Bài giảng sông và hồ địa lý 6

Bài giảng sông hồ địa 6

Bài giảng sông và hồ địa lý 6
... 59 (Hệ thống sông lưu vực sông) H59 Hệ thống sông lưu vực sông Sông Vonga Sông Amadon Sông Nin Sông Mêkông Sông Hồng Sông Missisipi SôngMissisipi Sông Missisipi Sông Missisipi Sông Missisipi ... xuyên vực sông? cho sông TaiLieu.VN Hình 59 Hệ thống sông lưu vực sông BÀI 23 ĐỊA LÍ Sông hồ Sông lượng nước sông: a) Sông:  Các thống  Hệ sông HãyCác sông  xác định ? trí gồm: thoát củavàolà ... ngang lòng sông gì? địa điểm đó, giây đồng hồ (m/s) TaiLieu.VN BÀI 23 ĐỊA LÍ Sông hồ Lưu vực lưu lượng nước sông Hồng sông Mê Công Sông Hồng Lưu vực (km2 ) Sông Mê Công 170.000 795.000 4 ,68 lần Tổng...
 • 29
 • 215
 • 1

Slide Địa 6 Bài giảng SÔNG HỒ _Thành Chiến

Slide Địa 6 Bài giảng SÔNG VÀ HỒ _Thành Chiến
... loại hồ? Biển Chết (Tây Á) Hồ Thác Bà Hồ Tây Hồ Ba Bể Hồ miệng núi lửa TIẾT 25: BÀI 23: SƠNG VÀ HỒ Căn vào tính chất nước: Hồ Ba Bể Hồ nước Biển Chết Hồ nước mặn BÀI 23: SƠNG VÀ HỒ Căn vào nguồn ... (Trung Quốc) BÀI 23: SƠNG VÀ HỒ Hồ Hồn Kiếm (Việt Nam) Hồ Vich-to-ri-a (Châu Phi) Tây Hồ (Việt Nam) Hồ A-ran (Châu Á) BÀI 23: SƠNG VÀ HỒ Căn vào tính chất nước nguồn gốc hình thành hồ, cho biết: ... hình thành hồ: Miệng núi lửa tắt Hồ hình thành miệng núi lửa tắt Hồ Tây Hồ vết tích khúc sơng Hồ Thác Bà Hồ nhân tạo TIẾT 25: BÀI 23: SƠNG VÀ HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA BÀI 23: SƠNG VÀ HỒ Hồ nhân tạo...
 • 36
 • 317
 • 0

Bài giảng Sông Hồ

Bài giảng Sông và Hồ
... Dựa vào em xác định số hồ tiêu biểu châu Phi? HỒ GƯƠM BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU PHI BÀI 23: SƠNG VÀ HỒ II Hồ Em cho nguồn gốc khác nhau: hồ vết tích - Hồ có nhiều biết giới có loại hồ ? khúc sơng, hồ ... 20 80 BÀI 23: SƠNG VÀ HỒ I Sơng lượng nước sơng: - Đặc điểm sơng thể qua lưu lượng chế độ chảy Nêu lợi ích tác hại sơng ngòi? BÀI 23: SƠNG VÀ HỒ II Hồ Dựa vào SGK ảnh em cho biết hồ ? - Hồ khoảng ... thành phần nào? -và chilưu gì? chính? Phụ lưu lưu sơng Phụ lưu, chicủa sơng đổ nước vào sơng BÀI 23: SƠNG VÀ HỒ I Sơng lượng nước sơng: - Lưu vực sơng cung cấpthường xunbiết : Dựa vào SGK lànước...
 • 14
 • 593
 • 0

