vàng giai đoạn 6-10 tuần tuổi

sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà tàu vàng giai đoạn 6-10 tuần tuổi
... NGHIỆP VÀ SHƯD TRẦN HỮU LỢI SỬ DỤNG ĐỘN LÓT NỀN CHUỒNG LÊN MEN VI SINH VẬT TRONG CHĂN NUÔI GÀ TÀU VÀNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 10 TUẦN TUỔI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y CÁN BỘ HƯỚNG ... trấu trấu có chộn men vi sinh (PALASA) làm độn lót chuồng để nuôi Tàu Vàng giai đoạn 6-10 tuần tuổi nhằm đánh giá hiệu vi c sử dụng độn lót sinh học lên khả sinh trưởng Thí nghiệm bố trí ... vi sinh vật 3.2.1.1 Nguyên liệu: chế phẩm vi sinh sinh vật sử dụng để lên men vi sinh vật sản phẩm BALASA N01 3.2.1.2 Phương pháp làm độn lót lên men vi sinh vật + Làm độn lót trước nuôi Chuẩn...
 • 47
 • 238
 • 0

Sử dụng đệm lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt tại thị trấn ba sao, huyện kim bảng, tỉnh hà nam

Sử dụng đệm lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt tại thị trấn ba sao, huyện kim bảng, tỉnh hà nam
... NÔNG NGHI P HÀ N I - L I TH NHUNG S D NG ð M LÓT N N CHU NG LÊN MEN VI SINH V T TRONG CHĂN NUÔI L N TH T T I TH TR N BA SAO, HUY N KIM B NG, T NH HÀ NAM CHUYÊN NGÀNH: CHĂN NUÔI MÃ S : ... ðánh giá tình hình d ch b nh c a l n nuôi ñ m lót lên men 53 3.3.4 Sơ b c tính hi u qu chăn nuôi l n th t ñ m lót lên men vi sinh v t t i th tr n Bao Sao, Nam 56 K T LU N VÀ ð NGH 58 K t lu ... qu c a mô hình chăn nuôi l n th t l p ñ m lót n n chu ng lên men vi sinh v t vi c ñ m b o su t chăn nuôi v sinh môi trư ng - M c tiêu c th ðánh giá s tác ñ ng c a ñ m lót lên men ñ i v i môi...
 • 79
 • 280
 • 1

Sử dụng đệm lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt lai f1 (landrace x móng cái) tại sóc sơn, hà nội

Sử dụng đệm lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt lai f1 (landrace x móng cái) tại sóc sơn, hà nội
... pháp chăn nuôi ñiều kiện Vi t Nam cần thiết Chính lý trên, tiến hành ñề tài: Sử dụng ñệm lót chuồng lên men vi sinh vật chăn nuôi lợn thịt lai F1( Landrace x Móng cái) Sóc Sơn, Nội Trường ... cầu sản xuất với quy mô trang trại chăn nuôi tập trung Hiện ứng dụng công nghệ vi sinh x lý chất thải chăn nuôi ñã ñược áp dụng Vi t Nam Hầu hết vi sinh vật sử dụng ñể x lý phế thải chăn nuôi ... áp dụng nhiều phương thức chăn nuôi chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học… ñây công nghệ chăn nuôi sinh thái không chất thải Công nghệ chăn nuôi dựa tảng công nghệ lên men vi sinh ñệm lót...
 • 94
 • 119
 • 0

Ứng dụng vi sinh vật trong công nghệ thực phẩm và sinh dưỡng của vi sinh vật trong quá trình nuôi cấy

Ứng dụng vi sinh vật trong công nghệ thực phẩm và sinh dưỡng của vi sinh vật trong quá trình nuôi cấy
... khoảng 10 • Ví dụ: bổ sung Zn vào môi trường nuôi cấy nấm mốc, Co nuôi cấy vi khuẩn sinh tổng hợp vitamin B12 -6 -10 -8 M 3 Dịch dinh dưỡng cho vi sinh vật dị dưỡng a) Nguồn cacbon lượng Rỉ ... Na, Fe vi sinh vật nhận từ môi trường dinh dưỡng dạng muối vô nước pha môi trường dinh dưỡng e) Vitamin Các Yếu Tố Sinh Trưởng Khác - Trong môi trường dinh dưỡng dùng cho công nghiệp, vitamin ... Trần Thị Duyên 2006130090 I Ứng dụng vi sinh vật công nghiệp thực phẩm Nấm men Nấm sợi Tảo Nấm thể Vi khuẩn Xạ khuẩn Vi khuẩn lam Nấm men  Thường tồn dạng đơn bào, đa số sinh sản theo lối nảy chồi,...
 • 47
 • 619
 • 0

ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân vi sinh

ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân vi sinh
... hành nhân sinh khối vi sinh vật, xử lý sinh khối vi sinh vật tạo sản phẩm phân lân vi sinh Các công đoạn sản xuất phân lân vi sinh tiến hành tương tự quy trình sản xuất phân bón vi sinh vật cố định ... phẩm lân vi sinh vật sử dụng loại phân bón vi sinh vật bổ sung vào phân hữu dạng chế phẩm vi sinh vật làm giàu phân ủ, qua nâng cao chất lượng phân ủ Tại Vi t Nam, sản xuất phân lân vi sinh vật chất ... tác sinh học Chương 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA VI SINH VẬT VÀ PHÂN BÓN 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA VI SINH VẬT VỚI PHÂN BÓN Để dễ dàng theo dõi nắm vai trò vi sinh vật sản xuất phân bón, tìm hiểu vai trò vi sinh...
 • 52
 • 1,043
 • 2

Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân bón vi sinh

Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân bón vi sinh
... hành nhân sinh khối vi sinh vật, xử lý sinh khối vi sinh vật tạo sản phẩm phân lân vi sinh Các công đoạn sản xuất phân lân vi sinh tiến hành tương tự quy trình sản xuất phân bón vi sinh vật cố định ... phẩm lân vi sinh vật sử dụng loại phân bón vi sinh vật bổ sung vào phân hữu dạng chế phẩm vi sinh vật làm giàu phân ủ, qua nâng cao chất lượng phân ủ Tại Vi t Nam, sản xuất phân lân vi sinh vật chất ... tác sinh học Chương 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA VI SINH VẬT VÀ PHÂN BÓN 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA VI SINH VẬT VỚI PHÂN BÓN Để dễ dàng theo dõi nắm vai trò vi sinh vật sản xuất phân bón, tìm hiểu vai trò vi sinh...
 • 52
 • 1,391
 • 6

Ứng dung vi sinh vật trong sản xuất phân bón vi sinh

Ứng dung vi sinh vật trong sản xuất phân bón vi sinh
... hành nhân sinh khối vi sinh vật, xử lý sinh khối vi sinh vật tạo sản phẩm phân lân vi sinh Các công đoạn sản xuất phân lân vi sinh tiến hành tương tự quy trình sản xuất phân bón vi sinh vật cố định ... phẩm lân vi sinh vật sử dụng loại phân bón vi sinh vật bổ sung vào phân hữu dạng chế phẩm vi sinh vật làm giàu phân ủ, qua nâng cao chất lượng phân ủ Tại Vi t Nam, sản xuất phân lân vi sinh vật chất ... tác sinh học Chương 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA VI SINH VẬT VÀ PHÂN BÓN 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA VI SINH VẬT VỚI PHÂN BÓN Để dễ dàng theo dõi nắm vai trò vi sinh vật sản xuất phân bón, tìm hiểu vai trò vi sinh...
 • 52
 • 877
 • 3

Ứng dung vi sinh vật trong sản xuất bánh mì

Ứng dung vi sinh vật trong sản xuất bánh mì
... HỎNG BÁNH DO VI SINH VẬT 45 VIII.A Vi sinh vật bột 45 VIII.B Ảnh hưởng vi sinh vật đến phẩm chất bột bảo quản 46 VIII.C Hệ vi sinh vật bánh 47 VIII.D Hư hỏng bánh vi sinh vật 47 IX MỘT SỐ ỨNG ... GIỐNG 38 VI QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH MÌ 39 VI. A Quy trình sản xuất chung 39 VI. B Giải thích quy trình 40 VI. C Quy trình sản xuất nước ta 42 VII VAI TRÒ CỦA NẤM MEN TRONG QUY TRÌNH S ẢN XUẤT 44 VIII ... Báo cáo vi sinh môi trường Aspergillus Trang 46 Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Khoa Môi Trường Tài Nguyên VIII.C HỆ VI SINH VẬT BÁNH M Ì: Hệ vi sinh vật bánh bắt nguồn từ bột mì, men bánh tạp...
 • 57
 • 848
 • 6

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT THẠCH DỪA

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT THẠCH DỪA
... khác Cho đến nay, vi c ứng dụng thạch dừa dừng lại nghiên cứu chế biến thành sản phẩm kẹo, jelly, sản phẩm giải khát - Hàm ẩm thạch dừa: Theo kết nghiên cứu khảo sát cấu trúc thạch dừa thầy cô Phan ... monosaccharide thạch dừa socboza nằm dạng L-socboza, thường chứa vi khuẩn lên men dịch trái Công thức cấu tạo L-socboza : CH2OH-CO-HOCH-HCOH-HOCH-CH2OH Vi sinh vật sản xuất thạch dừa: a Đặc điểm giống vi ... 28-32oC Ở nhiệt độ trình hình thành sản phẩm có thạch dừa tốt Trang Trường CĐ Lương Thực - Thực Phẩm 2.Quy trình sản xuất thạch dừa Mô hình quy trinh sản xuất thạch dừa Trang Bài Tiểu Luận Trường...
 • 28
 • 1,166
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: các ứng dụng vi sinh vật trong chăn nuôi thú yứng dụng của vi sinh vật trong chăn nuôiung dung vi sinh vat trong u chua thuc an chan nuoiứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sảnứng dụng vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệpứng dụng vi sinh vật trong công nghiệpứng dụng vi sinh vật trong y tếứng dụng vi sinh vật trong sản xuất biaứng dụng vi sinh vật trong nông nghiệpứng dụng vi sinh vật trong y họcứng dụng vi sinh vật trong thực phẩmứng dụng vi sinh vật trong môi trườngứng dụng vi sinh vật trong xử lý nước thảiứng dụng vi sinh vật trong sản xuất thực phẩmứng dụng vi sinh vật trong chế biến thực phẩmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệphop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học