bài giảng mố trụ cầu nguyễn viết trung

bài giảng mố trụ cầu, gối cầu pdf

bài giảng mố trụ cầu, gối cầu pdf
... hc: M tr v gi cu dm Thân trụ chữ nhật áp dụng cho cầu cạn Dễ thi công b áp dụng cho cầu cạn, trụ hai cột R R=b/2 - Dòng chảy mạnh - Tránh tạo thành dòng soáy ngầm gần trụ - Giảm xói lở lòng sông ... bo cỏc yờu cu v: + M quan + Thụng truyn + Va xụ tu thuyn + Tỏc ng ca dũng chy Kế cấ nhị t u p Mố Mố Trụ Hỡnh 1.2 B trớ chung Nguyn vit Trung, Tran Viet Hung 5/11/2008 www.dutoancongtrinh.com Mụn ... cu bn, dm gin n, liờn tc, mỳt tha): Di tỏc dng ca ti trng thng ng, ch cú phn lc gi thng ng V Mố Mố Trụ Hỡnh 1.3 M tr cu dm + M tr cu khung: M ging cu dm nhng tr liờn kt ngm vi kt cu nhp Nh vy...
 • 31
 • 2,143
 • 14

BÀI GIẢNG MỐ TRỤ CẦU

BÀI GIẢNG MỐ TRỤ CẦU
... cu bn, dm gin n, liờn tc, mỳt tha): Di tỏc dng ca ti trng thng ng, ch cú phn lc gi thng ng V Mố Mố Trụ Hỡnh M tr cu dm T.M.Phung,MEng-TKC-05 V-3 Chng 1: Khỏi nim chung v m tr cu M tr cu vũm : ... nhiu nhp gim lc ngang tỏc dng lờn tr.Tuy nhiờn m tr chu va xụ kộm cỏc sụng cú thụng thuyn, cõy trụi khụng lm c Nhng vi loi m tr ny cho phộp s dng vt liu hp lý hn nờn gim c kớch thc m tr p dng ... khụng di cu i vi cu vt, cu cn hoc t chiu cao tnh khụng thụng thuyn vi nhng nhp thụng thuyn v cú cõy trụi thỡ cao ỏy kt cu nhp cao hn cao nh tr mt tr s bng chiu cao gi cu i vi nhng cu vt qua thung...
 • 105
 • 6,074
 • 10

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu (Nguyễn Viết Đạt)

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu (Nguyễn Viết Đạt)
... 0.5 1/2 Sau mố Ngang cầu 1/2 Trước mố 1.00 2x1.00 1.00 +, Cấp A=m ; +, Cấp dới A=5.5m 5.50 +, Cấu tạo mố -3- 10.50/2 10.50/2 Nguyễn Viết Đạt Cầu - Đờng Sắt K39 1/2 SAU Mố cấu tạo Mố 400 50 80 ... thớc móng mố - Chiều dầy móng h= 2m ; h1=1m ; h2=1m Chiều dài móng theo phơng ngang cầu 1.9m B = Bề rộng toàn cầu + 0.5 x = 9.5 + x 0.5 = 10.5m - Chiều rộng theo phơng dọc cầu : Dọc cầu 5.00 0.5 ... dài theo phơng ngang cầu lấy chiều rộng toàn cầu 9.5m c, Xác định kích thớc tờng thân mố - Phía chiều dầy = 0.6H + Bề rộng xà mũ = 0.94+0.80=1.74m -2- 2.40 Nguyễn Viết Đạt Cầu - Đờng Sắt K39 -...
 • 23
 • 300
 • 2

BÀI GIẢNG MỐ TRỤ CẦU

BÀI GIẢNG MỐ TRỤ CẦU
... MỐ TRỤ CẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MỐ TRỤ CẦU 1.1 Khái niệm chung mố trụ cầu Mố trụ cầu phận quan trọng công trình cầu Mố cầu phần tiếp giáp cầu đường Hình 1.1 Cấu tạo chung mố www.trungtamtinhoc.edu.vn ... dọc cầu MỐ TRỤ CẦU 3.1.2 Các phận mố - Cấu tạo: Mố gồm phận: tường đỉnh, thân mố, bệ móng mố tường cánh www.trungtamtinhoc.edu.vn Hình 3.2 Các phận mố cầu MỐ TRỤ CẦU 3.2 Sự phát triển loại mố cầu ... 1.4 Mố trụ cầu khung www.trungtamtinhoc.edu.vn MỐ TRỤ CẦU + Mố trụ cầu treo: Mố phải có kích thước đủ lớn để chịu lực thằng đứng (V), lực ngang (H) mố có cấu tạo phức tạp Hình 1.5 Mố, trụ cầu...
 • 251
 • 1,039
 • 0