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : SÔNG HỒ. docx

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : SÔNG VÀ HỒ. docx
... 4 TIẾN TRÌNH: 4.1 Ổn định lớp: 1’ Kdss 4.2 Ktbc : không Bài mới: 37’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ Giới thiệu Hoạt động 1 Sông lượng ** Sử dụng đồ khai thác kiến thức nước sông: ** Sử dụng ... em mô tả lại dòng sông mà em thường gặp? Quê em có dòng sông nào? TL: - Học sinh mô tả - Sông Vàm Cỏ Đông + Sông gì? Nguồn cung cấp nước cho dòng sông? - Sông dòng nước TL: - Sông dòng nước chảy ... 2: Vậy hệ thống sông gì? cắt ngang lòng sông địa điểm TL: giây.( m3/s) + Lưu lượng nước sông gì? TL: + Theo em lưu lượng sông phụ thuộc vào điều kiện nào? Mùa nước chảy xiết, mùa chảy êm? TL:...
 • 10
 • 2,009
 • 3

Bài giảng những yếu tố địa ảnh hưởng đến sự hình thành phát triển du lịch của một lãnh thổ

Bài giảng những yếu tố địa lý ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch của một lãnh thổ
... Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành & phát triển du lịch II Các yếu tố địa lãnh thổ  Các yếu tố địa tự nhiên  Các yếu tố địa nhân văn Các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch ... cầu du lịch  Tài nguyên du lịch + Ảnh hưởng đến việc hình thành sản phẩm du lịch, tính mùa du lịch, điều kiện an ninh du lịch + Ảnh hưởng đến việc vận chuyển, loại hình vận chuyển du lịch du ... gia, lãnh thổ ảnh hưởng lớn đến khả hình thành động du lịch du khách Hòa bình, hữu nghị quốc gia dân tộc nhân tố quan trọng đảm bảo tình hình an ninh du lịch, khả phát triển du lịch điểm đến ...
 • 55
 • 784
 • 3

bài sông hồ địa 6

bài sông và hồ địa 6
... đến Có km2 hồ Hồn Kiếm Hồ Vic-to-ri-a (Châu Phi) rộng 69 000 km2 Hồ: - Hồ khoảng nước đọng tương đối rộng sâu đất liền - Căn vào tính chất nước, hồ phân thành loại: hồ nước hồ nước mặn Hồ Bancan ... hình ảnh sau: Hồ Hồn Kiếm (Việt Nam) Hồ Trường Bạch (Trung Quốc) Hồ gì? Hồ: - Hồ khoảng nước đọng tương đối rộng sâu đất liền Nhưngnhững hồ lớn, diện tích rộng từ vàivạn km2 vài có hồ nhỏ, diện ... hay khác hình thành loại hồ? Kể tên số hồ nhân tạo Việt Nam mà em biết? Hồ Tơ Nưng Hồ kẻ gỗ (Plây-ku) Hồ núi lửa Hồ Thác Bà (n Bái) Hồ Tây Hồ vết tích khúc sơng Hồ trị an Hồ dầu tiếng Trả lời: điều...
 • 24
 • 306
 • 0

Địa lớp 6 bài 23 Sông Hồ

Địa lớp 6 bài 23 Sông và Hồ
... BÀI 23 Tiết 31 SÔNG VÀ HỒ 1/ Sông lượng nước sông a/ Sông : b/ Lưu vực sông : c/ Hệ thống sông : d/ Lưu lượng : g/ Thủy chế : 2/ Hồ :a/ Hồ : b/ Phân loại hồ c/ Nguồn gốc hình ... thành hồ ? * Hồ vết tích khúc sông * Hồ băng hà * Hồ miệng núi lửa * Hồ nhân tạo … Hồ băng hà Hồ vết tích khúc sông Hồ nhân tạo Hồ miệng núi lửa 3/ Giá trị kinh tế sông Giá trị kinh tế hồ ? 4/ ... kinh tế hồ ? 4/ Biện pháp bảo vệ: BÀI 23 Tiết 31 SÔNG VÀ HỒ 1/ Sông lượng nước sông a/ Sông : b/Là dòng chảy thường xuyên, tương Lưu vực sông : c/ Hệ thống sông : cấp nước thường xuyên đối ổn...
 • 19
 • 8,383
 • 12

