Kỹ năng đàm phán hợp đồng ngoại thương

kỹ năng đàm phán hợp đồng ngoại thương

kỹ năng đàm phán hợp đồng ngoại thương
... giai đoạn đàm phán (áp dụng chủ yếu với đàm phán trực tiếp) Giai đoạn chuẩn bị đàm phán Đây coi giai đoạn quan trọng nhất, định 80% kết đàm phán giai đoạn này, nhà đàm phán phải chuẩn bị kỹ mặt ... nhận nội dung đàm phán thoả thuận (trao đổi qua điện thoại trao đổi miệng, làm chứng cho thoả thuận, định đưa trao đổi) Giao dịch đàm phán cách gặp gỡ trực tiếp Nghệ thuật đàm phán Đàm phán theo ... thiện Các hình thức đàm phán Đàm phán giao dịch qua thư tín Khi sử dụng thư tín để đàm phán, giao dịch cần phải nhớ thư từ “ sứ giả mình” đến với đối tác, người ta đánh giá, phê phán qua thư từ gửi...
 • 9
 • 510
 • 7

Tài liệu KỸ NĂNG ĐÁM PHÁN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG ppt

Tài liệu KỸ NĂNG ĐÁM PHÁN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG ppt
... hình diễn biến đàm phán để định mức vừa phải việc cương giữ vững đề nghị với khả đối tác chấp nhận + Cố gắng vận dụng kỹ thương lượng, thuýêt phục tích luỹ + Phải phát triển kỹ thương lượng để giới ... Thái độ cần có người đàm phán (Theo kinh nghiệm Gavin Kenedy – nhà thương lượng kinh doanh quốc tế lâu năm, đồng thời giảng viên có uy tín Đại học Statholyde- Anh số nhà thương lượng kinh doanh ... nhượng lúc nào, mức độ để đảm bảo vừa có lợi cho ta đồng thời gây thoả mãn đối phương + Phải cố gắng làm việc để thực điều khoản hợp đồng mà bạn thương lượng thoả thuận + Khi định đường lối kinh...
 • 6
 • 496
 • 4

Tiểu luận Các bước chuẩn bị đàm phán hợp đồng ngoại thương bài mới nhất 2011.doc

Tiểu luận Các bước chuẩn bị đàm phán hợp đồng ngoại thương bài mới nhất 2011.doc
... Đàm phán hợp đồng ngoại thương: Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế loại đàm phán có hai bên chủ thể có trụ sở thương mại nước khác tham gia đàm phán để xác lập hợp đồng mua bán ... chép điện thoại  Để người gọi kết thúc nói chuyện Các bước chuẩn bị đàm phán hợp đồng ngoại thương Để đàm phán thành công thuận lợi bước chuẩn bị thật kỹ đầy đủ lợi nhiêu Đánh giá tình hình 2.1 ... tế có nhiều cách thể để đàm phán Tựu chung lại chia đàm phán theo hình thức thể hiện, gồm đàm phán văn bản, đàm phán gặp mặt đàm phán qua điện thoại Trong kinh doanh, hình thức đàm phán sử dụng...
 • 20
 • 1,727
 • 22

Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương tại công ty cp nông sản xuất khẩu cần thơ.doc

Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương tại công ty cp nông sản xuất khẩu cần thơ.doc
... tiêu đặt cho đàm phán CHƯƠNG III: NHỮNG RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN Như biết: Đàm phán hành ... số buổi đàm phán thử” nhằm tăng khả đàm phán dự trù tình xảy đàm phán Kết Trong hoạt động kinh doanh XNK rủi ro xuất lúc, nơi, khâu toàn trình đàm phán, ký kết thực hợp đồng Rủi ro đàm phán xảy ... CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ I Những vấn đề chung: Tên công ty cổ phần - Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ...
 • 24
 • 1,335
 • 16

Đàm phán hợp ðồng ngoại thương

Đàm phán hợp ðồng ngoại thương
... đoàn đàm phán hợp đồng ngoại thương cần hội đủ chuyên gia lãnh vực: pháp lý, kỹ thuật thương mại Sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng loại chuyên gia sở quan trọng trình đàm phán để đến ký kết hợp đồng ... độ đàm phán: Nhằm góp phần tạo nên thành công cho đàm phán, thái độ cán đàm phán yếu tố quan trọng Dưới xin giới thiệu số kinh nghiệm nhà đám phán lâu năm rút trình hoạt động: - Khi bước vào đàm ... hợp hết thời gian mà vấn đề thương lượng chưa giải xong II ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG Các hình thức đàm phán thông TOP dụng Ðàm phán diễn nhiều hình thức khác nhau, hình thức gặp mặt trực tiếp...
 • 10
 • 2,257
 • 17