Bài giảng mố trụ và gối cầu dầm

Bài giảng mố trụ và gối cầu dầm
... Mố trụ cầu khung + Mố trụ cầu treo: Mố phải có kích thớc đủ lớn để chịu lực V,H cấu tạo phức tạp C L V H 3/26/2008 GS.TS.Nguyễn viết Trung Mố trụ v gối cầu dầm Hình 1.5 Mố trụ cầu treo + Mố trụ ... trọng thẳng đứng, có phản lực gối thẳng đứng V Mố Mố Trụ Hình 1.3 Mố trụ cầu dầm + Mố trụ cầu khung: Mố giống cầu dầm nhng trụ liên kết ng m với kết cấu nhịp Nh trụ chịu mômen lớn Bố trí cốt ... 3/26/2008 GS.TS.Nguyễn viết Trung Mố trụ v gối cầu dầm Gối cầu dầm Đ1 khái niệm chung gối cầu (0.5 Tiết) Gối cầu l m nhiệm vụ truyền áp lực tập trung từ kết cấu nhịp xuống mố trụ v đảm bảo cho đầu kết...
 • 29
 • 869
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC MỐ TRỤ CẦU, NGUYÊN LƯƠNG HOÀNG LIÊN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC MỐ TRỤ CẦU, NGUYÊN LƯƠNG HOÀNG LIÊN
... 145KN q=9.3(N/mm) SVTH: Nguyễn Lương Hoàng Liên BTL Mố Trụ Cầu GVHD: ThS Võ Vónh Bảo Từ bề rộng đường cho suy đường có xe tính toán Xếp xe lên tường đỉnh, đặt trục bánh xe 145KN vò trí tường đỉnh ... cách mặt cắt tính toán: 1 h = z = × 2000 = 667 m 3 SVTH: Nguyễn Lương Hoàng Liên BTL Mố Trụ Cầu GVHD: ThS Võ Vónh Bảo Tính toán tương tự cho mặt cắt lại ta lập bảng tính toán sau: z p lực Lực ... TOÁN THIẾT KẾ TƯỜNG CÁNH VI.I Lựa chọn sơ kích thước tường cánh Cũng mố, tường cánh ta chọn loại tường cánh hẫng BTCT Tường cánh đặt vng góc so với mặt phẳng tường thân Các kích thước tường cánh...
 • 36
 • 990
 • 5

ĐỒ ÁN MÔN HỌC MỐ TRỤ CẦU, NGUYÊN NGỌC CAM

ĐỒ ÁN MÔN HỌC MỐ TRỤ CẦU, NGUYÊN NGỌC CAM
... ngang cầu lên mố nên chuyển vị mong mố chuyển vị tường thân đỉnh mố trụ Theo điều 10.7.2.2-22TCN272-05 chuyển vị ngang cho mố trụ móng cọc là: u = 3.78mm < 38mm ⇒ Ok ! SVTH: Nguyễn Ngọc Cam 38 ... Nguyễn Ngọc Cam 23 BTL Mố Trụ Cầu GVHD: ThS Võ Vónh Bảo Cốt đai sử dụng để tạo khả chống cắt cho, khoảng cách cốt đai phải đảm bảo tính toán sau Hệ số sức kháng nén: φv = 0,9 Theo tính toán ta ... khoảng cách a = 60mm CHƯƠNG VI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TƯỜNG CÁNH VI.I Lựa chọn sơ kích thước tường cánh Cũng mố, tường cánh ta chọn loại tường cánh hẫng BTCT Tường cánh tạo góc nghiêng 450 so với mặt...
 • 38
 • 1,894
 • 6