Bài 23: Sông Hồ

Bài 23: Sông và Hồ
... Tiết 29 - Bài 23: Sông hồ 1- Sông lượng nước sông Hoạt động cá nhân Quan sát: Hình 59 tr70 -> -Nêu khái niệm sông? -Nguồn nước c ấp cho sông lấy từ đâu? Tiết 29 - Bài 23: Sông hồ -Quan ... 23 -Làm/sách giáo khoa, bài: (t72) -Đọc -> chuẩn bị bài: 24 Tiết 29 - Bài 23: Sông hồ Tiết 29 - Bài 23: Sông hồ 1- Sông lượng nước sông Sông dòng nước chảy thường xuyên, tương đối ổn định ... - Bài 23: Sông hồ -Dòng có mũi tên vào -> xác định phận sông gồm: -Mũi tên xanh to ? -Mũi tên đỏ chỉ? Sông thường to lớn, dài Phụ lưu sông nhỏ đổ nước vào sông Chi lưu sông thoát nước cho sông...
 • 20
 • 1,720
 • 3

Tiết 29.Bài 23: Sông hồ (HT)

Tiết 29.Bài 23: Sông và hồ (HT)
... nước ta vào Hồ (hồ Dầu Tiếng,Trị An) vào Sông (sông Tiền, Hậu ) nước ta So sánh yếu tố sông, hồ =>Theo em sông gì? -Hồ -Sông -Quốc lộ Tiết 29 - Bài 23: Sông hồ Sông lượng nước sông: Sông dòng ... hồ khác nhau: -hồ rộng (hàng vạn km2) hồ Vích-tô-ri-a châu Phi - hồ hẹp(vài km 2) hồ Hoàn Kiếm Hà Nội Tiết 29 - Bài 23: Sông hồ Tóm lại => tên nguồn gốc tạo hồ là? Sông lượng nước sông: Hồ +Hồ ... Hãy kể tên số Sông, hồ mà em biết -Để hiểu rõ đặc điểm, ảnh hưởng của: Sông hồ Cô hướng dẫn em khám phá: Tiết 29 - Bài 23: hồ Sông Tiết 29 - Bài 23: Sông hồ Sông lượng nước sông: Bản đồ miền...
 • 27
 • 1,580
 • 1

bai 23 song va ho

bai 23 song va ho
... thuỷ lợi Thuỷ điện, thuỷ sản Hồ nhân tạo Bồi tụ phù sa Nước cho sinh ho t Hệ thống sông Dòng chảy thường xuyên chi lưu hợpđịnh bề Dòng hồ Ho phụ lưu ,tươnghồ? ổn tên gọi chung ? Nêu ích lợi Hồ Thácđối ... , hồ Nguồn gốc : nguồn lửa , hồ thành hồ hồ băng hà CH : Vai trò hồ đời sống kinh tế ? -Thuỷ điện - Thuỷ sản - Thuỷ lợi - Nước sinh ho t - Giao thông - Du lịch Hệ thống sông Hồng: - Dòng S Hồng ... đặc trưng ? + Thuỷ chế CH1 : Hãy nêu vai trò sông ? CH2 : Nêu tác động xấu sông ngòi tới đời sống môi trường ? Nêu biện pháp phòng chống ? Thuỷ sản Giao thông Vai trò sông với đời sông kinh tế Sông...
 • 16
 • 712
 • 0

Bai 23. Song va ho

Bai 23. Song va ho
... phục vụ  đời khoảng nước đọng cho Hồ sống sản xuất sinh ho t ? Em nêu giống người tương đối rộng sâu khác sông hồ? đất liền Khác: Sông dòng chảy thường xuyên, thường đổ nước biển Hồ khoảng nước ... thường xuyên vực sông? cho sông Hình 59 Hệ thống sông lưu vực sông BÀI 23 ĐỊA LÍ Sông hồ Sông lượng nước sông: a) Sông:  Các thống HãyCác sông  Hệ sông  xác định ? Thếcủa thoát nước sông gồm: ... thuộcChết Bang -Nga Hồ kiến tạo Bai can-Liên ngựa Hồ Tây-hồ móng Hồ Tơ Nưng- lớn giới nước hồ núi lửa Hồ Thác Bà-hồ nhân tạo NHỮNG HÌNH ẢNH VỪA XEM KHUYÊN Nước thảido ho tBa Bò công nghiệp Phát nhà...
 • 21
 • 1,619
 • 1