Đàm phán hợp đồng Ngoại Thương

Đàm phán hợp đồng Ngoại Thương
... 1: Những vấn đề lý luận đàm phán hợp đồng ngoại thương  Chương 2: Kỹ thuật trình đàm phán hợp đồng ngoại thương  Chương 3: Thực trạng hoạt động đàm phán hợp đồng ngoại thương Việt Nam Chương ... cho thỏa thuận đàm phán) chọn lựa khác bạn thỏa thuận đàm phán khả thực CHƯƠNG KỸ THUẬT VÀ QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG 2.1 Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương  Ðàm phán diễn nhiều ... tắc sai lầm cần tránh đàm phán hợp đồng ngoại thương 1.3.1 Các nguyên tắc đàm phán hợp đồng ngoại thương  Muốn đàm phán thành công phải xác định rõ mục tiêu đàm phán cách khoa học, phải kiên...
 • 29
 • 2,365
 • 8

Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương

Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương
... giai đoạn đàm phán: Giai đoạn chuẩn bị Giai đoạn tiếp xúc Giai đoạn đàm phán Giai đoạn kết thúc Giai đoạn rút kinh nghiệm Các rủi ro đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế Đàm phán hợp đồng thương ... định Những rủi ro có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kinh doanh Công ty CHƯƠNG II: CÁC RỦI ROVÀ BIỆN PHÁP ĐỂ GIẢM THIỂU CÁC RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG Các ... 1.Chuyên môn yếu: Trong đàm phán, cán đàm phán quan trọng nhất, định thành bại toàn trình đàm phán Nếu người cán đàm phán không trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn ngoại thương gây rủi ro, tổn thất...
 • 24
 • 586
 • 1

Đàm phán hợp đồng ngoại thương

Đàm phán hợp đồng ngoại thương
... TRÌNH ĐÀM PHÁN Tiền đàm phán Đàm phán Hậu đàm phán Giai đoạn tiền đàm phán ĐÀM PHÁN THỬ Chiến lược đàm phán Chuẩn bị thông tin , chọn người đàm phán Mục tiêu nội dung đàm phán Tiếp xúc, thăm ... trình đàm phán Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương Khái niệm Đàm phán hành vi trình điều hòa quan hệ hai bên, thỏa mãn nhu cầu bên, thông qua hiệp thương ... đoạn hậu đàm phán Soạn HĐ Kiểm tra HĐ Ký kết hợp đồng Rút kinh nghiệm Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán Yếu tố sở -Môi trường -Vị thị trường -Nhà đàm phán Không khí đàm phán -Xung đột/ hợp tác...
 • 38
 • 270
 • 0

Tài liệu ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG docx

Tài liệu ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG docx
... trường hợp hết thời gian mà vấn đề thương lượng chưa giải xong II ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG Các hình thức đàm phán thông dụng Ðàm phán diễn nhiều hình thức khác nhau, hình thức gặp mặt trực tiếp ... đoàn đàm phán hợp đồng ngoại thương cần hội đủ chuyên gia lãnh vực: pháp lý, kỹ thuật thương mại Sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng loại chuyên gia sở quan trọng trình đàm phán để đến ký kết hợp đồng ... thoại trường hợp thật cần thiết, khẩn trương, sợ lỡ thời cơ, trường hợp mà điều kiện thảo luận xong, chờ xác nhận vài chi tiết Ðàm phán thư Một cách đàm phán đơn giản dễ thực đàm phán thông qua...
 • 9
 • 298
 • 2

Giao dịch đàm phán hợp đồng ngoại thương pot

Giao dịch đàm phán hợp đồng ngoại thương pot
... điểm đàm phán Bỏ vào chỗ bế tắc Không chọn thời điểm hợp lý để kết thúc đàm phán 12 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIAO DỊCH - ĐÀM PHÁN 1.1 CÁC CÔNG VIỆC CẦN NGHIÊN CỨU KHI GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN HP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG ... dung đàm phán thoả thuận Created by Ngyen Xuan Dao 2.1.3 Giao dòch đàm phán trực tiếp 2.1.3 Giao dòch đàm phán trực tiếp Ưu điểm 61 Nhược điểm Đàm phán trực tiếp giúp đẩy nhanh tốc độ đàm phán ... Mỗi buổi đàm phán cần ghi thành biên Created i để theo dõby Ngyen Xuan Dao 64 a) Tổ chức đoàn đàm phán 2.2.1 Giai đoạn chuẩn bò a) Tổ chức đoàn đàm phán Đoàn đàm phán hợp đồng ngoại thương cần...
 • 18
 • 288
 • 1

Kỹ năng đàm phán hợp đồng đạt hiệu quả cao nhất và các giải pháp loại trừ

Kỹ năng đàm phán hợp đồng đạt hiệu quả cao nhất và các giải pháp loại trừ
... dựa vào ma trận SWOT O T S W Theo anh, chò kinh tế Việt Nam ô ô trên? Các DN Việt Nam phải làm để tận dụng hội sách mở cửa? c Lập đội ngũ thương lượng dựa vào qui mô đàm phán Lập theo chức năng: ... lại kiên trì đòi 900 triệu Qua vòng đàm phán, giá công ty Bình Hưng lên tới 820 triệu, giá ấp Mỹ Tây chòu hạ xuống 880 triệu Hai bên lại nhượng nữa, đàm phán sa vào găng Ấp Mỹ Tây kiên trì lập trường ... giá 325 triệu Thế nhà cách đường lớn bao nhiêu? - NVĐB: cách 20m - OT: Thế nhà cách đườn lớn 10m nhà thưa ông? - NVĐB: 10 triệu - OT: Thế tất thưa ông? - NVĐB: 335 triệu sau ông Tèo với số...
 • 8
 • 426
 • 7

Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương - CHƯƠNG 5: ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG pdf

Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương - CHƯƠNG 5: ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG pdf
... giới thiệu số vấn đề bảìn nghệ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương I NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN CHUẨN BỊ ÐỂ TIẾN HÀNH ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG Muốn đàm phán thành công cầìn chuẩn bị tốt yếu tố ... Thương mại, Cơ quan thống kê - Các Phòng thương mại - Các Hiệp hội thương mại - Các Nhà xuất - Các Viện nghiên cứu - Các Ngân hàng - Các Tổ chức người tiêu dùng - Các Công ty Thu thập thông ... hợp hết thời gian mà vấn đề thương lượng chưa giải xong II ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG Các hình thức đàm phán thông dụng TOP Ðàm phán diễn nhiều hình thức khác nhau, hình thức gặp mặt trực...
 • 19
 • 306
 • 2

bài giảng kỹ năng đàm phán hợp đồng

bài giảng kỹ năng đàm phán hợp đồng
... chung hợp đồng đàm phán hợp đồng II Các bước trình đàm phán hợp đồng  Chuẩn bị  Tiến hành đàm phán  Ký kết hợp đồng III.Kinh nghiệm đàm phán hợp đồng I Khái quát chung hợp đồng đàm phán hợp đồng ... đoạn thực hợp đồng Lợi ích việc đàm phán hợp đồng?  Đạt kết mong muốn  Giảm thiểu rủi ro phát sinh tranh chấp II Các bước trình đàm phán hợp đồng Chuẩn bị Tiến hành đàm phán Ký kết hợp đồng CHUẨN ... tiêu đàm phán  Mục tiêu Kỳ vọng (giới hạn tối đa)  Mục tiêu Chấp nhận (giới hạn tối thiểu)  Xác lập chiến lược đàm phán  Chuẩn bị kế hoạch (ai người dẫn đầu đàm phán, địa điểm, đàm phán vấn...
 • 11
 • 470
 • 1

CÁC bước CHUẨN bị đàm PHÁN hợp ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

CÁC bước CHUẨN bị đàm PHÁN hợp ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
... Đàm phán hợp đồng ngoại thương: Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế loại đàm phán có hai bên chủ thể có trụ sở thương mại nước khác tham gia đàm phán để xác lập hợp đồng mua bán ... chép điện thoại  Để người gọi kết thúc nói chuyện Các bước chuẩn bị đàm phán hợp đồng ngoại thương Để đàm phán thành công thuận lợi bước chuẩn bị thật kỹ đầy đủ lợi nhiêu 2.1 Đánh giá tình hình ... tế có nhiều cách thể để đàm phán Tựu chung lại chia đàm phán theo hình thức thể hiện, gồm đàm phán văn bản, đàm phán gặp mặt đàm phán qua điện thoại Trong kinh doanh, hình thức đàm phán sử dụng...
 • 20
 • 270
 • 2

Đàm phán hợp đồngi ngoại thương potx

Đàm phán hợp đồngi ngoại thương potx
... luận đàm phán hợp đồng ngoại thương  Chương 2: Kỹ thuật trình đàm phán hợp đồng ngoại thương  Chương 3: Thực trạng hoạt động đàm phán hợp đồng ngoại thương Việt Nam 1.1 Khái niệm:  Đàm phán ... Trước bước vào đàm phán, nhà đàm phán phải biết đàm phán với ai, điểm mạnh điểm yếu họ gì, phong cách đàm phán họ sao, thói quen đặc biệt Nhà đàm phán phải phán đoán mục tiêu đàm phán đối tác, ... qua điện thoại  Giao dịch đàm phán cách gặp gỡ trực tiếp 1.3.1 Các nguyên tắc đàm phán hợp đồng ngoại thương  Muốn đàm phán thành công phải xác định rõ mục tiêu đàm phán cách khoa học, phải kiên...
 • 29
 • 274
 • 0

Xem thêm