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu - Lường Viết Dũng

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu - Lường Viết Dũng
... 181.428 34 6875 379 6875 -1 36.026 -7 .351 -6 6.281 -6 3.996 146.025 -1 25.4 17.42 13.657 2851.2 EH EV 1623 LL 957.88 LL PL Lc ma sỏt(FR) 1188 -1 867.14 957.883 747.146 -6 8.135 252.35 358.14 152.40 ... 503.8 27.23 66.989 -1 01.843 80.8 -3 86.415 -2 0.882 DC 26.25 -9 2.426 28.13 -8 7.413 146.025 -1 90.872 17.42 EH LL LL PL LS Lc ma sỏt(FR) 5.016 844.8 528 957.883 957.88 275.870 -1 93.55 252.35 358.14 ... 0.625 -0 .27 0 0 0 27.23 -0 .27 26.25 28.13 146.025 17.42 -2 .525 -2 .275 -0 .95 0.78 0 0 17 Cu HmK48 GVHD: PGS.TS.Nguyn Minh Ngha TKMH M Tr Cu p lc ngang ca t (EH) 1188 2.4 Tnh ti t p(EV) 1623 -1 .15...
 • 42
 • 448
 • 2

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu Nguyễn Hồng Quân

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu  Nguyễn Hồng Quân
... thân 50cm :50 cm hình vẽ Nguyễn Hồng Quân Page Cầu Hầm K47 BỘ MÔN CẦU HẦM Nguyễn Hồng Quân BÀI TẬP LỚN MỐ TRỤ CẦU Page Cầu Hầm K47 BỘ MÔN CẦU HẦM BÀI TẬP LỚN MỐ TRỤ CẦU 2.Tính toán tải trọng,tổ ... ta có: =0.6 Nguyễn Hồng Quân Page 19 Cầu Hầm K47 BỘ MÔN CẦU HẦM BÀI TẬP LỚN MỐ TRỤ CẦU :Diện tích có hiệu móng Nguyễn Hồng Quân Page 20 Cầu Hầm K47 BỘ MÔN CẦU HẦM BÀI TẬP LỚN MỐ TRỤ CẦU B,L :Chiều ... thước kết cấu tầng trên:  Chiều rộng cầu: B=7+(2x1,5)+(0.2x2)+(0.5x2)=11.4 (m)  Chọn kích thước kết cấu nhịp hình vẽ:  Nguyễn Hồng Quân Page Cầu Hầm K47 BỘ MÔN CẦU HẦM BÀI TẬP LỚN MỐ TRỤ CẦU...
 • 43
 • 413
 • 3

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ CầuViết Cường

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu Lê Viết Cường
... trọng lợng kết cấu nhịp Phản lực thẳng đứng hoạt tải đứng kết cấu nhịp Lực hãm dọc cầu áp lực đất sau mố Viết Cờng Lớp Cầu -Đờng Bộ A -K39 trang Bộ môn Cầu Hầm Thiết kế môn học Mố Trụ cầu Mô U ... 1*500 = 565 cm Viết Cờng Lớp Cầu -Đờng Bộ A -K39 trang Bộ môn Cầu Hầm Thiết kế môn học Mố Trụ cầu Mố U BTCT dùng bê tông mác 300 đổ chỗ , móng cọc BTCT Các kích thớc mố cầu đợc thể nh hình ... tc * S* b Viết Cờng Lớp Cầu -Đờng Bộ A -K39 trang Bộ môn Cầu Hầm Thiết kế môn học Mố Trụ cầu + Tính với xe H30 : Trong phạm vi Sxb xếp trục xe H30 ( cách 1.6m) , có xe theo ngang cầu => P =...
 • 16
 • 285
 • 0

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu Nguyễn Đức Hiệp

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu Nguyễn Đức Hiệp
... Bộ môn cầu hầm trờng đại học giao thông vận tải Thiết kế môn học Mố trụ cầu Số liệu tính toán Thiết kế mố cầu kiểu chữ U BTCT đổ chỗ nh đề + Khổ cầu + ì 1,5 m + Chiều dài ... Cấu tạo mố Cấu tạo chung mố cầu 50 50 450 1200 700 50 50 100 1300 200 100 220 100 150 500 200 230 220 900 500 370 200 31 60 100 550 500 150 420 + Theo thiết kế môn học Cầu BTCT, nhịp cầu giản ... yêu cầu ) b Kiểm tra điều kiện ổn định chống trợt H m = 0,8 f N 13,884 H = = 0,0348 < 0,8 ( Đạt yê u cầu) f. N 0,6 ì 664,295 nguyễn đức hiệp Lớp Cầu Hầm B - k39 12 Bộ môn cầu hầm trờng đại học...
 • 15
 • 259
 • 0