Bài giảng Đề đáp án 7 HKI 2010-2011

Bài giảng Đề và đáp án Lý 7 HKI 2010-2011
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHẴN Môn: Vật lý Câu (3 điểm) a) Phát biểu định luật : 1,5 điểm b) Nêu - Ảnh ảo (Không hứng ... … - Treo rèm nhung lu ̣a …… (1đ) ( Mỗi sai só t -0,25đ ) (1đ) N B A (1đ) i' i HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ LẺ Môn: Vật lý I' A' B' N' Câu 1: (3 điểm) - Phát biể u đầ y đinh luâ ̣t: (1 điểm) ̣ - Giải ... nên không có ánh sáng để hắ t xuố ng trái đấ t (2điểm) Câu 2: (3 điểm) a) Giống: (1 điểm) Đều ảnh ảo, không hứng chắn Khác: (1 điểm) Ảnh tạo gương cầu lồi bé vật Ảnh ảo tạo gương phẳng vật...
 • 2
 • 151
 • 0

Bài giảng Đề đáp án 7 HKI 2010-2011

Bài giảng Đề và đáp án Lý 7 HKI 2010-2011
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHẴN Môn: Vật lý Câu (3 điểm) a) Phát biểu định luật : 1,5 điểm b) Nêu - Ảnh ảo (Không hứng ... rèm nhung lụa …… (1đ) (1đ) ( Mỗi sai sót -0,25đ ) (1đ) A B i N i' I' A' B' N' HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ LẺ Môn: Vật lý Câu 1: (3 điểm) - Phát biểu đầy định luật: (1 điểm) - Giải thích đúng ... nên không có ánh sáng để hắt xuống trái đất (2điểm) Câu 2: (3 điểm) a) Giống: (1 điểm) Đều ảnh ảo, không hứng chắn Khác: (1 điểm) Ảnh tạo gương cầu lồi bé vật Ảnh ảo tạo gương phẳng vật...
 • 2
 • 163
 • 0

Bài giảng Đề đáp án 7 HKI 2010-2011

Bài giảng Đề và đáp án Lý 7 HKI 2010-2011
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHẴN Môn: Vật lý Câu (3 điểm) a) Phát biểu định luật : 1,5 điểm b) Nêu - Ảnh ảo (Không hứng ... … - Treo rèm nhung lu ̣a …… (1đ) ( Mỗi sai só t -0,25đ ) (1đ) N B A (1đ) i' i HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ LẺ Môn: Vật lý I' A' B' N' Câu 1: (3 điểm) - Phát biể u đầ y đinh luâ ̣t: (1 điểm) ̣ - Giải ... nên không có ánh sáng để hắ t xuố ng trái đấ t (2điểm) Câu 2: (3 điểm) a) Giống: (1 điểm) Đều ảnh ảo, không hứng chắn Khác: (1 điểm) Ảnh tạo gương cầu lồi bé vật Ảnh ảo tạo gương phẳng vật...
 • 2
 • 171
 • 0

Bài giảng Đề đáp án 7 HKI 2010-2011

Bài giảng Đề và đáp án Lý 7 HKI 2010-2011
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHẴN Môn: Vật lý Câu (3 điểm) a) Phát biểu định luật : 1,5 điểm b) Nêu - Ảnh ảo (Không hứng ... rèm nhung lụa …… (1đ) (1đ) ( Mỗi sai sót -0,25đ ) (1đ) A B i N i' I' A' B' N' HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ LẺ Môn: Vật lý Câu 1: (3 điểm) - Phát biểu đầy định luật: (1 điểm) - Giải thích đúng ... nên không có ánh sáng để hắt xuống trái đất (2điểm) Câu 2: (3 điểm) a) Giống: (1 điểm) Đều ảnh ảo, không hứng chắn Khác: (1 điểm) Ảnh tạo gương cầu lồi bé vật Ảnh ảo tạo gương phẳng vật...
 • 2
 • 182
 • 0

Xem thêm