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu (Nguyễn Đình Ngọc)

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu (Nguyễn Đình Ngọc)
... THIếT Kế MÔN HọC Mố TRụ CầU I.2 Chọn cấu tạo trụ Trụ thiết kế kiểu trụ đặc cao m, móng trụ móng nông sâu m.Kính thớc trụ, kết cấu nhịp, nh bố trí tổng thể trình ... 4*230+46+2*20+2*30 = 1066cm II Tính toán tổ hợp tải trọng tác dụng lên trụ THIếT Kế MÔN HọC Mố TRụ CầU Tải trọng tác dụng lên trụ có nhiều loại, ta lần lợt tính cho loại tải trọng, sau tổ hợp nội ... e2 = 43.5 cm (e1,e2 khoảng cách từ tim trụ đến tim gối cầu) II.2 Tính toán tải trọng tác dụng lên trụ Trong thiết kế môn học ta thiết kế trụ đặc phải kiểm toán mặt cắt: Mặt cắt II-II(mặt cắt đỉnh...
 • 14
 • 264
 • 0

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu (Nguyễn Hồng Chiến)

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu (Nguyễn Hồng Chiến)
... mố cầu đợc thể nh hình vẽ Nguyễn Hồng Chiến Lớp Cầu HầmA -K39 Bộ môn Cầu Hầm Thiết kế môn học Mố Trụ cầu ống nmhwạ thoát nớc cọc khoan nhồi ỉ1,5m ; L=20m 2.Tính toán tải trọng tác dụng lên mố ... 3.0*2.02*(20 - 3)] = 131.16 KG/cm2 Nguyễn Hồng Chiến Lớp Cầu HầmA -K39 Bộ môn Cầu Hầm Vậy Thiết kế môn học Mố Trụ cầu max =>Đạt yêu cầu Nguyễn Hồng Chiến Lớp Cầu HầmA -K39 ... ngang đất Nguyễn Hồng Chiến Lớp Cầu HầmA -K39 Bộ môn Cầu Hầm Thiết kế môn học Mố Trụ cầu H: Chiều cao tầng đất tính toán , H2=6.1m , H4= 8.1m ( Tính từ đáy móng đến mặt tầng phủ mặt cầu ) B :chiều...
 • 21
 • 237
 • 0

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu (Nguyễn Thế Huy)

Thiết Kế Môn Học Mố Trụ Cầu (Nguyễn Thế Huy)
... RTCXB80 = 82,896 3.1.3- Hoạt tải sau mố độ Lớp Cầu Hầm B 39 Trang ( T) ( T) Thiết kế môn học Mố trụ cầu Huy Phần độ tham gia chịu lực: l= Sinh viên Nguyễn Thế lb = = (m) 2 Phần độ tiếp giáp với ... Lớp Cầu Hầm B 39 Trang Thiết kế môn học Mố trụ cầu Sinh viên Nguyễn Thế Huy Các tổ hợp tảI trọng 7.1 Tổ hợp tải trọng cho mặt cắt i-I Tổ hợp Tải trọng Tĩnh tải mố Tĩnh tải kết cấu nhịp Tổ hợp Hoạt ... đợc bố trí thành hàng cột nh hình vẽ Lớp Cầu Hầm B 39 Trang 15 150 500 500 150 Thiết kế môn học Mố trụ cầu Huy Lớp Cầu Hầm B 39 Trang Sinh viên Nguyễn Thế 16 ...
 • 16
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng mố trụ cầu gối cầubài giảng truyền số liệu nguyễn việt hùngmố trụ cầu nguyễn minh nghĩabai tap mo tru caubài tập cơ kết cấu nguyễn tài trungkiểm định cầu nguyễn viết trunginh toan ket cau be tong cot thep theo mo hinh gian ao pgs ts nguyen viet trungbài giảng tc mố trụ cầubai giang mo va tru caukết cấu ống thép nhồi bê tông nguyễn viết trungbài giảng phép trừ hai số nguyênkết cấu nhịp cầu thép nguyễn viết trungtừ điển cầu đường nguyễn viết trungbài giảng những yêu cầu về sử dụng tiếng việtbài giảng những yêu cầu sử dụng tiếng việtĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm